Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea UT 1.

Poveștile cărților

3 săptămâni I-III 09.09.2019 –29.09.2019


Săptămâna I
Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser
Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni
09.09. Festivitatea de deschidere a noului an școlar.

EDUCATIE FIZICA
CLR Festivitatea de deschidere a noului an școlar. Povestirea unor întâmplări trăite- Planșe, imagini Evaluare:
1.1; Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din Amintiri din vacanța mare observarea
1.4; vacanţă, exprimarea sentimentelor. (activitate în perechi, sistematică,
2.1; activitate frontală) evaluare
2.2. Joc: „Din nou la școală!”- exersarea salutului, prezentarea selectivă a
DP: 2.2. şi solicitarea în diferite situaţii: la şcoală, la magazin, la comportament
medic, în parc, în vizită. ului individual
şi a participării
necondiţionate
la activitate
CLR Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din Povestirea unor întâmplări Planșe, imagini Evaluare:
1.1; vacanţă, exprimarea sentimentelor. (activitate în perechi, trăite- Amintiri din vacanța observarea
1.4; activitate frontală) mare sistematică,
2.1; evaluare
2.2. selectivă a
DP: 2.2. comportament
ului individual
şi a participării
necondiţionate
la activitate
Marți CLR: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Iată ce mai știu! Imagini, planșa Evaluare:
10.09. 1.3; naturii, noutăți, mesajul zilei; Propoziţia. Cuvântul. Silaba. alfabetul limbii observarea
1.4; Formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate după Sunet/ litera române, caiet tip II, sistematică,
2.1; imagini. (activitate frontală) coli, creioane aprecieri
2.2; Identificarea numărului de cuvinte ale enunţurilor. colorate,carioci, individuale
2.4; Despărţirea cuvintelor în silabe. plastilină
3.1; Identificarea numărului de silabe ale cuvintelor, ale
3.4; sunetelor iniţiale şi finale.(activitate pe grupuri)
4.1. Identificarea de cuvinte care încep/conţin/ se termină cu
MEM: 3.1; 3.2. litere date. (activitate în perechi)
AVAP: 2.2. Rememorarea alfabetului limbii române. (activitate
frontală)
Scrierea alfabetului limbii române. (activitate individuală)
Modelarea literelor din plastilină. (activitate individuală)
Exerciții de citire de cuvinte și enunțuri.
Exerciţii de scriere de cuvinte după imagini.
Scrierea de propoziţii folosind cuvinte date.
Completarea propoziţiilor folosind cuvinte potrivite.
(activitate pe grupe)
CLR: Exerciții de citire a Imnului de Stat a României. (activitate Citirea unui text. Așezarea Manual, imagine Evaluare:
1.2; frontală) textului în pagină steagul României, observarea
1.3; Identificarea cuvintelor neînțelese și explicarea acestora. ”Deșteaptă-te, române!’’ stema României, caiet sistematică,
2.1; Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului citit. tip II aprecieri
3.2; (activitate pe grupuri) individuale
3.3; Exerciții de analiză a drapelului și stemei României.
4.1. Despărțirea cuvintelor în silabe. (activitate individuală)
MM: 2.1. Intonarea Imnului de Stat a României. (activitate pe
grupuri)
Exerciții de transcriere a primei strofe din Imnul de Stat a
României. (activitate individuală)
Limba engleză
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
1.1; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
1.2. număr clasei I b. conversaţia activități în
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite Numere naturale de la 0 la 100. euristică, exerciţiul, clasă
condiții Recunoaștere,formare,citire,scrie explicaţia, munca
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat re independentă,
1.4. Natura, prietena mea Numere pare-impare. problematizarea, jocul
Compararea,ordonarea și didactic, floare de
AVAP rotunjirea numerelor naturale0- lotus
2.3. 100 c. activitate frontală,
activitate în perechi,
individuală
Miercuri Religie
v11.09.
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
1.1; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-un şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
1.2. număr clasei I b. conversaţia activități în
3.1. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite Numere naturale de la 0 la 100. euristică, exerciţiul, clasă
condiții Recunoaștere,formare,citire,scrie explicaţia, munca
CLR - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat re independentă,
1.4. Natura, prietena mea Numere pare-impare. problematizarea, jocul
Compararea,ordonarea și didactic, floare de
AVAP rotunjirea numerelor naturale0- lotus
2.3. 100 c. activitate frontală,
activitate în perechi,
individuală
CLR: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Propoziția. Semne de punctuație: Fișă de lucru, caiet tip
1.1; naturii, noutăți, mesajul zilei; punctul, semnul întrebării, linia II, tabla, stilou, coli, Evaluare:
2.1; Exerciții de citire a textului “ (activitate frontală). de dialog-reactualizare creioane colorate, observarea
3.2; Formularea de răspunsuri la întrebări. Ziua când toți au șapte ani carioci sistematică,
4.1; Exerciții de copiere și de transcriere. (activitate individuală) de Octav Pancu-Iași capacitatea de
4.2. Exerciții de separare a cuvintelor din propozițiile date. formulare de
AVAP: 2.2. (activitate pe grupuri) enunțuri clare
Ordonarea cuvintelor în propoziție. și corecte
Alcătuirea de propoziții cu ajutorul imaginilor. (activitate
individuală)
Scrierea semnelor de punctuație potrivite enunțurilor date.
(activitate în perechi)
Scrierea întrebărilor potrivite răspunsurilor date. (activitate
individuală)
Desen- Prima zi de școală
CLR: Povestirea lecturilor citite în vacanță. (activitate frontală) Povestiri din vacanță Cărți de povești, coli, Evaluare:
1.4; Exerciții de prezentare a personajelor preferate. creioane colorate, observarea
2.3; Joc de mimă– Recunoaște povestea!(activitate pe grupuri) carioci sistematică,
3.4. Jocuri de dicție și exprimare. (activitate frontală) capacitatea de
AVAP: 2.2. Desen- Personajul preferat formulare de
enunțuri clare
și corecte
AVAP Denumirea materialelor de lucru și a caracteristicilor Recunoşterea materialelor de Acuarele, pensule, Evaluare:
1.1; acestura. (activitate frontală) lucru bloc de desen, pahar, observarea
1.3; Discuții despre o zi deosebită din vacanța mare. „O zi din vacanța mare” prosopel, lipici, sistematică,
2.1; Desen: „O zi din vacanța mare”. foarfecă, hârtie aprecieri
2.2. Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: creponată, hârtie individuale
MEM: 5.1 culoare, formă, activitatea prezentată. glasată, plastilină

Joi MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
12.09. 1.1.; naturii, noutăți, mesajul zilei; şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
1.2.; -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, clasei I b. conversaţia activități în
2 ore 1.3.; pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” euristică, exerciţiul, clasă
3.1.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere date Adunări şi scăderi de la 0 la 100 explicaţia, munca
4.2.; -aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei Natura, prietena mea independentă,
CLR - completarea unor casete cu numerele care lipsesc problematizarea, jocul
1.4. - compararea a două numere naturale mai mici decât 100; didactic, floare de
lotus
AVAP c. activitate frontală,
2.3. activitate în perechi,
individuală
CLR: Povestirea lecturilor citite în vacanță. (activitate frontală) Povestiri din vacanță Cărți de povești, coli, Evaluare:
1.4; Exerciții de prezentare a personajelor preferate. creioane colorate, observarea
2.3; Joc de mimă– Recunoaște povestea!(activitate pe grupuri) carioci sistematică,
3.4. Jocuri de dicție și exprimare. (activitate frontală) capacitatea de
AVAP: 2.2. Desen- Personajul preferat formulare de
enunțuri clare
și corecte
DP: Enumerarea persoanelor alături de care elevul și-a petrecut Amintiri din vacanță- Fișă de lucru, coli, Evaluare:
1.1; vacanța. (activitate frontală) autocunoaștere și atitudine creioane colorate, observarea
2.1. Notarea unor activități plăcute din vacanță. (activitate pozitivă față de sine și față de carioci sistematică,
AVAP: 2.2. individuală) ceilalți aprecieri
Joc: „În excursie cu automobilul” (activitate pe grupuri) individuale
Desen: „Locul preferat din vacanță!”(activitate individuală)

CLR: Povestirea lecturilor citite în vacanță. (activitate frontală) Povestiri din vacanță Cărți de povești, coli, Evaluare:
1.4; Exerciții de prezentare a personajelor preferate. creioane colorate, observarea
Vineri 2.3; Joc de mimă– Recunoaște povestea!(activitate pe grupuri) carioci sistematică,
13.09. 3.4. Jocuri de dicție și exprimare. (activitate frontală) capacitatea de
AVAP: 2.2. Desen- Personajul preferat formulare de
enunțuri clare
și corecte
AVAP: Prezentarea impresiilor legate de prima zi de școală din Linia. Pata- reactualizare Acuarele, pensule, Evaluare:
1.1; acest an școlar.(activitate frontală) “Școala mea” bloc de desen, pahar, observarea
1.3; Desen: „Şcoala mea”. (activitate individuală) prosopel sistematică,
2.1; Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: aprecieri
2.2. culoare, înălţime, formă. (activitate pe grupuri) individuale
MEM: 5.1.

MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Cântarea vocală în grup și Casetofon, CD, Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) individual- cartonaşe cu cifre observarea
2.1. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării Cântece cunoscute din clasa I sistematică,
MEM: 1.1. muzicale. (activitate frontală) aprecieri
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a individuale
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
etc.)
Joc cu mişcare: „Bucheţelele”
Educație fizică
Săptămâna a II a

Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser


Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni CLR: Exerciții de citire a textului “ (activitate frontală). Propoziția. Semne de punctuație: Fișă de lucru, caiet tip Evaluare:
16.09. 1.1; Formularea de răspunsuri la întrebări. punctul, semnul întrebării, linia II, tabla, stilou, coli, observarea
2.1; Exerciții de copiere și de transcriere. (activitate individuală) de dialog-reactualizare creioane colorate, sistematică,
3.2; Exerciții de separare a cuvintelor din propozițiile date. Ziua când toți au șapte ani carioci capacitatea de
4.1; (activitate pe grupuri) de Octav Pancu-Iași formulare de
4.2. Ordonarea cuvintelor în propoziție. enunțuri clare
AVAP: 2.2. Alcătuirea de propoziții cu ajutorul imaginilor. (activitate și corecte
individuală)
Scrierea semnelor de punctuație potrivite enunțurilor date.
(activitate în perechi)
Scrierea întrebărilor potrivite răspunsurilor date. (activitate
individuală)
Desen- Prima zi de școală
EDUCATIE FIZICA
MEM - denumirea și desenarea figurilor geometrice / corpurilor ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
2.2.; geometrice şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
3.1.; - completarea unor desene cu figuri / corpuri geometrice clasei I b. conversaţia activități în
4.1.; - completarea unui tabel cu numărul corpurilor geometrice euristică, exerciţiul, clasă
4.2. dintr-o mulțime dată Forme geometrice. Măsurarea cu explicaţia, munca
CLR - identificarea numărului de fețe și forma corpurilor unităţi nestandard independentă,
1.4. geometrice Natura prietena mea problematizarea, jocul
- citirea datelor unei probleme dintr-un tabel, rezolvarea didactic, floare de
AVAP acesteia lotus
2.3. - colorarea (după un cod al culorilor) unor figuri / corpuri c. activitate frontală,
geometrice după un criterii date (interior/oblică/sub etc.) activitate în perechi,
- identificarea numelui și poziției unor copii, după repere individuală
date
- completarea unui tabel cu denumirile unor figuri / corpuri
geometrice
- numirea surselor de energie reprezentate prin imagini
- exemplificarea unor obiecte care funcționează cu energie
electrică
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date
- identificarea surselor care consumă energie în mod
nejustificat
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Timbrul. Ritmul. Melodia. Culegere de cântece Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) Interpretarea. Mișcări libere pentru copii observarea
1.4; Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie sugerate de text și ritm sistematică
2.1; corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, “Clopoțelul”
2.2. bătăi pe genunchi).
CLR: 1.4 Cântec: „Clopoțelul”
DP: 1.1. Discuţii-Eu sunt vesel atunci când... Mă întristez dacă ...
CLR Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Propoziția. Semne de punctuație: Fișă de lucru, caiet tip Evaluare:
1.1; naturii, noutăți, mesajul zilei punctul, semnul întrebării, linia II, tabla, stilou, coli, observarea
2.1; Exerciții de citire a textului . (activitate frontală). de dialog-reactualizare creioane colorate, sistematică,
Marți 3.2; Formularea de răspunsuri la întrebări. carioci capacitatea de
17.09. 4.1; Exerciții de transcriere. (activitate individuală) formulare de
4.2. Exerciții de separare a cuvintelor din propozițiile date. enunțuri clare
AVAP: 2.2. (activitate pe grupuri) și corecte
Ordonarea cuvintelor în propoziție.
Alcătuirea de propoziții cu ajutorul imaginilor. (activitate
individuală)
Scrierea semnelor de punctuație potrivite enunțurilor date.
(activitate în perechi)
Desen- Prima zi de școală
CLR: Scrierea de răspunsuri la întrebări legate de textele citite. Cuvinte cu înțeles asemănător. Fișă cu textul, caiet tip observarea
1.4; (activitate în perechi) Cuvinte cu înțeles opus. Cuvinte II, tabla sistematică,
2.1; Identificarea cuvintelor cu înțeles asemănător/ înțeles opus/ care au aceeași formă, dar înțeles evaluare
3.1; care au aceeași formă, dar înțeles diferit celor date. diferit; selectivă a
3.2; (activitate pe grupuri) comportament
4.1. Scrierea de propoziții, folosind cuvintele date. (activitate ului individual
MM: 2.1. individuală) şi a participării
Exerciții de transcriere a propozitiilor(activitate necondiţionate
individuală) la activitate
Intonarea cântecului „Școlărei și școlărițe”
Limba engleză
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
1.4.; - crearea unor probleme simple după imagini şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
3.1.; -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de la o clasei I b. conversaţia activități în
4.1.; tematică / de la imagini Probleme care se rezolvă printr- euristică, exerciţiul, clasă
5.2. - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme o operaţie explicaţia, munca
CLR - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Probleme care se rezolvă prin 2 independentă,
3.1.. - compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date operaţii de adunare/scădere problematizarea, jocul
scrise într-un tabel Natura, prietena mea didactic, floare de
lotus
c. activitate frontală,
activitate în perechi,
individuală
Miercuri Religie
18.09.
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
1.4.; - crearea unor probleme simple după imagini şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
3.1.; -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de la o clasei I b. conversaţia activități în
4.1.; tematică / de la imagini Probleme care se rezolvă printr- euristică, exerciţiul, clasă
5.2. - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme o operaţie explicaţia, munca
CLR - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Probleme care se rezolvă prin 2 independentă,
3.1.. - compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date operaţii de adunare/scădere problematizarea, jocul
scrise într-un tabel Natura, prietena mea didactic, floare de
lotus
c. activitate frontală,
activitate în perechi,
individuală
Evaluare:
CLR: Exerciții de formulare de răspunsuri la întrebări, pe baza Recapitulare- Fișă de lucru, creioane observarea
2.1; unui text dat. (activitate individuală) Transcrieri. Dictare. colorate, carioci sistematică
3.1; Scrierea de propoziții folosind cuvintele date.
3.2; Despărțirea cuvintelor în silabe.
4.1. Scrierea de cuvinte cu înțeles asemănător/ opus celor date.
AVAP: 2.2 Separarea cuvintelor și transcrierea corectă a propozițiilor.
Ordonarea cuvintelor în propoziție.
Transcrierea, respectând cerințele date.
Scrierea după dictare.
Desen: Mă simt ...pentru că ...
AVAP Discuții despre importanța cărților în viața oamenilor. Hașurare, linie modulată, Coli, hârtie creponată, Evaluare:
1.3; (activitate frontală) pensulație, hârtie glasată, observarea
2.3. Exerciții de realizare a lucrării „Cartea, prietena copiilor” colaj, mototolire, rupere, tăiere, cartonașe cu imagini, sistematică,
CLR: 1.4. prin utilizarea de diferite tehnici de lucru, la alegere: decupare după contur- Cartea, creioane colorate, aprecieri
hașurare, linie modulată, pensulație, prietena copiilor carioci, lipici, foarfecă individuale
colaj, mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur.
(activitate în perechi)
Expunerea lucrărilor realizate și analiza acestora. (activitate
frontală)
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere ● Reactualizarea cunoştinţelor fişe de lucru, manual, - observare
1.4.; - crearea unor probleme simple după imagini şi exersarea competenţelor auxiliar sistematică -
Joi -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de la o clasei I b. conversaţia activități în
3.1.;
19.09. tematică / de la imagini Probleme care se rezolvă printr- euristică, exerciţiul, clasă
4.1.;
5.2. - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme o operaţie explicaţia, munca
CLR - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice Probleme care se rezolvă prin 2 independentă,
3.1.. - compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând date operaţii de adunare/scădere problematizarea, jocul
scrise într-un tabel Natura, prietena mea didactic, floare de
lotus
c. activitate frontală,
activitate în perechi,
individuală
MEM Itemii probei de evaluare Evaluare iniţială a.fişe de evaluare Probă scrisă
1.1. b.conversația,
1.2. exercițiu, munca
1.3. independentă
1.6.
3.1.
5.2.
CLR: Ordonarea unor cuvinte dintr-o serie dată pentru a obține un Recapitulare Fișă de lucru, creioane observarea
3.2. enunț Scrierea cu majusculă a colorate, carioci sistematică
4.1. Adăugarea unor cuvinte în enunţuri eliptice substantivelor proprii, scrierea
4.2. alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport cu majusculă la începutul
vizual, pentru a forma un text (3-5 enunțuri) propoziţiei şi la începutul titlului
Identificarea titlului potrivit textului alcătuit
exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor,
de păstrare a distanţei dintre cuvinte
DP: Prezentarea trăsăturilor elementare în faţa clasei: „Acesta/ Cine sunt eu? Obiecte din sala de Evaluare:
1.1; aceasta sunt eu!” (activitate frontală) clasă observarea
2.1; Joc: „Recunoaşte-ţi colegul”- în urma descrierii realizate de sistematică,
2.2. un alt coleg. (activitate pe grupuri) evaluare
MM:2.1. Intonarea cântecului: „Un copil politicos” selectivă a
comportament
ului individual
Vineri
20.09. CLR: Probă scrisă Evaluare initiala Fișe de evaluare Evaluare:
2.1; Itemii de evaluare vizează: Probă scrisă
3.1; – marcarea prin tăiere a unor litere, cuvinte care nu respectă
3.2; regula unor serii de litere, cuvinte date
4.1. – stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre
AVAP: 2.2. conţinutul unor enunţuri date
– scrierea unor cuvinte și a unor enunţuri scurte, având
suport vizual
AVAP: Discuții despre importanța cărților în viața oamenilor. Hașurare, linie modulată, Coli, hârtie creponată, Evaluare:
1.3; (activitate frontală) pensulație, hârtie glasată, observarea
2.3. Exerciții de realizare a lucrării „Cartea, prietena copiilor” colaj, mototolire, rupere, tăiere, cartonașe cu imagini, sistematică,
CLR: 1.4. prin utilizarea de diferite tehnici de lucru, la alegere: decupare după contur- Cartea, creioane colorate, aprecieri
hașurare, linie modulată, pensulație, prietena copiilor carioci, lipici, foarfecă individuale
colaj, mototolire, rupere, tăiere, decupare după contur.
(activitate în perechi)
Expunerea lucrărilor realizate și analiza acestora. (activitate
frontală)
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Timbrul. Ritmul. Melodia. Culegere de cântece Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) Interpretarea. Mișcări libere pentru copii observarea
1.4; Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie sugerate de text și ritm sistematică
2.1; corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, “Clopoțelul”
2.2. bătăi pe genunchi).
CLR: 1.4 Cântec: „Clopoțelul”
DP: 1.1. Discuţii-Eu sunt vesel atunci când... Mă întristez dacă ...
Educatie fizica
Săptămâna a III -a
Disciplina/ Detalii de conţinut Detalii de conţinut Resurse materiale Evaluare Obser
Ziua Competenţe Activităţi de învăţare vatii
specifice
Luni CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Textul. Titlul. a. caiet, manual ,fişe de Evaluare:
23.09 1.1. - precizarea locului și timpului acțiunii prezentate într-un Autorul lucru, fişe de evaluare, observarea
1.2. text Salutul. imagini cu diverse sistematică
1.3. audiat Prezentarea obiecte b.conversaţia,
1.4. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul propriei explicaţia, exerciţiul,
1.5. audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce persoane munca independentă,
2.1. cauză?, Cu ce scop? etc.) munca în echipă,
AVAP: 2.2. - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi cunoscute, Text-suport: problematizarea,
folosind Prima zi de școală, după jocul, învăţarea prin
păpuși pe deget, pe mână, marionete, măști etc. I.Teodoreanu descoperire
- oferirea unor informații despre sine, despre familie, colegi, c.activitate frontală,
despre activitățile preferate etc., folosind enunțuri activitate individuală
☼Desen: „Prima zi de școală”
EDUCATIE FIZICA
MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Numerele naturale de la 0 la Resurse materiale: Evaluare:
1.1; naturii, noutăți, mesajul zilei; 1000 manual, caietul de observarea
1.3; - citirea şi scrierea numerelor de  Formarea, citirea si scrierea lucru, fişe de lucru, sistematică,
1.4; la 0 la 1000 numerelor naturale până la culegere, numărătoare aprecieri
2.2; - evidenţierea cifrei unităţilor / 1000. Numere pare, numere poziţională, axa individuale
3.1; zecilor / sutelor dintr-un număr impare. numerelor, ilustraţii,
5.2. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite  Compunerea și planşe, cuburi, diverse
CLR: 2.1; 2.3. condiţii descompunerea numerelor materiale necesare
AVAP: 2.2 naturale. experimentelor
 Forme de relief Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
MM: Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, Timbrul. Ritmul. Melodia. Culegere de cântece Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) Interpretarea. Mișcări libere pentru copii observarea
1.4; Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie sugerate de text și ritm sistematică
2.1; corporală (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, “Clopoțelul”
2.2. bătăi pe genunchi).
CLR: 1.4 Cântec: „Clopoțelul”
DP: 1.1. Discuţii-Eu sunt vesel atunci când... Mă întristez dacă ...

Marți CLR: Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Text-suport: Prima zi de a)manual,fişe de lucru, Evaluare:
24.09. 1.3 naturii, noutăți, mesajul zilei; școală, după I.Teodoreanu fişe de evaluare, observarea
3.1; -identificarea personajelor dintr-un text audiat imagini cu diverse sistematică,
4.1; - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un obiecte autoevaluarea
4.2. text audiat b.conversaţia,
AVAP: 2.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul explicaţia, exerciţiul,
audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din munca independentă,
2 ore ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) munca în echipă,
- dramatizări ale unor fragmente din text problematizarea,
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre jocul, învăţarea prin
animalul preferat, activităţile preferate / desfăşurate etc. descoperire
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de c.activitate frontală,
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea activitate individuală
ideii)
- citirea în forme variate/ în ritm propriu/citirea selectivă a
enunţurilor şi textului
-transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un scurt text
pe teme cunoscute
CLR: - identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea Textul. Titlul. a. manual,fişe de Evaluare:
1.3 locului și timpului acțiunii prezentate într-un text audiat - Autorul. lucru, fişe de evaluare, observarea
3.1; formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul Alineatele imagini cu diverse sistematică
4.1; audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce A se prezenta sau a prezenta pe obiecte b.conversaţia,
4.2. cauză?, Cu ce scop? etc.) - jocuri de rol/dramatizări ale cineva explicaţia, exerciţiul,
AVAP: 2.3 2.6 unor lecturi cunoscute, folosind păpuși pe deget, pe mână, Dialogul munca independentă,
. marionete, măști etc. - oferirea unor informații despre sine, Salutul. munca în echipă,
despre familie, colegi, despre activitățile preferate etc., Alfabetul problematizarea,
folosind enunțuri - confecționarea unor fișe, etichete, afișe, Literele mari și mici de mână jocul, învăţarea prin
materiale necesare în activitatea zilnică - practicarea unor Grupurile de litere descoperire
jocuri de prezentare a colegului/colegei Text suport:Luchi, după Otilia c.activitate frontală,
Cazimir activitate individuală
Limba engleză
MEM - citirea şi scrierea numerelor de Numerele naturale de la 0 la Resurse materiale: Evaluare:
1.1; la 0 la 1000 1000 manual, caietul de observarea
1.3; - evidenţierea cifrei unităţilor /  Formarea, citirea si scrierea lucru, fişe de lucru, sistematică,
1.4; zecilor / sutelor dintr-un număr numerelor naturale până la culegere, numărătoare aprecieri
2.2; - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite 1000. Numere pare, numere poziţională, axa individuale
3.1; condiţii impare. numerelor, ilustraţii,
5.2.  Compunerea și planşe, cuburi, diverse
CLR: 2.1; 2.3. descompunerea numerelor materiale necesare
AVAP: 2.2 naturale. experimentelor
 Forme de relief Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
Miercuri Religie
25.09.
MEM - citirea şi scrierea numerelor de Numerele naturale de la 0 la Resurse materiale: Evaluare:
1.1; la 0 la 1000 1000 manual, caietul de observarea
1.3; - evidenţierea cifrei unităţilor /  Formarea, citirea si scrierea lucru, fişe de lucru, sistematică,
1.4; zecilor / sutelor dintr-un număr numerelor naturale până la culegere, numărătoare aprecieri
2.2; - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite 1000. Numere pare, numere poziţională, axa individuale
3.1; condiţii impare. numerelor, ilustraţii,
5.2.  Compunerea și planşe, cuburi, diverse
CLR: 2.1; 2.3. descompunerea numerelor materiale necesare
AVAP: 2.2 naturale. experimentelor
 Forme de relief Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
CLR: - identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea Textul. Titlul. a. manual,fişe de Evaluare:
1.3 locului și timpului acțiunii prezentate într-un text audiat - Autorul. lucru, fişe de evaluare, observarea
3.1; formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul Alineatele imagini cu diverse sistematică
4.1; audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce A se prezenta sau a prezenta pe obiecte b.conversaţia,
4.2. cauză?, Cu ce scop? etc.) - jocuri de rol/dramatizări ale cineva explicaţia, exerciţiul,
AVAP: 2.3 2.6 unor lecturi cunoscute, folosind păpuși pe deget, pe mână, Dialogul munca independentă,
. marionete, măști etc. - oferirea unor informații despre sine, Salutul. munca în echipă,
despre familie, colegi, despre activitățile preferate etc., Alfabetul problematizarea,
folosind enunțuri - confecționarea unor fișe, etichete, afișe, Literele mari și mici de mână jocul, învăţarea prin
materiale necesare în activitatea zilnică - practicarea unor Grupurile de litere descoperire
jocuri de prezentare a colegului/colegei Text suport: Povestea cărții de c.activitate frontală,
povești, după E. Căldăraru activitate individuală
AVAP -numirea materialelor, a tehnicilor utilizate; Familia mea Materiale:Caietul de observarea
1.1 -identificarea mai multor texture,a formelor, etc. AVAP; creioane sistematică,
1.2 -folosirea liniei si a punctului si a liniei cu scop decorativ. colorate, foarfeca, aprecieri
2.1 - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei lipici, hartie glasata, individuale
2.2 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene hartie creponata,
2.3 - exerciții de obținere a liniilor; acuarele, pensula:
- desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea Procedurale:
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de explicatia,
şcolar demonstratia,
observatia conversatia,
exercitiul.
Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
Joi
26.09.
MEM Întâlnirea de dimineață: Salutul, prezența, Calendarul Numerele naturale de la 0 la Resurse materiale: Evaluare:
1.1; naturii, noutăți, mesajul zilei; 1000 manual, caietul de observarea
1.3; - citirea şi scrierea numerelor de  Compararea și ordonarea lucru, fişe de lucru, sistematică,
1.4; la 0 la 100 numerelor naturale în culegere, numărătoare aprecieri
2.2; unele sub altele, încercuirea concentrul 0-1000. poziţională, axa individuale
3.1; părţilor comune, punerea în corespondenţă  Medii de viață din țara numerelor, ilustraţii,
5.2. - scrierea rezultatelor obţinute noastră planşe, cuburi,
CLR: 2.1; 2.3. prin comparare, utilizând semnele experimentelor
AVAP: 2.2. <, >, = Resurse procedurale:
2 ore - compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, observarea dirijată,
atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de zeci/de conversaţia, explicaţia,
unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare învăţarea prin
-aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a unor descoperire,
numere date demonstraţia,
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza experimentul, jocul de
algoritmului de comparare a două numere mai mici decât rol
1000 Forme de organizare
: activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală

CLR: - identificarea personajelor dintr-un text audiat - precizarea Textul. Titlul. a. manual,fişe de Evaluare:
1.3 locului și timpului acțiunii prezentate într-un text audiat - Autorul. lucru, fişe de evaluare, observarea
3.1; formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul Alineatele imagini cu diverse sistematică
4.1; audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce A se prezenta sau a prezenta pe obiecte b.conversaţia,
4.2. cauză?, Cu ce scop? etc.) - jocuri de rol/dramatizări ale cineva explicaţia, exerciţiul,
AVAP: 2.3 2.6 unor lecturi cunoscute, folosind păpuși pe deget, pe mână, Dialogul munca independentă,
. marionete, măști etc. - oferirea unor informații despre sine, Salutul. munca în echipă,
despre familie, colegi, despre activitățile preferate etc., Alfabetul problematizarea,
folosind enunțuri - confecționarea unor fișe, etichete, afișe, Literele mari și mici de mână jocul, învăţarea prin
materiale necesare în activitatea zilnică - practicarea unor Grupurile de litere descoperire
jocuri de prezentare a colegului/colegei Text suport: Povestea cărții de c.activitate frontală,
povești, după E. Căldăraru activitate individuală
DP: -jocuri de autocunoaștere și intercunoaștere prin folosirea Eu și ceilalți Resurse Observarea
1.1; diferitelor forme de comunicare o Noi... fetele și băieții a)materiale: caiet, fişe sistematică,
2.1; -exerciții creative realizate în mod individual sau în echipă -Asemănări și deosebiri dintre de lucru, rechizite evaluare
2.2. (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora sine și ceilalți după criterii b)procedurale: selectivă a
MM:2.1. copiii își atribuie o însușire/calitate care-i face unici și diferiți simple: aspecte fizice, gen, conversaţia euristică, comportament
de ceilalți; obținerea unor produse unice: decuparea unei vârstă, tipuri de vestimentație exerciţiul, muncă u-lui
hârtii împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, (sport, elegant, tradițional independentă, individual şi a
interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea problematizarea, participării
conturului mâinii sau a amprentelor personale etc.) simularea, joc de rol, necondiţionate
joc didactic la activitate
c. forme de
organizare a
colectivului: frontal,
individual
Vineri
27.09. CLR: - identificarea personajelor dintr-un text audiat Textul. Titlul. Resurse materiale: Observarea
3.1; - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un Autorul. manual, sistematica
4.1. text audiat Alineatele Resurse procedurale:
AVAP: 2.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul A se prezenta sau a prezenta pe observarea
audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din cineva dirijată,conversaţia,
ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Dialogul explicaţia, învăţarea
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre Salutul. prin descoperire, jocul
animalul preferat, activităţile preferate/desfăşurate etc. Alfabetul didactică, munca
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Literele mari și mici de mână independentă
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea Grupurile de litere Forme de organizare a
ideii) colectivului:
-alfabetul, scrierea unor cuvinte cu sunete initiale date; Text suport: Cearta literelor activitatea frontală,
-grupurile de litere: ce, ci, ge,gi,che,chi,ghe,ghi; activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
AVAP: - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Forme regulate și neregulate- Materiale:Caietul de Evaluare:
2.1; scopul propus; ,, Casa mea’’ AVAP; creioane observarea
2.2. - realizarea unui desen cu tema Acasă; colorate, foarfeca, sistematică,
MM: 2.1. - uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în lipici, hartie glasata, aprecieri
confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări hartie creponata, individuale
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de acuarele, pensula:
şcolar Procedurale:
- realizare de machete simple – Strada mea explicatia,
demonstratia,
observatia conversatia,
exercitiul.
Forme de organizare a
colectivului: act.
frontala, individuala
MM: Reproducerea individuală a cântecelor însuşite intuitiv, Evaluare inițială-Cântarea Casetofon, CD, Evaluare:
1.1; respectând sincronizarea. (activitate frontală) vocală individuală- cartonaşe cu cifre observarea
2.1. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării Cântece cunoscute din clasa I sistematică,
MEM: 1.1. muzicale. (activitate frontală) aprecieri
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a individuale
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
etc.)
Joc cu mişcare: „Bucheţelele”
Educație fizică