Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare-Polis

1
Numele și prenumele:
Data:
FIȘĂ DE EVALUARE FINALĂ
I.Răspundeţi cu ADEVĂRAT (A)sau FALS (F):
a) Sparta a fost întemeiată de triburile ioniene.
b) Atena era un polis situat în peninsula Attica . 2
puncte
II. Ingrosati varianta corectă:
1. Atena era condusă de :
a) nouă arhonți 2
puncte
b) doi regi ereditari
c) sfatul bătrânilor.
III. Completaţi propoziţia de mai jos cu termenul istoric
corespunzător :
1. Toți cetățenii partcipau la viața politică a cetății, iar întrunirea avea
loc în ………..
2 puncte
Termeni: agora, Acropole, polis.
IV. Localizați pe harta mută cele două polisuri grecești: Sparta și
Atena

2 puncte

2 puncte oficiu
2
2
puncte oficiu