Sunteți pe pagina 1din 15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ŞTIUCA, Com. ŞTIUCA, NR. 105, cod poştal :307400, Jud.

TIMIŞ
Tel/fax: 0256338800, e_mail : scoala_stiuca@yahoo.co.uk

Unitatea de învăţare: V ,, FARMECUL IERNII!”, Împărțirea și mediile de viață;


Perioada: 3 săptămâni: 14.01.2019-1.02.2019
Ziua Competenţ Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Obs.
e specifice
Luni, CLR - - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi - manualul, caietul elevului,
14.01. 1.3 - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text Textul narativ: planşă, calculator
2019 2.4 liric Povestirea orală a - conversația, explicația, Observarea
3.1, 3.2 - discutarea textelor scurte, relevând nume, cuvinte familiare şi unui text înv. prin descoperire sistematică,
4.1, 4.2 expresii elementare Text-suport: - act. frontal , în echipă, în aprecieri
4.3 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit IARNA perechi, individuale
DP - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea individuală
2.3 cu un model
după Mihail
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, Sadovean - manualul, caietul elevului
CLR respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte - obs. dirijată, conversația,
1.3 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu explicația, demonstraţia,
2.4 alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) exerciţiul
3.1, 3.2 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în - act. frontală, în
4.1, 4.2 scris, a părerilor şi a reacţiilor personale perechi,individuală
4.3 - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe
AVAP senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,
2.3 mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
- citirea textului pe fragmente;
MEM:, - Împărţirea întregului în părţi egale Fracții. Despre Manual, caiet, fişea.
1.5, 1. 6; - Scrierea/citirea fracţilor materiale: caiet, fişe de
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului dintr-o fracţie
Delta Dunării lucru, rechizite Observarea
3.1; 4.1;
4.2; 5.1, - Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul desenelor procedurale: sistematică,
- Identificarea jumătăţii/doimii folosind împărţirea la 2 conversaţia euristică, aprecieri
5.2
- Identificarea sfertului/pătrimii folosind împărţirea la 4 exerciţiul, muncă individuale
- Asocierea jumătăţii, sfertului şi întregului, cu desenele independentă,
corespunzătoare problematizarea, simularea,
joc de rol, joc didactic
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciții/ c. forme de organizare a
formule
Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 1 înv. BENZAR VALENTINA
- călătorind cu barca prin Delta Dunării colectivului:
- inițierea și participarea la programe/proiecte eco activitate frontală, activitate
- conversații pe teme de interes pentru copii individuală

DP - exerciţii art- creative realizate în mod individual sau în echipă Caiet, fişe de lucru,
1.1. (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora copiii îşi rechizite
2.2. atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de ceilalţi; Te privesc și te înțeleg Conversaţia euristică, Observarea
2.3. obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în exerciţiul, muncă sistematică,
CLR forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în manieră proprie independentă, aprecieri
2.1. a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor problematizarea, simularea, individuale
2.3. personale etc.) joc de rol, joc didactic
AVAP - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în Activitate frontală,
1.1. scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine şi acestea activitate individuală,
2.6. - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi activitate în grup/ pe
deosebirilor dintre sine şi ceilalţi perechi
LIMBA UCRAINEANĂ
Marţi, MEM:, - Împărţirea întregului în părţi egale
15.01. 1.5, 1. 6; - Scrierea/citirea fracţilor Fracții. a. manual,fişe de lucru, fişe
2019 3.1; 4.1; - Recunoaşterea numitorului/numărătorului dintr-o fracţie de evaluare, imagini cu
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul desenelor Despre Delta diverse obiecte
4.2; 5.1,
- Identificarea jumătăţii/doimii folosind împărţirea la 2 Dunării b.conversaţia, explicaţia,
5.2 exerciţiul, munca
- Identificarea sfertului/pătrimii folosind împărţirea la 4 Observare
- Asocierea jumătăţii, sfertului şi întregului, cu desenele independentă, munca în
directă,
corespunzătoare echipă,
probă orală,
problematizarea,
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciții/ autoevaluare
jocul, învăţarea prin
formule descoperire
- călătorind cu barca prin Delta Dunării c.activitate frontală,
- inițierea și participarea la programe/proiecte eco activitate individuală
- conversații pe teme de interes pentru copii
CLR - discutarea textelor scurte, cuvinte familiare şi expresii elementare - manualul, caietul elevului,
1.2, 1.3 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza unor povestiri orale planşă, calculator
2.1 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea
• Povestirea unor - conversația, explicația, Observarea
3.1, cu un model întâmplări înv. prin descoperire sistematică,
4.1, 4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu observate - act. frontală,înperechi, aprecieri
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) • Reguli ale individuală individuale
DP - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, a
2.3 părerilor şi a reacţiilor personale discursului oral
AVAP - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe • Pronunția clară
2.2 senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi, și corectă
Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 2 înv. BENZAR VALENTINA
2.6 mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP -participarea la jocuri de identificare a materialelor din jurul nostru - manual, acuarele, pensule, Observarea
1.2 -Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Piatră bloc de desen, diferite sistematică,
2.1, 2.2 -Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce pietricele; aprecieri
2.3, 2.4 au suferit deformări minore, etc. - conversaţia, individuale
CLR -Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu explicaţia,exerciţiul
2.1 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, - act. frontală, în perechi,
foto-video, etc.) individuală
-Realizarea obiectelor decorative
-Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
- realizare de jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar
EDUCAȚIE FIZICĂ
Miercuri,  RELIGIE
16.01.  LIMBA UCRAINEANĂ
2019 MEM - efectuarea unor scăderi repetate pentru a afla de câte ori se cuprinde un Împărțirea a. manual,fişe de lucru, fişe
1.1 număr mai mic într-un număr mai mare de evaluare, imagini cu
-numărarea cu pas dat, descrescător, folosind axa numerelor; numerelor naturale
1.4 diverse obiecte
1.6 -completarea unor șiruri cu numerele corespunzătoare, după prin scădere b.conversaţia, explicaţia,
descoperirea regulii folosite repetată
3.2 exerciţiul, munca
-recunoașterea terminologiei specifice împărțirii (deîmpărțit, Observare
5.2 împărțitor, cât, de atâtea ori mai mare/mic, de câte ori se cuprinde în__, de Despre Marea independentă, munca în
directă,
câte ori este mai mare/mic) Neagră echipă,
probă orală,
-observarea semnificației împărțirii în reprezentări grafice elocvente problematizarea,
autoevaluare
-efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată sau înmulțirea jocul, învăţarea prin
CLR 4.1 -rezolvarea unor probleme practice de împărțire în părți egale sau prin descoperire
cuprindere, folosind suport intuitive real sau ilustrat c.activitate frontală,
activitate individuală
CLR - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit SCRIERE – - manualul, caietul elevului,
1.2, 1.3 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea REDACTARE planşă, calculator
2.1 cu un model • Virgula - conversația, explicația, Observarea
3.1, - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, înv. prin descoperire sistematică,
4.1, 4.2 respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte - act. frontală,înperechi, aprecieri
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu individuală individuale
DP alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
2.3 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în
scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
-
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor şi a tempoului Melodia - manual, ouă plastic,
1.1.; - jocul ”Mergi cum se cântă!” linguriţe, boabe orez, bandă

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 3 înv. BENZAR VALENTINA


1.4.; - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea adezivă Observarea
2.2.; unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite - obs.dirijată, conversația, sistematică,
2.3.; - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv explicația, exerciţiul aprecieri
3.1.; - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu - act. frontală, în perechi, individuale
3.4.CLR percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală
2.1 - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor sunetelor
AVAP muzicale (jetoane – ca simboluri convenţionale de structurare a
2.3 melodiilor simple)
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (durată)
Joi,  LIMBA UCRAINEANĂ
17.01.  EDUCAȚIE FIZICĂ
2019 CLR - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi - manualul, caietul elevului,
1.2, 1.3 - fişe de lucru
2.1 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea SCRIERE – - obs. dirijată, conversația, Observarea
3.1, cu un model explicația, exerciţiul sistematică,
4.1, 4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu REDACTARE - act. frontală, în aprecieri
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie) • Virgula perechi,individuală individuale
DP - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în
2.3 scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
AVAP - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe
2.2 senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,
2.6 mirosuri, atingerea unei suprafeţe)

MEM -efectuarea unor scăderi repetate pentru a afla de câte ori se cuprinde - manualul, caietul elevului, - obs.
1.1, 1.4 un număr mai mic într-un număr mai mare Împărțirea numărătoare poziţională sistematică
1.6 -numărarea cu pas dat, descrescător, folosind axa numerelor; - obs. dirijată,înv. prin
5.2 -completarea unor șiruri cu numerele corespunzătoare, după
numerelor naturale descoperire, conversația, - tema pentru
descoperirea regulii folosite prin scădere exerciţiul acasă
-recunoașterea terminologiei specifice împărțirii (deîmpărțit, repetată - act. frontală, individuală
-împărțitor, cât, de atâtea ori mai mare/mic, de câte ori se cuprinde Despre Marea
în__, de câte ori este mai mare/mic)
-observarea semnificației împărțirii în reprezentări grafice elocvente
Neagră
-efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată sau înmulțirea
-rezolvarea unor probleme practice de împărțire în părți egale sau
prin cuprindere, folosind suport intuitive real sau ilustrat
-Investigarea unui condiţiilor de viaţă de la Marea Neagră pentru a
identifica animalele şi plantele
-Colectarea de date referitoare la condiţiile de viaţă de la Marea

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 4 înv. BENZAR VALENTINA


Neagră
-Identificarea condiţiilor de viaţă necesare plantelor şi animalelor
care trăiesc la Marea Neagră

AVAP -participarea la jocuri de identificare a materialelor din jurul nostru - manual, acuarele, pensule,
1.2 -Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Lemnul bloc de desen, diferite
2.1, 2.2 -Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce bucățele din lemn; Observarea
2.3, 2.4 au suferit deformări minore, etc. - conversaţia, sistematică,
CLR -Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu explicaţia,exerciţiul aprecieri
2.1 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, - act. frontală, în perechi, individuale
foto-video, etc.) individuală
-Realizarea obiectelor decorative
-Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
- realizare de jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar
Vineri, LIMBA UCRAINEANĂ
18.01. C.L.R -citirea unor texte scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire ELEMENTE DE - manual, caietul Observarea
2019 1.2;1.3 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) CONSTRUCŢIE A elevului,fişe de lucru sistematică
2.3 - Povestirea, în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei COMUNICĂRII - conversaţia, Aprecieri
3.2, 3.4 impusă de regulile discursului oral; • Reguli ale explicaţia,exerciţiul globale și
4.1, 4.2 - aprecierea discursului realizat de colegi - act.frontală, în individuale
discursului oral:
AVAP -reprezentarea prin desen a unor povești; perechi,individuală
pronunția clară și
2.6
concisă
- Efectuarea de împărţiri la 2 în concentrul 0 - 100 prin scăderi Împărțirea – - fişe de evaluare
MEM repetate operație inversă - act. individuală Observare
1.2. 1.4., - Efectuarea probei împărţirii directă,
înmulțirii. probă orală,
1.5., 1.6., - Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza operaţiilor de
3.1, 3.2, înmulţire Despre deșert probă
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire când împărţitorul este 2 practică
4.1, 4.2, autoevaluare
5.1., 5.2 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei matematice: deîmpărţit
împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de
împărţire
- Gruparea unor obiecte/reprezentări grafice în grupe egale
numeric și scrierea împărțirilor corespunzătoare
- Explicarea semnifi cației fi ecărui număr din cadrul unei
împărțiri
- Rezolvarea de probleme practice folosind înmulțirea și
împărțirea și având suport intuitiv
- Identifi carea împărțirilor corespunzătoare unor grupări de

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 5 înv. BENZAR VALENTINA


elemente date”
MM Itemii probei de evaluare vizează: - manual, planşă
1.1.; - notarea duratei sunetelor sub silabele versurilor unui cântec Sunete înalte și sunete - obs.dirijată, conversația, Observare
1.4.; 2.2.; -notarea , prin desen folosind ,,scara” gamei, a înălțimii unor sunete joase explicația, exerciţiul directă,
2.3.; din fragmente de melodii. - act. frontală, în perechi, probă orală,
3.1.; - interpretarea unui cântec prin alternanța tare/în gând individuală probă
3.4. - tactarea ritmului unui cântec dat practică
autoevaluare

Luni, CLR - citirea/recitarea unui text liric - manualul, caietul elevului, Observarea
21.01. 1.2, 1.3 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi fişe de lucru sistematică,
2019 2.1 - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text - obs. dirijată, conversația, aprecieri
3.1, - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte explicația, exerciţiul individuale
FIECARE FULG
4.1, 4.2 familiare şi expresii elementare - act. frontală, în
DP DE ZĂPADĂ ESTE perechi,individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
2.3 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea UNIC
AVAP cu un model după Justin Pollard
2.2 - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
2.6 respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
CLR - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu
1.2, 1.3 alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
2.1 - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în
3.1, scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
4.1, 4.2 - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe
DP senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,
2.3 mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
AVAP - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
2.2 punctuaţie
2.6 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere

- Gruparea unor obiecte/reprezentări grafice în grupe egale numeric - manualul, caietul elevului Observarea
MEM și scrierea împărțirilor corespunzătoare Împărțirea – - conversația, explicația, sistematică,
3.1., 3.2., - Explicarea semnifi cației fi ecărui număr din cadrul unei împărțiri munca independentă aprecieri
operație inversă - activitate individuale
4.2., - Rezolvarea de probleme practice folosind înmulțirea și împărțirea înmulțirii.
și având suport intuitiv individuală
5.1., 5.2.
- Identifi carea împărțirilor corespunzătoare unor grupări de Despre deșert
elemente date”
DP - exerciţii art- creative realizate în mod individual sau în echipă - manual, caietul elevului, Observarea
1.1. (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora copiii îşi Mesajul corpului fişe de lucru sistematică,

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 6 înv. BENZAR VALENTINA


2.2. atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de ceilalţi; - conversaţia euristică, aprecieri
2.3. obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în explicaţia, joc de rol individuale
CLR forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în manieră proprie - act. frontală, în perechi,
2.1. a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor individuală
2.3. personale etc.)
AVAP - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în
1.1. scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între mesajele pe care
2.6. le transmit prin poziția corpului.
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi
deosebirilor dintre sine şi ceilalţi

LIMBA UCRAINEANĂ
Marţi, - Gruparea elementelor unor mulțimi după model dat și scrierea - manualul, caietul elevului Observarea
22.01. MEM - împărțirilor corespunzătoare Proba înmulțirii- - conversația, explicația, sistematică,
2019 3.1., 3.2., - Rezolvarea de probleme practice, inspirate din lumea reală, proba împărțirii munca independentă aprecieri
4.2., folosind împărțirea prin scădere repetată Despre grădina - activitate individuale
5.1., 5.2. - Explicarea semnificației fiecărui număr din cadrul unei împărțiri botanică și sera ei individuală
- Rezolvarea de probleme practice folosind înmulțirea și împărțirea
A.V.A.P. și având suport intuitiv
2.1. - Identificarea împărțirilor corespunzătoare unor grupări de
elemente date
- Desen : Grădinuța mea
CLR -selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate - manualul, caietul elevului, Observarea
1.1, 1.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui • Textul texte literare, calculator sistematică,
2.1, 2.2 fruct, a unei flori etc. - conversația, aprecieri
3.1, 3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce nonliterar explicația,exerciţiul individuale
3.4 tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) sau informativ - act. frontală, în perechi,
4.1, 4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de individuală
dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare
care prezintă interes
Limba engleză
AVAP -participarea la jocuri de identificare a materialelor din jurul nostru - manual, acuarele, pensule,
1.2 -Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Lemnul bloc de desen, diferite
2.1, 2.2 -Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce bucățele din lemn; Observarea
2.3, 2.4 au suferit deformări minore, etc. - conversaţia, sistematică,
CLR -Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu explicaţia,exerciţiul aprecieri
2.1 (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, - act. frontală, în perechi, individuale
foto-video, etc.)

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 7 înv. BENZAR VALENTINA


-Realizarea obiectelor decorative individuală
-Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
- realizare de jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar

EDUCAȚIE FIZICĂ
Miercuri,  RELIGIE
23.01.  LIMBA UCRAINEANĂ
2019 -Gruparea elementelor unor mulțimi după model dat și scrierea Proba înmulțirii- a. manual,fişe de lucru, fişe
MEM -împărțirilor corespunzătoare proba împărțirii de evaluare, imagini cu
3.1., 3.2., -Rezolvarea de probleme practice, inspirate din lumea reală, folosind Despre grădina diverse obiecte
4.2., împărțirea prin scădere repetată botanică și sera ei b.conversaţia, explicaţia,
Observare
5.1., 5.2. -Explicarea semnifi cației fi ecărui număr din cadrul unei împărțiri exerciţiul, munca
directă,
-Rezolvarea de probleme practice folosind înmulțirea și împărțirea și independentă, munca în
probă orală,
având suport intuitiv echipă,
probă
-Identifi carea împărțirilor corespunzătoare unor grupări de elemente problematizarea,
practică
AVAP date jocul, învăţarea prin
autoevaluare
2.1. -Desen : Grădinuța mea descoperire
c.activitate frontală,
activitate individuală
CLR -selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate COMUNICARE - manualul, caietul elevului, Observarea
1.2, 1.3 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale ORALĂ calculator sistematică
2.1 acţiunii textului audiat ELEMENTE DE - obs. dirijată, conversația, Aprecieri
3.1 - jocuri de rol CONSTRUCȚIE A explicația,exerciţiul globale și
4.1, 4.2 - identificarea trăsăturilor unui obiect, descrierea unui loc, a unui - act. frontală, în individuale
COMUNICĂRII
MEM fruct, a unei flori etc. perechi,individuală
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce
• Descrierea unui
MM tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) fenomen
1.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de • Cuvântul
dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi • Silaba
citeşte”)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare
care prezintă interes
MM: - Exerciții de identificare a sunetelor înalte şi sunete joase Sunete înalte și joase - manual,
1.4; 2.1; - Intonarea cântecelor din manual CD, CP Observare
2.3;3.1. - Intonarea cântecului învăţat cu mişcări libere sugerate de text - obs.dirijată, conversația, directă,
CLR: 1.4. şi ritm explicația, exerciţiul probă orală,
AVAP: 2.2. - act. frontală, în perechi, probă
- Desen care să reprezinte cântecul învățat
individuală practică
autoevaluare

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 8 înv. BENZAR VALENTINA


Joi,  LIMBAUCRAINEANĂ
24.01.  EDUCAȚIE FIZICĂ
2019

Vineri,  LIMBA UCRAINEANĂ


25.01. CLR -selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate - manualul, caietul elevului, Observarea
2019 1.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale texte literare, calculator sistematică
1.2 acţiunii textului audiat SCRIERE – - conversația, Aprecieri
2.1 - recitarea unor poezii pe teme familiare REDACTARE explicația,exerciţiul globale și
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui • Scrierea - act. frontală, în perechi, individuale
3.1 fruct, a unei flori etc. individuală
imaginativă după o
4.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce
tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) ilustrație
- scrierea după un șir de imagini, realizarea unor texte scurte
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare
care prezintă interes
- ex.de scriere corectă a cuvintelor
- alcătuire de enunţuri cu cuvinte date
- transformări ale cuvintelor
- corectarea cuvintelor scrise greşit
- dictare, transcriere

-Gruparea elementelor unor mulțimi după model dat și scrierea - manualul, caietul elevului,
MEM -împărțirilor corespunzătoare Proba înmulțirii- numărătoare pozițională
3.1., 3.2., -Rezolvarea de probleme practice, inspirate din lumea reală, folosind proba împărțirii - obs. dirijată, conversația,
Observare
4.2., împărțirea prin scădere repetată Despre grădina explicația,exerciţiul
directă,
5.1., 5.2. -Explicarea semnifi cației fi ecărui număr din cadrul unei împărțiri botanică și sera ei - act. frontală, în perechi,
probă orală,
-Rezolvarea de probleme practice folosind înmulțirea și împărțirea și individuală
probă
având suport intuitiv
practică
AVAP -Identifi carea împărțirilor corespunzătoare unor grupări de elemente
autoevaluare
2.1. date
Desen : Grădinuța mea
MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea Mersul melodiei - manual, planşă
1.1.; unor materiale muzicale sau ilustrative potrivite - obs.dirijată, conversația, Observare
1.4.; - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv explicația, exerciţiul directă,
2.2.; - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu probă orală,

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 9 înv. BENZAR VALENTINA


2.3.; percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali - act. frontală, în perechi,
3.1.; - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor sunetelor individuală
3.4. muzicale
CLR - organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din
probă
2.1 cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
practică
AVAP muzical (durată ori înălțime)
autoevaluare
2.3 - stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea
cântecelor după mişcarea caracteristică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de
nuanţă sau tempo
Luni, CLR selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate - manualul, caietul elevului, Observarea
28.01. 1.1, 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale SCRIERE – texte literare, calculator sistematică
2019 2.1, 2.2 acţiunii textului audiat REDACTARE - conversația, Aprecieri
3.1, 3.2 - jocuri de rol • Scrierea corectă a explicația,exerciţiul globale și
3.4 - recitarea unor poezii pe teme familiare cuvintelor „sa” / „s-a - act. frontală, în perechi, individuale
4.1, 4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui individuală
MM fruct, a unei flori etc.
1.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce
CLR tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) RECAPITULARE
1.1, 1.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de Crăiasa Zăpezii
2.1, 2.2 dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text
3.1, 3.2 - formularea, în scris, a enunțuilor, completarea enunțurilor,
3.4 dezvoltarea lor, pentru a realize un text.
4.1, 4.2 - ex.de scriere corectă a cuvintelor
MM - alcătuire de enunţuri cu cuvinte date
1.4 - transformări ale cuvintelor
- corectarea cuvintelor scrise greşit
- dictare, transcriere
- audierea unor cântece despre toamnă
MEM -observarea verificării unui produs/cât folosind aceeași operație sau - manualul, caietul elevului,
1.2.,1.4.,1.5., și/sau operația inversă și având la dispoziție material intuitiv Proba înmulțirii- fișe de lucru, Observare
1.6., -scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor reprezentări proba împărțirii - conversația, directă,
2.1.,3.1.,3.2., grafice date explicația,exerciţiul probă orală,
Despre grădina
4.1., 4.2.,5.1.,
-scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor numere botanică și sera ei - act. frontală, în perechi, probă
5.2., 6.2
date,după model individuală practică
-formularea și rezolvarea de probleme folosind date și autoevaluare
reprezentări grafice date
-calcularea de produse și câturi și verificarea acestora prin efectuarea
probelor

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 10 înv. BENZAR VALENTINA


DP - enumerarea activităţilor într-o listă: Ce fac azi? Fişe de lucru, rechizite Observarea
1.1. - investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei Ascultarea activă: Conversaţia euristică, sistematică
1.2. - citirea unui text despre folosirea vocii Vocea exerciţiul, munca Aprecieri
3.1. - exerciții de răspuns la întrebări legate de textul citit Recapitulare independentă, globale și
CLR - enumerarea unor situații în care îți poți folosii vocea pentru a obține problematizarea, simularea individuale
1.1. diferite reacții Activitate frontală,
1.2. - colorarea unor desene care indică diferite situații în care se pot găsii activitate individuală,
AVAP când își pot folosi vocea; activitate în grup/ pe
1.1. perechi
LIMBA UCRAINEANĂ
Marţi, MEM -observarea verificării unui produs/cât folosind aceeași operație sau - manualul, caietul elevului,
29.01. 1.2.,1.4.,1.5., și/sau operația inversă și având la dispoziție material intuitiv Recapitulare despre fișe de lucru,
2019 1.6., -scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor reprezentări împărțire - conversația,
2.1.,3.1.,3.2., grafice date Observare
explicația,exerciţiul
4.1., 4.2.,5.1., directă,
-scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor numere - act. frontală, în perechi,
5.2., 6.2 probă orală,
date,după model individuală
probă
-formularea și rezolvarea de probleme folosind date și
practică
reprezentări grafice date
autoevaluare
-calcularea de produse și câturi și verificarea acestora prin efectuarea
probelor
CLR -formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat - manualul, caietul elevului,
1.2 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce texte literare, calculator
2.2 scop?” etc.) RECAPITULARE - conversația,
3.1 -ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale explicația,exerciţiul
Crăiasa Zăpezii
4.1 acţiunii textului audiat - act. frontală, în perechi, Observare
4.2 -identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui individuală directă,
fruct, a unei flori etc. probă orală,
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei probă
impusă de semnele de punctuaţie practică
-transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi autoevaluare
individuale sau comune
-folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP -participarea la jocuri de identificare a materialelor din jurul nostru - manual, acuarele, pensule,
1.2 -Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate Plasticul bloc de desen, diferite Observare
2.1, 2.2 -Identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a formelor ce obiecte din plastic; directă,
2.3, 2.4 au suferit deformări minore, etc. - conversaţia, probă orală,
-Gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu probă

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 11 înv. BENZAR VALENTINA


CLR (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii, confecţii, explicaţia,exerciţiul
2.1 foto-video, etc.) - act. frontală, în perechi,
-Realizarea obiectelor decorative individuală
practică
-Participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte confecţionate
autoevaluare
- realizare de jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar

EDUCAȚIE FIZICĂ
Miercuri, RELIGIE
30.01. LIMBA UCRAINEANĂ
2019 MEM -observarea verificării unui produs/cât folosind aceeași operație sau - manualul, caietul elevului,
1.2.,1.4.,1.5., și/sau operația inversă și având la dispoziție material intuitiv Recapitulare despre fișe de lucru,
1.6., -scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor reprezentări împărțire - conversația,
2.1.,3.1.,3.2., grafice date Observare
explicația,exerciţiul
4.1., 4.2.,5.1., directă,
-scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor numere - act. frontală, în perechi,
5.2., 6.2 probă orală,
date,după model individuală
probă
-formularea și rezolvarea de probleme folosind date și
practică
reprezentări grafice date
autoevaluare
-calcularea de produse și câturi și verificarea acestora prin efectuarea
probelor
CLR -formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat EVALUARE - manualul, caietul elevului, Observarea
1.2 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce SUMATIVĂ texte literare, calculator sistematică
2.2 scop?” etc.) Ce ştiu? Cât ştiu? - conversația, Aprecieri
3.1 -ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale explicația,exerciţiul globale și
4.1 acţiunii textului audiat Cum ştiu? - act. frontală, în perechi, individuale
4.2 -identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui individuală
fruct, a unei flori etc.
-citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de punctuaţie
-transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
-folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
MM -audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor şi a tempoului - manual, planşă
1.1, 1.2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – colectiv - obs.dirijată, conversația, Observare
3.1 - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu explicația, exerciţiul directă,
CLR percuţie corporală diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali Recapitulare-evaluare - act. frontală, în perechi, probă orală,
2.1 - joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor sunetelor individuală probă
AVAP muzicale (jetoane – ca simboluri convenţionale de structurare a practică
2.3 melodiilor simple) autoevaluare

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 12 înv. BENZAR VALENTINA


- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj
muzical (durată)
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea
cântecelor după mişcarea caracteristică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de
nuanţă sau tempo
- desenarea unui personaj din cântec
- marcarea ritmului prin bătăi de palme

Joi, LIMBA UCRAINEANĂ


31.01. EDUCAȚIE FIZICĂ
2019 C.L.R -citirea unor texte scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în ACTIVITĂȚI DE - fişe de evaluare Observarea
1.2;1.3 lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) RECUPERARE – - munca independentă sistematică
2.3 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă AMELIORARE/ - act.individuală Aprecieri
3.2, 3.4 de semnele de punctuaţie DEZVOLTARE globale și
4.1, 4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de individuale
AVAP dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
2.6 citeşte”)
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină),
- aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte

MEM -observarea verificării unui produs/cât folosind aceeași operație sau - fişe de evaluare
1.2.,1.4.,1.5. și/sau operația inversă și având la dispoziție material intuitiv - act. individuală Observare
,1.6., -scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor reprezentări Evaluare despre directă,
2.1.,3.1.,3.2. grafice date probă orală,
împărțire
,4.1.,
-scrierea produselor și a câturilor corespunzătoare unor numere probă
4.2.,5.1.,
5.2., 6.2
date,după model practică
-formularea și rezolvarea de probleme folosind date și autoevaluare
reprezentări grafice date
-calcularea de produse și câturi și verificarea acestora prin efectuarea
probelor

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 13 înv. BENZAR VALENTINA


AVAP -participarea la jocuri de identificare a materialelor pe care le putem - manual, planşetă, Observarea
1.2 folosi plastilină, carton sistematică
2.1, 2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar Recapitulare-evaluare - obs. dirijată, conversația, Aprecieri
2.3, 2.4 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţi explicația, globale și
muncaindependentă individuale
DP - act. frontală,în
2.1 echipă,individuală

Vineri, LIMBA UCRAINEANĂ


1.02. C.L.R -citirea unor texte scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în ACTIVITĂȚI DE - manual, caietul Observarea
2019 1.2;1.3 lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) RECUPERARE – elevului,fişe de lucru sistematică
2.3 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă AMELIORARE/ - conversaţia, Aprecieri
3.2, 3.4 de semnele de punctuaţie DEZVOLTARE explicaţia,exerciţiul globale și
4.1, 4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de - act.frontală, în individuale
AVAP dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi perechi,individuală
2.6 citeşte”)
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină),
- aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- Identificarea unui factor având dat celălalt factor și produsul; - fişe de evaluare
MEM - Efectuarea unor exerciții cu două operații de înmulțire și aceiași ACTIVITĂȚI DE - act. individuală
1.4., 1.5., factori așezați în ordine diferită și observarea proprietăților RECUPERARE – Observare
1.6., înmulțirii: comutativitatea și asociativitatea AMELIORARE/ directă,
3.1, 3.2, - Efectuarea unor exerciții de împărțire prin scădere repetată DEZVOLTARE probă orală,
4.1, 4.2, - Exerciții de efectuare a probelor mpărțirii și înmulțirii probă
5.1., 5.2. - Rezolvarea unor probleme practice, cu suport intuitiv ilustrat practică
A.V.A.P. (la cumpărături, în cămară, la bloc etc.) autoevaluare
2.1. - *Desen: ”
MM Itemii probei de evaluare vizează: - manual, planşă Observare
1.1.; - precizarea înălțimii sunetelor prin reprezentarea prin desen a unui - obs.dirijată, conversația, directă,
1.4.; 2.2.; fragment de melodie, de cântec Recapitulare explicația, exerciţiul probă orală,

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 14 înv. BENZAR VALENTINA


2.3.; - interpretarea unui cântec prin alternanța tare/în gând -evaluare - act. frontală, în perechi, probă
3.1.; - tactarea ritmului unui cântec dat individuală practică
3.4. autoevaluare

Cl. A II-A , UNITATEA V: ,,Farmecul iernii!” 15 înv. BENZAR VALENTINA