Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2

2. B

3. C

4. B

5. D

6. A

7. C

8. A

9. A

10. In general, calitatea managementului unei firme poate


reprezenta o garanţie suplimentară în viabilitatea afacerilor încheiate
cu aceasta. Analiza calităţii managementului specific furnizorilor se
poate face pe seama: ƒ capacităţii de a utiliza eficient resursele de
care dispun; ƒ capacităţii de a înţelege şi de a rezolva eventualele
probleme care pot să apară în procesul de aprovizionare a clienţilor;
ƒ naturii şi calităţii relaţiilor promovate în raport cu clienţii

11.I n ceea ce priveşte furnizorii potenţiali, evaluarea este mai puţin


obiectivă, acţiunea fiind orientată, de regulă, pe următoarele laturi:
capacitatea tehnică de proiectare şi de producţie, potenţialul
financiar, experienţă în conducere (managerială). Fiecare dintre
aceste laturi poate fi evaluată prin informaţii generale utile şi prin
întâlniri cu furnizorii potenţiali.

12. Este cunoscut faptul că una dintre principalele competențe ale


unui responsabil de cumpărări se referă la capacitatea sa de a
negocia. Negocierile presupun abordarea unuia sau a mai multor
subiecte și au loc între două persoane sau între echipe de
negociatori, reprezentând interese diferite. Negocierile nu sunt
întotdeauna modalitatea potrivită de a ajunge la un acord,
convingerea sau acceptarea completă pot fi alternative potrivite.
Capitolul prezintă trei faze ale procesului de negociere: pregătitoare -
analiza informațiilor, fixarea obiectivelor și elaborarea strategiilor;
întrunire – prezentările, clarificarea și ajungerea la un acord; finală –
punerea acordului în aplicare. Un negociator abil trebuie să ia în
calcul o gamă largă de opțiuni și să fie flexibil în gestionarea
problemelor pe măsura apariției lor.

S-ar putea să vă placă și