Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învatare IV:

Cu alai de frunze

Competente Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice continut
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
Auxiliar
 Sunt punctual la scoală – tipuri de sarcini si
Aspecte Sinapsis
încadrare în timp
specifice ale pag. 9-10
 Discutii despre programul scolar, punctualitate,
DP – 3.1; 2.2 organizării conversatia Observarea
discipline care se studiază la clasa I
AVAP – 1.1 învațării și explicatia sistematică
 Realizarea de corespondente între denumirea
CLR – 1.4 pregătirii jocul didactic
disciplinelor de studiu si imaginile corespunzăt.
pentru viață la activitate
 Marcarea sarcinilor scolare specifice diferitelor
școlarul mic frontală
discipline
individuală
 Desen: Desenează obiecte care îți sunt
Luni necesare la ora de educatie fizică
9 nov.  Ex. de distingere a sunetului iniţial, final sau plansă litere
Literele e, E
din interiorul unei silabe/unui cuvânt; Litera e mic fisă de lucru
 Compunerea cuvintelor pornind de la o silabă ; de mână aux. Sinapsis Observarea
CLR– 1.2;
 Citirea a coloanelor de cuvinte pag. 34 sistematică
1.3; 2.1; 2.2;
 Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date calculator
2.3; 3.1; 4.1;
 Ex. de scriere a literei e de mână explicatia Aprecieri
MEM – 1.1
 Ex. de copiere, transcriere exercitiul globale si
MM – 1.4
 Despărtirea cuvintelor în silabe, în scris jocul didactic individuale
 Ordonarea cuvintelor în propozitii ac.frontală
 Auditie: Elefantul Cici individuală
Educatie fizică
Limba engleză
 Identificarea literei plansa cu
 Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date Literele e, E litere
CLR– 1.2; Ex. de scriere a literei E de mână Litera E mare
 fisă de lucru Observarea
1.3; 2.1; 2.2; de mână
 Ex. de încadrare corectă în pagină; aux. Sinapsis sistematică
2.3; 3.1; 4.1;
 Ex de folosire a punctului, semnului întrebării şi pag. 35
MEM – 1.1
a scrierii cu majusculă; videoproiector Aprecieri
MM – 1.4; 2.1
 Ex. de copiere, transcriere, dictare explicatia globale si
 Completarea propozitiilor lacunare exercitiul individuale
2h
 Rebus: “Litera E … în careu” ac.frontală
 Auditie: Elefantul Cici individuală
Manual Art,
 Efectuarea de adunări cu suport intuitiv
pag. 24-25
 Exercitii de calcul oral si în scris
fisă de lucru
 Terminologie specifică: sumă (total), termeni Observarea
Marti explicatia
MEM – 1.4;  Efectuarea de adunări cu ajutorul axei Adunarea cu sistematică
10 exercitiul
1.5; 1.6; 3.1; numerelor, bilelor de pe numărătoare, 1,2,3,4,5
nov. elemente de
5.2 betisoarelor, tabelelor Rolul Aprecieri
problematizar
MM – 1.4  Adunări de trei termeni, de termeni egali creierului globale si
e
 Identificarea activitătilor care solicită în mod individuale
act. frontală
special creierul
individuală
 Auditie: Cântecel de adunare
în perechi
 Rățușca – lucrări cu materiale din carton
colorat lucrare model,
Observare
AVAP – 2.2;  Numirea materialelor, instrumentelor şi carton colorat,
Apreciere
2.3 tehnicilor utilizate: tăiere după contur, Confectii si foarfece, lipici
globală si
CLR – 2.3 ansamblare, lipire jucării explicaţia
individuală
MEM – 3.1  Intuirea modelului Hârtia exercitiul
Expunerea
MM - 1.4  Prezentarea etapelor de lucru demonstraţia
lucrărilor
 Realizarea compoziţiei; prezentarea colegilor act. pe grupe
 Auditie: Două rățuste si-o babuscă
 Ex. de distingere a sunetului iniţial, final sau
Literele r, R
din interiorul unei silabe/unui cuvânt; Litera r mic plansa cu
 Ex. de compunere a cuvintelor pornind de la o de mână litere
silabă dată; aux. Sinapsis
CLR– 1.2;  Ex. de citire a coloanelor de cuvinte Observarea
pag. 36
1.3; 2.1; 2.2;  Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date sistematică
caiete
3.1; 4.1  Ex. de scriere a literei r de mână Aprecieri
explicatia
MEM – 1.1  Ordonarea literelor în cuvinte globale si
exercitiul
MM – 1.4  Completarea cuvintelor lacunare cu silabe individuale
ac.frontală
potrivite individuală
 Trecerea cuvintelor de la singular la plural în perechi
 Ex. de copiere, transcriere
 Auditie: Sade rața pe butoi
 Efectuarea de scăderi cu suport intuitiv
Manual Art,
 Exercitii de calcul oral si în scris
pag. 26-27
 Terminologie specifică: termeni, diferență
fisă de lucru
 Efectuarea de scăderi cu ajutorul bilelor de pe Observarea
explicatia
MEM – 1.4; numărătoare, betisoarelor, tabelelor Scaderea cu sistematică
exercitiul
1.5; 1.6; 3.1;  Exercitii variate de scădere 1,2,3,4,5
elemente de
Mier- 5.2  Probleme care presupun operatia de scădere Rolul Aprecieri
problematizar
curi MM – 1.4  Identificarea activitătilor care sunt mai creierului globale si
e
11 obositoare pentru creier individuale
act. frontală
nov.  Rolul ex. fizice si a alimentatiei sănătoase
individuală
pentru buna functionare a creierului
în perechi
 Auditie: Cântecel de scădere
 Șnuruire: Papucii elefantului Cici carton colorat,
 Poezii si ghicitoare despre elefant snur, lipici Observare
AVAP – 2.1;  Prezentarea modelului Confectii si conversaţia Apreciere
2.3; 2.4  Numirea materialelor, instrumentelor şi jucării explicaţia globală si
CLR – 1.1; 1.2 tehnicilor utilizate Hârtia demonstratia individuală
MM – 1.4  Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor Fire exercitiul Expunerea
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor act. frontală lucrărilor
 Auditie: Elefantul Cici pe grupe
 Învătarea cântecului „Elefantul Cici”
Elemente de
 Ex. de omogenizare a emisiei vocale, de
limbaj calculator
respiratie si dictie
MM – 1.4; muzical CD
 Memorarea versurilor
2.1; 2.2 Observarea
 Învatarea si interpretarea corecta a cantecului
CLR – 1.1 Interpretarea activitate sistematică
 Reproducerea in grup a cantecelor, respectand
AVAP – 2.3 Nuanţe: tare, frontală
nuantele: tare, încet, mediu
încet, mediu individuală
 Miscări sugerate de textul cântecului
 Modelaj: Elefantul
 Identificrea literei
 Ex. de distingere a sunetului iniţial, final sau Literele r, R plansa cu
din interiorul unei silabe/unui cuvânt; Litera R mare litere
CLR– 1.2; de mână
 Ex. de alcătuire de enunturi cu cuvinte date fisă de lucru Observarea
1.3; 2.1; 2.2;
 Exercitii de citire aux. Sinapsis sistematică
2.3; 3.1; 4.1;
 Joc de rol: citirea dialogurilor pag. 37
MEM – 1.1
 Ex. de scriere a literei R de mână explicatia Aprecieri
MM – 1.4
 Ordonarea literelor în cuvinte exercitiul globale si
 Completarea prop. lacunare cu cuvinte potrivite ac.frontală individuale
2h
 Ex. de copiere, transcriere, dictare individuală
 Rezolvarea unui rebus în perechi
Joi  Fisă de lucru: Sade rața pe butoi
12  Rezolvarea de probleme după imagini
Manual Art
nov.  Stabilirea planului de rezolvare a problemei
pag. 28
 Pasi în rezolvarea unei probleme: datele
explicatia Observarea
MEM – 1.4; problemei, întrebarea, rezolvarea, răspunsul Probleme
exercitiul sistematică
1.5; 1.6; 3.1;  Rezolvarea problemelor de tipul: erau – au care se
elemente de
5.2 venit; erau – au plecat rezolva printr-
problematizar Aprecieri
AVAP – 2.2  Rezolvarea problemelor în tabel o operatie
e globale si
MM – 3.1  Rolul inimii; accelerarea bătăilor inimii Rolul inimii
act. frontală individuale
determinate de efortul fizic si emotii
individuală
 Video: Film educativ- Despre emotii: furia
în perechi
 Auditie: Weightless
Educatie fizică
Vineri CLR– 1.2;  Ex. de încadrare corectă în pagină Recapitulare planse cu Observarea
13 1.3; 2.1; 2.2;  Exercitii de transcriere a unor propozitii Literele litere sistematică
 Delimitarea cuvintelor dintr-un enunț
Fise de lucru
2.3; 3.1; 4.1;  Obtinerea de cuv. noi prin înlocuirea unei litere
explicatia
MEM – 1.1;  Dictare Aprecieri
exercitiul
3.1  Act. pe grupe: “Cuvinte în … copacul toamnei” e, E, r, R globale si
ac.frontală
AVAP – 2.2 – gruparea si scrierea cuvintelor în functie de individuale
individuală
MM – 3.1 numărul de silabe
pe grupe
 Auditie: Weightless
Manual Art
 Exercitii de calcul oral si în scris
pag. 29
 Exercitii de aflare a sumei, de comparare a
fisă de lucru
sumelor, de aflare a termenului necunoscut Adunarea cu Observarea
explicatia
MEM – 1.4;  Rezolvarea de probleme după imagini nr. 6 sistematică
exercitiul
1.5; 1.6; 3.1;  Ex. de încercuire a rezultatului corect Aflarea
elemente de
5.2  Ex. de tipul: “măreste cu 6 numerele…”, află termenului Aprecieri
problematizar
nov. AVAP – 2.2 numerele cu 6 mai mari decât… necunoscut globale si
e
 Rolul inimii; antrenamentul si alimentatia Rolul inimii individual
act. frontală
corectă ajută la functionarea corectă a inimii
individuală
 Video: Cum functioneză inima
în perechi
 Repetarea cântecului „Elefantul Cici”
Interpretarea
 Ex. de omogenizare a emisiei vocale, de
calculator
respiratie si dictie
Procedee CD
MM – 1.4; 2.1  Învătarea si interpretarea corectă a cântecelor
armonico- Observarea
CLR – 2.4 insusite intuitiv
polifonice - activitate sistematică
 Reproducerea în grup a cântecelor folosind
grupe frontală
diferite procedee armonico-polifonice: cântarea în
alternative: individuală
dialog
dialog
 Joc de rol: Elefantul si furnica
Religie
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
Auxiliar
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii Aspecte
Sinapsis Observarea
 Sunt punctual la scoală – tipuri de sarcini si specifice ale
pag. 10 sistematică
DP – 3.1; 2.2 încadrare în timp organizării
conversatia
AVAP – 2.2  Realizarea orarului cls. I cu ajutorul desenului învațării și
explicatia Aprecieri
CLR – 1.4  Vrei să fii creativ? – dialog între scolarii pregătirii
activitate globale si
Furnicuța si Omidel utilizând cuvintele creion si pentru viață la
frontală individuale
ascutitoare școlarul mic
individuală
 Joc: Imită miscările
Luni
planse cu
16  Comunicare orală - oferirea unor informaţii
CLR– 1.2; litere
nov. despre forma şi utilitatea unor obiecte Comunicare Observarea
1.3; 2.1; 2.2; Fise de lucru
Activitătile oamenilor la sfârsitul toamnei – orală sistematică
2.3; 3.1; 4.1; caiete
obiecte specifice Recapitulare Aprecieri
AVAP - 2.2 explicatia
 Rebus: Litera R … în careu Literele globale si
MEM – 1.1 exercitiul
 Joc didactic: Propozitii alcătuite din cuvinte e, E, r, R individuale
ac.frontală
care încep cu aceeasi literă (literele învătate)
individuală
Educatie fizică
Limba Engleză
Marti  Literele c, C
Literele c, C plansa cu
17  Recunoasterea literei
CLR– 1.2; Litera c mic litere
nov.  Citirea silabelor, a coloanelor de cuvinte
1.3; 2.1; 2.2; de mână fisă de lucru Observarea
 Ex. de transcriere, identificare a nr. de silabe
2.3; 3.1; 4.1; aux. Sinapsis sistematică
 Un cuvânt mai multe întelesuri; car
MEM – 1.1 pag. 38
 Scrierea pluralului substantivelor
AVAP - 2.2 explicatia Aprecieri
 Ordonarea cuvintelor în propozitii
MM – 1.4 exercitiul globale si
 Ex. de scriere a literei u mic de mână
ac. frontală individuale
 Transcriere si dictare litere, silabe, cuvinte
2h individuală
 Desen: Decorează litera c
în perechi
 Auditie: Cântă cucul
MEM – 1.4;  Exercitii de calcul oral si în scris Scăderea Manual Art Observarea
1.5; 1.6; 3.1;  Exercitii de aflare a diferentei, de comparare a numărului 6 pag.30 sistematică
5.2 diferentelor, de aflare a termenului necunoscut Aflarea fisă de lucru
AVAP – 2.2  Rezolvarea de probleme după imagini termenului explicatia Aprecieri
 Ex. de încercuire a rezultatului corect necunoscut exercitiul globale si
 Ex. de tipul: “micsorează cu 6 numerele…”, Rolul elemente de individuale
află numerele cu 6 mai mici decât… plămânilor problematizar
 Rolul plămânilor: inspiratia si expiratia e
 Vizionare: Cum functionează plămânii act. frontală
individuală
în perechi
 Cosul cu fructe si legume
 Tehnici de lucru: pensulatie
planşă model, Observare
AVAP – 2.2;  Numirea materialelor, instrumentelor şi
coli, acuarele Apreciere
2.3 tehnicilor utilizate Pictură
explicaţia globală si
CLR – 2.3  Cercului culorilor: culori calde /culori reci Culori calde,
exercitiul individuală
MEM – 3.1  Explicatii privind combinarea culorilor, culori reci
demonstraţia Expunerea
MM - 1.1 aplicarea culorii respectând conturul
individual lucrărilor
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor
 Cântece de toamnă
 Identificarea literei plansa cu
Literele c, C
 Citirea cuvintelor nume de persoane litere
Litera C mare
CLR– 1.2;  Scrierea literei C de mână aux. Sinapsis
de mână Observarea
1.3; 2.1; 2.2;  Ex. de încadrare corectă în pagină; pag. 39
sistematică
2.3; 3.1; 4.1;  Ex de folosire a punctului, semnului întrebării şi caiete
Aprecieri
MEM – 1.1 a scrierii cu majusculă; explicatia
globale si
MM – 1.4  Compunerea numelor din litere date si exercitiul
individuale
transcrierea lor ac.frontală
 Despărtirea cuvintelor în silabe individuală
 Auditie: Cântecul canarului în perechi
Manual Art
 Exercitii de aflare a sumei pag.31
 Compararea a două sume, a unei sume cu o fisă de lucru
Observarea
diferentă, a unei sume cu un număr explicatia
MEM – 1.4; Adunarea cu sistematică
 Aflarea termenului necunoscut exercitiul
1.5; 1.6; 3.1; 7,8,9
 Exersarea exprimării corecte folosind elemente de
5.2 Rolul Aprecieri
terminologia specifică adunării problematizar
AVAP – 2.2 plămânilor globale si
Mier-  Probleme cu o singură operatie e
individuale
curi  Rolul plămânilor: inspiratia si expiratia act. frontală
18  Vizionare: Cum functionează plămânii individuală
nov. în perechi
 Tablou cu crizanteme – lucrări cu materiale Seminte de
din natură dovleac Observare
AVAP – 1.1;  Observarea modelului acuarele, Apreciere
1.2; 1.3  Explicarea tehnicilor de lucru Colaj plastilină globală si
MEM – 3.1  Prezentarea etapelor de lucru explicatia, individuală
CLR – 1.1  Realizarea lucrării; prezentarea colegilor demonstratia Expunerea
 Audiere: poezii despre crizanteme exercitiul lucrărilor
 Prezentare ppt: Crizantema act. pe grupe
Procedee armonico-polifonice - grupe
alternative: dialog, lanț
 Exercitii de omogenizare a emisiei vocale, de Elemente de calculator
respiratie si dictie limbaj CD
MM – 1.4; 2.1
 Repetarea cântecelor învătate muzical Observarea
AVAP – 2.2
 Interpretarea acestora prin dialogul celor două Procedee activitate sistematică
grupe armonico- frontală
 Interpretarea cântecelor “în lanț” polifonice individuală
 Desen: Ilustrarea unei strofe dintr-un cântec
repetat, la alegere
 Citirea unui text scurt plansa litere
Joi CLR– 1.2;
 Transcrierea întrebării din text fisă de lucru Observarea
19 1.3; 2.1; 2.2;
 Formularea răspunsului la întrebare, în scris Recapitulare aux. Sinapsis sistematică
nov. 2.3; 3.1; 4.1;
 Ex. de transcriere selectivă pag. 29
MM – 1.4
 Ex. de transcriere a unui dialog Literele explicatia Aprecieri
MEM – 1.1
 Rebus: Litera C … în careu! c, C exercitiul globale si
 Auditie: Am un prieten un canar (Bimbam) individuală individuale
2h
 Vizionare: Greierele si furnica în perechi
MEM – 1.4;  Exercitii de aflare a diferentei Scaderea cu Manual Art Observarea
1.5; 1.6; 3.1;  Compararea a două diferente, a unei sume cu o 7,8,9 pag.32 sistematică
5.2 diferentă, a unei diferente cu un număr Rolul fisă de lucru
MM – 1.4  Aflarea termenului necunoscut plămânilor explicatia Aprecieri
 Exersarea exprimării corecte folosind exercitiul globale si
terminologia specifică scăderii elemente de individuale
 Probleme cu o singură operatie problematizar
 Rolul plămânilor e
 Exercitii de miscare pentru relaxare act. frontală
 Auditie: 1, 2, 3 – (cântec însotit de miscări) individuală
în perechi
Educaţie fizică

Literele o, O plansa cu
 Ex. de analiză fonetică a cuvintelor
Litera o mc de litere
CLR– 1.2;  Ex. de adoptare a pozitiei corecte si comode
mână aux. Sinapsis Observarea
1.3; 2.1; 2.2; pentru scris
pag. 30 sistematică
2.3; 3.1; 4.1;  Ex.de scriere a literei “o” mic, de mână
caiete Aprecieri
MM – 3.1  Ex. de citire a coloanelor de cuvinte
explicatia globale si
MEM – 1.1  Transcriere selectivă- cuvinte care arată însusiri
exercitiul individuale
 Scrierea pluralului substantivelor
ac.frontală
 Jocuri de miscare
individuală
Manual Art
 Ex. de adunare si scădere oral si în scris
pag. 33-34
 Aflarea termenului necunoscut
fisă de lucru
 Stabilirea valorii de adevăr (A, F) Recapitulare Observarea
explicatia
MEM – 1.4;  Colorarea etichetelor cu sume/diferente diferit Adunarea sistematică
exercitiul
1.5; 1.6; 3.1; în functie de rezultat: par sau impar si scăderea
Vineri elemente de
5.2  Rezolv. de probleme cu o operatie numerelor 0 - Aprecieri
20 problematizar
AVAP – 2.2  Discutii: felul în care diferitele activităti solicită 10 globale si
nov. e
activitatea inimii, plămânilor sau a creierului individual
act. frontală
 Joc: Prinde mingea si spune rezultatul
pe grupe
Procedee armonico-polifonice - grupe
alternative: dialog, lanț
 Exercitii de omogenizare a emisiei vocale, de Elemente de calculator
respiratie si dictie limbaj CD
MM – 1.4; 2.1
 Repetarea cântecelor învătate musical Observarea
AVAP – 2.2
 Interpretarea acestora prin dialogul celor două Procedee activitate sistematică
grupe armonico- frontală
 Interpretarea cântecelor “în lanț” polifonice individuală
 Desen: Ilustrarea unei strofe dintr-un cântec
repetat, la alegere
Religie

 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezen-ta,


ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii Auxiliar
 Cum comunicăm la scoală – comunicarea Aspecte Sinapsis
scolară eficientă; abilităti de comunicare specifice ale pag. 11-12
DP – 3.1; 2.2  Audierea unui text; formulări de răspun-suri la organizării conversatia Observarea
AVAP – 2.2 întrebări învațării și explicatia sistematică
CLR – 3.3  Identificarea personajelor din text pregătirii activitate
 “Cuvinte magice” utilizate în comunicare pentru viață la frontală
 „Sfaturile semaforului” - corelarea școlarul mic individuală
semnificatiei culorilor semaforului cu abilitătile în perechi
de comunicare de bază
Luni Literele o, O
23  Ex. de citire a dialogurilor Litera o mic plansa cu
nov. CLR– 1.2;  Transcrierea propozitiilor de mână litere
Observarea
1.3; 2.1; 2.2;  Completarea dialogurilor lacunare aux. Sinapsis
sistematică
2.3; 3.1; 4.1;  Un cuvânt, mai multe sensuri - corn pag. 30
Aprecieri
AVAP - 2.3  Transcrierea numelor de fetite dintr-o schemă explicatia
globale si
MEM – 1.1 de silabe exercitiul
individuale
 Dictare individuală
 Modelaj: semnificatia cuvântului “corn” în perechi

Educatie fizică

Limba engleză
Literele o, O plansa cu
Literele o, O
 Exemple de cuvinte care încep cu O litere
CLR– 1.2; Litera O mare
 Scrierea literei O fisă de lucru Observarea
1.3; 2.1; 2.2; de mână
 Ex. de citire: litere cuvinte, propozitii aux. Sinapsis sistematică
2.3; 3.1; 4.1;
 Bifarea silabei care întregeste cuvântul pag. 31
MEM – 1.1
 Delimitarea cuvintelor dintr-o propozitie explicatia Aprecieri
AVAP – 2.2
 Citirea unui text exercitiul globale si
 Bifarea propozitiilor adevărate ac. frontală individuale
2h
 Dictare individuală
 Rebus: Litera O … în careu în perechi
 Aflarea sumei / diferenţei a două numere Manual Art
 Scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, pag.36
utilizând semnele <, >, = fisă de lucru
Proprietatile Observarea
Marti  Evidenţierea proprietăţilor adunării, fără explicatia
MEM – 1.4; adunarii. sistematică
24 precizarea terminologiei exercitiul
1.5; 1.6; 3.1; Elementul
nov.  Evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elemente de
5.2 neutru Aprecieri
elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizar
AVAP – 2.2 Rolul globale si
cardinalului acesteia e
stomacului individuale
 Rolul stomacului: depozitează, mărunțeste si act. frontală
amestecă alimentele înghitite individuală
 Desen: Temă la alegere în perechi
 Mărul si para - hasurare
coli
 Observarea modelului: obtinerea formei 3D a Observare
acuarele
AVAP – 1.1; fructelor prin hasurare Apreciere
explicatia,
1.2; 1.3  Explicarea tehnicii de hasurare Desen globală si
demonstratia
CLR – 1.1; 1.2  Prezentarea etapelor de lucru Hasurare individuală
exercitiul
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor Expunerea
act. frontală
 Memorizare: Mărul si para lucrărilor
individuală
 Ghicitori
plansa cu
 Exercitii de transcriere selectivă
litere
CLR– 1.2;  Ex. de ordonare a silabelor în cuvinte si a
caiete Observarea
1.3; 2.1; 2.2; cuvintelor în propozitii
Recapitulare fisă de lucru sistematică
2.3; 3.1; 4.1;  Ex. de delimitare a cuvintelor unei propozitii
Literele explicatia Aprecieri
AVAP - 2.2  Ex. de sinonimie, omonimie
e, r, c, o exercitiul globale si
MEM – 1.1  Ex. de citire: cuvinte, propozitii, dialoguri
joc de rol individuale
 Exercitii de copiere, transcriere si dictare
ac.frontală
 Joc: Fazan
în perechi

 Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea Manual Art


cu obiecte sau prin operaţia inversă pag. 37-38 Observarea
Proba
MEM – 1.4; fisă de lucru sistematică
 Formularea şi rezolvarea unor probleme adunării si
1.5; 1.6; 3.1; explicatia
pornind de la imagini date scăderii
5.2 exercitiul Aprecieri
 Rolul rinichilor: eliminarea substantelor Rolul
MM – 1.4 act. frontală globale si
nefolositoare rinichilor
individuală individuale
Mier  Repetarea cântecelor în perechi
curi
 Hărnicia anotimpului toamna
25
 Tehnici de lucru: pensulatie coli
nov. Observare
 Numirea materialelor, instrumentelor şi acuarele
AVAP – 1.1; Apreciere
tehnicilor utilizate explicatia,
1.2; 1.3 Desen globală si
 Cercului culorilor: culori calde /culori reci demonstratia
CLR – 1.1; 1.2 Hasurare individuală
 Explicatii privind combinarea culorilor, exercitiul
Expunerea
aplicarea culorii respectând conturul act. frontală
lucrărilor
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor individuală
 Cântece de toamnă
 Învătarea cântecului „Greier greieruș”
 Lectură: poezia „Greierele si furnica”
 Exercitii de omogenizare a emisiei vocale, de calculator
respiratie si dictie Elemente de CD
MM – 1.4; 2.1
 Învatarea si interpretarea corecta a cantecelor limbaj Observarea
CLR – 1.1
insusite intuitiv muzical activitate sistematică
AVAP – 2.2
 Reproducerea în grup a cantecelor, respectand Interpretarea frontală
sincronizarea individuală
 Executarea unor miscari sugerate de text
 Vizionare: Greierele si furnica
 Recapitularea literelor a – o
CLR– 1.2;
 Evaluare: Literele a - o
1.3; 2.1; 2.2;
 Citirea silabelor, cuvintelor, propozitiilor Test de
2.3; 3.1; 4.1; Evaluare
 Ex. de despărtire a cuvintelor în silabe evaluare Evaluare
MM – 2.1; 2.2 Ameliorare/
 Ex. de copiere, transcriere si dictare Muncă sumativă
MEM – 1.1 dezvoltare
 Completarea cuvintelor/propozitiilor lacunare independentă
 Sinonime, omonime
2h
 Jocuri de miscare

 Ex. de adunare si scădere oral si în scris Manual Art


Joi pag. 40
26  Aflarea termenului necunoscut
Stabilirea valorii de adevăr (A, F) fisă de lucru
nov.  Observarea
Rezolv. de probleme cu o operatie explicatia
MEM – 1.4;  sistematică
Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea Recapitulare exercitiul
1.5; 1.6; 3.1;  Aprecieri
cu obiecte sau prin operaţia inversă Adunarea nr. elemente de
5.2 globale si
0 - 10 problematizar
AVAP – 2.2  Transformarea problemelor de adunare în individuale
e
probleme de scădere şi invers act. frontală
 Relaţionarea principalelor organe interne ale
individuală
omului cu rolurile acestora în perechi

Educaţie fizică

 Comunicare orală - oferirea unor informaţii Comunicare Imagini


CLR– 1.2; despre forma şi utilitatea unor obiecte orală fisă de lucru
Aprecieri
1.3; 2.1; 2.2;  Obiecte de îmbrăcăminte si încălțăminte pentru Oferirea unor explicatia
globale si
2.3; 3.1; 4.1; anotimpul rece informaţii exercitiul
individuale
AVAP - 2.2  Igiena obiectelor de îmbrăcăminte si despre forma act. frontală
MM – 1.4 încălțăminte şi utilitatea individuală
 Cântece cunoscute unor obiecte în perechi

 Evaluare: Adunarea si scăderea nr. 0-10


 Aflarea sumei/diferentei a două numere
 Compararea a două sume/diferente, a unei sume
cu o diferentă sau a unui număr cu o
MEM – 1.4; Test de
Vineri sumă/diferentă Evaluare
1.5; 1.6; 3.1; evaluare Evaluare
27  Stabilirea valorii de adevăr a rezultatelor Ameliorare/
5.2 Muncă sumativă
nov.  Alegerea rezultatului corect dezvoltare
AVAP – 2.2 independentă
 Proba adunării si săderii
 Rezolvarea de probleme cu o operatie
 Rolul organelor interne ale corpului omenesc
 Joc de miscare

 Repetarea cântecului „Greier greieruș”


 Exercitii de omogenizare a emisiei vocale, de
calculator
respiratie si dictie
Elemente de CD
MM – 1.4; 2.1  Învatarea si interpretarea corecta a cantecelor
limbaj Observarea
CLR – 1.1 insusite intuitiv
muzical activitate sistematică
AVAP – 2.2  Reproducerea în grup a cantecelor, respectand
Interpretarea frontală
sincronizarea
individuală
 Executarea unor miscari sugerate de text
 Desen: Greierasul

Religie

Elefantul Cici
https://www.youtube.com/watch?v=YJOyx65lLIo

Am un prieten, un canar
http://www.cutiutafermecata.ro/15951-Bimbam-Canarul-cantece-in-limba-romana

Cântecul canarului
https://www.youtube.com/watch?v=fh22QTTsMbw

Auditie: Weightless – cea ma relaxantă melodie atestată de cercetători care atenuează bătăile inimii si
linisteste
https://www.youtube.com/watch?v=UfcAVejslrU

Greierele si furnica
http://www.povesticutalc.ro/fabule-Greierele-si-Furnica.html

Modele preluate de pe didactic

model de puisor căruia îi


schimb ciocul pentru a obtine o rătuscă
tablou cu crizanteme strugure

Elefantul Cici Ii folosesc mai bine


Si-a pierdut cipicii Unde-mi sunt cipicii Eu, sef de musuroi
Si acuma plange Da-mi-i inapoi!
Si cere furnicii: Ca ma infurii tare Cand totul va fi gata
Si calc pe musuroi Te invitam aici
Unde-mi sunt cipicii Sa faci baie in piscina
Da-mi-i inapoi! Bine, recunosc! Si sa-ti cumperi cipici
Ca ma infurii tare Am luat ai tai cipici
Si calc pe musuroi Vreau sa deschid in ei Unde-mi sunt cipicii
Magazin pentru furnici Da-mi-i inapoi!
Furnicuta tipa Ca ma infurii tare
Pleaca de aici! Intr-un cipic vor fi Si calc pe musuroi
Eu sunt mica, mica Un teatru si-o gradină
Si am cipicii mici In doi fac magazine La mine sunt cipcii
Si-n ultimul piscină Si nu ti-i dau inapoi
Cu cipicii tai Ii folosesc mai bine
Nu am ce sa fac La mine sunt cipcii Eu, sef de musuroi
Cauta-i mai bine Si nu ti-i dau inapoi
La tine in dulap!

Marul si para
In gradina cu legume Fructul se numeste para
Toti copiii vor sa-l vada: Creste-n par in plina vara.
E rotund sau tuguiat Coapta, galbena-verzuie
In trei nuante colorat. Seamana cu o gutie.
Fructul dulce-acrisor Miezul dulce si zemos
Se numeste simplu: mar, Este foarte sanatos,
Si ofera, stii prea bine, Un desert pe gustul meu
Portia de vitamine. Sa fiu in forma mereu.

Greierele si furnica                       


Alecu Donici La vecina sa furnică                      
Alergând, cu lacrimi pică                       
Greierul în desfătare, Şi se roagă să-i ajute, 
Trecând vara cu cântare, Cu hrană să-l împrumute,
Deodată se trezeşte Ca de foame să nu moară,
Că afară viscoleşte, Numai pân’ la primăvară.
Iar el de mâncat nu are.  
Furnica l-au ascultat, - Eu cântam
Dar aşa l-au întrebat: În petrecere cu toţi.
- Vara, când eu adunam, - Ai cântat? Îmi pare bine.
Tu ce făcei? Acum joacă, dacă poţi,
  Iar la vară fă ca mine.

Greier, greierus Noi copii isteti,


Greier, greieras, Harnici si glumeti,
Greier, greierus Mic si drăgălas, Vom învăta bine,
Negru ca de tus. Toamna cea bogată Vom cânta cu tine,
Cu a ta vioară Ne trimite iată Dragă greierus!
Ai cântat o vară, Tot belsugul ei.
Greier, greierus. Greier, greierus,
Nu te întrista, Negru si micut.
Vara a trecut, Noi te-om ajuta! Chiar de iarna vine
Scoala a început, Ia a ta vioară Noi vom fi cu tine,
Frunza-ngălbeneste Hai cu noi la scoală, Greier mic drăgut
Toamna iar soseste, Vino, greierus!
Vezi tu greierus.
Şi îi place mult la apă.

Crizantema

Când spui toamnă, este clar,


Florile sunt mai puţine,
Toată lumea se gândeşte
Şi vorbeşte despre mine.
  Vine raţa de la baltă
Doar eu sunt stăpâna toamnei, Cu codiţa ridicată
Peisaju-mi-aparţine, Ea se suie-n cuibuşor
Stau voioasă în grădină Şi face un ouşor.
Şi când ploaia rece vine.

Nu mi-e frică nici de brumă, Rața sfădăușă


Nici de vânt nu mă feresc, de Otilia Cazimir
Sunt o floare curajoasă! Ceartă raţa pe găină:
Şi-n zăpadă înfloresc. - Nu te supăra ,vecină,
Ce folos că eşti moţată,
Dacă stai tot în poiată?
Crizanteme Ce folos că eşti pestriţă,
de Elena Dragoş
Când nu ieşi nici la portiţă ?
Au înflorit iar crizanteme, Iaca eu nu sunt frumoasă!
Că-i prea târziu, nici nu le pasă ( Lătăreaţă, scurtă, groasă )
A fost şi soare mai devreme Şi tot nu mai stau pe-acasă.
Şi- acuma ploaia se revarsă Că străbat în lung şi-n lat,
Noi vă privim cu nostalgie, Toate bălţile din sat !
Uimiri de gingaşă lumină,
Dragi crizanteme din grădină Cum începe vremea caldă,
Simţim că iarna vrea să vină Îmi iau cârdul de răţuşte
Şi pornind spre iaz , la scaldă,
Raţa Înotăm să prindem muşte.
Are mersul legănat, Ba ne pică uneori
Cioc portocaliu şi lat, Chiar şi doi – trei peştişori !...
Aripi şi codiţă mică,
Trupul ca o luntre mică. Pe când puii de găină,
(Nu te supăra, vecină),
Toată ziua măcăieşte Nu se scaldă nici în ploaie.
Rareori se mai opreşte Iar dacă-i copaia plină
Este frumos colorată Se îneacă şi-n copaie!...