Sunteți pe pagina 1din 3

C 2 Aderarea la sistemul de procție ecologică

Gestionarea producției agroalimentare ecologice este asigurată de către MADR. În


acest domeniu are următoarele atribuții:
a) elaboreaza politici, strategii si planuri de actiune in domeniu;
b) initiaza proiecte de acte normative nationale privind agricultura ecologica;
c) inregistreaza, in fiecare an, solicitarile de inscriere a operatorilor, persoane fizice si/sau
juridice, care produc, prepara, depoziteaza, comercializeaza sau importa din terte tari in
Uniunea Europeana produsele destinate agriculturii ecologice si elaboreaza in fiecare an lista
operatorilor din agricultura ecologica;
d) aproba organismele de inspectie si certificare din domeniu care fac dovada conformitatii
cu prevederile legislatiei in vigoare;
e) controleaza si supravegheaza activitatea organismelor de inspectie si certificare aprobate;
f) acorda derogari privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea
organismelor de inspectie si certificare;
g) elaboreaza si administreaza baza de date pentru seminte sau material vegetativ saditor si
acorda derogari pentru utilizarea de seminte care nu provin din agricultura ecologica;
h) autorizeaza importul produselor din terte tari in Uniunea Europeana;
i) aproba cererile solicitantilor pentru utilizarea siglei «a e»;
j) asigura legatura cu organismele interne si internationale din domeniu;
k) organizeaza programe de informare si de pregatire cu partile interesate in vederea
promovarii conceptului de agricultura ecologică
l) retrage acreditarea organismelor de inspectie si certificare care nu respecta normele legale
În anul 2000 a fost înființată Autoritatea Națională a Produselor Ecologice care
reprezintă structura de implementare a strategiilor MADR privind agriculrura ecologică
În cadrul Direcțiilor pentru Agricultură Județeană activează departamente pentru
agricultura ecologică unde se depun cererile de aderare la agricultura ecologică și se asigură
consultanță de specialitate.
Parte componentă a sistemului de producție ecologică sunt organismele de inspecție
și certificare. Un organism de inspectie si certificare este persoana juridica din sectorul
public sau privat, acreditata/aprobata in conditiile legii, cu atributia de a verifica daca un
produs obtinut, procesat, ambalat, manipulat, comercializat, etichetat cu referire la metodele
de productie din agricultura ecologica este conform cu prevederile legislației din domeniu.
Acestea sunt aprobate și acreditate periodic putând avea activitate națională sau
internațională.

Exemple:

BCS OKO Garantie-Germania, eprezentanta in România: ,,BCS OKO-GARANTIE


ROMANIA” S.R.L
QC&I GmbH-Germania Reprezentanta in România: ,, QC&I ROMANIA’’
Austria Bio Garantie GmbH activeaza in Romania ca sucursala a Austria Bio Garantie GmbH
Instituto per Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) Italia Reprezentanta in România:
,,ICEA ROMANIA” S.R.L
SC ECOCERT ESE – Franţa Reprezentanta in România: „ECOCERT SA”
,,S.C Ecoinspect S.R.L” România
SC BIO CERT SRL România
Organismele de inspecție și certificare pun la dispoziția operatorilor agricoli informații
privind regulile de producție și certificare, tipizate pentru înregistrarea activităților, intrărilor
și ieșirilor din unitate, ghiduri tehnice privind producerea, procesarea, importul și exportul de
produse ecologice. etc. Acestea nu asigură consultanță contractată cu operatorul.

Pentru inițerea și derularea unei activități în domeniul producției ecologice este nevoie de a
urma câțiva pași
1
- Informarea și cunoașterea legislaţiei naţionale şi reglementările comunitare privind
producţia ecologică
- se informează despre distribuitorii, importatorii, producătorii de input – uri ecologice
de pe site–ul MADR, alte surse.
- caută piaţă de desfacere, contracte pentru produsele ecologice
- introduce unitatea, ferma sau o parcelă din fermă în conversie de la agricultura
onvenţională la cea ecologică
- alege unul din organismele de inspecţie şi control din lista acreditată de MAPDR
- se înregistrează la DADR Iaşi până pe data de 1 iunie a fiecărui an cu formularul
aferent activităţii din agricultura ecologică (producţie vegetală, animală, procesare,
import, export etc.)
- în perioada de conversie poate aplica pe eticheta de produs "produs în conversie către
agricultura ecologică"
- produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se
inscripţionează cu sigla "ae" de certificare-identificare
- la terminarea conversiei şi cu respectarea procedurilor, Organismul de inspecţie şi
certificare ales, certifică produsele ecologice
- operatorul poate utiliza eticheta pentru produs ecologic conform reglementărilor
- operatorul solicită la MADR aplicarea siglei „ae„
- după oobţinerea siglei o tipăreşte pe eticheta produsului
- respectă în permanenţă regulile şi reglementările privind producţia ecologică

Aderarea la agricultura ecologică


- Solicitare către ODC (organismul de control) și semnarea contractului
- Notificarea activității ecologice la DAJ în fiecare an prin depunerea unei fișe de
înscriere tip, specifică pentru fiecare activitate în parte: producție vegetală, producție
animală, procesare.
- Organizarea inspecției de conformitate și a celor periodice

Grupe de produse care se pot certifica


- Produse vegetale neprocesate
- Animale vii
- Produse de acvacultură
- Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale
- Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente
- Material vegetativ

Condiții minime de certificare


- Cunoașterea legislației
- Respectarea perioadei de conversie
- Înregistrarea activității ecologice
- Acceptarea inspecțiilor
- Efectuarea de analize

Obținerea producției agroalimentare ecologice presupune parcurgerea unei


perioade de conversie.
Conversia producţiei convenţionale la cea ecologică. Întreaga unitate, fermă sau o
parcelă din fermă, incluzând creşterea animalelor, trebuie să fie transformată în concordanţă
cu standardele ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioadă
Durata perioadei de conversie:
2 ani pentru culturile de câmp anuale;
3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;
2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;
2
12 luni pentru vite pentru carne;
6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;
12 săptămâni pentru animale de lapte;
10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3
zile;
1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale

Organismele de inspectie si certificare, cu aprobarea MADR, pot, in cazuri speciale, sa


prelungeasca sau sa reduca durata perioadei de conversie.

La trecerea de la productia conventionala la productia ecologică trebuie sa existe o


perioada de conversie.
Perioada de conversie incepe de la data trimiterii primei notificari institutiei de
certificare.
Pe parcursul perioadei de conversie, societatea isi desfasoara activitatea in
conformitate cu regulamentele in vigoare (Reg. 889/2008)
Perioada de conversie poate fi redusa cu acordul organismului de control in
urmatoarele conditii:
-suprafetele nu au fost tratate cu substante interzise o perioada de cel putin 3 ani inainte de
data cerereii de intrare in agricultura eco.
-cand suprafetele au facut obiectul unor programe de protectia mediului
Prelungirea perioadei de conversie are loc dacă după aceasta, analizele de sol pun în
evidență compuși precum pesticide, metale grele, nitriți, nitrați
Productiile recoltate in primele 12 luni de conversie nu pot fi certificate. În situația
comercializării producției, pe etichetă se poate specifica produs în conversie către
agricultura ecologică.
Productiile obtinute dupa un an de conversie se numesc produse in conversie la
agricultura ecologica.
Sunt certificate ca si produse ecologice cele obtinute din culturi anuale semanate
dupa incheierea perioadei de conversie si cele din culturi arboricole recoltate dupa
incheierea perioadei de conversie.