Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de aplicație 1.

Studiile de specialitate au demonstrat că, pentru succesul unui program de inducție, sunt
importante următoarele trei condiții :
– Programul de inducție trebuie să fie extensiv, cuprinzător
– Inducția va cuprinde pregătirea profesională
– Inducția implică o politică a colaborării

Sarcină de lucru:
Explicați ce înseamnă, în viziunea dvs, fiecare din aceste trei condiții.
Etapa de inducţie este privită în general ca program structurat de sprijin. În unele ţări, se
aplică pentru cadrele didactice de la toate nivelurile învăţământului preuniversitar general, iar în
altele este o cerinţă doar pentru învăţământul secundar sau primar, nu şi la nivel preşcolar.
În timpul inducţiei, cadrele didactice debutante desfăşoară toate sarcinile specifice unui
cadru didactic cu experienţă sau o mare parte dintre acestea şi sunt remunerate. În cele mai multe
ţări, există această etapă de inducţie pe lângă pregătirea profesională obligatorie dobândită înainte
de obţinerea diplomei în domeniul pedagogic.
Etapa de inducţie este o formă de sprijin structurat acordat cadrelor didactice debutante
atunci când obţin primul post didactic. În timpul inducţiei, cadrele didactice debutante desfăşoară
toate sarcinile specifice unui cadru didactic cu experienţă sau o mare parte dintre acestea şi sunt
remunerate. În mod normal, această etapă are şi un aspect teoretic; este o cerinţă suplimentară pe
lângă pregătirea profesională obligatorie dobândită înainte de obţinerea diplomei în domeniul
pedagogic.
Etapa de inducţie este diferită de o simplă perioadă administrativă de probă. Durează de
regulă cel puţin câteva luni.