Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar privind percepția părinților, asupra

activităților de învățare online pe perioada suspendării

cursurilor
Vă rugăm să completați chestionarul de mai jos, prin care ne dorim să identificăm câteva
aspecte privind activitatea de învățare online; nu există răspunsuri corecte sau greșite, ci doar
răspunsuri care vi se potrivesc.
1. Pe perioada suspendării cursurilor, copilul dumneavoastră a participat la
activităţi de învățare online, iniţiate de învățător/profesor/diriginte? 
DA (la toate despre care a fost informat)
DA, parțial (nu a avut întotdeauna acces la internet/calculator/smartphone/tabletă)
NU (nu a fost interesat)
NU (alte motive)
2 Ați fost informat și consiliat de educatoare/învățător/profesor/diriginte cu
privire la organizarea timpului dedicat învățării online pentru copilul
dumneavoastră? 
DA
NU
3. Care credeți că sunt particularitățile învățării online pentru elevi? (alegeți
răspunsurile potrivite pentru dumneavoastră) 
Activitățile de învățare online permit flexibilizarea timpului și a ritmului de lucru pentru
fiecare elev.
Elevii participă cu mai mult interes și plăcere la activitățile de învățare online.
Activitățile de învățare online sunt discriminatorii, deoarece nu toți elevii dețin tehnologia
necesară.
Activitățile de învățare online îi responsabilizează pe elevi în legătură cu propria învățare.
Copilul meu nu participă la activitățile de învățare online.
4. Cum apreciați volumul sarcinilor primite online de către elevi? 
Foarte mare
Mare
Corespunzător
Mic
5. Cum apreciați calitatea sarcinilor online primite de elevi? 
Interesante și utile
Neatractive și obositoare
6. În care dintre situațiile de mai jos se află familia dumneavoastră, referitor
la resursele tehnologice necesare activității de învățare online a
copilului/copiilor dumneavoastră? 
Familia noastră dispune de condiţiile necesare desfăşurării activităţii de învăţare online.
Familia noastră nu dispune de condițiile necesare desfășurării activității de învățare online.
Familia are insuficiente resurse tehnologice necesare tuturor membrilor familiei, pentru
activitățile online.
7. În cazul în care copilul dumneavoastră s-ar simțit trist sau necăjit, ar avea
posibilitatea să apeleze la sprijinul consilierului/psihologului școlar online? 
Da
În mare măsură, da
Nu
8. Considerați că, după reîntoarcerea la școală, ar fi util ca învățarea online
să rămână posibilă în anumite situații? 
Da
Nu
9. Ce sugestii puteți oferi pentru creșterea calităţii procesului educativ
desfăşurat online? 

Genul 
Feminin
Masculin
Vârsta  (ani)
21-34
35-44
45-54
55-68
Studii 
elementare
medii
superioare
Copilul meu este în clasa: 
Grădiniță
Pregătitoare
I
a II-a
a III-a
a IV-a
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a

VĂ MULTUMESC!