Sunteți pe pagina 1din 99

Notă tehnică 3753 A

Vehicul Tip Motor

XG0F / XB1K / XB10 / XB2D / XB2H D7F 726

XB0L / XB0P / XB0K / XB13 / XB2A / XB2B K4J 712/713

Clio II XB1V / XB18 K4M 734

XB2K / XB1R K4M / 742/743

XB0B / XB17 / XB03 K7J 700

XB0F / XB10 / XB1K / XB28 / XB2D / XB2H D7F 726

XB0Y D7D 760


CLIO THALIA
XB0L / XB0P / XB13 / XB0K / XB2A / XB2B K4J 712/713

XB0B / XB17 / XB03 K7J 700

XA0V E7J 626

XA12 / XA1A / XA1R / XA1M F4P 720/722


MEGANE /
SCENIC XA1B / XA1D / XA1L / XA0C / XA13 / XA1S / XA17 F4R la 740 / 741/744 /
746/747

XA0D / XA10 / XA1H / XA0W K4J 714/750

XA04 / XA0B / XA11 / XA00 / XA1K / XA16 / XA00 / K4M


XA1J / XA16 / XA15 700/701/704/706/707/708/709/776

XA1C K7M 704

II TRAFIC XL0A / XL0G F4R 720

PETROL INJECȚIE ANOMALII


COMPUTER DE TIP: EMS 31-32
PROGRAM Nr .: E1
VDIAG nr .: 11 și 15

77 11 321 782 Ediția 2 - ianuarie 2007 Ediția Anglaise

„Procedurile de repara•ie furnizate de constructor în acest document se bazează pe specifica•iile tehnice Toate drepturile rezervate de sas RENAULT
curent atunci când a fost preparat.
Copierea sau traducerea, par•ial sau în totalitate, a acestui document sau utilizarea sistemului de numerotare de referin•ă
Procedurile pot fi modificate ca urmare a modificărilor introduse de constructor în fabricarea diferitelor a pieselor de serviciu este interzisă fără autoriza•ia scrisă •i prealabilă a sas RENAULT
organe •i accesorii din care sunt construite vehiculele sale.“

© Renault sas 2007


cuprins

Pagină

17B INJECŢIE

Introducere 17B-1
Identificarea defec•iunilor log 17B-5
Specifica•ii 17B-7
funcţia de imobilizare 17B-8
Injectarea / programare Aer condi•ionat 17B-9
corec•ie relanti 17B-10
Adaptive de corec•ie a vitezei de mers în gol 17B-11
Regulamentul bogăţie 17B-12
corec•ie adaptivă bogă•ie 17B-14
Caracteristici ale sistemului de
diagnosticare la bord 17B-16
Condi•iile în care se aprinde lampa de
diagnosticare la bord se aprinde 17B-17
Condi•ii de diagnostic la bord (OBD)
17B-18
Combustie constatare vina rateu 17B-19
constatare defect convertor catalitic 17B-20
Oxigenul constatare defect senzor 17B-21
Interpretarea defectelor 17B-23
Ajutor 17B-62
control de conformitate 17B-63
Interpretarea Stările 17B-71
Interpretarea parametrilor 17B-80
Interpretarea comenzilor 17B-86
Reclama•iile clien•ilor 17B-92
Tabel pentru depistarea defec•iunilor 17B-93
117B
PETROL INJECTIE constatare
constatare
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 defect - Introducere

1. DOMENIUL DE APLICARE A ACESTUI DOCUMENT

Acest document prezintă vina procedura aplicabilă tuturor calculatoarelor cu următoarele caracteristici constatare:

Vehicul (e): Toate tipurile Numele de calculator: EMS 31-32

Programul nr .: E1

VDIAG nr .: 11 - 15

2. PREMISE PENTRU GASIREA DEFECT

Tip Documentație:

Identificarea defecțiunilor Proceduri ( acest manual):

- constatare asistata de defect (integrat în instrumentul de diagnosticare), hârtie (Manual de atelier de repara•ie a sau Notă tehnică),
Dialogys.

Diagrame de cablaj:
- Visu-Schéma (CD-ROM), versiunea de hârtie.

Instrumente de diagnosticare tip:

- CLAMĂ

scule speciale necesare:

Dăltuiri speciale OBLIGATORIU

Multimetru

Ele. 1681 bornier universal

Ele. 1497 Bornier

În cazul în care informațiile obținute de instrumentul de diagnosticare necesită verificarea continuității electrice, conectați bornier ELE. 1497 sau bornier
universale ELE. 1681.

AVERTIZARE

● Toate testele cu bornier Ele. 1497 sau Ele. 1681 trebuie să se desfă•oare cu bateria deconectată.
● Bornier este conceput doar pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimenta•i niciodată punctele de încercare cu 12 V.

GYSIE32TS

17B-1
PETROL INJECTIE constatare
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 defect - Introducere

3. RECAP

Defectele

Defectele sunt declarate ca fiind fie prezente sau depozitate (în func•ie de faptul dacă au apărut într-un anumit context •i au dispărut din moment ce,
sau dacă acestea rămân prezente, dar nu au fost diagnosticate în contextul actual).

The prezent sau stocate Starea de defecte trebuie să fie luate în considerare atunci când instrumentul de diagnosticare este utilizat după
+ după alimentare a aprinderii au fost furnizate (fără a ac•iona asupra componentelor sistemului).

Pentru o vina prezent, să aplice procedura descrisă în Interpretarea defectelor sec•iune.

Pentru o eroare stocate, nota defectele afi•ate •i aplica•i notițe sec•iune.

Dacă defec•iunea este confirmat atunci când sunt aplicate notele, defec•iunea este prezentă. Deal cu vina

Dacă defec•iunea este neconfirmat, Verifica:


- liniile electrice care corespund defectului,
- conectorii de pe aceste linii (coroziune, ace îndoite, etc.),
- rezisten•a componentei detectate ca fiind defecte,
- starea firelor (topit sau izola•ie divizat, uzură).

control de conformitate

Scopul verificării conformită•ii este de a verifica stările •i parametrii care nu produc un ecran de eroare pe instrumentul de diagnosticare atunci când sunt
inconsistente. Prin urmare, această etapă este utilizat pentru:
- efectua constatare vina la defecte care nu au un defect de afi•are, •i care pot corespunde unei reclama•ii a clientului.
- verifica•i dacă sistemul func•ionează corect •i că nu există nici un risc de eroare recurente după repara•ii.

Această sec•iune dispune de proceduri pentru a găsi vina stări •i parametri, precum •i condi•iile de control al acestora.

În cazul în care un statut nu se comportă în mod normal, sau un parametru este în afara valorilor de toleran•ă permise, consulta•i pagina de constatare vina
corespunzătoare.

Plângerile clienților - depistarea defecțiunilor

Dacă verificarea instrument de diagnosticare este în ordine, dar reclama•ia clientului este încă prezent, vina ar trebui să fie tratate ca
reclamație client.

Un rezumat al procedurii globale de urmat este prevăzută pe următoarele


pagina sub forma unei diagrame de flux.

GYSIE32TS

17B-2
PETROL INJECTIE constatare
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 defect - Introducere

4. PROCEDURA DE DEFECT GASIREA

Verifica•i încărcarea bateriei, iar


starea siguran•elor

Imprima•i jurnalul de constatare erori de sistem


(disponibil pe CLIP •i în Manualul Atelier de
reparare sau
Notă tehnică)

Conectează-CLIP

Dialog cu Nu
A se vedea ALP 1
calculatorul?

da

Cite•te defecte

Defectele Nu
control de conformitate
prezente

da

Cauza este încă Nu Defect


Deal cu defecte prezente
prezent rezolvate

Deal cu defecte stocate

Utiliza•i Fault diagrame de constatare

(Alpi)

Cauza este încă Nu Defect


prezent rezolvate

Cauza este încă Nu Defect

da prezent rezolvate

Contacta•i Techline cu constatare


completat jurnalul de erori

GYSIE32TS

17B-3
PETROL INJECTIE constatare
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 defect - Introducere

5. ANOMALII LOG
IMPORTANT:
Orice defec•iune la un apel sistem complex de defect găsirea aprofundată cu instrumentele adecvate. Jurnalul ANOMALII,
care ar trebui să fie finalizate în cursul procedurii de constatare vina, asigură se •ine un registru al procedurii efectuate. Este
un document esen•ial atunci când consultarea producătorului.

ESTE OBLIGATORIE DE ACEEA COMPLETA A DEFECTIUNI LOG PENTRU FIECARE


PROCEDURA DE DEFECTIUNI DE FUNCTIONARE.

Vi se va solicita întotdeauna pentru această foaie:


● atunci când solicită asisten•ă tehnică din partea Techline,
● pentru cererile de aprobare înainte de înlocuirea pieselor pentru care omologarea este obligatorie,
● care urmează să fie ata•at la piesele monitorizate pentru care se solicită rambursarea. Jurnalul este necesară pentru compensarea de garan•ie, •i
permite o mai bună analiză a pieselor îndepărtate.

6. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

Toate lucrările privind componentele necesită respectarea normelor de siguran•ă pentru a preveni deteriorarea sau răniri fizice umane:

- Asigura•i-vă că bateria este încărcată în mod corespunzător pentru a evita deteriorarea calculatoarele cu o sarcină redusă.

- Utiliza•i instrumentele adecvate.

GYSIE32TS

17B-4
ANOMALII LOG
Sistem: Injectarea
Pagina 1/2

Listă de piese monitorizate: Calculator

● identificarea administrativă

Data 20

Log completat de

VIN

Motor

Instrument de diagnosticare CLAMĂ

Actualizare versiune

● Reclamație client

579 Nu porne•te - defect 570 Stalling - defecte de pornire la rece 571 Stalling - defecte de pornire calde

586 Pornind de defecte 572 Ralanti - motor instabil 574 Pete plate / ezitare
viteză

573 Pierderea puterii 520 zgomot anormal, vibra•ii 576 mirosurile de evacuare - fum

569 Pornind de defecte

Alte Comentariile tale:

● Condițiile în care are loc reclamația clientului

001 Când rece 005 In timp ce conduci 008 Atunci când decelerarea

002 Când cald 006 Atunci când schimbarea vitezelor 009 defec•iune bruscă

003 Când sta•ionare 007 La accelerare 010 deteriorare treptată

004 Intermitent

Alte Comentariile tale:

● Documentația utilizată în constatare defect

Procedura Fault constatare folosită

Tipul de manual de diagnostic: Manual de atelier de reparatii Notă tehnică constatare vina Assisted

Identificarea defec•iunilor nici un manual:

Schemă de conexiuni folosite

Diagrama tehnică Notă nr:

Alte documente

Titlu •i / sau numărul de:

FD 01

Eroare constatare jurnal

pagină pentru a imprima sau fotocopie - pagina pentru a imprima sau fotocopie - pagină pentru a imprima sau fotocopie
ANOMALII LOG
Sistem: Injectarea
Pagina 2/2

● Identificarea și piese de calculator schimbate pentru sistem

Partea 1 parte nr.

Partea 2 partea nr.

Partea a 3-parte nr.

Partea 4 partea nr.

Partea 5 partea nr.

A se citi cu instrumentul de diagnosticare (ecran de identificare):

computer parte nr.

Furnizor nr. Programul nr.

Numărul versiunii de

software de calibrare

VDIAG

● Defectele constatate cu instrumentul de diagnosticare

Eroare nr. Prezent stocate numele Defect Specificație

● Condițiile în care are loc defect

Statutul sau parametrul nr. nume parametru Valoare Unitate

● Informații specifice sistemului

Descriere:

● Informatii suplimentare

Ce factori ai dus să înlocui•i calculatorul?

Ce alte piese au fost înlocuite?

Alte func•ii defecte?

Comentariile tale:

FD 01

Eroare constatare jurnal

pagină pentru a imprima sau fotocopie - pagina pentru a imprima sau fotocopie - pagină pentru a imprima sau fotocopie
117B
INJECTION
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Specificații

NOTE SPECIALE PENTRU INJECTARE MULTIPUNCT

● "EMS 31-32" 90-track calculator care controlează injec•ie •i aprindere.

● Cu ajutorul instrumentului de diagnosticare CLIP.

● injec•ie multipunct func•ionează în modul secven•ial, fără un marcaj senzor sau pozi•ie a arborelui cu came cilindru. Acest lucru înseamnă că eliminarea treptată este
efectuată de către software-ul cu ajutorul senzorului TDC.

● Relanti corectată în func•ie de:


- aer conditionat,
- consumatorii electrici în func•iune.

● Canistră de purjare supapă electromagnetică controlată prin deschiderea raport ciclic ( OCR) în func•ie de tura•ia motorului •i condi•iile de func•ionare.

● Utiliza•i (pe unele modele) de doi senzori de oxigen pozi•ionate în amonte •i în aval de convertorul catalitic.

● Configurarea automată în aer conditionat modul de operare prin schimbul de semnale între calculatoare. Nu este posibil să-l deconfigure
(chiar •i cu instrumentul de diagnosticare).

● Admisie a arborelui cu came (hidraulic) dephaser comandată de un ventil electromagnetic (doar pe unele motoare).

GYSIE32TS

17B-7
17B
EMS 31-32 INJECTARE funcția
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
funcţia de imobilizare
de imobilizare

Aceste vehicule sunt echipate cu sisteme de imobilizare a motorului de a doua genera•ie. Calculatoarele de injec•ie TREBUIE SA au fost programate cu
codul de imobilizare pentru ei să lucreze.

UN INJECTARE ÎNLOCUIRE COMPUTER

Calculatoarele sunt furnizate necodificat. Atunci când un calculator este înlocuit trebuie să fie programat cu codul vehiculului, apoi verificat pentru a se asigura că
func•ia de imobilizare func•ionează corespunzător.

Pentru a face acest lucru, porni•i contactul timp de câteva secunde, fără a porni motorul •i apoi opri•i-l.

IMPORTANT
- Calculatorul de injec•ie păstrează codul de imobilizare pentru via•ă.
- Sistemul nu are un cod de securitate.
- Este interzisă efectuarea de teste cu calculatoare împrumutate de la Departamentul de piese sau de la un alt vehicul care trebuie să fie apoi
returnat. Aceste calculatoare sunt codificate.

VERIFICAREA STAREA COMPUTERULUI (codificate sau necodificat)

Este posibil pentru a verifica starea calculatorului de injec•ie utilizând instrumentul de diagnosticare.

● Conecta•i instrumentul de diagnosticare la mufa de diagnosticare,


● Selecta•i •i confirma•i modelul vehiculului,
● Selecta•i •i confirma•i op•iunea Petrol Injection,
● Alege•i op•iunea Stare:
- în cazul în care ET099: Cod de imobilizare instalat Starea este inactiv, acest lucru indică faptul că computerul de injectare nu a fost codat.

- în cazul în care ET002: Dispozitiv de blocare antifurt“ statutul este activ, de pornire va fi imposibil.

GYSIE32TS

17B-8
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Injectarea / programare aer condiționat

Compresorul Variabilă SAU FIXĂ ÎNLOCUIREA DE TIP

INJECȚIE COMPUTER / AER CONDITIONAT COMPUTER CONEXIUNE“

Calculatorul de injec•ie este conectat la Aer conditionat calculator prin două fire:
- un fir de la computer injec•ie la aer conditionat calculator pista 10. Func•ionarea compresorului activarea sau dezactivarea semnal
este transmis prin acest fir.
- un grilajele din aer conditionat computer la pista de calculator de injec•ie 23 ( în cazul unei P Ower A bsorbed
semnal) sau urmări•i 46 ( în cazul unei legături logice).

Cand aer conditionat este pornit, aer conditionat calculator solicită func•ionarea compresorului. Calculatorul de injec•ie activează sau dezactivează
angajamentul compresorului •i, dacă este necesar, impune o viteză rapidă de mers în gol de
150 rpm. cel mult peste •i peste tura•ia nominală a motorului (câteva secunde trebuie să treacă înainte ca viteza este stabilizată).

Acest computer poate lucra cu cinci tipuri de aer condi•ionat.

Pentru Vdiags 11 și 15:


Pentru a identifica tipul exact de aer condi•ionat montat pe vehicul, se referă la informa•ii configurărilor LC060: Tipul de conditioning- aer>
Conexiune injecție •i citeste:
* Stare 1 = legătură logică cu compresor deplasare variabilă.
* Stare 2 = putere absorbită complet legătură semnal cu compresor cu debit variabil.
* Starea 3 = redus de putere absorbită legătură semnal cu compresor deplasare fix.
* Stare 4 = legătură logică cu compresor deplasare fixă.
* Stare 5 = legătură logică cu achizi•ionarea de presiune a aerului condi•ionat.

Notă:
Numai sistemele de aer condi•ionat cu putere absorbită link-uri de semnal pot raporta o eroare de injectare conexiunea la computer.

COMPRESOR OPERARE PROGRAMARE

In timpul unor faze de operare, computerul injec•ie inhibă operarea compresorului.

funcționarea compresorului este inhibată:


- pentru 16 secunde după ce motorul este pornit, în conformitate cu cererile făcute motorului de către conducătorul auto, în cazul în care încărcare completă nu este detectată, în cazul în care
tura•ia motorului este mai mică de 550 rpm (acesta este repornit dacă tura•ia motorului ajunge la 1800 rpm), în cazul în care lichidul de răcire Temperatura este mai mare decât 110 °°°
° C •i dacă tura•ia motorului este mai mare decât 6000 rpm.

GYSIE32TS

17B-9
INJECȚIE corecție
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
relanti relanti
corecție

Direcție asistată PRESOSTATUL / INJECȚIE COMPUTER LINK


(În cazul în care vehiculul este echipat cu directie asistata electric)

Calculatorul de injec•ie prime•te un semnal de la comutatorul de presiune servodirec•ie (care poate fi afi•at pe instrumentul de diagnosticare).
Acest lucru depinde de presiunea din circuitul hidraulic •i fluiditatea lichidului de servodirec•ie. Cu cât presiunea, mai multă energie este absorbită
de pompa de servodirec•ie.

Viteza de ralanti poate fi de aproximativ 100 rpm mai repede pe unele versiuni.

CORECTARE electric conform tensiunea bateriei și electrice POWER BALANCE

Scopul acestei ajustări este acela de a compensa scăderea de tensiune din cauza unui consumator de energie electrică fiind pornit atunci când bateria nu este
încărcată suficient. Pentru a realiza acest lucru, viteza de mers în gol este crescută, ceea ce măre•te viteza de rota•ie a alternatorului, iar acest lucru cre•te
tensiunea bateriei.

Inferioară de tensiune, cu atât mai semnificativă corec•ia. Corec•ia tura•ia motorului este, prin urmare, variabila. Ea începe atunci când
tensiunea scade sub 12,8 V. Corec•ia începe la tura•ia nominală de mers în gol a motorului •i poate cre•te cu mai mult de o suplimentare 150
rpm.

GYSIE32TS

17B-10
17B
EMS 31-32 INJECȚIE adaptiv de corecție
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
viteză dede
Adaptive mers în gol
corecție a vitezei de mers în gol

PRINCIPIU

În condi•ii normale de func•ionare a motorului la cald, viteza de mers în gol Raportul Ciclic de deschidere Valoarea semnalului variază între o valoare ridicată •i o valoare mică,
astfel încât se ob•ine tura•ia de mers în gol nominală.

Ca urmare a varia•iilor în func•ionarea vehiculului (care rulează în, colmatarea motorului, etc.), la ralanti Raportul Ciclic de deschidere ar putea deveni aproape de cea
mai mare sau cea mai mică valoare.

corec•ie adaptivă la viteza de mers în gol Raportul Ciclic de deschidere permite varia•iile lente în cerin•a de aer a motorului să fie corectate pentru,
astfel încât să se aducă Raportul Ciclic de deschidere înapoi la o valoare medie nominală.

Această corec•ie are efect numai dacă temperatura lichidului de răcire este mai mare decât 80 °°° ° C, 20 secunde după ce motorul este
a început •i în cazul în care faza de reglare a vitezei de mers în gol nominală este activă.

IDLE VALORI VITEZA OCR ȘI CORECTARE ADAPTIVE

Motoare K4J -
Parametrii motor D7F motor F4R
K4M - K7J

PR006: Tura•ia motorului 750 rpm. 750 rpm. 750 rpm.

PR022: semnal OCR relanti 5% <X <15% 6% <X <22% 5% <X <26%

PR031: relanti bogă•ie adaptivă


64 <X <192 64 <X <160 32 <X <224

De fiecare dată când motorul este oprit calculatorul resetează motor pas cu pas pentru a limita inferioară. Această func•ie de resetare durează timp de opt secunde.

Interpretarea acestor parametri

În cazul unui exces de aer (scurgere de aer, reglat incorect de oprire a clapetei de accelera•ie, etc) banalul viteza cre•te, viteza de mers în gol
OCR Valoarea scade la tura•ia de mers în gol nominală; valoarea de corec•ie adaptivă a vitezei de mers în gol OCR semnal scade, în scopul de a realinia
func•ionare de reglare a vitezei de mers în gol.

În cazul aerului insuficient (contaminare, etc.), procesul este inversat, viteza de mers în gol OCR cre•te •i corec•ia adaptativ asemenea cre•te,
realinierea opera•iunea vitezei de mers în gol la o valoare nominală medie.

AVERTIZARE
După memoria calculatorului a fost eliminat, motorul trebuie să fie pornit •i apoi oprit pentru a permite motorului pas cu pas pentru a fi reajustate.
Porni•i motorul •i lăsa•i-l din nou rulează la ralanti până când ajunge la viteza de mers în gol nominală, astfel încât corectarea adaptivă poate reseta.

GYSIE32TS

17B-11
17B
EMS 31-32 INJECTARE
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Regulamentul Bogăție
Regulamentul bogăţie

Unele motoare care func•ionează cu " EMS 31-32" calculator sunt echipate cu doi senzori de oxigen (un senzor de amonte •i un senzor de aval).

SENZOR DE ÎNCĂLZIRE

Senzorii sunt incalzite de calculator:


- atunci când motorul este pornit pentru senzorul din amonte,
- după ce motorul a func•ionat pentru o anumită perioadă de timp, mapate potrivit mort superior •i temperatura lichidului de răcire, în absen•a
nici o condi•ie de încărcare pentru senzorul din aval.

Senzorii de oxigen sunt încălzite în mod constant până când motorul este oprit.

TENSIUNE SENSOR UPSTREAM

Valoarea afi•ată pe citirea instrument de diagnosticare: parametru PR009: Upstream tensiune senzor de oxigen indică tensiunea transmisă calculatorului
de către senzorul de oxigen plasat în amonte de convertorul catalitic. Acesta este exprimat în milivol•i.

Când motorul func•ionează într-o buclă închisă, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori:
- 20 mV ±±± ± 50 pentru un amestec sărac,

- 840 mV ±±± ± 70 pentru un amestec bogat.

Cat este mai mic diferen•a dintre valorile superioare •i inferioare, cele mai sărace informa•ia de la senzor (diferen•a este de obicei 500 mV).

TENSIUNE SENSOR AVAL

Valoarea afi•ată pe citirea instrument de diagnosticare: parametru PR010: Tensiunea senzorului de oxigen din aval
indică tensiunea transmisă calculatorului de către senzorul de oxigen localizat după convertorul catalitic. Acesta este exprimat în milivol•i.

Func•ia acestui senzor este de a rula constatare vina pe convertorul catalitic •i pentru a efectua o a doua a verifica mai precisă privind bogă•ia (bucla de
regulament lent). Această func•ie numai începe operarea după ce motorul a fost pornit, la temperatura normală de func•ionare pentru un timp •i nu
func•ionează la ralanti.

Când motorul func•ionează într-o buclă închisă, la viteza stabilizată, tensiunea ar trebui să varieze în intervalul 600 mV
±±± ± 100. Când decelerării, tensiunea ar trebui să fie mai mică 200 mV.

Tensiunea citit pe unitatea de comandă la viteza de mers în gol ar trebui să fie ignorate.

GYSIE32TS

17B-12
17B
EMS 31-32 INJECTARE
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Regulamentul Bogăție

AMESTEC CORECTARE

Valoarea afi•ată pe instrumentul de diagnosticare pentru PR035: corecție Bogăție parametru reprezintă valoarea medie a corec•iilor bogă•ie
efectuate de calculator în func•ie de bogă•ia amestecului ars cum este detectat de senzorul de oxigen situat în amonte de convertorul catalitic
(senzorul de oxigen analizează de fapt con•inutul de oxigen al gazelor de evacuare).

Valoarea de corec•ie are o medie de 128 •i limitele 0 •i 255:


- valoare mai mică 128: amestec mai flexibil necesar,
- valoare mai mare decât 128: amestec mai bogat necesar.

INTRAREA ÎN MOD BOGĂTIE REGULAMENTUL

Faza reglare bogă•ie începe ca urmare o întârziere de la pornire dacă temperatura lichidului de răcire este deasupra 22 °°° ° C •i
ca urmare o întârziere de 28 de secunde după ce a fost pornit motorul.

În cazul în care faza de regulament bogă•ia nu a fost încă introdus, valoarea afi•ată este 128.

faza de Unlooping

Atunci când reglementarea bogă•ie are loc, fazele de operare în cazul în care computerul ignoră informa•ia de tensiune de la senzorul de oxigen sunt:

- la sarcină maximă: variabilă •i mai mare decât 128,


- în timpul accelerării ascu•ite: variabilă •i mai mare decât 128,
- când decelerării cu semnal fără sarcină (injec•ie tăiat): 128,
- în cazul unui defect senzor de oxigen: 128.

MODUL DEFECT ÎN CAZUL UNUI SENZOR DEFECT OXIGEN

În cazul în care tensiunea trimise de senzorul de oxigen este incorectă (care variază foarte pu•in sau deloc) în timpul reglementării bogă•ie, computerul va intra doar în modul
defect (valoare = 128) în cazul în care eroarea a fost detectată timp de 10 secunde. Numai în acest caz, vor fi stocate defec•iunea.

Dacă o defec•iune a senzorului de oxigen este prezent •i recunoscut •i în cazul în care eroarea a fost deja stocate, sistemul intră direct în modul buclă
deschisă. În acest caz, PR035 „Valoarea de corecție Bogatie“ parametru adoptă valoarea 128.

GYSIE32TS

17B-13
INJECȚIE adaptiv de
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
reglare
ajustareaadaptivă
bogatiei bogăție

PRINCIPIU

În modul buclă (a se vedea sec•iunea 17 Regulamentul Bogăție), reglementarea bogă•ia corectează calendarul de injec•ie pentru a se ob•ine un amestec cât
mai aproape posibil de bogă•ia 1. Valoarea de corec•ie este aproape 128, cu limitele 0 •i 255.

Cu toate acestea, varia•ii pot afecta componentele sistemului de injec•ie •i poate cauza corec•ia pentru a reseta 0 sau 255,
pentru a ob•ine bogă•ie 1.

corec•ie adaptivă permite maparea de injectare să fie ajustate pentru a recentre regulamentul bogă•ia la 128 •i pentru a asigura o autoritate constantă de
corec•ie pentru a face amestecul mai suplu sau mai bogat.

corec•ie adaptivă reglementării bogatiei poate fi descompusă în două păr•i:


- corec•ie adaptivă preponderentă pe sarcini medii •i grele ale motorului, operațiune bogăția de adaptare,
- corec•ie adaptivă preponderentă pe viteza de mers în gol •i sarcini reduse ale motorului, viteza de mers în gol adaptivă bogăție.

corec•ii adaptive iau 128 ca valoarea medie după ini•ializare (•tergerea memoriei) •i au următoarele valori de prag:

Motoare
motor D7F motor F4R motor K7J
K4J - K4M

PR030: opera•iune de adaptare


64 <X <192 64 <X <160 82 <X <224 100 <X <255
Bogă•ie

PR031: relanti bogă•ie adaptivă


64 <X <192 64 <X <160 32 <X <224 0 <X <208

corec•ie Adaptive are loc numai atunci când motorul este cald în buclă de fază •i într-un interval de presiune colector dat.

Motorul trebuie să fi ac•ionat în modul buclă •i într-un interval de presiune colector dat.

Motorul trebuie să fi ac•ionat în modul buclă pe mai multe domenii de presiune pentru corectarea adaptivă pentru a începe să se schimbe pentru a compensa
varia•iile în bogă•ie de func•ionare a motorului.

Prin urmare, un test rutier specific trebuie să fie efectuată după ce calculatorul a fost reini•ializat (adaptives reveni la 128). Parametrii

GYSIE32TS

17B-14
INJECȚIE adaptiv de
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 reglare a bogatiei

TEST ROAD

Condi•ii:
- motor cald (temperatura lichidului de răcire> 80 °°° ° C),
- nu depă•esc o tura•ie a motorului de 4000 rpm (4800 rpm pentru motor F4R și 3400 rpm pentru motor D7F).

Pentru acest test, începe de la o viteză destul de redusă a motorului, în treapta 3 sau 4-a •i a accelera treptat pentru a stabiliza presiunea necesară timp de 10 secunde în
fiecare interval ( Vezi masa).

Presiunea variază să fie scanată în timpul încercării în funcție de tipul motorului (PR001: parametrul presiune în galerie)

motoare D7F și K7J

Gama No. 1 Gama No. 2 Gama No. 3 Gama No. 4 Gama No. 5
(Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar)

260 ------------------ 315 ----------------------- 445 ------ ----------------- 595 ----------------------- 745 -------- ----------- 845

Media 287 Media 380 Media 520 Media 670 Media 795

motoare K4J și K4M

Gama No. 1 Gama No. 2 Gama No. 3 Gama No. 4 Gama No. 5
(Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar)

260 ------------------ 457 ----------------------- 535 ------ ----------------- 613 ----------------------- 691 -------- ----------- 813

Media 358 Media 496 Media 574 Media 652 Media 752

motor F4R
Gama No. 1 Gama No. 2 Gama No. 3 Gama No. 4 Gama No. 5
(Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar) (Mbar)

250 ------------------ 399 ----------------------- 517 ------ ----------------- 635 ----------------------- 753 -------- ----------- 873

Media 325 Media 458 Media 576 Media 576 Media 813

În urma acestui test ajustările vor fi opera•ionale.

Leneveasca adaptiv bogă•ie de viteză variază mult vizibil la tura•ia de mers în gol •i sarcini reduse, iar bogă•ia adaptive care operează în medie •i
înaltă sarcinile, dar ambele în toate gamele de presiune multiple.

Continuarea testului de conducere lină •i variat normale pe o distan•ă de 3 până la 6 mile (5 la 10 kilometri).

După test, citi•i valorile adaptive de operare. Ini•ial 128, ar trebui să fie schimbat. Dacă nu, se repetă testul asigurându-se că sunt respectate condi•iile de
testare.

GYSIE32TS

17B-15
EMS 31-32 INJECŢIE
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Caracteristici ale
Caracteristici ale sistemului
sistemuluide
dediagnosticare
diagnosticarelalabord
bord 17B
Acest vehicul este echipat cu OBD (diagnosticare la bord), sistem care are următoarele caracteristici: Atunci când o defec•iune care provoacă o poluare excesivă
este detectată, aprinde o lumină de avertizare pe panoul de bord (lumina plăcii, pe de diagnostic de avertizare). Această lumină de avertizare informează •oferul
că el trebuie să fi vehiculul reparat.

Strategiile de identificare a defec•iunilor tratate de sistemul de diagnosticare la bord sunt:


● constatare defect electric,
● constatare vina rateu,
● senzor de oxigen amonte constatare defect opera•ional,
● catalitic constatare defect convertor.

constatare vina electrică •i constatare vina rateurile sunt efectuate în mod continuu.

senzor de oxigen upstream constatare defect opera•ional •i identificarea avariei convertor catalitic se efectuează o singură dată în timp ce vehiculul este
condus, cu condi•ia îndeplinirii defectului necesară găsirea condi•ii:
- Condi•ii de aer / temperatură a lichidului de răcire,

- condi•ie de viteză (interval de valori),


- Condi•iile motorului (presiunea din distribuitor, viteza, gama de valori •i stabilitate),
- întârziere de la începutul,

Programul de management de diagnosticare la bord completează gestionarea defectelor electrice conven•ionale. Pentru a îndeplini acest
standard cerin•ele sunt:
- lumina de avertizare de diagnosticare la bord pentru a veni pe (sau, pentru unele defecte, să lumineze intermitent),

- stocarea defectelor OBD.

CONSECINȚE PENTRU GASIREA ȘI REPARAȚII DEFECT

O aten•ie deosebită este necesară atunci când se lucrează pe vehicul pentru a împiedica lumina de avertizare OBD la pornirea după ce vehiculul a fost
returnat la client.

Unele defecte apar numai atunci când autovehiculul este condus, atunci când sunt programate adaptives: prin urmare, este esențial să se valideze
reparația.

NOTĂ: toate defectele electrice care duce la depă•irea limitei de poluare provoacă lumina de avertizare OBD pentru a aprinde.

IMPORTANT
Este esențial ca contactul nu este oprit înainte ca rezultatul este citit pe instrumentul de diagnosticare, la sfârșitul fiecărui test.
Oprirea contactului va conduce la rezultatele fiind interpretate greșit.

GYSIE32TS

17B-16
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Condiții pentru lumina de avertizare de diagnosticare la bord venind pe

CONDIȚII DE DIAGNOSTICARE ATENȚIE LA BORD lumina care cade pe

În timpul unui test de drum, acesta poate fi cazul în care diagnosticare pentru anumite func•ii nu sunt îndeplinite (de exemplu, atunci când într-un blocaj în trafic).

⇒ Lumina se aprinde
În cazul în care aceea•i defec•iune diagnosticare la bord este detectat pe parcursul a trei călătorii consecutive sau există o defec•iune electrică.

⇒ flash-uri de lumină

Dacă rateuri care duce la distrugerea convertorului catalitic este detectat.

⇒ Lumina se stinge
În cazul în care eroarea de diagnosticare la bord nu reapare pe parcursul a trei călătorii consecutive, lampa de control se stinge (dar vina este încă
stocate în calculator de injec•ie).
Defectul nu trebuie să fie detectat de computer în timpul patruzeci teste consecutive pentru a fi eliminate din memoria calculatorului (sau deranjament poate fi
•ters cu instrumentul de diagnosticare).

NOTĂ: vina nu poate fi detectată:


- modul în care unită•ile de client, care nu include toate condi•iile de detectare a erorilor,
- natura sporadică a defec•iunii.

GYSIE32TS

17B-17
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Condiții pentru On
On Board
Board Diagnostics
Diagnostics

CONDIȚII DE DEFECT GĂSIREA

Dacă, atunci când contactul este cuplat cu motorul oprit, temperatura aerului citită de senzorul de temperatură nu este între - 6 °°°
° C și 119 °°° ° C, sau în cazul în care temperatura lichidului de răcire citită de senzorul nu este între - 6 °°° ° C și 119 °°° ° C, sau
în cazul în care presiunea atmosferică este mai mică decât 775 mbar ( altitudine de aproximativ 2500 m), atunci procedurile OBD nu sunt activate până la
următoarea cuplare a contactului.

Când modul GPL-ul este activat, procedurile de diagnosticare la bord sunt inhibate

Pentru sistemul de diagnosticare la bord să func•ioneze corect, nu trebuie să existe defec•iuni electrice în sistemul de injec•ie, chiar dacă lumina de
avertizare OBD nu se aprinde.

Catalizator si constatare defect senzor de oxigen poate fi efectuată numai consecutiv.

Când convertor sau un senzor de oxigen catalitic vina constatare proceduri sunt în curs de desfă•urare, hemoragia canistra este închisă, iar adaptives bogă•ia sunt
blocate la ultima valoare a acestora.

PROCEDURA DE TESTARE

- Rectifica defectele electrice.

- •terge•i toate defectele.

- Se efectuează toate programele de injectare (dacă este cazul).

Iniflializare COMPLET AL SISTEMULUI DE DIAGNOSTICARE DE LA BORDUL COMMAND MODE

- •tergerea defectele stocate.


- •tergerea de programare (pentru lucrări pe o componentă care ar fi deranjat programarea: Idle supapei de reglare a
vitezei, inel de viteze sau senzor volant, etc.).

Programare necesare pentru OBD ANOMALII.

Cuplul / programare a gazului (Stare: ET014 cilindru 1 recunoaștere = EFECTUAT, motor de rulare)
Acest lucru este programat de:
- o decelerare cu injec•ie cut-off în 2, 3, 4 sau treapta a 5 între 3500 •i 3000 rpm timp de cel pu•in 2 secunde,
- oa doua decelerare cu injec•ie cut-off în 2, 3, 4 sau treapta a 5 între 2400 •i 2000 rpm timp de cel pu•in 3 secunde,

Bogăție adaptives programare


Pentru a efectua această programare, conduce ma•ina în timp ce respectă intervalele de presiune specificate în sec•iunea de injectare: ajustarea
amestecului adaptiv.

Status ET202: diagnosticare la bord a rateurilor de ardere constatare defect inclus, trebuie să fie activ.

GYSIE32TS

17B-18
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Combustie constatare
constatare vina
vina rateu
rateu

Diagnosticul poate detecta, de exemplu:


- colmatarea sau inundarea unei bujii,
- înfundarea injectoarelor sau o defec•iune a fluxului injector,
- o defec•iune la sistemul de alimentare (regulator de presiune, pompa de combustibil, etc),

- o conexiune defectuoasă în circuitele de benzină sau injec•ie (bobina secundară, etc.).

constatare Defect este realizată prin măsurarea varia•iilor instantanee ale vitezei de rota•ie a motorului. Observarea o scădere
a cuplului detectează rateuri de ardere.

Această eroare procedură constatare este efectuată, practic, în mod continuu în timp ce vehiculul este condus. În cazul în care nu se realizează, sau în cazul în care este detectată o
eroare, toate celelalte constatare vina diagnosticare la bord va fi inhibată.

Această procedură de constatare defect face posibilă pentru a diagnostica două tipuri de erori:
- misfires destructive care rezultă în distrugerea convertorului catalitic. Acestea provoacă lumina de avertizare OBD pentru a aprinde imediat •i flash,

- Poluatoare rateurilor de ardere rezultat limita de poluare de diagnosticare la bord a fost depă•ită. În cazul în care acestea sunt detectate pe parcursul a trei perioade consecutive
de conducere.

CONDIȚII DE DETECTARE

Înainte de a începe, verifica•i dacă programarea a fost efectuată. Condi•iile înainte de punerea contactului •i condi•iile actuale trebuie să fie, de
asemenea, îndeplinite. Verifica•i dacă stările:
ET014 Cilindrul 1 recunoa•tere = EFECTUAT •i
ET202 de ardere rateu Cu privire la procedura de diagnosticare la bord inclus = ACTIVE

Detectarea este efectuată imediat ce temperatura lichidului de răcire este deasupra 75 °°° ° C, peste trei viteze de lucru ale motorului
între viteza de mers în gol și 4500 rpm.

Testul poate fi acum realizată prin men•inerea motorul la ralanti timp de 11 minute.

IMPORTANT
Este esențial ca contactul nu este oprit înainte ca rezultatul este citit pe instrumentul de diagnosticare, la sfârșitul fiecărui test.
Oprirea contactului va conduce la rezultatele fiind interpretate greșit.

Dacă instrumentul de diagnosticare a constatat rateuri de ardere după test, se referă la procedura de constatare vina legate de acest simptom.

CONFIRMAREA reparatiei

- Verifica•i dacă stările: ET014 Cilindrul 1 recunoa•tere = EFECTUAT •i


ET202 de diagnosticare la bord a rateurilor de ardere constatare defect inclus = ACTIVE
- Nici o defec•iune detectată •i lumina de avertizare de diagnosticare la bord se stinge

GYSIE32TS

17B-19
INJECȚIE Catalizator
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
constatare defect
constatare defect convertor catalitic

Scopul de a găsi vina convertor catalitic este de a detecta o defec•iune care ar duce la emisii de hidrocarburi poluante să depă•ească limita de diagnosticare la bord.

Capacitatea convertorului catalitic pentru a stoca oxigen indică starea. Deoarece catalitice vârstele convertorului, capacitatea sa de a stoca oxigen reduce, împreună cu capacitatea sa de a
trata gazele poluante.

CONDIȚII DE GASIREA DE ÎNCEPERE DEFECT

constatarea defectelor convertorului catalitic poate avea loc numai după ce motorul a func•ionat pentru timpul detaliat în tabelul de mai jos, în cazul în care sunt îndeplinite •i
men•inute toate condi•iile înainte de punerea contactului:
- fără defecte electrice,
- recunoa•terea cilindru făcut,
- nici rateurilor de combustie detectat,
- nici o constatare catalitică eroare convertor efectuat, deoarece contactul era cuplat,
- programare făcut,
- buclă principală •i buclă dublă activă,
- temperatura lichidului de răcire de mai sus 75 ° C,

Viteza mph Viteza motorului presiune de admisie Stabilizare Timpul înainte de a


Motor
(km / h) (Rpm) (Mbar) timp (s) activa (min.)

37-50 (60 -
D7F 726 1900 - 2500 430-650 11 17
80)

38-80 (61 -
K4J 712-750 1856 - 4000 380-750 11 14
130)

38-80 (61 -
K4J 713 1824 - 3904 380-750 11 14
130)

43-62 (70 -
K7J 700 2112 - 3392 320-850 11 14
100)

37-80 (60 -
K7J 701 1792 - 4352 320-850 11 14
130)

38-48 (61 -
F4R 744 1696 - 2336 430-650 11 17
79)

39-48 (63 -
F4R 740-741 1500 - 2360 350-500 11 17
79)

FAULT DETECTARE

depistarea defec•iunilor se realizează într-un interval stabilizat în treapta a 5 la 43 mph (70 km / h). Atunci când sunt îndeplinite condi•iile pentru începerea depistarea defec•iunilor, sunt aplicate
vârfuri de excita•ie bogă•ie, care are ca efect trimiterea exploziile de lambda în convertorul catalitic. În cazul în care convertorul catalitic este în stare bună absoarbe oxigenul •i valoarea
senzorului de oxigen din aval va rămâne la valoarea medie a acestuia. În cazul în care este uzat, respinge oxigenul •i senzorul de oxigen va începe să vibreze. Tensiunea senzorului de oxigen
fluctuează. În cazul în care defec•iunea este confirmată de trei ori consecutiv, lumina de avertizare de diagnosticare la bord se aprinde. Testul nu poate dura mai mult de 52 de secunde.

IMPORTANT
Este esențial ca contactul nu este oprit înainte ca rezultatul este citit pe instrumentul de diagnosticare, la sfârșitul fiecărui test.
Oprirea contactului va conduce la rezultatele fiind interpretate greșit.

În cazul în care, după test, instrumentul de diagnosticare a găsit un defect convertor catalitic de operare, se referă la procedura de constatare vina asociată cu acest
simptom.

CONFIRMAREA reparatiei

- ET103: Catalizator constatare defect inclus ........................................... .................................................. ............ACTIV


- ET107: eroare Catalizator constatare efectuată ........................................... .................................................. .........ACTIV
- nici un defect de operare convertor catalitic detectat.

GYSIE32TS

17B-20
17B
EMS 31-32 Insuflare de oxigen
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
constatare defect senzor
Oxigenul constatare defect senzor

Scopul oxigenului constatare defect senzor este de a detecta un defect care ar determina limita de diagnosticare la bord care urmează să fie depă•ită cu emisiile de
hidrocarburi poluante. Acesta se realizează prin măsurarea •i compararea perioadelor de vibra•ie al senzorilor de oxigen.

Există două tipuri de defecte posibile pe senzori de oxigen:


- deteriorarea mecanică a unei componente electrice (rupere, tăiate în sârmă), ceea ce duce la un defect electric,
- deteriorarea chimică a componentei care determină timpul de răspuns al senzorului pentru a încetini, crescând astfel perioada de comutare.

Atunci când sunt îndeplinite condi•iile de testare necesare, media perioadelor de senzori citit este luat, scăzând efectele de interferen•ă, apoi
comparate cu o perioadă medie de limita de diagnosticare la bord.

CONDIȚII DE TEST

depistarea defec•iunilor senzorului de oxigen poate avea loc numai după ce motorul a func•ionat un timp •i în condi•ii de func•ionare specifice,
detaliate în tabelul de mai jos, •i în cazul în care toate condi•iile anterioare aprinderii pornirea sunt îndeplinite •i men•inute:

- fără defecte electrice detectate,


- programare •i cilindru de recunoa•tere a făcut,
- neconcludent defec•iune a senzorului de oxigen efectuat deoarece contactul era cuplat,
- nici rateurilor de combustie detectat,
- temperatura lichidului de răcire de mai sus 75 ° C,

Viteza mph Viteza motorului Presiune de Stabilizare Timpul înainte de a


Motor
(km / h) (Rpm) admisie (mbar) timp (s) activa (min.)

28-34 (45 -
D7F 726 1800 - 2200 199-498 8 15
55)

38-80 (61 -
K4J 712-750 1824 - 4000 380-798 8 14
130)

38-80 (61 -
K4J 713 1824 - 3904 380-798 8 14
130)

43-62 (70 -
K7J 700 2112 - 3392 321-850 5 14
100)

37-80 (60 -
K7J 701 1792 - 4352 321-850 5 14
130)

4-80 (65 -
F4R 744 1750 - 4000 330-750 8 14
130)

39-80 (63 -
F4R 740 1632 - 4000 330-750 8 14
130)

39-80 (63 -
F4R 741 1632 - 4000 351-750 8 14
130)

GYSIE32TS

17B-21
17B
EMS 31-32 Insuflare de oxigen
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 constatare defect senzor

FAULT DETECTARE

Defect constatare este efectuată în timp ce vehiculul este condus într-o treaptă de viteză, se deplasează cu o viteză constantă •i pentru perioada minimă de timp
specificată în tabelul de mai jos:

Motor raportul de transmisie Viteza, mph (kilometri pe oră) Perioada maximă (e)

K4J 712-713 / 750 - K7J 700-701 a 5- 42 mph (70 km / h) 52 secunde

F4R 744 4a 48 mph (80 km / h) 40 de secunde

D7F 726 4a 30 mph (50 km / h) 40 de secunde

Pentru acest test, computerul inhibă sângerare canistră. Afi•ează


senzor de computer constatare defect inclus.

IMPORTANT
Este esențial ca contactul nu este oprit înainte ca rezultatul este citit pe instrumentul de diagnosticare, la sfârșitul fiecărui test.
Oprirea contactului va conduce la rezultatele fiind interpretate greșit.

În cazul în care, după test, instrumentul de diagnosticare a găsit un defect senzor de oxigen, se referă la procedura de constatare vina asociată cu acest
simptom.

CONFIRMAREA reparatiei

- ET102: Senzor constatare defect inclus ............................................ ...............................................ACTIV


- ET106: Senzorul de avarie constatare completă ............................................ ..............................................ACTIV
- Nici o defec•iune detectată •i bord la diagnostic de avertizare lumină afară.

GYSIE32TS

17B-22
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

ACCELERATIEI POTEN•IOMETRU CIRCUIT


DF002
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


- Lăsa•i vehiculul cu aprinderea timp de 10 secunde în pozi•ia de mers în gol.
- Vary poten•iometrul pedalei u•or de la nici o sarcină la sarcină maximă.
- Păstra•i la pozi•ia de sarcină maximă timp de 10 secunde.
NOTE
(Vina ar trebui să apară prezente, dar pot fi stocate din nou odată ce instruc•iunea a fost urmat).

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET284: Circuit poten•iometru clapetei de accelera•ie“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare
OBD, este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifica conexiunea și starea al conectorului de accelera•ie poten•iometru. Înlocui•i conectorul


dacă este necesar.

Verifica rezistența accelerației potențiometru ( rezisten•a este zero sau egală cu infinit, în cazul unui defect permanent).

Verifica•i dacă rezisten•a poten•iometrului este progresiv prin deplasarea pedalei de accelerație din nici o pozi•ie de sarcină în pozi•ia de încărcare completă.

(Consultați secțiunea de ajutor pentru a compara valorile de rezistență).


Verifica că pedalei de accelerație conduce potentiometru.
Repara•i sau înlocui•i potentiometru, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 75 potențiometru clapetei de cale A


Injectarea de calculator de cale 74 potențiometru clapetei pista B
Injectarea de calculator de cale 43 potențiometru clapetei de cale C
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, utiliza•i vina procedura de constatare pentru DF345 vina.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-23
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Senzorul pentru temperatura aerului CIRCUIT


DF003
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condiții pentru detectarea erorilor de calculator:


Cupla•i contactul.
În cazul în care defec•iunea este stocată numai, porni•i motorul pentru a ob•ine o schimbare a temperaturii (a•tepta•i ventilatorul pentru a rula).

NOTE
(Vina ar trebui să apară prezente, dar pot fi stocate din nou odată ce instruc•iunea a fost urmat).

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET274: Circuit senzor de temperatură aer“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este
la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de temperatură a aerului. Înlocui•i conectorul


dacă este necesar.

Verifică asta rezistența senzorului de temperatură a aerului nu este zero sau egal cu infinit ( senzor defect permanent). (Vezi Ajutor sec•iune pentru a
compara valorile de rezisten•ă). Înlocui•i senzorul de temperatură a aerului, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 77 Track Senzor 1 Temperatura aerului


Injectarea de calculator de cale 49 Senzor 2 Temperatura aerului Track
Repara•i dacă este necesar.

Verifică asta rezistența senzorului se schimbă în funcție de temperatura.


Dacă este necesar, înlocui•i senzorul.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-24
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Temperatura lichidului de răcire a circuitului senzorului


DF004
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condiții pentru detectarea erorilor de calculator:


Cupla•i contactul.
În cazul în care defec•iunea este stocată numai, porni•i motorul pentru a ob•ine o schimbare a temperaturii (a•tepta•i ventilatorul pentru a rula).

NOTE
(Vina ar trebui să apară prezente, dar pot fi stocate din nou odată ce instruc•iunea a fost urmat).

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET275: Circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de
avertizare OBD, este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de temperatură a lichidului de răcire. Înlocui•i conectorul
dacă este necesar.

Verifică asta senzorul de temperatură a lichidului de răcire nu este la zero sau egal cu infinit ( permanent sensor fault). Refer to the Ajutor sec•iune pentru a
compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i senzorul de temperatură a lichidului de răcire, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 73 Track lichidului de răcire Senzor de temperatură B1

Injectarea de calculator de cale 13 Senzor de temperatură a lichidului de răcire Track B2

Repara•i dacă este necesar.

Verifică asta rezistența senzorului se schimbă în funcție de temperatura.


Dacă este necesar, înlocui•i senzorul.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-25
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Pinking SENSOR CIRCUIT


DF006
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Se efectuează un test de drum cu un motor cald sub sarcină.

NOTE
În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET289: pinking senzor de circuit“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la YES.
Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea a conectorului senzorului funcþionarea cu mici detonaþii. Înlocui•i


conectorul dacă este necesar.

Verifica de prindere a senzorului funcþionarea cu mici detonaþii pe blocul motor. Repara•i dacă

este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator piesa 20 Pinking senzor de cale 1


Injectarea de calculator de cale 79 Pinking senzor pista 2
Injectarea de calculator piesa 19 screening-senzor pinking
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-26
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CONTROL CIRCUIT RELEU AC•IONARE


DF009
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Pune•i contactul •i să intre în dialog.
NOTE
Notă:
Acest defect este o prioritate. Deal cu ea înainte de următoarele defecte.

Verifica starea bateriei și pământuri vehiculului.


Repararea, dacă este necesar

Verifica conectarea și starea conectorului releului de acționare.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifica•i prezen•a + 12 V pe pista 1 al releului de acționare.


Repara•i dacă este necesar.

Verificați bobina releului de acționare.


Înlocui•i releul de ac•ionare, dacă este necesar.

Verifică izolație și continuitate a liniei:


Injectarea de calculator de cale 39 Track releu 2 actuator
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-27
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

INJECŢIE INJECTARE CONEXIUNE


DF012
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Defectul este declarat prezent după 10 secunde, cu motorul în func•iune •i de încălzire •i ventila•ie pornit,
NOTE
ET009: activ ( tensiunea bateriei nu trebuie să fie mai mică de 11 vol•i în timpul încercării).

Verifica conectarea și starea calculatorului de aer condiționat.


Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe linia:

Track 23 a calculatorului de injecție calculator aer condiționat


Repara•i dacă este necesar.

Consulta•i procedura de constatare vina pentru incalzire / ventilatie dacă defec•iunea este încă prezentă.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-28
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

INJECŢIE TRANSMISIE AUTOMATĂ


DF013
PREZENT CONEXIUNE
SAU
PĂSTRAT

În cazul în care defec•iunea este stocată împreună cu Consiliul On Diagnostic avertizare lumina, verifica•i în starea sec•iunea context
„ET015: injectare Conexiune transmisie automată“,
NOTE
corespunzătoare instruc•iunea pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i
procedura de mai jos.

Testa•i rețea multiplex, dacă este montat pe vehicul.

Verifica conectarea și starea conectorului calculatorului cutie de viteze automată.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Melodii 27 și 57 ale calculatorului de injecție calculator transmisie automată


Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, consulta•i procedura de constatare vina pentru Transmisie automată.

Se efectuează un test rutier urmat de un alt control cu ​instrumentul de diagnosticare. Deal cu alte
defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o verificare a conformită•ii.
după reparație

GYSIE32TS

17B-29
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Canistrei BLEED electrovalvei CIRCUIT


DF014
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Cupla•i aprinderea sau executa•i " AC016: canistra sângereze electrovalvei“ comanda.
Dacă apar mai multe defecte, face cu defectul de comandă a releului de acționare DF009 mai întâi.

NOTE
În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET117: canistra sângereze comanda“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conexiune și starea conectorului supapei electromagnetice de purjare a canistrei.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifică rezistența canistrei sângereze supapei electromagnetice.


Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i supapa
dacă este necesar.

Verifica•i, cu operare cu motor de pornire, prezen•a + 12 V pe pista 1 a ventilului electromagnetic de purjare a canistrei.

Repara•i dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator pista 4 track ventil electromagnetic 2 Canistra valva
Repara•i dacă este necesar.

Înlocui•i supapa de purjare a canistrei, dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-30
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

INFORMA•II volantului SEMNAL


DF017
PREZENT 1.DEF: motor defect roată inel volantului
SAU 2.DEF: Absen•a semnalului dinte
PĂSTRAT

Senzorul de presiune nu trebuie sa fie defect la efectuarea acestui test constatare defect.
Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:
Decupla•i contactul •i a•tepta•i pierderea dialogului cu computerul. Pune•i contactul din nou, du-te în dialog
cu calculatorul •i clar defectele stocate, porni•i motorul de pornire timp de 10 secunde sau de a rula motorul
la ralanti.
NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în
care starea „ET276: Volanta vina roată inel“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică împerechere și starea coroana din•ată a conectorului senzorului. Înlocui•i conectorul


dacă este necesar.

Verifică asta senzorul de viteze de inel este curat și montat corect.


Repara•i dacă este necesar.

Verifică rezistența senzorului de viteze inel.


Dacă este necesar, înlocui•i senzorul.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 54 Track Un senzor de viteze Inel


Injectarea de calculator de cale 24 Senzor de viteze Track B Ring
Repara•i dacă este necesar.

Verifica starea mecanismului cu inel volantului.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Verifica•i dacă starea ET202: diagnosticare la bord defect rateurilor de ardere constatare a inclus, este activ. În
după reparație cazul în care acest lucru nu este cazul, programarea trebuie să fie reini•ializat. Deal cu alte defecte •i să efectueze
un control de conformitate.

GYSIE32TS

17B-31
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OXIGEN AMONTE SENSOR CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE


DF018
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


- Porni•i motorul •i asigura•i-vă că starea ET030: amonte încălzire senzor de oxigen
este activ.
- Sau executa•i " AC261: Upstream încălzire senzor de oxigen“ comanda.
Dacă apar mai multe defecte, se ocupă cu DF009: defect de comandă a releului de acționare mai întâi.
NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET286: Circuit de încălzire de oxigen senzor“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD,
este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de oxigen. Înlocui•i conectorul,


dacă este necesar

Verifica•i senzorul de oxigen rezistență la încălzire. Se face referire la Ajutor Sec•iunea pentru valori ale rezistenței.
Înlocui•i senzorul dacă este necesar.

Verifica•i dacă nu + 12 V pe pista A senzorului de oxigen.


Repara•i conexiunea dintre piesa A a senzorului de oxigen •i releul de ac•ionare.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificați izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe linia:

Injectarea de calculator de cale 63 Track B Senzor de oxigen


Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-32
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CALCULATOR

DF022
PREZENT

NOTE Nici unul

Computer defect sau nu la caietul de sarcini. Verifică asta computerul este


cel corect pentru vehicul Nu modificați calculatorul imediat.

Se efectuează următoarea procedură:


- Pune•i contactul •i de a stabili un dialog cu computerul.
- Goli•i memoria calculatorului.
- Decupla•i contactul •i a•tepta•i pierderea dialogului cu computerul.
- Pune•i contactul •i de a stabili un dialog cu computerul. Dacă eroarea este încă prezentă,
contacta•i Techline dumneavoastră.

Se efectuează un test rutier urmat de un alt control cu ​instrumentul de diagnosticare. Deal cu alte
defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o verificare a conformită•ii.
după reparație

GYSIE32TS

17B-33
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

TEMPERATURĂ DE RĂCIRE ​SUPRAINCALZIREA AVERTIZARE DE LUMINĂ CIRCUIT


DF032
PREZENT
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
SAU
: Circuit deschis
PĂSTRAT
CC.0 : Scurt circuit la pământ
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


NOTE Rula•i motorul la o viteză mai mare de 1500 rpm până când începe ventilatorul de răcire a motorului, sau executa•i comanda AC212:
lichid de răcire lumina de avertizare a temperaturii.

Verifica conectarea și starea conectorului liniei de lumină de avertizare supraincalzire.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifica starea indicatorului luminos ( în cazul în care nu se aprinde). Înlocui•i-l dacă este
necesar.

Verifică asta există o sursă de 12 V la indicatorul luminos.


Repara•i conexiunea dintre indicatorul luminos •i siguran•a.

Conecta•i bornier •i verifica•i izolarea și continuitatea liniei


Track 9 a calculatorului de injecție panou de instrumente

Repara•i dacă este necesar.

Consulta•i procedura de constatare defect panoul de bord în cazul în care eroarea este încă prezentă.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-34
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OXIGEN AVAL SENSOR CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE


DF038
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


- Porni•i motorul, asigura•i-vă că starea " ET031: incalzire senzor de oxigen în aval“, este activ, a•tepta•i pentru
ansamblul ventilator pentru a începe, •i apoi să accelereze u•or timp de un minut.

- Sau executa•i " AC262: încălzire Senzor aval de oxigen“ comanda.


NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în
care starea „ET288: în aval de oxigen circuit de încălzire senzor“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de
avertizare OBD, este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de oxigen. Înlocui•i conectorul dacă


este necesar.

Verifică senzor de oxigen rezistență la încălzire.


Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valori ale rezistenței.
Înlocui•i senzorul dacă este necesar.

Verifica•i dacă nu + 12 V pe pista A a senzorului de oxigen.


Dacă este necesar, repara•i conexiunea dintre senzorul de oxigen •i releul de ac•ionare.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificați izolația și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator piesa 65 Track B Senzor de oxigen
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-35
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

IMOBILIZATOR CIRCUIT
DF044
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

NOTE Nici unul

Verifică conectarea și starea conectorilor liniei codificate pe drumul cel bun 58 al calculatorului de injecție.

Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei codificate pe pista 58 al calculatorului de
injecție.
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, consulta•i procedura de constatare vina pentru dispozitivul de imobilizare.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-36
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Presiune de admisie a circuitului senzorului


DF045
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU 2.DEF: Schimbarea de presiune colector
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Decupla•i contactul •i a•tepta•i pierderea dialogului cu computerul. Pune•i contactul din nou, •i să intre în
dialog cu computerul. Dacă este necesar, executa•i motorul la o viteză mai mare de 608 rpm timp de cel
NOTE
pu•in 10 secunde.

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET277: ​Circuit senzor de presiune în galerie“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD,
este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Dacă defectul este prezent doar atunci când motorul este pornit, punerea contactului și verificarea coerenței poziției clapetei de accelerație
sub fără sarcină și la accelerație maximă.
apăsa•i u•or pedala de accelera•ie (de la nici o sarcină la accelera•ie maximă) •i verificați că poziția clapetei crește în mod regulat.

În cazul în care acest lucru nu este cazul, semnalul este incorect. Se efectuează procedura de constatare vina pentru acest parametru.

Verifica starea conectorului pentru senzorul de presiune. Înlocui•i conectorul


dacă este necesar.

Verifica•i dacă senzorul de presiune este pneumatic conectat.

Verifică rezistenţă a senzorului de presiune. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i senzorul de presiune,
dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 16 Track Senzor de presiune B


Injectarea de calculator de cale 15 Urmăriți un senzor de presiune
Injectarea de calculator de cale 78 Senzor de presiune Track C
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, utiliza•i vina procedura de constatare pentru DF345 vina.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-37
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CILINDRU 1 INJECTOR CIRCUIT


DF052
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i asigurați-vă că să-l oprească atunci când apare defectul, pentru a nu risca deteriorarea
convertorului catalitic.
Dacă apar mai multe defecte, se ocupă cu DF009: defect de comandă a releului de ac•ionare mai întâi.

NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET278: Cilindrul 1 circuitul injectorului“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conexiune și starea conectorului injectorului 1.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifică rezistența injectorului 1. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i injectorul dacă este
necesar.

Cand contactul este cuplat, pentru a verifica o 12 V pe pista 1 a injectorului 1.


reparaţi line la releul de acționare daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația și continuitatea a liniei:


Injectarea de calculator de cale 59 Track 2 Injector 1
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-38
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CILINDRU 2 INJECTOR CIRCUIT


DF053
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i asigurați-vă că să-l oprească atunci când apare defectul, pentru a nu risca deteriorarea
convertorului catalitic.
Dacă apar mai multe defecte, se ocupă cu DF009: defect de comandă a releului de ac•ionare mai întâi.

NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET279: Cilindrul 2 circuitul injectorului“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conexiune și starea conectorului injectorului 2.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifică rezistența injectorului 2. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i injectorul dacă este
necesar.

Cand contactul este cuplat, pentru a verifica o 12 V pe pista 1 injector 2.


reparaţi line la releul de acționare daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificați izolația și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator pista 90 Track 2 Injector 2
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-39
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CILINDRU 3 INJECTOR CIRCUIT


DF054
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i asigurați-vă că să-l oprească atunci când apare defectul, pentru a nu risca deteriorarea
convertorului catalitic.
Dacă apar mai multe defecte, se ocupă cu DF009: defect de comandă a releului de ac•ionare mai întâi.

NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET280: Cilindrul 3 circuitul injectorului“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conexiune și starea conectorului injectorului 3.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifică rezistența injectorului 3. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i injectorul dacă este
necesar.

Când contactul este cuplat, verificați pentru o alimentare de 12 V pe pista 1 al injectorului 3.


reparaţi line la releul de acționare daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificați izolația și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator piesa 60 Track 2 Injector 3
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-40
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CILINDRU 4 INJECTOR CIRCUIT


DF055
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i asigurați-vă că să-l oprească atunci când apare defectul, pentru a nu risca deteriorarea
convertorului catalitic.
Dacă apar mai multe defecte, se ocupă cu DF009: defect de comandă a releului de ac•ionare mai întâi.

NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET281: Cilindrul 4 circuitul injectorului“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conexiune și starea conectorului injectorului 4.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifică rezistența injectorului 4. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă. Înlocui•i injectorul dacă este
necesar.

Când contactul este cuplat, verificați pentru 12 V aprovizionare pe pista 1 injector 4.


reparaţi line la releul de acționare daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația și continuitatea a liniei:


Injectarea de calculator pista 89 Track 2 Injector 4
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-41
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OXIGEN AMONTE SENSOR CIRCUIT


DF057
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Cupla•i contactul.
Porni•i motorul, asigura•i-vă că starea „ET030: Upstream încălzire senzor de oxigen“, este activ •i să a•tepte pentru statutul " ET037:
NOTE Regulamentul Bogăție“ pentru a deveni activ, apoi a•tepta•i timp de 5 minute.

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET285: Upstream de circuit senzor de oxigen“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD,
este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de oxigen. Verifica•i dacă nu există apă prezentă în conectorul
(cauza probabilă a unui loc plat al motorului).
Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifica•i dacă nu există scurgere de aer între galeria de evacuare și convertorul catalitic.

În cazul în care vehiculul este condus în mod frecvent în ora•, decoke motorul.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile ( în
func•ie de tipul de senzor):
Injectarea de calculator de cale 45 Senzor de oxigen Track C
Injectarea de calculator piesa 80 Senzor Track D oxigen (senzor triplu cu fir)
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i senzorul de oxigen.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-42
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OXIGEN AVAL SENSOR CIRCUIT


DF058
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


- Un test de drum în timpul mersului constant după func•ionarea ventilatorului •i starea ET027: buclă dublă
bogă•ie, activă.
- Un test de drum în timpul mersului constant după func•ionarea ventilatorului, urmată imediat de o fază de
NOTE
decelerare (pe un deal, de exemplu) cu ET003 stare: accelera•ie în pozi•ia de sarcină activă, cu cutie de viteze
•i ambreiajul cuplat.

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în
care starea „ET287: în aval de oxigen senzor de circuit“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare
OBD, este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de oxigen. Înlocui•i conectorul dacă


este necesar.

Verifica•i dacă nu există scurgeri de aer între cei doi senzori de oxigen.

În cazul în care vehiculul este condus în mod frecvent în ora•, decoke motorul.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator piesa 44 Senzor de oxigen Track C


Injectarea de calculator de cale 76 Track D Senzor de oxigen
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i senzorul de oxigen.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-43
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

Relanti REGULAMENTUL CIRCUIT


DF060
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Cupla•i contactul.

NOTE
În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în
care starea „ET255: relanti Circuit de reglare“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifica conexiunea și starea din reglarea vitezei conectorului motorului pas cu pas de mers în gol. Înlocui•i conectorul dacă
este necesar.

Verifica rezistența motorului pas cu pas reglementarea vitezei de mers în gol. A se referi la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile de rezisten•ă.

Înlocui•i supapa dacă este necesar.

Verifica izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:


Injectarea de calculator de cale 12 Track B relanti cu motor pas cu pas Regulamentul
Injectarea de calculator de cale 41 Urmăriți o viteză de mers în gol a motorului pas cu pas Regulamentul

Injectarea de calculator de cale 42 Track C relanti cu motor pas cu pas Regulamentul


Injectarea de calculator de cale 72 Track D relanti cu motor pas cu pas Regulamentul
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

După supapa de regulament a fost lucrat, vehiculul nu poate începe, în cazul în care programarea trebuie să fie
după reparație reini•ializat (a se vedea sec•iunea de corec•ie adaptivă bogă•ie). Deal cu alte defecte •i apoi să efectueze un
control de conformitate.

GYSIE32TS

17B-44
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

IGNITION COIL 1 - 4 CIRCUIT


DF061
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i opri•i-l atunci când defectul apare (eventual dăunătoare pentru convertorul catalitic), sau de a rula la viteza de pornire

timp de zece secunde. Dacă apar mai multe defecte, tratarea defectelor " DF345: Potențiometru sau un senzor de 5 volți

aprovizionare“și«DF261: benzină Circuit releu pompă», în primul rând, dacă acestea sunt prezente.

NOTE

* În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET282: bobina de aprindere 1-4 circuite“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifica conectarea și starea conectorului bobinei (e).


Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Verifica starea condensatorului anti-interferențe.

bobine Creion Verifica rezistența cilindrului 1 și apoi 4 bobina. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile
de rezistență.
Înlocui•i bobina, dacă este necesar.

Verifica legătura dintre bobina 1 pe pista 2 și bobina 4 de pe pista 1.


Repara•i dacă este necesar.

Verifica pentru + după releu pompă de benzină pe pista 1 a bobinei 1.


Aplica•i vina procedură pentru depistarea defec•iunii DF261 daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația și continuitatea a liniei:

Injectarea de calculator de cale 32 Track bobina 2 Cilindrul 4


Repara•i dacă este necesar.

bobină cvadruplă Verifica rezistența bobinei cilindrului 1 și 4. Înlocui•i bobina, dacă este necesar. Verifica•i dacă nu + după benzină releu
pompa de alimentare pe pista C a bobinei. Se aplică procedura de constatare vina pentru vina DF261, dacă este
necesar.
Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei:

Injectarea de calculator de cale 32 Urmăriți o bobină cvadruplă


Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-45
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

IGNITION COIL 2-3 CIRCUIT


DF062
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Porne•te motorul •i opri•i-l când apare defec•iunea (poate deteriora convertorul catalitic), sau de a rula la viteza de pornire timp de

zece secunde. Dacă apar mai multe defecte, trata " DF345: Potențiometru sau un senzor de 5 volți aprovizionare“și«DF261:

Benzina circuitul releului pompei»mai întâi, dacă este prezent.

NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET283: bobina de aprindere 2-3 circuite“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD, este la
YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifica conectarea și starea conectorului bobinei (e).


Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Verifica starea condensatorului anti-interferențe.

bobine Creion Verifica rezistența cilindrului 2 și apoi 3 bobina. Se face referire la Ajutor sec•iune pentru a compara valorile
de rezistență.
Înlocui•i bobina, dacă este necesar.

Verifica legătura între bobina 2 pe pista 2 și bobina 3 pe pista 1.


Repara•i dacă este necesar.

Verifica pentru + după releu pompă de benzină pe pista 1 din bobina 2.


Aplica•i vina procedură pentru depistarea defec•iunii DF261 daca este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația și continuitatea conexiunii:

Injectarea de calculator de cale 1 Track bobina 2 Cilindrul 3


Repara•i dacă este necesar.

bobină cvadruplă Verifica rezistența bobinei cilindrului 2 și 3. Înlocui•i bobina, dacă este necesar. Verifica•i dacă nu + după benzină releu
pompa de alimentare pe pista C a bobinei. Se aplică procedura de constatare vina pentru DF261, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei:

Injectarea de calculator de cale 1 Track bobina B cvadruplu


Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-46
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

DEPHASER arborele cu came


DF063
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


NOTE Electrovalva este alimentat numai când intervalul de tura•ie a motorului este între 1800 •i 6500 rpm •i dacă ET003: „Fără
sarcină poziția pedalei de accelerație“ este inactiv.

Verifica izolația și continuitatea între pista 64 a calculatorului și pista 2 al ventilului electromagnetic al arborelui cu came
dephaser.
Repara•i dacă este necesar.

Verifica pentru 12 V pe pista 1 din arbore cu came dephaser valva selenoida.


Repara•i linia, dacă este necesar.

Verifica pentru un pământ pe pista 2 din Codul dephaser arborelui cu came " electrovalvă atunci când starea ET026 este activ.

Înlocui•i electrovalva, dacă este necesar.

Notă:
motorului Tura•ia de mers în gol poate fi instabilă dacă electrovalva este blocată deschisă.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-47
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

SEMNAL VITEZĂ VEHICUL


DF064
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

Este esen•ial ca ABS nu este defect atunci când se efectuează acest test.
Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:
Efectua•i un test de observarea vitezei vehiculului. Continuarea testul rutier pe
un deal, la o viteză constantă. Continuarea testului rutier pe un deal în pozi•ia
de nici o sarcină.
NOTE

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET223: Circuitul senzorului de viteză a vehiculului“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD,
este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

Verifica conectarea și starea conectorului a liniei de viteză a vehiculului (senzor de viteză a ro•ii sau ABS).

Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe linia

Injectarea de calculator piesa 53 calculator ABS

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i senzorul de viteză sau consulta•i procedura de constatare vina pentru ABS. (În cazul în care este montat pe vehicul)

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-48
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CONEXIUNE ÎNTRE PETROL GPL CONEXIUNE


DF082
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

Procedura decurge din schimbarea nea•teptată în configura•ia calculatorului de injec•ie din modul benzină
NOTE
modul GPL pe un vehicul fără GPL.

Reclamație client:
Se indică niveluri uria•e de consum de combustibil instantanee pe computerul de bord: 160 l / 100 mile (99 l / 100 km) la ralanti 48
până la 64 l / 100 mile (30 à 40 l / 100 km),
atunci când de conducere

caietul de sarcini instrument de diagnosticare:

stare ET011: „semnal de GPL“ INACTIV


citire Configurare LC081: „benzină și GPL conexiune“ CU
eroare DF082: „benzină și GPL conexiune“

Procedura Reinitialisation utilizând instrumentul de diagnosticare:


Selecta•i RAZ DEF
Selecta•i linia AC060 Reinitialisation de programare •i confirma•i.

Reintra DEF modul •i să respecte eliminarea defect DF082 „benzină și GPL conexiune“
Reintra stare Mod de a verifica starea ET011 „semnal de GPL“, care ar trebui să fie INACTIVĂ
Reintra Citiți configurațiile Mod de a verifica LC081 „benzină și GPL conexiune“, care ar trebui să fie FĂRĂ

Decupla•i contactul •i foarte important, a•tepta•i pentru modul Power blocare pentru a termina, care ar putea dura până la 20 de minute, în func•ie
de temperatura lichidului de răcire a motorului. Este atunci când dispozitivul de blocare de alimentare este oprit faptul că stochează pe calculator
detaliile procedurii reinitialisation de adaptare.

În cazul în care motorul este pornit din nou înainte de întrerupere a alimentării este oprit, informa•iile computerului de bord rămâne nevalid.

Putere de blocare =

1: livrările de ac•ionare tensiune releu prin intermediul calculatorului de injec•ie pentru controlul •i alimentarea ansamblului ventilator, dacă este
necesar, pentru a se asigura că func•ia motorului anti-percolarea func•ionează după contactul a fost oprit.

2: Permite mers în gol motor pas cu pas de viteză pentru a fi resetat.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-49
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

ABS •I INJECTARE CONEXIUNE


DF083
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

Este esențial ca ABS nu este defect atunci când se efectuează acest test. Condițiile de
NOTE aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:
Motorul func•ionează timp de trei secunde.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea, continuitatea și absența rezistenței la interferență pe liniile 27 și
57 ale calculatorului.
Repara•i dacă este necesar.

Rulați un test de rețea multiplex pentru vehiculele echipate cu această opțiune. viteza de
conectare a vehiculului prin CAN: LC038.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-50
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OXIGEN FAULT SENSOR DE OPERARE


DF102
PREZENT Indică faptul că semnalul recep•ionat de către senzorul de oxigen din amonte este incompatibil.

SAU
PĂSTRAT

NOTE Se aplică această procedură de constatare defect dacă defec•iunea este prezentă sau stocate.

Verifica pentru scurgeri de aer pe sistemul de evacuare.

În cazul în care vehiculul este condus în mod frecvent în ora•, decoke motorul.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de oxigen. Înlocui•i conectorul dacă


este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:

Injectarea de calculator de cale 45 Senzor de oxigen Track C


Injectarea de calculator piesa 80 Track D Senzor de oxigen
Injectarea de calculator de cale 63 Track B Senzor de oxigen
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i senzorul de oxigen.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Asigura•i-o notă de orice alte defecte de func•ionare.


după reparație
Deal cu alte defecte.

GYSIE32TS

17B-51
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

CATALITIC DE FUNC•IONARE FAULT CONVERTORUL


DF106
PREZENT Indică faptul că semnalele de la înainte •i după convertorul catalitic, primite de către cei doi senzori de
SAU oxigen, sunt inconsistente.
PĂSTRAT

NOTE Se aplică această procedură de constatare defect dacă defec•iunea este prezentă sau stocate.

Verifica pentru scurgeri de aer pe sistemul de evacuare.


Repara•i dacă este necesar.

Verificați vizual starea convertorului catalitic. O deformare poate fi cauza func•ionarea necorespunzătoare a acesteia.
Verificați pentru semne vizuale de șoc termic.

Un convertor catalitic cald poate fi deteriorat în cazul în care acesta intră în contact cu apa rece.

Verifica•i dacă nu a existat nici un consumul excesiv de ulei sau lichid de răcire. Întreba•i clientul în cazul în care acesta a folosit un aditiv sau de alte
produse de acest gen. Astfel de produse pot bloca convertorul catalitic, •i se deteriorează performan•ele sale pe termen scurt sau lung.

Verificați dacă motorul a fost rateuri. Acest lucru ar putea deteriora convertorul catalitic.

Verifică zgomot de conducere în timpul unui test rutier.

În cazul în care este identificată cauza prejudiciului, convertorul catalitic poate fi înlocuit. În cazul în care convertorul catalitic este înlocuit
fără să fi găsit cauza distrugerii sale, noul convertor catalitic este probabil să fie distruse foarte rapid.

Asigura•i-o notă de orice alte defecte de func•ionare.


după reparație
Deal cu alte defecte.

GYSIE32TS

17B-52
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

DF109 Rateurilor poluantul a rateurilor


DF110
DISTRUCTIVE
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

ET014 Stare: Cilindrul nr. 1 recunoa•tere trebuie să fie activă, pentru a diferen•ia fiecare cilindru.

ET093: Rateu la cilindrul 1


NOTE ET094: Rateu la cilindrul 2
ET095: Rateu la cilindrul 3
ET096: Rateu la cilindrul 4
Oferă informa•ii cu privire la natura •i localizarea defec•iunii.

Din acest motiv, vina este, probabil, din cauza unei componente asociată cu un singur
cilindru:
Un singur cilindru este declarat
- Avarie cu injectorul
defect - ET093 sau
- Avarie cu bujia
ET094 sau ET095 sau ET096
- Avarie cu sârmă de înaltă tensiune sau bobina de creion (dacă există)
Înainte de a face un înlocuitor, încerca•i componenta cu un alt cilindru.

Cilindri 1 •i 4 sau cilindri 2 •i 3 au Acest lucru înseamnă că vina este, probabil, din cauza unei componente care poate ac•iona numai pe această
declarat defect ET093 •i ET096 sau pereche de cilindri:
- Avarie cu partea de înaltă tensiune bobina dubla
ET094 •i ET095 - Avarie cu partea de control al bobinei

Acest lucru înseamnă că vina este, probabil, din cauza unei componente care poate ac•iona numai asupra
tuturor cilindrilor:
Patru cilindri sunt declarate defecte ET093
- Avarie cu filtru de benzină
•i ET094 sau
- Avarie cu pompă de benzină
ET095 •i ET096
- Avarie cu tipul de benzină
- Avarie cu scânteie tip mufă

Dacă această procedură nu a rezolvat vina ta, se referă la procedura de constatare vina pentru defecte DF109 și DF110 CONT'D.

Asigura•i-vă că toate defectele au fost tratate. •terge•i defectele stocate. Nu este necesar pentru
a •terge programarea. Pentru a verifica dacă sistemul a fost reparat în mod corespunzător:

- Nu rămase defecte electrice.


după reparație - Programarea ar fi fost efectuate.
- Motorul trebuie să fie cald (minim 75 ° C).
- Rula•i motorul la viteza de mers în gol, cu to•i consumatorii pe timp de 20 de minute. (1 minut
DF110).
Dacă eroarea apare din nou, să continue procedura de constatare vina.

GYSIE32TS

17B-53
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

DF109
DF110
CONTINUARE

ET093: Rateu la cilindrul 1


ET094: Rateu la cilindrul 2
NOTE ET095: Rateu la cilindrul 3
ET096: Rateu la cilindrul 4
Oferă informa•ii cu privire la natura •i localizarea defec•iunii.

Verifica sistemul de aprindere (consultați Secțiunea de ajutor).


Repara•i dacă este necesar.

Verifica•i compresia motorului. Repara•i dacă


este necesar.

Verifica coroana dințată a motorului.


Repara•i dacă este necesar.

În cazul în care se constată că nu există anomalii, există o defec•iune a sistemului de alimentare.

Verifica:

- Filtrul de benzină
- Debitul de combustibil și presiunea
- Condiția pompei de benzină
- Curățenia rezervorului
- Starea injectoarelor
Repara•i sistemul de combustibil.

Asigura•i-vă că toate defectele au fost tratate. •terge•i defectele stocate. Nu este necesar pentru a
•terge programarea. Pentru a verifica dacă sistemul a fost reparat în mod corespunzător:

- Nu rămase defecte electrice.


după reparație
- Programarea ar fi fost efectuate.
- Motorul trebuie să fie cald (minim 75 ° C).
- Rula•i motorul la viteza de mers în gol, cu to•i consumatorii pornit, timp de 20 de minute (1 minut DF110).

GYSIE32TS

17B-54
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

FRIGORIFIC PRESIUNE SENSOR CIRCUIT


DF118
PREZENT
SAU
PĂSTRAT

La autovehiculele echipate cu un senzor de presiune a fluidului refrigerent (modul buclă rece în injec•ie),
calculatorul recalculează PR044: Puterea absorbită de compresor
NOTE parametru din refrigerant valorile presiunii fluidului. Dacă există vreo abatere de la parametrul PR027, valoarea
parametrului PR044 ar putea fi incorectă.

Verifică conectare și starea al conectorului senzorului de presiune a agentului frigorific. Repara•i dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea conexiunilor:


Injectarea de calculator piesa 82 Urmăriți un senzor de presiune
Injectarea de calculator pista 83 Track Senzor de presiune B
Injectarea de calculator de cale 18 Senzor de presiune Track C

Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, să efectueze vina concluzionând aerul condi•ionat.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-55
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

OBD AVERTISMENT LIGHT CIRCUIT


DF120
1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit CO
PREZENT
: Circuit deschis
SAU
CC.0 : Scurt circuit la pământ
PĂSTRAT
CC.1 : Scurtcircuit la + 12 vol•i

Se aplică această procedură de constatare defect dacă defec•iunea este prezentă sau stocate.

NOTE Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


- De rulare a AC213: OBD lumină de avertizare comanda.

Verifica izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunea.


Track 34 al calculatorului de injecție Panou de instrumente

Repara•i dacă este necesar.

Asigura•i-vă că există un + 12 V la lumina de avertizare OBD. Verifica•i siguran•ele


panoul de bord. Înlocui•i siguran•a (e) dacă este necesar.

Consulta•i procedura de constatare defect panoul de bord în cazul în care eroarea este încă prezentă.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-56
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

MOTOR EARTH
DF253
PREZENT 1.DEF: Single tip sârmă de circuit senzor de oxigen
SAU
PĂSTRAT

Se aplică această procedură de constatare defect dacă defecțiunea este prezentă sau stocate.
NOTE Doar pe vehiculele echipate cu un singur fir senzor amonte. (LC012: opțiunea de citire senzor de oxigen).

Verifica•i starea pământuri de motor.


Repara•i dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator piesa 44 pământ Motor
Repara•i dacă este necesar.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-57
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

POMPA DE COMBUSTIBIL CIRCUIT RELEU


DF261
PREZENT 1.DEF: Defec•iune la + după hrană releu
SAU 2.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
PĂSTRAT

Dacă eroarea „DF345: Senzor sau potentiometru 5 volți de alimentare“ este prezent sau depozitat, face cu ea ca o prioritate.

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Pune•i contactul •i să intre în dialog. Sau activa•i AC010: Benzină
releu pompă comanda. Notă:
NOTE
Acest defect este o prioritate. Deal cu ea înainte de următoarele defecte.

În cazul în care defec•iunea este stocată cu lampa de diagnosticare la bord privind, verifica•i în sec•iunea context, în cazul în care
starea „ET241: Benzină circuitul de control al pompei“, care corespunde instruc•iunii pentru a aprinde lumina de avertizare OBD,
este la YES. Dacă acesta este cazul, urma•i procedura de mai jos.

1.DEF NOTE Există un defect pe circuitul de alimentare a releului pompei de benzină.

Verifica•i dacă comutatorul de iner•ie este angajat. Repara•i dacă


este necesar.

Verifica conectarea și starea conectorului releului pompei de benzină.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Verifica•i dacă nu + 12 V pe pista 3 al releului pompei de benzină.


Repara•i dacă este necesar.

Cu contactului •i prin rularea AC010: benzină releu pompă comanda, verificați pentru o alimentare V + 12 pe drumul cel bun 5 al releului pompei de
benzină.
Înlocui•i releul dacă este necesar.

Verifică izolație și continuitate a conexiunilor dintre:


Pompă de benzină releu piesa 5 Track C bobina cvadruplu
Pompă de benzină releu piesa 5 Track 1 bobina 1 (tip creion)
Pompă de benzină releu piesa 5 Track 1 bobina 2 (tip creion)
Pompă de benzină releu piesa 5 Pompă de combustibil

Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-58
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

DF261
CONTINUARE

2.DEF NOTE Există un defect pe circuitul de alimentare a releului pompei de benzină.

Verifica conectarea și starea conectorului releului pompei de benzină.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Cu aprinderea, verifica•i a + 12 V pe pista 1 al releului pompei de benzină.


Repararea, dacă este necesar

Verifica bobina releului pompei de benzină.


Înlocui•i releul pompei de carburant, dacă este necesar.

Verifică izolație și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator de cale 68 Track 2 releul pompei de carburant

Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-59
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

AC•IONARE RELEUL IE•IRE TENSIUNE


DF271
PREZENT 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
SAU
PĂSTRAT

Condițiile de aplicare a procedurii de constatare vina la erori stocate:


Decupla•i contactul •i a•tepta•i pierderea dialogului. Pune•i contactul
•i să intre în dialog. Notă:
NOTE

În cazul în care circuitul de comandă a releului de ac•ionare DF009 este prezent sau stocate, o tratează ca o prioritate, deoarece poate fi
cauza vina ta să apară.

Verifica starea bateriei și pământuri vehiculului.


Repara•i dacă este necesar.

Verificați conexiunea și starea conectorului releului de acționare.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Cu aprinderea, verifica•i 12 V pe pista 3 al releului de acționare.


Remedia•i cablul la siguran•a.

Deconecta•i clema pe drumul cel bun 5 al releului titularului. Cu aprinderea, verifica•i 12 V pe


drumul cel bun 5 al releului de acționare.
Înlocui•i releul dacă este necesar.

Verifică izolație și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator de cale 66 Releu de acționare 5
Repara•i dacă este necesar.

Unul câte unul, deconecta•i componentele (injector, electrovalva de purjare a canistrei, etc.), folosind această 12 V pentru a determina care este
defect.
Înlocui•i componenta defectă.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-60
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea defectelor

+ 5 VOL•I FURNIZAREA LA poten•iometrelor •i SENZORI


DF345 1.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit
PREZENT

Cu aprinderea, verifica•i " PR004: parametru de calculator de alimentare cu tensiune“:


(Tensiunea bateriei măsurată de aproximativ 12 V)
NOTE - dacă este la valoarea limită de aproximativ 16 V, există un scurtcircuit la pământ
- dacă este la valoarea limită de aproximativ 10,7 V, există un scurtcircuit la alimentarea + 12 V a uneia dintre cele 5 V
piste de alimentare.

Verifică conectare și starea a conexiunilor poten•iometrului pedalei de accelera•ie, senzorul de presiune colector •i senzorul de fluid
refrigerent (dacă este montat pe vehicul). Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Deconecta•i următorii senzori unul câte unul, pentru a verifica dacă defec•iunea se schimbă de la PREZENT la PĂSTRAT:
poten•iometru de accelera•ie, senzorul de presiune colector •i senzorul de presiune a agentului frigorific (dacă este montat pe vehicul). Dacă este necesar, se
ocupă cu eroarea care se aplică senzorului.

Verifica izolația, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe liniile:


Injectarea de calculator de cale 74 Track B potențiometru accelerație
Injectarea de calculator de cale 78 Track C senzor de presiune în galerie
Injectarea de calculator pista 83 Track B agent frigorific Senzor de presiune (dacă este
montat pe vehicul)
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, se ocupă cu alte defecte, atunci du-te la verificarea conformită•ii.

Urma•i instruc•iunile pentru a confirma repararea. Deal cu


alte defecte. Goli•i memoria de defect. Se efectuează o
după reparație
verificare a conformită•ii.

GYSIE32TS

17B-61
17B
EMS 31-32 Eroare constatare
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
INJECTIE - Ajutor
Identificarea defecțiunilor - Ajutor

rezisten•ă poten•iometru clapetei Cursor ± 20% =


ΩΩΩ ±±±
= 1200 ΩΩΩΩ

Track <1050 ΩΩΩ Ω

Regulamentul Idle rezisten•ă motor pas cu pas la 25 ° C ± 10%


Ω ±±±
= 53 ΩΩΩ

rezisten•a la bobina de aprindere DENSO Primar = 0,5 ΩΩΩΩ ±±±


± 5% =

secundar ± 15%
6800 ΩΩΩ Ω ±±±

SAGEM Primar ± 5% =
= 0,5 ΩΩΩΩ ±±±

secundar 11000 ΩΩΩ ± 15%


Ω ±±±

rezisten•ă Injector la -40 ° C la Ω


= 11,1 ΩΩΩ

20 ° C la 120 ° ± 5% =
ΩΩΩ ±±±
= 14,5 ΩΩΩΩ

C 20,16 ΩΩΩ Ω

rezisten•ă senzor de presiune în galerie Ω


= 50 k ΩΩΩ

Upstream oxigen rezisten•ă încălzire senzor Ω


= 3 până la 15 ΩΩΩ

In aval de oxigen rezisten•ă încălzire senzor Ω


= 3 până la 15 ΩΩΩ

rezisten•ă senzor magnetic mort superior la 23 ° C = 200-270 ΩΩΩ Ω

rezisten•a la supapă electromagnetică a canistrei la 23 ° C ± 7%


Ω ±±±
= 26 ΩΩΩ

Temperatura în ° C - 40 - 10 25 50 80 110 120

Temperatura aerului Senzor de 50000 10000 2000 810 309 135 105
rezisten•ă la Ω ± 14% ± 10% ± 6% ± 6% ± 6% ± 6% ± 7%

Temperatura lichidului de răcire Senzor de 76000 12000 2000 811 282 115 88
rezisten•ă la Ω ± 9% ± 9% ± 5% ± 5% ± 3% ± 2% ± 2%

Verificarea sistemului de aprindere:

Verifica•i starea, izolarea •i continuitatea de înaltă tensiune de cabluri război de •esut (bobine cvadruple). Înlocui•i-le dacă este
necesar.
Verifica•i starea •i etan•eitatea corectă a bujiilor, •i că codurile sau trimiterile corespund motorului.

Înlocui•i-le dacă este necesar.


Verifica•i starea conectorilor bobina de aprindere. Înlocui•i-le
dacă este necesar.
Verifica•i starea •i valorile de rezisten•ă ale bobinele de aprindere. Înlocui•i-le dacă
este necesar.
Verifica•i (pe bobine de creion), că nu există nici o scăpare de curent (o ruptură în organism, intruse piese etc.). Verifica•i
livrările bobinelor: Prezen•a + 12 V (aprindere).

Verifica•i linia dintre bobinele •i releul de ac•ionare. Repara•i dacă este


necesar.

GYSIE32TS

17B-62
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
verificare a conformității
Identificarea defecțiunilor - verificarea conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motorul sa oprit, aprindere pe.

Afișaj și
Ordin Funcţie Parametru / Stare verificată sau Acțiune identificarea defecțiunilor
notițe

ET001: Computer + după alimentare a aprinderii ACTIV În cazul unei defec•iuni,


consulta•i procedura
Voltajul PR004: Tensiunea de alimentare de calculator 11,8 <X <13.2 V
1 de constatare defect
bateriei

PR004.

LC012: Cite•te op•iunea senzor de oxigen un fir (sau trei în


func•ie de
model)

LC017: Controlul ansamblului ventilator cu motor Cu (dacă există)


alergare

LC019: senzor de oxigen upstream Cu

LC020: senzor de oxigen din aval Cu (dacă există)

LC021: dephaser ax cu came Cu (dacă există)

LC022: INDICATOR schimbarea treptei de viteză Cu (dacă există)


U•OARĂ

LC036: Reducerea pompă de benzină de debit Cu (dacă există)

LC038: viteza de conectare prin intermediul CAN Cu (dacă există)


configuraţia
2 Nici unul
computerului
LC042: Camshaft Mod buclă rece Cu (dacă există)
injecţie

LC044: Element de încălzire de management Cu (dacă există)

LC048: Configurarea Aer condi•ionat Cu (dacă există)


citind

LC054: Cutie de viteze Cutia de viteze manuală

(Cutie de viteze

automată în cazul în care sunt montate)

LC056: parbriz încălzit Cu (dacă există)

LC081: GPL •i injec•ie legătură cu (dacă există)

LC096: compresor deplasare fixă Cu (dacă există)

LC098: Creion bobina de aprindere tip Cu (dacă există)

GYSIE32TS

17B-63
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motorul sa oprit, aprindere pe.

Ordin Funcţie Parametru / verificat Statut sau Acțiune Afișaj și Note identificarea defecțiunilor

ET002: de imobilizare a motorului INACTIV În cazul unei defec•iuni, se


de imobilizare a referă la procedura de
3
motorului constatare vina
DF044.

pedala de accelera•ie apăsată nu

ET003: Pozi•ia clapetei de accelera•ie: nici o sarcină DA

PR017: Pozi•ia clapetei de accelera•ie măsurată 0 <X <47

PR008: Programarea valorii pozi•iei fără 0 <X <47


sarcină

Pedala de accelera•ie u•or apăsată În cazul unei defec•iuni, se


Pozi•ia clapetei
referă la procedura de
4 de accelera•ie ET003: Pozi•ia clapetei de accelera•ie: nici o sarcină NU
constatare vina
poten•iometru
ET005: Pozi•ia clapetei de accelera•ie încărcare completă NU PR017.

Pedala de accelera•ie complet apăsată

ET003: Pozi•ia clapetei de accelera•ie: nici o sarcină NU

ET005: Pozi•ia clapetei de accelera•ie la DA


regim maxim

PR017: Pozi•ia clapetei de accelera•ie măsurată 170 <X <255

PR002: Temperatura agentului de răcire X = temperatura În cazul unei defec•iuni, se


Temperatura
motorului ± 5 ° C referă la procedura de
5 agentului de răcire
constatare vina
senzor
PR002.

PR003: Temperatura aerului X = temperatura sub În cazul unei defec•iuni, se


Temperatura aerului capotă ± 5 ° C referă la procedura de
6
senzor constatare vina
PR003.

PR016: Presiune atmosferică X = atmosferic


În cazul unei defec•iuni, se
presiune
Senzor de referă la procedura de
7
presiune constatare vina
PR001: De admisie vacuum colector X = atmosferic
PR001.
presiune

GYSIE32TS

17B-64
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motorul sa oprit, aprindere pe.

Afișaj și
Ordin Funcţie Parametru / Stare verificată sau Acțiune identificarea defecțiunilor
notițe

AC010: releul pompei de carburant În cazul unei defec•iuni, se


Pompa de combustibil ar
referă la procedura de
8 Pompă de combustibil trebui să fie auzit
constatare vina
de operare
AC010.

AC271: Viteză redusă releu ventilator Ar trebui să fie în măsură

pentru a auzi ventilatorul

de cotitură la pre•uri reduse


În cazul unei defec•iuni, se
viteză
Ansamblu referă la procedura de
9
ventilator cu motor constatare vina
AC272: Ansamblu ventilator de mare viteză Ar trebui să fie în măsură
ET035 (ET036).
releu (dacă este montat) pentru a auzi ventilatorul

de cotitură la ridicat

viteză

AC014: supapă de reglaj Idle În cazul unei defec•iuni, se


Se pune mâna pe ea pentru a
supapă de reglare a referă la procedura de
10 se asigura că este
vitezei de mers în gol constatare vina
de operare
ET039.

AC016: Canistră de purjare solenoid Sângerarea canistrei În cazul unei defec•iuni, se


solenoid Bleed supapă valva selenoida referă la procedura de
11
supapă ar trebui să fie de constatare vina
operare ET032.

AC003: Compresor de aer condi•ionat În cazul unei defec•iuni, se


compresorul
referă la procedura de
12 Aer conditionat ar trebui să fie de
constatare vina
operare
ET070.

AC212: Temperatura agentului de răcire Lampa de avertizare ar


lumina de avertizare trebui să vină pe În cazul unei
defec•iuni, se referă la
AC213: lumină de avertizare OBD Lampa de avertizare ar
13 Lumini de avertizare AC212, DF120
trebui să vină pe
( ET092) vina constatare

AC005: Indicator luminos schimbarea treptei de viteză Lampa de avertizare ar proceduri.


(În cazul în care este montat pe vehicul) trebui să vină pe

AC491: dephaser ax cu came Electrovalva arborelui În cazul unei defec•iuni, se


dephaser ax cu came dephaser ar referă la procedura de
14
cu came trebui să fie constatare vina
lucru AC491.

GYSIE32TS

17B-65
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motor cald la ralanti •i Nu există consumatori electrici.

Ordin Funcţie Parametru / verificat Statut sau Acțiune Afișaj și Note identificarea defecțiunilor

ET001: Computer + după alimentare a aprinderii ACTIV

PR004: Tensiunea de alimentare de calculator 13 <X <14,5 V


În cazul unei defec•iuni, consulta•i
1 Voltajul bateriei procedura de constatare defect PR004.
Dacă

PR004: Tensiunea de alimentare de calculator X <12,8 V

Apoi
PR006: Viteza motorului 750 <X <910 rpm.

ET020: Benzina de comandă a releului pompei de ACTIV În cazul unei defec•iuni, se referă
Pompa de petrol
2 la procedura de constatare vina
Control
AC010.

ET025: CONTROL ACTUATOR ACTIV În cazul unei defec•iuni, se referă


3 controlul dispozitivului de ac•ionare RELEUL la procedura de constatare vina
DF009.

ET060: semnal volant cu motorul ACTIV În cazul unei defec•iuni, se referă


4 semnal volanta pornit la procedura de constatare vina
DF017.

Cilindrul nr. 1 ET014: Cilindrul 1 recunoa•tere EFECTUAT ( cu excep•ia cazului în


5 Nici unul
recunoa•tere ET011 este ACTIV)

ET030: Upstream O2 senzor de ACTIV


încălzire
Senzor de oxigen A se vedea condi•iile de
6
încălzitor ET031: încălzirea senzorului de oxigen ACTIV func•ionare.
din aval (dacă este prezent)

ET003: Pozi•ia clapetei de accelera•ie: nici o sarcină În cazul unei defec•iuni, se referă
Pozi•ia clapetei de
7 DA la procedura de constatare vina
accelera•ie poten•iometru
PR017.

ET039: reglarea vitezei de mers în gol ACTIV

PR006: Viteza motorului 725 <X <775 rpm.


În cazul unei defec•iuni, se referă
reglarea vitezei de
8 PR041: Motorul de viteza de mers în gol valoarea de referin•ă. = PR006 ± 25 rpm. la procedura de constatare vina
mers în gol
ET039.
PR022: Idle OCR Valori detaliate în sec•iunea
„relanti corec•ie adaptivă“

PR001: De admisie vacuum colector 250 <X <500 mb


În cazul unei defec•iuni, se referă
9 Circuit de presiune la procedura de constatare vina
PR016: Presiune atmosferică X = atmosferic
PR001.
presiune

GYSIE32TS

17B-66
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motor cald la ralanti •i Nu există consumatori electrici.

Parametru / Stare verificată sau


Ordin Funcţie Afișaj și Note identificarea defecțiunilor
Acțiune

PR013: semnal mediu funcþionarea cu mici detonaþii 20 <X <100 În cazul unei defec•iuni,
consulta•i procedura de
10 Circuit anti-funcþionarea cu mici detonaþii
constatare defect
PR013.

ET037: Regulamentul bogăţie ACTIV


În cazul unei defec•iuni,
PR009: oxigen Upstream 20 <X <840 mV
consulta•i procedura de
11 Regulamentul bogăţie tensiunea senzorului
constatare defect

PR035: corec•ie bogăţie 0 <X <255 ET037.


valoare Valoarea medie 128

ET009: ACTIV
Aer conditionat Dacă injecția permite
cerere compresorului
Sistemul de climatizare (aer
condi•ionat selectat) (dacă este
operație
montat
ET070: Compresor de aer ACTIV
vehiculul) condi•ionat Dacă injecția permite
compresorului
operație

ET035: Ansamblu ventilator cu ACTIV


viteză redusă Ventilatorul trebuie să func•ioneze la
În conformitate cu În cazul unei defec•iuni, se
viteza mica
condi•iile •i cerin•ele * La unele autovehicule, comanda de pornire a referă la procedurile de

calculatorului de injec•ie, identificare a defec•iunilor


motorului poate fi rulat printr-un releu dublu
temperatura lichidului de ET009, ET070
legat de alimentarea cu compresor IF
12 răcire, •i DF118 sau
consumul electric „Injec•ie / Aer
•i agent frigorific conditionat
ET038: Viteza de mers în gol rapidă ACTIV programare“
presiune sec•iune.
Apoi
PR006: Viteza motorului 850 <X <960 rpm

PR044: Puterea absorbită de 300 <X <5000 W


Dacă modul de putere a compresor de aer (X <300 W Dacă
semnalului absorbit buclă condi•ionat sistemul de injecție nu
completă sau rece autorizează
tipul de injec•ie funcționarea
compresorului)

Dacă tipul de buclă rece PR027: presiunea agentului frigorific 2 <X <6 bar
este în injec•ie

GYSIE32TS

17B-67
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
Condiții de test: Motor cald la ralanti •i Nu există consumatori electrici.

Parametru / Stare verificată sau


Ordin Funcţie Afișaj și Note identificarea defecțiunilor
Acțiune

Comutator de presiune de Roti•i ro•ile pentru blocarea completă În cazul unei defec•iuni, se
direc•ie asistată Power (dacă referă la procedura de
13 ET034: Comutator de presiune Servo ACTIV
este montat la constatare vina
vehiculul) directie ET034.

ET035: ventilator cu viteză redusă INACTIV

PR002: Temperatura agentului de răcire Ventilatorul ar trebui să taie în

când temperatura lichidului de


răcire a motorului
depă•e•te 99 ° C
În cazul unei defec•iuni, se
referă la procedura de
14 unitate de ventilator ET036: ventilator de mare viteză (numai în cazul în ACTIV
constatare vina
care vehiculul este echipat cu aer
ET035 (ET036).
condi•ionat)

PR002: Temperatura agentului de răcire Ventilatorul ar trebui să taie în


când temperatura lichidului
de răcire a motorului depă•e•te
102 ° C

GYSIE32TS

17B-68
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
condiție de încercare: în testul rutier.

Parametru / Stare verificată sau


Ordin Funcţie Afișaj și Note identificarea defecțiunilor
Acțiune

ET032: Canistră sângerare ACTIV

1 Canistră sângerare Nici unul


PR023: semnal OCR supapă de purjare a X> 1,5% •i variabilă
canistrei solenoid

PR018: Viteza vehiculului X = viteza de citire pe În cazul unei defec•iuni,


vitezometru în km / h consulta•i procedura de
2 Viteza vehiculului
constatare defect
PR018.

Vehicul sub sarcină


În cazul unei defec•iuni,
PR013: semnal mediu funcþionarea cu mici detonaþii X este variabilă •i consulta•i procedura de
3 senzor pinking
nu este zero constatare defect
PR013.
PR015: corec•ie anti-funcþionarea cu mici detonaþii 0 <X <7 ° Arbore cotit

PR010: Tensiunea senzorului de Nu lua•i în considerare


oxigen în aval tensiunea la
viteza de mers în gol.

În timpul func•ionării încărcare completă Senzorul indică


lectură bogat, X
senzor de oxigen
4 cre•te cu un timp de Nici unul
din aval
răspuns scurt.

Decelerarea după încărcare completă Senzorul indică


lectură slabă, X
scade cu un timp de
răspuns scurt.

GYSIE32TS

17B-69
17B
EMS 31-32 constatare INJECTIE Eroare -
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 verificare a conformității

Valorile prezentate în această verificare a conformită•ii sunt date ca exemple. Nota tehnică
NOTE trebuie neapărat să fie citit înainte de a lucra pe vehicul.
condiție de încercare: în testul rutier.

Parametru / Stare verificată sau


Ordin Funcţie Afișaj și Note identificarea defecțiunilor
Acțiune

Programare

PR030: bogă•ie de operare


Motoare
adaptive: D7F K4M / K4J
F4R K7M / K7J
64 <x <192 64
<X <160 82 <X
În cazul unei defec•iuni, se
<224 100 <X
referă la procedurile de
5 bogă•ie Adaptive <255
identificare a defec•iunilor

PR031: Viteza de mers în gol bogă•ia PR030 •i PR031.


Motoare adaptive: D7F K4J / K4M F4R K7J /

K7M

64 <X <192 64
<X <160 32 <X
<224 0 <X <208

2500 rpm, după conducere CO <0,3% CO 2 > 13,5%


O 2 < 0,8% HC
<100 ppm
În cazul unei
Emisiile de defec•iuni, consulta•i
6 0,97 < λ < 1,03
poluan•i nota tehnică
anti-poluare.
La viteza de mers în gol, a•tepta•i pentru stabilizarea CO <0,5% HC
<100 ppm
0,97 < λ < 1,03

GYSIE32TS

17B-70
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Identificarea defecțiunilor- -Interpretarea
Identificarea defecțiunilor Interpretareastatusuri
statusuri

AER CONDI•IONAT CERERE

ET009

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Calculatorul de injec•ie nu detectează solicitarea de aer condi•ionat.

Verifica izolarea și continuitatea căii ferate 23 ( puterea absorbită de tip de semnal de aer condi•ionat) sau urmări 46
(Logic aer condi•ionat tip de legătură) a computerului de injec•ie. Repara•i dacă este
necesar.

Consulta•i procedura de constatare vina pentru incalzire / ventilatie dacă defec•iunea este încă prezentă.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-71
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

GPL SEMNAL

ET011

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verificarea izolarea și continuitatea liniei:


Injectarea de calculator piesa 50 Track calculator 17 GPL
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, consulta•i procedura de constatare vina pentru echipamente GPL.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-72
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

Direc•ie asistată PRESOSTATUL

ET034

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


Când motorul func•ionează, în cazul în care starea de putere asistată comutatorul de presiune de direc•ie rămâne
NOTE
activ, fără a direc•iei utilizat, sau inactiv atunci când este utilizat de direc•ie.

Verifica•i conexiunea •i starea puterii asistată comutatorului de presiune de direc•ie. Repara•i dacă este necesar.

Verifica pentru un pământ la putere asistată comutatorul de presiune de direc•ie.

Verifică izolație și continuitate a legăturii dintre:


Injectarea de calculator pista 85 Comutator de presiune de direcție asistată Power-Track 1
Repararea, dacă este necesar

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i comutatorul de presiune de direc•ie asistată electric.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-73
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

LOW-SPEED FAN ASSEMBLY

ET035

Nu trebuie să existe nici o defec•iune detectată pe circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire, atunci când această procedură
NOTE
vina constatare se efectuează.

Verifica:
- Starea ansamblului ventilatorului: viteza.
- Că rezisten•a ansamblului ventilator cu viteză redusă este corectă.
- Cură•enia ansamblului ventilator cu viteză redusă.
- Alimentarea cu ansamblul de joasă ventilator de viteză.
- Circuitul de alimentare între ansamblul de joasă ventilator de viteză •i releul ansamblului ventilator cu viteză redusă. Repara•i dacă este necesar.

Verifica conectarea și starea conectorului releului ventilatorului unitate de viteză redusă.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Deconecta•i releul ventilatorului de viteză redusă. Cu aprinderea, verifica•i pentru prezen•a + 12 V pe


pista 1 al releului.
Repara•i dacă este necesar.

Verifică rezistența bobinei releului.


Înlocui•i releul ventilatorului cu viteză redusă, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verifica•i izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe privind legătura
dintre:
Injectarea de cale calculator 8 Low-viteză releu ventilator
Repara•i dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-74
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

HIGH-SPEED FAN ASSEMBLY

ET036

Nu trebuie să existe nici o defec•iune detectată pe circuitul senzorului de temperatură a lichidului de răcire, atunci când această procedură
NOTE
vina constatare se efectuează.

Verifica:
- Starea ansamblului ventilator de mare viteză.
- Că rezisten•a ansamblului ventilator de mare viteză este corectă.
- Cură•enia ansamblului ventilator de mare viteză.
- Alimentarea la ansamblul ventilator de mare viteză.
- Circuitul de alimentare între ansamblul ventilator de mare viteză •i releul ansamblului ventilator de mare viteză. Repara•i dacă este necesar.

Verifica conectarea și starea conectorului releului ventilatorului unitate de mare viteză.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Deconecta•i releul ventilatorului de mare viteză. Cu aprinderea, verifica•i pentru prezen•a + 12 V pe


pista 1 al releului.
Repara•i dacă este necesar.

Verifică rezistența bobinei releului.


Înlocui•i releul ventilatorului de mare viteză, dacă este necesar.

Conecta•i bornier în locul calculatorului •i verifica•i izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe privind legătura
dintre:
Injectarea de calculator de cale 38 De mare viteză de asamblare releu ventilator

Repara•i dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-75
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

BOGĂTIE REGULAMENTUL

ET037

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Verifică conexiune și starea conectorului senzorului de oxigen din amonte.


Repara•i dacă este necesar.

Verifica•i aprinderea.

Verifica•i etan•eitatea canistra de purjare (o scurgere perturbă foarte mult bogă•ia). Verifica•i
etan•eitatea sistemului de evacuare. Verifica•i etan•eitatea galeriei de admisie.

În cazul în care vehiculul a fost condus numai în ora•, senzorul va fi murdar (încerca•i să conduce•i sub sarcină). Verifica•i presiunea
carburantului.
Dacă mers în gol este instabilă, verifica•i distan•ele supapelor •i calendarul. Dacă este
necesar, înlocui•i senzorul de oxigen.

Verifica•i dacă nu alimentare 12 V la senzorul de oxigen din amonte. Verifica izolația


și continuitatea a conexiunilor dintre:
Injectarea de calculator de cale 45 oxigen upstream piesa senzor C
Injectarea de calculator piesa 80 Upstream oxigen piesa senzor D
Repara•i dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-76
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

REGULAMENTUL relanti
ET039

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


NOTE
Ia act de tura•ia de mers în gol a motorului valorii de referin•ă după valoarea de vânzare: PR041

Verifica conexiunea și starea din reglarea vitezei conectorului motorului pas cu pas de mers în gol. Înlocui•i conectorul dacă este

necesar. Verifică rezistența motorului pas cu pas reglementarea vitezei de mers în gol.

Înlocui•i supapa de reglare a vitezei de mers în gol, dacă este necesar. Verifica izolația

și continuitatea a conexiunilor dintre:


Injectarea de calculator de cale 12 Reglarea vitezei de mers în gol a motorului pista B

Injectarea de calculator de cale 41 Reglarea vitezei de mers în gol a motorului de cale A

Injectarea de calculator de cale 42 reglarea vitezei de mers în gol a motorului C pista

Injectarea de calculator de cale 72 Idle reglarea vitezei motorului pista D


Repara•i dacă este necesar.

varia•ia vitezei de mers în gol


NOTE Viteza de mers în gol este prea lent.
<oprire minimă

- Verifica•i func•ionarea regulamentului raportului.


- Cură•a•i circuitul de alimentare cu aer (clapetei de accelera•ie, de reglare a vitezei de mers în gol a motorului pas cu pas), deoarece este probabil contaminat.

- Verifica•i nivelul uleiului de motor (prea mare -> stropiri).


- Verifica•i compresia motorului.
- Verifica•i distan•ele supapelor •i calendarul.
- Verifica•i aprinderea.

- Verifica•i injectoarele
Dacă toate aceste puncte sunt corecte, înlocui•i motorul de reglare a vitezei de mers în gol.

varia•ia vitezei de mers în gol


NOTE Viteza de mers în gol este prea mare.
> oprire minimă

- Verifica•i nivelul uleiului.


- Verifica•i dacă senzorul de presiune func•ionează corect.
- Verifica•i cură•enia conductelor de pe colectorul.
- Verifica•i electrovalvele pneumatic-controlate.
- Verifica•i garniturile multiple.
- Verifica•i garniturile clapetei de accelera•ie.

- Verifica•i etan•eitatea Servofrâna.


- Verifica•i dacă restric•iile sunt prezente în circuitul de reinhilare vapori de ulei.
- Verifica•i distan•ele supapelor •i calendarul.
Dacă toate aceste puncte sunt corecte, înlocui•i motorul de reglare a vitezei de mers în gol.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-77
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

COMPRESOR AER CONDI•IONAT

ET070

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Verifica izolarea și continuitatea liniei de cale peste 10 a calculatorului de injec•ie. Repara•i dacă este necesar.

Consulta•i procedura de constatare vina pentru incalzire / ventilatie dacă defec•iunea este încă prezentă.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-78
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea statusuri

SCHIMBARE INDICATOR LIGHT GEAR

ET092

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


Indicatorul luminos de schimbare de viteze se aprinde pentru o clipă atunci când contactul este cuplat sau 300
rpm înainte de tura•ia motorului prag de decuplare aprindere. Notă:
NOTE

În cazul în care vehiculul este echipat cu un senzor de oxigen din aval, calculatorul de injectare nu poate controla indicatorul luminos
schimbarea treptei de viteză.

Verifica izolația și continuitatea între pista 65 a calculatorului de injecție și panoul de bord.

Repara•i dacă este necesar.

Consulta•i procedura de constatare defect panoul de bord în cazul în care eroarea este încă prezentă.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-79
EMS 31-32 Programul Nr .: E1 Vdiag nr .: 11-15 INJECŢIE - Interpretarea parametrilor
Identificarea defecțiunilor
Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor 17B
Presiune de admisie
PR001

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Presiune de admisie nu este corect Verifică izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunile dintre:
atunci când contactul

este pe. Injectarea de calculator de cale 15 Senzor de presiune A urmări


Injectarea de calculator de cale 16 Senzor de presiune B piesa
Presiune de admisie
Injectarea de calculator de cale 78 Presiune track senzor C
<presiune minimă
Repara•i dacă este necesar.
la viteza de mers în gol.

Presiunea atmosferică nu este Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i senzorul.
corect
( PR016).

Presiune de admisie> maximă Verifica:


la mers în gol - Etan•area între colectorul •i senzorul.
viteză - Distan•ele supapă.
- Canistra sângereze.
- Compresia cilindrilor.
- În cazul în care nu există nici o admisie a aerului.

- În cazul în care gazele de evacuare nu este blocat.

În vina este încă prezent, înlocui•i senzorul.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-80
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor

TEMPERATURA AGENTULUI DE RĂCIRE

PR002

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Dacă citirea este inconsistentă, asigura•i-vă că senzorul este corect ca urmare a rezisten•ei în func•ie de curba de calibrare a
temperaturii:
Înlocui•i senzorul dacă acesta deviază (în cazul în care un senzor deviază, este de multe ori din cauza unui •oc electric).

Verifică izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunile dintre:


Injectarea de calculator de cale 13 Temperatura lichidului de răcire pista senzorului B2

Injectarea de calculator de cale 73 pista B1 Senzor de temperatură a lichidului de răcire

Repara•i dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-81
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor

TEMPERATURA AERULUI

PR003

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Dacă citirea este inconsistentă, asigura•i-vă că senzorul este corect ca urmare a rezisten•ei în func•ie de curba de calibrare a
temperaturii:
Înlocui•i senzorul dacă acesta deviază (în cazul în care un senzor deviază, este de multe ori din cauza unui •oc electric).

Verifică izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunile dintre:


Injectarea de calculator de cale 49 Senzor piesa Temperatura aerului 1
Injectarea de calculator de cale 77 Senzor piesa Temperatura aerului 2
Repara•i dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-82
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor

COMPUTER TENSIUNE

PR004

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate. Nu există


NOTE
consumatori electrici.

. Dacă tensiunea <Min, bateria este descărcată:


Verifica•i circuitul de încărcare pentru a determina cauza acestei erori.

Contact cuplat
Dacă tensiunea> maximă, bateria poate fi supraimpozitate:
Verifica•i dacă tensiunea de încărcare este corectă, cu •i fără consumatorii electrici pornit.

Dacă tensiunea <minimă, tensiunea de încărcare este prea mică:


Verifica•i circuitul de încărcare pentru a determina cauza acestei erori.

La viteza de mers în gol


Dacă tensiunea> maximă, tensiunea de încărcare este prea mare:
Regulatorul de alternator este defect. Repara•i acest defect •i verifica•i nivelul electrolitului din baterie.

Dacă bateria și circuitul de


Deal cu vina folosind procedura de defect DF345: „Potențiometru sau un senzor de 5 volți de alimentare“.
încărcare sunt
corect

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-83
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor

POZI•IA ACCELERATIEI

PR017

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Programarea la sfâr•itul Verifica•i dacă potențiometru de oprire mecanică nu a fost modificat.


punct PR008 Verifica•i comanda de accelera•ie (frecare, blocare etc.).
sau non-detectarea nr de
Verifică rezistența potențiometrului pedalei de accelerație.
încărcare ET003
Înlocui•i poten•iometrul pedalei de accelera•ie, dacă este necesar. Verifică izolație, continuitatea și absența
sau non-detectarea încărcare
completă ET005 rezistenței la interferențe pe conexiunile dintre:

Injectarea de calculator de cale 43 potențiometru clapetei de cale C


Injectarea de calculator de cale 74 potențiometru clapetei pista B
Injectarea de calculator de cale 75 potențiometru clapetei de cale A
Repara•i dacă este necesar.

Pozi•ia clapetei de accelera•ie este Verifica•i dacă senzorul este legat mecanic de supapa de admisie. Dacă este
fix PR017 necesar, înlocui•i senzorul.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-84
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea parametrilor

BOGĂTIE ADAPTIVE de nefolosire SPEED


PR030 BOGĂTIE ADAPTIVE
PR031

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate. Se


NOTE
efectuează opera•iile de programare.

Asigura•i-vă că etan•eitatea colectorului de purjare.

Goli•i memoria calculatorului de sistem de injec•ie. Examina•i ace•ti parametri atunci când motorul este cald •i în timpul de reglare a vitezei de mers în gol.

- Dacă unul dintre acești parametri merge la oprire maximă, nu este suficient de benzină sau prea mult aer în amestec.

- Dacă unul dintre acești parametri merge la oprire minim, există prea multă benzină sau nu suficient aer în amestec.

(A se vedea sec•iunea Bogatie de corec•ie adaptivă pentru valorile exacte ale opririle).

Asigura•i-vă corectitudinea, cură•enia •i func•ionarea corespunzătoare a:


- Filtru de benzină.

- Pompa de petrol.

- Circuit de combustibil.

- Rezervor.

- conducta de alimentare cu aer.

- Filtru de aer.

- Furculi•e.

Verifica:
- Valorile de compresie.
- Distan•ele supapă.
- Aprinderea.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-85
EMS 31-32 Programul Nr .: E1 Vdiag nr .: 11-15 INJECŢIE - Interpretarea comenzilor
Identificarea defecțiunilor
Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor 17B
POMPA DE COMBUSTIBIL RELEUL

AC010

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


NOTE Înainte de a efectua această verificare, verificați dacă piesele de pe schema de conexiuni care corespund
componentelor montate pe vehicul dvs. se potrivesc.

Verifică asta senzorul de impact este pornit.


Porne•te senzorul de impact, dacă este necesar.

Verifică continuitate între piesele 1 și 3 ale senzorului de impact.


Dacă nu există continuitate, înlocui•i senzorul de impact.

Cu motorul de pornire pornit, verifica•i 12 V pe pista 3 a conectorului senzorului de impact.


Dacă nu există nici o sursă de 12 V, repara•i linia de la piesa 3 a senzorului de impact pentru a urmări 5 al releului pompei de carburant.

Verifica•i cură•enia •i prezen•a pământului pe C2 pista pompei de benzină.

Verifica izolația și continuitatea de cabluri:


senzor de impact urmări pompa C1 benzină
Repara•i dacă este necesar.

Dacă eroarea este încă prezentă, înlocui•i pompa de carburant.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-86
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor

Temperatura lichidului de răcire AVERTIZARE LUMINĂ

AC212

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Verifica pentru un pământ pe circuitul de lumină de avertizare, atunci când comanda este activat. Repara•i dacă este necesar.

Dacă un 12 V scurt-circuit are loc pe circuitul de lumină de avertizare, panoul de bord ar putea fi grav afectate.

Consulta•i procedura de constatare defect panoul de bord în cazul în care eroarea este încă prezentă.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-87
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor

DEPHASER arborele cu came


AC491

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


Electrovalva este alimentat numai când tura•ia motorului este cuprinsă în intervalul între 1800 •i 6500 rpm •i dacă starea ET003
„Poziția clapetei de accelerație: Fără sarcină“ este INACTIV.

NOTE Notă:
În cazul în care motorul este echipat cu termoplonjori, vina DF063 •i starea ET026 (Camshaft
dephaser) nu pot fi raportate de către calculator.
În acest caz, controlul încălzitoarelor arborelui cu came dephaser •i imersie este asigurată de către unitatea încălzitor suplimentar.

Versiune fără Verifica pentru 12 V pe pista 1 din arbore cu came dephaser valva selenoida.
termoplonjori Repara•i linia, dacă este necesar. Verifica pentru un pământ pe pista 2 din Codul arbore cu came dephaser electrovalvă atunci

când starea ET026 este activ.

Verifica izolația și continuitatea între pista 64 a calculatorului și pista 2 al ventilului electromagnetic al


arborelui cu came dephaser.
Repara•i dacă este necesar.

Înlocui•i electrovalva, dacă este necesar.

Notă: motorul de tura•ia de mers în gol poate fi instabilă dacă electrovalva este blocată deschisă.

Cu aprinderea, verifica prezen•a 12 V pe pista 1 al ventilului electromagnetic al arborelui cu came dephaser.


Versiune cu
termoplonjori
Repara•i linia, dacă este necesar. Verifica pentru un pământ pe pista 2 al ventilului electromagnetic al arborelui cu came

dephaser în următoarele condi•ii de func•ionare:

- PR006: Viteza motorului între 1800 și 6500 rpm.


- „Poziția clapetei de accelerație: Fără sarcină“ ET003 = INACTIVĂ

Înlocui•i electrovalva, dacă este necesar.

Notă: motorul de tura•ia de mers în gol poate fi instabilă dacă electrovalva este blocată deschisă. Verifica izolația și

continuitatea între pista 2 al ventilului electromagnetic al arborelui cu came dephaser și piesa 2 a unității

încălzitor suplimentar.
Repara•i dacă este necesar.

Cu aprinderea, verifică consumabile unitate de încălzire suplimentare.


Track 9: + 12 V releu actuator Track 3: Reparare pământ, dacă este necesar. Verifica izolarea,
continuitatea și absența rezistenței la interferențe între piesa 64 a calculatorului și pista 1 din
unitatea încălzitor suplimentar.

Repara•i dacă este necesar. Înlocui•i unitatea

dacă este necesar.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-88
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor

Cutie de viteze

LC054

Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.


NOTE
CAN transmite semnalul de transmisie automată la calculator prin injec•ie.

ET004 „Parc / poziție neutră“ = DA dacă:


- Vehiculul este echipat cu o cutie de viteze manuala.
- Vehiculul este echipat cu transmisie automată •i maneta selectorului de viteze este în pozi•ia neutră sau parc.

ET004: Parc / poziție neutră = NO în cazul în care vehiculul este echipat cu transmisie automată •i maneta selectorului de viteze
se află în pozi•ia de viteze sau în pozi•ia D sau R.

Vehicul prevăzut cu În cazul în care starea ET004 este inconsecventă, verifica•i izolația, continuitatea și absența rezistenței la
transmisie interferențe pe liniile CAN:
automată Injectarea de calculator de cale 57 Transmisie automată
Injectarea de calculator piesa 27 Transmisie automată

Dacă eroarea este încă prezentă, consulta•i procedura de constatare vina pentru transmisie automată.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-89
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor

HEATED PARBRIZ

LC056

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

Porne•te motorul.
Selecta•i parbrizul electric. În cazul în care starea ET071 nu este ACTIV, Verifica izolația, continuitatea și absența
rezistenței la interferențe pe linia 88 a computerului de injec•ie.

Consulta•i procedura de constatare vina pentru incalzire / ventilatie dacă defec•iunea este încă prezentă.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-90
EMS 31-32 INJECŢIE
17B
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Identificarea defecțiunilor - Interpretarea comenzilor

GPL •i INJECTARE CONEXIUNE

LC081

NOTE Nu trebuie să existe defecte prezente sau depozitate.

GPL Verifică izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe privind legătura dintre:
AG Autogas sistem
Injectarea de calculator piesa 50 calculator GPL
Repara•i dacă este necesar.

Vehiculul care nu sunt echipate cu În cazul în care configura•ia computerului de injec•ie este schimbat în mod nea•teptat în modul GPL, pe un vehicul nonLPG, se referă
GPL la procedura de constatare vina pentru vina DF082.

după reparație Se repetă verificarea conformită•ii de la început.

GYSIE32TS

17B-91
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Identificarea defecțiunilor - Reclamațiile clienților

Numai verifica reclama•ia clientului după efectuarea unui control complet cu instrumentul de diagnosticare.
NOTE

Nici un dialog cu computerul ALP 5

Defectele de pornire ALP 5

falii relanti ALP 5

Defecțiunile când de conducere (apartamente de accelerare, convulsie etc.) ALP 5

defecte de încălzire suplimentare: modele pentru țările reci extreme ALP 5

GYSIE32TS

17B-92
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15
Diagnostic - Tabelul
Tabelul de
de Defectiuni
Defectiuni

ALP 1 Nici un dialog cu computerul

NOTE Nici unul

Asigurați-vă că instrumentul de diagnosticare nu este cauza defecțiunii prin utilizarea acestuia pentru a stabili un dialog cu un calculator pe un alt vehicul.

Verifica•i conexiunea dintre instrumentul de diagnosticare •i priza de diagnosticare (starea de plumb). Verifica•i injec•ie, motorului •i
compartimentul de pasageri siguran•ele. Repara•i dacă este necesar.

Verifica•i prezen•a + 12 V pe piesa 16 si pentru un pământ pe traversele 4 și 5 din mufa de diagnosticare. Repara•i dacă este necesar.

Conecta•i terminalul în locul calculatorului •i verifica•i izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunile
dintre:
Injectarea de calculator de cale 28 Pământ

Injectarea de calculator de cale 33 Pământ

Injectarea de calculator pista 3 Pământ

Injectarea de calculator de cale 56 Track 7 soclu de diagnosticare


Injectarea de calculator de cale 26 Track 15 soclu de diagnosticare
Injectarea de calculator de cale 29 siguranță

Injectarea de calculator piesa 30 siguranță

Repara•i dacă este necesar.

după reparație Verifica•i modulul utilizând instrumentul de diagnosticare.

GYSIE32TS

17B-93
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Diagnostic - Tabelul de Defectiuni

ALP 2 Pornind de defecte

Numai verifica reclama•ia clientului după efectuarea unui control complet cu instrumentul de diagnosticare.
NOTE

Verifica•i fiabilitatea motorului de pornire.

Verifica•i dacă există prezent de combustibil (expeditorul de combustibil poate fi defect). Verifica•i
dacă combustibilul este tipul corect.

Verifica•i că nu furtunurile sunt ciupite (mai ales după o opera•ie de îndepărtare). Verifica•i starea
filtrului de carburant. Verifica•i starea rezervorului. Verifica•i dacă rezervorul de aerisire nu este
blocat.

Verifica•i alimentarea electrică a pompei de combustibil. Verifica•i dacă senzorul


de impact func•ionează corect.

Verifica•i supapa de reglare a vitezei de mers în gol. Atinge•i


u•or pentru a elibera valva.

Deconecta•i conducta de legătură electrovalva de purjare a canistrei la galeria de admisie. Conecta•i conducta pentru a preveni o
scurgere de aer.
În cazul în care nu mai există nici o perturbare, hemoragia canistra este vina.

Verifica•i starea de bujii si bobine de aprindere. Verifica•i dacă aceste


componente sunt corecte pentru vehicul.

Verifica•i dacă sistemul de evacuare nu este blocat •i convertorul catalitic nu înfundate.

Verifica•i comprimări cilindru.

Verifica•i starea volantului.

Verifica•i setarea de sincronizare.

după reparație Verifica•i modulul utilizând instrumentul de diagnosticare.

GYSIE32TS

17B-94
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Diagnostic - Tabelul de Defectiuni

ALP 3 falii relanti

Numai verifica reclama•ia clientului după efectuarea unui control complet cu instrumentul de diagnosticare.
NOTE

Verifica•i dacă există prezent de combustibil (expeditorul de combustibil poate fi defect). Verifica•i
dacă combustibilul este tipul corect.

Verifica•i că nu furtunurile sunt ciupite (mai ales după o opera•ie de îndepărtare). Verifica•i starea
filtrului de carburant. Verifica•i starea rezervorului. Verifica•i dacă rezervorul de aerisire nu este
blocat.

Verifica•i conexiunea •i starea de reglare a vitezei conectorului motorului pas cu pas de mers în gol. Înlocui•i conectorul dacă
este necesar.

Verifica•i supapa de reglare a vitezei de mers în gol. Atinge•i


u•or pentru a elibera valva.

Verifica•i dacă arborele cu came dephaser supapei electromagnetice nu este blocat în pozi•ia deschis. (În cazul în care este montat pe vehicul)

Deconecta•i conducta de legătură electrovalva de purjare a canistrei la galeria de admisie. Conecta•i conducta pentru a preveni o
scurgere de aer.
În cazul în care nu mai există nici o perturbare, hemoragia canistra este vina.

Verifica•i starea de bujii si bobine de aprindere. Verifica•i dacă aceste


componente sunt corecte pentru vehicul.

Verifica•i dacă sistemul de evacuare nu este blocat •i convertorul catalitic nu înfundate.

Folosind joja de ulei, verifica•i dacă nivelul uleiului nu este prea mare.

Verifica•i dacă Servofrâna nu se scurge (zgomot).

Verifica•i starea galeria de admisie.

Verifica•i dacă supapa de accelera•ie nu este înfundat.

Verifica•i comprimări cilindru.

Verifica•i starea volantului.

Verifica•i setarea de sincronizare.

după reparație Verifica•i modulul utilizând instrumentul de diagnosticare.

GYSIE32TS

17B-95
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Diagnostic - Tabelul de Defectiuni

GREȘELI CÂND batere (apartamente de


ALP 4
accelerare, convulsie etc.)

Numai verifica reclama•ia clientului după efectuarea unui control complet cu instrumentul de diagnosticare.
NOTE

Verifica•i dacă filtrul de aer nu este distorsionat.

Verifica•i dacă există prezent de combustibil (expeditorul de combustibil poate fi defect). Verifica•i
dacă combustibilul este tipul corect.

Verifica•i că nu furtunurile sunt ciupite (mai ales după o opera•ie de îndepărtare). Verifica•i starea
filtrului de carburant. Verifica•i starea rezervorului. Verifica•i dacă rezervorul de aerisire nu este
blocat.

Deconecta•i conducta de legătură electrovalva de purjare a canistrei la galeria de admisie. Conecta•i conducta pentru a preveni o
scurgere de aer.
În cazul în care nu mai există nici o perturbare, hemoragia canistra este vina.

Verifica•i starea de bujii si bobine de aprindere. Verifica•i dacă aceste


componente sunt corecte pentru vehicul.

Verifica•i dacă sistemul de evacuare nu este blocat •i convertorul catalitic nu înfundate.

Verifica•i dacă galeria de evacuare nu se scurge.

Folosind joja de ulei, verifica•i dacă nivelul uleiului nu este prea mare.

Verifica•i dacă Servofrâna nu se scurge (zgomot).

Verifica•i starea galeria de admisie.

Verifica•i dacă supapa de accelera•ie nu este înfundat.

Verifica•i comprimări cilindru.

Verifica•i dacă etriere, tobe •i lagărele nu sunt puse sub sechestru. Verifica•i dacă
anvelopele nu sunt sub-umflate.

Verifica•i starea volantului.

Asigura•i-vă că sistemul de răcire func•ionează în mod eficient.

după reparație Verifica•i modulul utilizând instrumentul de diagnosticare.

GYSIE32TS

17B-96
INJECŢIE
17B
EMS 31-32
Programul Nr .: E1
Vdiag nr .: 11-15 Diagnostic - Tabelul de Defectiuni

DEFECTE HEATER SUPLIMENTARE: MODELE DE EXTREM


ALP 5
țările reci

Numai verifica reclama•ia clientului după efectuarea unui control complet cu instrumentul de diagnosticare.

NOTE
Unitatea „încălzitor suplimentar“ controlează termoplonjori •i dephaser arborelui cu came (dacă este montat pe
vehicul).

Verifică conectare și starea conectorilor de încălzire imersie.


Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Verifica pentru un pământ pe încălzitoare de imersie.


Repara•i dacă este necesar.

Cu motorul în funcțiune •i numai în următoarele condiții, verificați pentru + 12 V pe încălzitoare de imersie:

PR002: <10 °°° ° C •i PR003: <0 °°° °C


Dacă este necesar, repararea liniei (e) până la releul de încălzire suplimentar (e).

Înlocui•i încălzitorul (e) imersia în cazul în care livrările sunt corecte.

Verifică conectare și starea conectorilor suplimentare releu de încălzire.


Înlocui•i conectorul (e) dacă este necesar.

Cu aprinderea, verifica pentru 12 V pe pista 1 a fiecărui „încălzitor suplimentar“ releu.


Repara•i linia de la releul de ac•ionare, dacă este necesar.

Verifica pentru 12 V pe pista 3 din fiecare „încălzitor suplimentar“ releu.


Repara•i linia de până la cutia de siguran•e, dacă este necesar.

Verifică funcționare a bobinei fiecărui „încălzitor suplimentar“ releu.


Înlocui•i releul (e) dacă este necesar.

Verifică conexiune și starea conectorului unității încălzitor suplimentar.


Înlocui•i conectorul dacă este necesar.

Cu aprinderea, verifica livrările unitate de încălzire suplimentare.


Track 3: Track pământ 9: + 12 V releu actuator
Repara•i dacă este necesar.

Verifică izolație, continuitatea și absența rezistenței la interferențe pe conexiunile dintre:


„Încălzitor suplimentar“ unitate, piesa 1 piesă de calculator 64
„Încălzitor suplimentar“ unitate, piesa 7 „Încălzitor suplimentar“ releu 1, pista 2
„Încălzitor suplimentar“ unitate, piesa 8 „Încălzitor suplimentar“ releu 2, piesa 2
Repara•i dacă este necesar.

Înlocui•i „de încălzire suplimentară“ unitate, dacă este necesar.

după reparație Verifica•i modulul utilizând instrumentul de diagnosticare.

GYSIE32TS

17B-97