Sunteți pe pagina 1din 1

SERIE CERTIFICAT: EMAG 949211

Denumire produs: Telefon mobil Samsung Galaxy S10+, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G, Prism Blue
S/N produs: 43712167 Semnatura si stampila vanzatorului,
Perioada de garantie extinsa: 12 luni
Beneficiar: Neacsu Gabriel
Nr. factura: 219906738932
Data: 30-08-2020
Vanzator: Dante International S.A.

Serviciul Garantia Plus este asigurat gratuit la sediul Depanero, in zilele Remedierea deficientelor aparute in cadrul Garantiei Plus se face in primul
lucratoare. Adresa este: Soseaua Orhideelor, nr. 27-29, Sector 1, Bucuresti, e- rand prin repararea componentelor afectate sau prin inlocuirea acestora,
mail: service@depanero.ro , telefon 07-GARANTIE (0742.726.843) sau *4114 iar daca repararea nu este posibila, produsul va fi inlocuit cu un produs cu
(valabil numai pentru apeluri din retele de telefonie mobila) performante si caracteristici similare, cel putin egale cu cele ale produsului
In perioada acoperita de Garantia Plus transportul produselor ce se repara la initial. Produsul nou, ce inlocuieste produsul defect, beneficiaza de o noua
sediul Depanero este gratuit si poate fi asigurat in urma completarii garantie comerciala, ce curge din momentul inlocuirii. In cazul inlocuirii
formularului de pe site-ul www.depanero.ro. Produsele netransportabile produsului, perioada ramasa din Garantia Plus se aplica in continuare
sunt remediate la sediul clientului. Pentru acest lucru trebuie facuta o produsului primit la schimb. In situatia in care nici inlocuirea nu este
solicitare pe adresa service@depanero.ro sau la nr. tel. 07GARANTIE posibila, atunci clientul va primi prin intermediul vanzatorului
(0742.726.843) sau *4114 (valabil numai pentru apeluri din retele de contravaloarea produsului, la valoarea inregistrata pe factura de achizitie. In
telefonie mobila). acest ultim caz, in care se restituie contravaloarea produsului, efectele
Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a serviciului Garantia Plus inceteaza.
codului si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de prelungirea garantiei In situatia in care produsul pentru care s-a achizitionat serviciul Garantia
in termenul specificat pentru fiecare in parte, perioada de prelungire Plus sufera intr-un interval de 6 luni trei reparatii repetate, atunci clientul
calculandu-se fata de data expirarii garantiei initiale a respectivului produs. are dreptul sa solicite inlocuirea produsului. Defectele pentru care se fac
Garantia Plus se acorda in conformitate cu legile in vigoare la data reparatiile trebuie sa incadreze in termenii si conditiile certificatului de
cumpararii. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile legilor garantie Garantia Plus.
OG21/1992 si Legea 449/2003 actualizate. Clientul are obligatia de a Depanero nu este responsabil de eventualele incompatibilitati hardware
respecta prevederile din specificatiile producatorului, referitoare la utilizarea sau software cu alte produse.
produsului achizitionat. In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul
Garantia Plus se acorda doar pentru defectiunile de natura hardware si nu de a percepe o taxa de diagnosticare si/sau costul transportului. Durata
include operatiunile de curatare, intretinere sau asistenta tehnica, cu remedierii produselor este de maxim 5 zile lucratoare, calculate din
exceptia situatiilor in care este precizat altfel intr-un contract de service momentul receptiei produsului la sediul Depanero.
separat. Nu constituie obiectul garantiei subansamblele si materialele
consumabile (baterii, riboane, unitati de formare a imaginii, capete de Obligatiile beneficiarului:
imprimare, cartuse toner sau cerneala si alte consumabile) si subansamblele Alimentarea de la reteaua electrica cu impamantare si in limitele de
casabile ce intra in componenta produsului (geamuri, garnituri, rafturi de toleranta prevazute de producator; Folosirea numai a elementelor de
sticla sau plastic, manere, butoane de plastic etc.). cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instructiunilor de
In cazul ecranelor LCD/LED Garantia Plus se acorda in conformitate cu utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice date de vanzator,
standardul ISO 9241-302, 303, 305 and 307:2008 (maxim 4 pixeli si 5 respectiv de executantul operatiilor de service; Pastrarea integritatii sigiliilor
subpixeli defecti). vanzatorului, respectiv ale executantului lucrarilor de service; Recomandam
Pentru copiatoare, imprimante, faxuri si multifunctionale se vor folosi numai pastrarea documentatiei, accesoriilor si a ambalajului primite odata cu
consumabile originale furnizate de partenerii autorizati de producatorul echipamentul, pe toata durata acoperita de Garantia Plus. Pentru a putea
echipamentului si numai tipuri de hartie recomandate pentru respectivul beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea certificatului de garantie
echipament. Utilizarea de consumabile reumplute atrage dupa sine anularea al producatorului, insotit de factura de achizitie (copie). Poate fi necesar ca
garantiei pentru respectivul echipament. produsul sa fie insotit de toate accesoriile cu care s-a livrat. Recomandam
Nu se ofera garantie pentru defectiunile aparute ca urmare a manipularii ca produsul sa fie predat in ambalajul original, pentru a asigura integritatea
defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilatiei necorespunzatoare, produsului in cazul transportului. Produsele fara etichetele sau sigiliile de
greselilor de instalare (lipsa impamantarii la priza, cuplarea oricarui periferic garantie intacte sau cu defecte cauzate de manipulare sau stocare
la calculator in timp ce echipamentele sunt in functiune) sau fluctuatii ale defectuoase, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele: socuri mecanice
tensiunii de alimentare, interventii asupra produselor, indiferent de natura de tipul crapaturi, sparturi, elemente torsionate, desprinse sau lipsa, socuri
lor, de catre personal neautorizat in scris de catre producatorul respectivului electrice sau arsuri, prezenta urmelor de contact cu lichid sau alte
echipament sau modificarea seriilor din certificat. substante, urme de oxidare datorate folosirii in locuri cu abur sau umiditate
Depanero nu va putea fi facut raspunzator, in cazul defectarii produsului, excesiva, praf in exces - vor fi refuzate la receptia in vederea acordarii
pentru pierderea informatiilor sau datelor precum si pentru orice prejudicii garantiei. In aceste cazuri reparatiile se vor efectua contra cost, daca sunt
ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi, obligatia Depanero posibile. Modificarile de configurare si utilizarea incorecta sau nelicentiata a
fiind numai de a repara sau inlocui produsul defect. produselor software exonereaza Depanero de orice raspundere.
Depanero nu este raspunzator de deblocarea echipamentelor care au fost
protejate prin parole de catre beneficiar. Garantia Plus este valabila doar pe teritoriul Romaniei.