Sunteți pe pagina 1din 2

-Un dezvoltator îşi programează construcţia a 7 platforme: F, G, H, J, K, L şi M, într-o perioadă de 7

săptămâni: de la săptămâna 1 la săptămâna 7. Conform cerinţelor clienţilor, exact o platformă trebuie


construită în fiecare săptămână, respectând condiţiile de mai jos: G trebuie construită cândva înainte ca
platforma K să fie construită. L trebuie construită fie imediat înainte, fie imediat după ce se construieşte
M. F trebuie construită în săptămâna 5. J trebuie construită în săptămâna 2 sau în săptămâna 6. 1.

1.Care dintre următoarele enumerări reprezintă un program de construcţie a platformelor acceptabil, în


ordine de la platforma construită în săptămâna 1 la platforma construită în săptămâna 7?

•(A) G, K, H, M, F, J, L

•(B) H, G, L, M, F, K, J

•(C) H, J, G, F, M, L, K

•(D) H, L, M, G, F, J, K

•(E) K, J, H, G, F, M, L

2. Dacă platforma G este construită cândva după F, care dintre următoarele condiţii trebuie să fie
adevărată?

•(A) G este construită în săptămâna 7.

•(B) H este construită în săptămâna 1.

•(C) J este construită în săptămâna 6.

•(D) L este construită în săptămâna 3.

•(E) M este construită în săptămâna 1.

3. Care dintre următoarele este o listă completă şi corectă a săptămânilor dintre care oricare poate fi
săptămâna în care este construită K?

•(A) 2, 3, 6

•(B) 2, 3, 7

•(C) 2, 5, 6, 7

•(D) 1, 2, 3, 6, 7

•(E) 2, 3, 4, 6, 7

4. Care dintre următoarele este o listă completă şi corectă a platformelor dintre care oricare poate fi
platforma construită în săptămâna 3?

•(A) K, L, M
•(B) F, G, H, K

•(C) F, H, K, M

•(D) G, H, K, L, M

•(E) H, J, K, L, M

5. Dacă platforma G este construită în săptămâna 4, atunci exact câte ordonări acceptabile pot exista
pentru construcţia platformelor?

•(A) Una.

•(B) Două.

•(C) Trei.

•(D) Patru.

•(E) Cinci.

S-ar putea să vă placă și