Sunteți pe pagina 1din 6

C C O

2022

IANUARIE ( zile) FEBRUARIE ( zile)


ziua 10 ore, noaptea 14 ore ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 S (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei 1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Tedeum - Anul Nou) (Nu 2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Dezlegare la pește.
se fac nunți) Nu se fac nunți)
2 D Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu
3 J Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana
se fac nunți)
4 V Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie (Post. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3,
5 S Sf. Mc. Agata și Teodula
voscr. 6
3 L Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți) 6 D Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8,
4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți) voscr. 11
5 M Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac 7 L Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
nunți) 8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia
6 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți) 9 M Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor (Post. Nu se fac nunți)
7 V † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac
nunți) 10 J †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
11 V Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ. (Post. Nu se fac nunți)
8 S Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica (Sâmbăta după Botezul Domnului) 12 S Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea
9 D Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei 13 D Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, (Începutul Triodului)
12-17; glas 4, voscr. 7 Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14;
10 L Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; glas 1, voscr. 1
11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie 14 L Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam
12 M Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia (Post. Nu se fac nunți) 15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
13 J Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; 16 M Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Harți)
14 V Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea 17 J Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria
Georgiei; (Post. Nu se fac nunți) 18 V Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Harți)
15 S Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul 19 S Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
16 D Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul 20 D Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32;
voscr. 8 glas 2, voscr. 2
17 L †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria 21 L Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei
18 M † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei 22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. 23 M Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nunți)
Nu se fac nunți) 24 J † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
20 J †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim; 25 V Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)
21 V Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma (Post. Nu se fac nunți) 26 S Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
22 S Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul 27 D Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
23 D Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV,
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; 31-46; glas 3, voscr. 3
glas 6, voscr. 9 28 L †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc.
24 L Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii Principatelor Române) Proterie, patr. Alexandriei (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se
fac nunți)
27 J † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.
28 V Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul (Post. Nu se fac nunți)
29 S Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 D †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep.
Romei
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. Evrei XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15; Ev. Matei V, 14-19;
Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
31 L Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan
MARTIE ( zile) APRILIE ( zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 1 V Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Post. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea
2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu
morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
se fac nunți)
3 D Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile); Ap.
4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
lactate și pește. Nu se fac nunți) 4 L Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post. Nu se fac nunți)
5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Sâmbăta Sf. Cuvioși)
(Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 6 M † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie
Sinaitul și Platonida (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) 7 J Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
(Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia Acatistului
Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei
9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea
VI, 14-21; glas 4, voscr. 4 morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
7 L Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc.
Efrem, ep. Tomisului (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) 10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
(Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți) Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X,
8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
pâine și apă. Nu se fac nunți) 11 L †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei
9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Pomenirea morților - Moșii de (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 12 M †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se 13 M Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post. Nu se fac nunți)
fac nunți) 14 J †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida
11 V Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Sâmbăta Sf. 15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post. Nu se fac nunți)
Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și
vin. Nu se fac nunți)
13 D Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5 17 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
14 L Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți) (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII,
15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Post. Nu se fac nunți) 1-18
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Post. Nu se fac nunți) 18 L Sf. și Marea Luni; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai
17 J Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Post. Nu se fac nunți) seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
18 V Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți) 19 M Sf. și Marea Marți; Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Sf. și Marii
Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea
20 M Sf. și Marea Miercuri; † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Denia Sf. și Marii Joi)
morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
(Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
20 D Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc.
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14;
Alexandra, împ. (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la
II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6 ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 L Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Post. Nu se fac nunți) 22 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Denia
22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți) Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți) 23 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 J Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
24 D (Nu se fac nunți)
nunți)
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință;
26 S Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu (Nu se fac nunți)
Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și 26 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; Sf.
vin. Nu se fac nunți) Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Nu se fac nunți)
27 D Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Dezlegare la ulei și vin. 27 M Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh (Harți. Nu se
Nu se fac nunți) fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7 28 J Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Nu se fac nunți)
28 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți) 29 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv.
29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți) Memnon, făcătorul de minuni (Harți. Nu se fac nunți)
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Post. Nu se fac nunți) 30 S Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Nu se fac nunți)
31 J Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Post. Nu se fac nunți)
MAI ( zile) IUNIE ( zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 D Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie 1 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei (Dezlegare
la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
2 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea 2 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier.
(Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova Nichifor, patr. Constantinopolului (Nu se fac nunți)
3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra 3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 M †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv.
4 S †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf.
Monica, mama Fer. Augustin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou 5 D Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid
6 V Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan
XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
7 S Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat
6 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion
8 D †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare
7 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
9 L Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari 8 M † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la pește.
Nu se fac nunți)
10 M Sf. Ap. Simon Zilotul
11 M Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare la pește. Nu 9 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei
se fac nunți) 10 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep.
Prusiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
12 J †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 11 S Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu
se fac nunți)
14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;
12 D (Nu se fac nunți)
15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 13 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
5 14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
16 L Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei 15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim (Harți)
17 M Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan 16 J Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
18 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin (Dezlegare la pește. Nu se fac 17 V Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix (Harți)
nunți)
18 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 J Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei 19 D Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și
20 V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX,
21 S †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena 27-30; glas 8, voscr. 1
22 D Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic 20 L Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului (Începutul Postului Sf. Ap.
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7 Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
23 L Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa 21 M Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat 22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei
25 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Botezătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 J Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena 24 V (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou
27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
la pește. Nu se fac nunți) 25 S Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

28 S Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului


29 D Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian 26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8 Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV,
30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam 18-23; glas 1, voscr. 2
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie 27 L Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Post. Nu se fac nunți)
28 M Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare la ulei și
vin. Nu se fac nunți)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
30 J † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
IULIE ( zile) AUGUST ( zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 V †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma 1 L Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare
(Post. Nu se fac nunți) la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 S Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel 2 M Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian
Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 D Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului 3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3 se fac nunți)
4 L Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta 4 J Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu se fac nunți)
5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie 5 V Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc.
6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma (Post. Nu se fac nunți) Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
7 J †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
8 V Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul (Post. Nu 6 S (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
se fac nunți)
7 D †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie
9 S †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep.
Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
Tavromeniei
nunți)
10 D Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. Efeseni II, 4-10; I Corinteni I, 10-17; Ev. Marcu IX, 2-9;
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4 8 L Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
11 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei 9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post. Nu se fac nunți)
12 M †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. 10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)
Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul 11 J †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)
13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara (Post. Nu se fac nunți) 12 V Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul 13 S Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf.
15 V Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei (Post. Nu se fac nunți) Cuv. Dorotei și Dositei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia
14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Dezlegare la ulei și
17 D Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare -
din ținutul Gadarei; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5 potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
18 L †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo 15 L (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov 16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni:
20 M †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul
21 J Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
Agapia Veche 17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian (Post. Nu se fac nunți)
22 V Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post. Nu se fac nunți) 18 J Sf. Mc. Flor și Lavru
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla (Post. Nu se fac nunți)
23 S Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria 20 S Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
24 D Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
1-8; glas 5, voscr. 6 Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1,
25 L Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea voscr. 10
Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada 22 L Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei
26 M Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la 23 M Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de
Muscel (Argeș) Lugdunum (Lyon)
27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 24 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation (Post. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu 25 J Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
29 V Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post. Nu se fac nunți) 26 V Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei
31 D Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea 28 D Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
(Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului) Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35;
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. glas 2, voscr. 11
Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7 29 L (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nunți)
30 M †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel
cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului
31 M Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului (Post. Nu se fac nunți)
SEPTEMBRIE ( zile) OCTOMBRIE ( zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 J † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul 1 S (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și
(Tedeum - Anul Nou bisericesc) Iosif de la Bisericani (Nu se fac nunți)
2 V Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți) 2 D Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 S Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9;
la M. Stânișoara Ev. Luca VI, 31-36; glas 7, voscr. 5
4 D Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu 3 L Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1 4 M Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei
5 L Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul 5 M Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu (Post. Nu se fac nunți)
6 M Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie; 6 J Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la 7 V † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie (Post. Nu se fac nunți)
Pângărați (Post. Nu se fac nunți) 8 S Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia
8 J (†) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac nunți) 9 D Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia
9 V Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15;
Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Post. Nu se fac nunți) Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6
10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) 10 L Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11 D Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul 11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 12 M Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei (Post. Nu se fac nunți)
13-17; glas 4, voscr. 2 13 J † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
12 L Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul 14 V †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie (Dezlegare la ulei și
13 M Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. vin. Nu se fac nunți)
Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: 15 S Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia
Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian 16 D Sf. Mc. Longhin Sutașul
14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se Duminica a XX-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Învierea fiului văduvei din Nain;
fac nunți) Rugăciunea lui Iisus); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7
15 J †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, 17 L Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
arhiep. Larisei 18 M Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
16 V Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Post. Nu se fac nunți)
17 S †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe - Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi 19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; (Post. Nu se fac nunți)
(Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci) 20 J Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia
18 D Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna 21 V †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
VIII, 34-38; IX, 1; glas 5, voscr. 3 22 S Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes;
19 L Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont 23 D Sf. Mc. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10;
20 M Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist Ev. Luca VIII, 26-39; glas 2, voscr. 8
21 M Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Post. Nu se fac nunți) 24 L Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin
22 J †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope 25 M Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita
23 V Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul 26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 D Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 27 J †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală;
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 6, Sf. Mc. Nestor
voscr. 4 28 V † Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita,
26 L †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei; (Post. Nu se fac
nunți)
27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
29 S Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru (Post. Nu se fac nunți)
29 J Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia 30 D Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
30 V Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Post. Nu se fac nunți) Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI,
19-31; glas 3, voscr. 9
31 L Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah
NOIEMBRIE ( zile) DECEMBRIE ( zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore ziua 9 ore, noaptea 15 ore

1 M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia 1 J Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Dezlegare la
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist (Post. Nu se fac nunți) ulei și vin. Nu se fac nunți)

3 J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida 2 V Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului
4 V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama (Post. Nu se fac nunți) (Post. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Mc. Galaction și Epistimia (Pomenirea morților - Moşii de toamnă) 3 S †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la pește. Nu se
6 D Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia fac nunți)
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4,
4 D † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
voscr. 10
7 L Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17;
8 M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri glas 8, voscr. 3
9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. 5 L †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona (Post. Nu se fac nunți)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
11 V † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post. Nu se fac
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la
nunți)
ulei și vin. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din
8 J Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
9 V Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel
13 D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 5,
voscr. 11 10 S Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
14 L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului
11 D Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
pentru Postul Nașterii Domnului)
15 M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca
Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4
16 M Sf. Ap. și Ev. Matei (Post. Nu se fac nunți) 12 L †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf.
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf.
Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 V Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Post. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Post. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Dezlegare la ulei și
20 D Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc.
vin. Nu se fac nunți)
Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, împ. (Post. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII,
16-21; glas 6, voscr. 1 17 S Sf. Prooroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
21 L (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
18 D †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap.
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 2, voscr. 5
24 J Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 L Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; (Post. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Dezlegare la ulei și
25 V Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. vin. Nu se fac nunți)
Mercurie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 22 J †) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nunți)
27 D Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 23 V Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu fiert îndulcit
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
XVIII, 18-27; glas 7, voscr. 2 24 S Sf. Mc. Eugenia (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei și vin.
28 L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post. Nu se fac nunți) Nu se fac nunți)
29 M Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 25 D (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. (†) Duminica Nașterii Domnului; Ap. Galateni IV, 4-7; Ev. Matei II, 1-12; glas 3, voscr. 6
Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 26 L A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf.
Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor (Nu se fac nunți)
27 M A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu se fac nunți)
28 M Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia (Harți. Nu se fac nunți)
29 J Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Nu se fac nunți)
30 V Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim. (Harți. Nu se fac nunți)
31 S Odovania Praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Sâmbăta după
Nașterea Domnului) (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) (Nu se fac nunți)