Sunteți pe pagina 1din 1

Acord,

Subsemnatul/a _________________________________________________________,

student/student-masterand al Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea ___________________________ învătământ cu

frecvenţă/la distanţă, anul _____ de studiu, declar pe propria răspundere că am luat la

cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și că

sunt de acord cu înregistrarea audio-video a examenelor la care voi prezent online în

sesiunea Ianuarie-Februarie 2021.

Data Semnătură student

S-ar putea să vă placă și