Sunteți pe pagina 1din 1

Domnului Racu Sergiu,

Decanul Catedrei de Kinetoterapie


a Universității de Stat
de Educație Fizică și Sport

Multstimate domn,
Vă adresăm sincere mulțumiri dumneavoastră și colectivului pe care îl conduceți pentru
implicarea activă a studenților de la facultatea de kinetoterapie în progamul de recuperare a
pacienților noștri. Suntem profund recunoscători pentru loialitatea de care dați dovadă în fiecare
an atunci cînd îndrumați studenții la asociația noastră.
În acest context, vrem să adăugăm că datorită nivelului înalt de pregătire a studenților,
atît practic, cît și teoretic, avem rezultate remarcabile în reabilitarea diferitor afecțiuni.
Vă salutăm cu recunoștință și vă dorim să aveți parte de multă sănătate, putere de muncă
și succes în tot ceea ce v-ați propus, în plan personal și instituțional.

Cu înaltă consideraţiune,
Adrian Rusu
Directorul Centrului de Recuperare Medicală MedRec