Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele elevului

TEST DE EVALUARE
DIVIZIBILITATE ...........................................................................................

Data: .................................. Clasa a V-a .......


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (20 puncte)
5p 1. Cel mai mic număr natural format din două cifre, divizibil cu 3, este egal cu ...............
5p 2. Cel mai mare număr natural format din două cifre, divizibil cu 2, este egal cu ...............
5p 3. Cel mai mic număr natural format din trei cifre diferite, divizibil cu 10, este egal cu ...............
5p 4. Cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite, divizibil cu 9, este egal cu ...............
SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de test încercuiţi litera corespunzătoare rezultatului corect (20 puncte)
5p 1. Numărul 34 x este divizibil cu 2 pentru x egal cu:
A.1 B.2 C.3 D.5
5p 2. Numărul x 44 este divizibil cu 3 pentru x egal cu:
A.3 B.2 C.1 D.0
5p 3. Numărul 12 x este divizibil cu 5 pentru x egal cu:
A.6 B.5 C.4 D.3
5p 4. Numărul 3x5 este divizibil cu 9 pentru x egal cu:
A.9 B.7 C.2 D.1

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (50 puncte)


20p 1. a) Scrie toţi divizorii numărului 30. ...............................................................................................................................................................

b) Scrie patru multiplii nenuli ai numărului 7. ...............................................................................................................................................................

c) Scrie toţi divizorii comuni ai numerelor 18 şi 24. ...............................................................................................................................................................

d) Scrie doi multiplii nenuli comuni ai numerelor 9 şi 15. ...............................................................................................................................................................

10p 2. Arătaţi că numărul N  3  6  9  12  ...  207 se divide cu 23.


10p 3. Aflați numerele prime a, b, c, știind că a  2b  4c  60 .
10p 4. Arătaţi că numerele de forma a  6 n1  3n 2  2 n3 se divid cu13 oricare ar fi numărul natural n.