Sunteți pe pagina 1din 56

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI

Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan

Etapa de pregătire: de baza


MEZOCICLUL nr. __1_
Perioada: 3 sept. –14 oct. 2019

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dezvoltarea calitatilor motrice de baza


Invatarea principalelor procedee tehnice Dotări materiale necesare20 mingi, 40
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare
 Insusirea alergarii
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
 Dezvoltarea vitezei: utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
- de reacţie
- de execuţie
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
 Deprinderi şi priceperi motrice: - coordonare  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
- echilibru motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
vârstei şi a sexului
1
 Dezvoltarea mobilitatii:
 Calităţi motrice de bază: -generală în articulaţii
-elasticitate musculară

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
invatarea preluarii mingii: specifice disciplinei sportive
- cu interiorul labei piciorului
invatarea conducerii mingii:
- cu exteriorul labei piciorului

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (8 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
Aducerea indicilor 3.1. - capacitatea pulmonară şi Jocuri de miscare:
1. frecventei cardiace elasticitate toracică - Crabii si creavetii 4x; p 30”
si respiratorii la - debitului respirator - Leapsa pe perechi 3x3’; p 30”
parametri optimi - Hustiuluc 2x5’; p 1’
- Plasa 4x; p 1’
2. Idem lectia 1 3.1. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Jocuri de miscare:
Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1  Mingea in cerc 4x;p 30”
 Buchetelele 5x; p 30”
 Lantul 4x; p 1’
 Preaia conducerea 2x4’; p 1’

4. Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3
5. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii; -Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m

2
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare.
- lovirea mingii cu interiorul labei  Simularea lovirii mingii de pe 30x
-asezarea corecta a piciorului de pe loc loc cu interiorul labei
piciorului de piciorului
sprijin fata de  Lovirea mingii de pe loc cu 4x20
minge interiorulu labei piciorului la
perete
6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8 - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea 2.1 spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
- lovirea mingii cu interiorul labei  Lovirea mingii cu interiorul
piciorului de pe loc si precedata de labei piciorului de pe loc pe
- asezarea corecta joc de glezna perechi.
a piciorului de Lovirea mingii cu interiorul 30x
sprijin fata de labei piciorului percedata de 4x20
minge joc de glezna pe perechi.

3
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan

Etapa de pregătire: _de baza


MEZOCICLUL nr. __2_
Perioada: 15 oct. – 25 noe 2019
OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
Invatarea principalelor procedee tehnice
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori
Dotări materiale necesare20 mingi, 40
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri

 Insusirea alergarii
 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
unul şi de pe ambele picioare utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive

 Dezvoltarea vitezei:
 Calităţi motrice de bază: - de reacţie
- de execuţie
4
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară

 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
 Calităţi motrice specifice: - de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
procedeelor tehnice motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- de deplasare pe distanţe mici şi medii vârstei şi a sexului
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Metode şi mijloace de dezvoltare:  Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea


mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Metode/ procedee de creştere :
 Imbunatatirea troficităţii si tonicităţii

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)

5
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- poziţia fundamentală specifice disciplinei sportive
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (20 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - contactul corect al 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului de pe loc pe
- lovirea mingii de pe loc cu perechi.
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si  Lovirea mingii cu interiorul 30x
a labei piciorului precedata de joc de glezna labei piciorului percedata de
joc de glezna pe perechi.
4x20
2. - contactul corect al 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
6
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
- lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in 30x
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori
a labei piciorului precedata de joc de glezna Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului percedata de 4x20
joc de glezna pe perechi.
3. Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2
4. - contactul corect al 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte -pas saltat
superioare. -pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul 5x 10m
- incordarea - lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in
corespunzatoare a a interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori 30x
ticulatiei gleznei in precedata de mers / alergare Lovirea mingii cu interiorul
momentul loviri labei piciorului percedata de 4x20
mingii mers/alergare
5. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4

6. - Amortizarea 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din 4x 20


corecta a mingii 2.1 interiorul labei fata
in momentul piciorului(latul) - de pe loc cu minge venita din 4x20
preluarii fata precedata de joc de
glezna

- incordarea
corespunzatoare - lovirea mingii de pe loc cu cu  Lovirea mingii cu interiorul
a a ticulatiei interiorul labei piciorului labei piciorului de pe loc in 3x20
gleznei in precedata de alergare doi/trei jucatori
7
momentul loviri  Lovirea mingii cu interiorul 3x20
mingii labei piciorului percedata de
mers/alergare

7. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

8. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

9. -pozitia corecta a 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - - de pe loc cu minge venita 4x20
trunchiului in 2.1 interiorul labei din fata precedata de joc de
momentul preluarii piciorului(latul) glezna
- din mers cu minge venita din 4x20
fata
- din alergare cu minge venita
din fata 4x20
- pozitia corecta a
trunchiului in
momentul pasului - lovirea mingii de pe loc cu cu - „Pasa la capitan”
interiorul labei piciorului - Suveica in 3 4x20
precedata si urmata de
alergare

10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

13. -rectia rapida la 1.2 - viteza de reactie - Joc de miscare: 5’


semnal sonor si 2.1 „Buchetelele” 4x
vizual - „Luna si soarele”

10x15 m
- conducerea mingii cu - In linie dreapta din alergare
-mentinerea exteriorul labei piciorului usoara 10x15 m
permanenta a - In linie dreapta din alergare
mingii langa picior usoara cu ocolirea unui jalon
14. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia

8
13

15. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia
13

16. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia
13

17. -ridicarea 1.2 -viteza de deplasare -Joc de miscare:


genunchilor si 2.1 ”Culege mingea”, 6x
pozitia trunchiului „Cursa pe numere” 6x
in momentul
alergarii
10x15m
10x15m
-mentinerea privirii -conducerea mingii cu interiorul -in linie dreapta 10x15m
inainte si exteriorul labei piciorului -cu ocolirea unui jalon
-in zig-zag

18. Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia
17

19. Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia
17

20. Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia
17

9
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL
Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU
Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan

Etapa de pregătire: _de pregatire si control____


MEZOCICLUL nr. __3_
Perioada: 26 noe. – 2 dec. 2019

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Trecerea probelor de control fizice si tehnice stabilite de profesor
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ Dotări materiale necesare20 mingi, 40
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE jaloane, OBIECTIVE
20 pieptarase,DE 10 REFERINȚĂ
gardulete
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea unui debit respirator  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică  Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii potenţialului motric
musculaturii segmentelor inferioare
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor
 3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
şi genunchilor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
 Insusirea alergarii concursuri
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie
 1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de
- de execuţie bază/
- de deplasare utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
 Deprinderi şi priceperi motrice: - de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
10
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Calităţi motrice de bază:
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge, calităţilor
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- echilibru în sărituri vârstei şi a sexului
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
- a gleznei
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de

11
- poziţia fundamentală bază, specifice disciplinei sportive
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna

Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea deposedarii a adversarului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual: colective elementare, specifice fotbalului
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoret sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
ică  relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă,
 căpitan de echipă
 comportamentul în întrecere

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (8 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii
- contactul corect - Lovirea mingii cu siretul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
al labei piciorului interior loc
cu mingea in - Simularea lovirii mingii din 15x
momentul lovirii deplasare
12
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare

Legarea -pas, preluare, conduceare - In doi 5’


procedelor tehnice - In triunghi 5’
in structuri de - In patrat 5’
exercitii
2. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii

- contactul corect
al labei piciorului - Lovirea mingii cu siretul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
cu mingea in interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20
- Legarea precedata de preluare
procedelor -pas, preluare, conduceare
tehnice in - In doi 5’
structuri de - In triunghi 5’
exercitii - In patrat 5’

-adoptarea unei - * pentru portari: 15’


pozitii corecte a o Pozitia fundamenala
corpului si priza o Prinderea mingii
corecta a mingii
3. Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2
4. Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2
5. -aducerea indicilor 1.2 -viteza de reactie si de deplasare -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1
deplasare ai vitezei 2.2
la parametrii
optimi pentru
13
participarea in
competitii

-contactul corect al - Simularea lovirii mingii din 15x


labei piciorului cu - lovirea mingii (sutul la poarta) deplasare
mingea in cu siretul interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20

-Legarea
procedelor tehnice -pas, preluare, conduceare - Joc 2x2, 3x3, 4x4 2x10’
in joc bilateral
- * pentru portari:
o Prinderea mingii 20’
o Repunerea mingii

6 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. -aducerea indicilor 1.2 -viteza de reactie si de deplasare -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1
deplasare ai vitezei 2.2
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

-contactul corect al - Simularea lovirii mingii din 15x


labei piciorului cu - lovirea mingii (sutul la poarta) deplasare
mingea in cu siretul interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20

14
-Legarea
procedelor tehnice -pas, preluare, conduceare - Joc 6x6 2x10’
in joc bilateral
- * pentru portari:
o Prinderea mingii 20’
o Repunerea mingii

8. Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7

*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

15
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan

Etapa de pregătire: _de baza______


MEZOCICLUL nr. __4_
Perioada: 3 dec. – 23 dec.. 2019
OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
Invatarea principalelor procedee tehnice
OBIECTIVE DE INSTRUIRE
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori
Dotări materiale necesare20 mingi, 40
ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE jaloane, 20 pieptarase, DE
OBIECTIVE 10 gardulete
REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Mijloace, procedee metodice şi metode  Imbunatatirea potenţialului bio-motric optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
de valorificare  Educarea potenţialului tehnico-tactic concursuri

 Insusirea alergarii  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/


 Deprinderi şi priceperi motrice:
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
unul şi de pe ambele picioare

 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea vitezei:


- de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
- ritm

16
- precizie
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
acţiunile adversarilor şi coechipierilor motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a vârstei şi a sexului
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
17
- cu exteriorul labei piciorului
-invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi din mişcare
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- deplasarea în teren specifice disciplinei sportive
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna
Procedee tehnice  Insusirea manevrarii si finalizarii
recomandate individual:
Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea marcajului si demarcajului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual:  Invatarea pătrunderii colective elementare, specifice fotbalului

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoret sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
ică  relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă,
 căpitan de echipă
 comportamentul în întrecere

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (9 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției Operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -controlul mingii si 1.2 - Indemanarea in manevrarea Jocuri de miscare:
orientarea in 2.1 mingii - „mingea in cerc”, „nu ma 10’
spatiu 2.2 atinge”

18
- Lovirea mingii(sutul la - Simularea lovirii mingii de pe 15x
- contactul corect poarta) cu siretul plin loc
al labei piciorului - Simularea lovirii mingii din 15x
cu mingea in deplasare
moment - Lovirea mingii de pe loc 4x20
ul lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- Marcajul si demarcajul - Joc :
- plasarea corecta - 2x2, 5’
fata de adversar / - 6x6 15’
plecarea pe spatiu
liber
- *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4 -aducerea indicilor 1.2 - viteza de reactie -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie ai vitezei 2.1
la parametrii 2.2
optimi pentru
participarea in
competitii  Cate unu: sut la poarta 15x
-legarea -pas, preluare, conducere si sutul precedat de conducerea
procedeelor la poarta mingii
tehnice in  Pase in doi cu finalizare(sut la 10’
structuri de poarta)
exercitii -patrunderea  Joc
- Incisivitatea - *Pentru portari: procedee o 3x3 5’
jucatorului in tehnice cu si fara minge o 6x6 15’
atacarea Joc 6x6 15’
culoarului
5. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4
6. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4
7. - adoptarea 1.2 -indemanare in regim de viteza Stafete 10’
ritmului optim de 2.1
desfăşurare a 2.2

19
acţiunilor - pas, preluare, conducere si sutul Joc 6x6 cu tema 2x15’
- legarea la poarta P=2’
procedeelor
tehnice in joc
8. Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7
9. Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8

*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
20
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: _tranzitie___
MEZOCICLUL nr. __5_
Perioada: 24 dec 2019 – 6 ian 2020.

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Mentinerea indicilor biomotrici la un nivel mediu


OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ Dotări materiale necesare20 mingi, 40
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE jaloane, 20 pieptarase, DE
OBIECTIVE 10 gardulete
REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi elasticitate toracică  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică  Imbunatatirea debitului respirator potenţialului motric

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului de  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (4 lecții)
Numărul Obiective Obiective de
Data Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale referință
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1.  Relaxarea principalelor grupe -refacerea organismului
musculare 40’
 Aducerea indicilor aparatului Bazin
respiratori si circulatori la parametri
specifici perioadei de refacere
2. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
3. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
4. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL
Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU
Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: _baza_
MEZOCICLUL nr. __6_

21
Perioada: 7 ian – 17 feb. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dezvoltarea calitatilor motrice de baza


Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate Dotări materiale necesare20 mingi, 40
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri

  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/


Mijloace, procedee metodice şi metode  Imbunatatirea potenţialului bio-motric
de valorificare utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
 Educarea potenţialului tehnico-tactic

 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea alergarii


 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare

 Dezvoltarea vitezei:
 Calităţi motrice de bază:
- de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
- ritm
- precizie
22
 Dezvoltarea rezistenţei:
-generală
-aerobă  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Dezvoltarea forţei: vârstei şi a sexului
-analitică a grupelor musculare
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea rezistenţei:
la eforturi aerobe şi mixte
 Dezvoltarea forţei:
- de lovire a mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
 Metode şi mijloace de dezvoltare: - articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei
 Dezvoltarea rezistenţei: la eforturi
(aerobe, anaerobe, mixte)
 Metode/ procedee de creştere :  Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii
23
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:
tehnică invatarea lovirii mingii:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
- cu capul
invatarea preluarii mingii:
-cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi
din mişcare
b) pentru portari:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
invatarea procedeelor teohnice fără minge: specifice disciplinei sportive
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
Procedee tehnice recomandate -repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
individual:  Insusirea manevrarii si finalizarii
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (21 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -aducerea indicilor 1.2  Viteza de reactie si Jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1 deplasare
deplasare ai vitezei
la parametrii
24
optimi pentru
participarea in
competitii

 Suveica simpla 10’


 Pase in trei cu capitan 10’
-lovirea mingii in  Preluare – pas din
mijloc deplasare cu interiorul
labei piciorului
 Conducerea mingii si sut 10’
- pozitia corecta a la poarta
trunchiului in  Tras la poarta cu siretul  Preluarea mingii si sut la
momentul lovirii interior din deplasare poarta 10’
mingii
2. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
3. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
4. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
5.  Contactul 1.2  Lovirea mingii cu capul  Simularea lovirii mingii cu 15x
fruntii cu 2.1 capul de pe loc
mingea  Lovirea mingii cu capul de pe 20x
loc din minge oferita cu mana
 Lovirea mingii cu capul de pe
loc din minge oferita cu mana 20x
precedata alergare usoara

- Ambidextria  Conducerea mingii - Pe spatiu redus(aleatoriu) 2x3’ p=1’


memrelor - Printre jaloane (10m) 20x
inferioare
- Rezistenta Jocuri de miscare :
-aducerea indicilor „Lantul”, „Leapsa in 10’
rezistentei la perechi”,
parametrii optimi - *Pentru portari: procedee
pentru tehnice cu si fara minge
participarea in
competitii

6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

25
7.  Contactul 1.2  Lovirea mingii cu capul  Lovirea mingii cu capul de pe 20x
fruntii cu 2.1 loc din minge oferita cu mana
mingea  Lovirea mingii cu capul de pe
loc din minge oferita cu mana 20x
precedata alergare usoara
 Lovirea mingii cu capul din 20x
saritura din minge oferita cu
mana

- Ambidextria  Conducerea mingii - Pe spatiu redus(aleatoriu) 2x3’ p=1’


memrelor - Printre jaloane (10m) 20x
inferioare

-aducerea indicilor - Rezistenta Jocuri de miscare : 10’


rezistentei la „Lantul”, „Leapsa in
parametrii optimi perechi”,
pentru - *Pentru portari: procedee
participarea in tehnice cu si fara minge
competitii

8. Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7
9.  Precizia 1.2  Pasare – preluare cu  Pe perechi 5’
pasei 2.1 interiorul labei piciorului din  In triunghi cu schimbarea 5’
deplasare directiei de pasare
 Joc 2x2 2x5’
 Joc 6x6 2x15’

 Jocuri de miscare: 10’


- aducerea  Forta
indicilor fortei o „Cursa intr-un
la parametrii picior”
optimi pentru o „scaunelul ”
participarea in - *Pentru portari: procedee
competitii
26
tehnice cu si fara minge

10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
Idem lectia 9
12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
13. - aducerea 1.2 - Viteza de reactie si deplasare Jocuri de miscare 10’
indicilor vitezei 2.1
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

- ritmul optim - Pas – preluare- conducere - Suveica 5’


de executie - In 4 cu schimbarea sensului 2x4’
de deplasare
- Joc 3x3 2x5’
- Joc 6x6 2x10’

- *Pentru portari: procedee


tehnice cu si fara minge
-
14. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
15 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
16 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
17 - aducerea 1.2 - Viteza de reactie si deplasare Jocuri si stafete 10’
indicilor vitezei 2.1
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

- miscarea de - Tras la poarta cu siretul plin - Precedat de autopas 15x


biciuire a - Pas, reprimire si sut la poarta 15x
piciorului de lovire - Pas si sut la poarta 15x
- Joc 6x6 2x10’

27
- *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

18 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17
19 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17
20 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17
21 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17

*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: _baza_

28
MEZOCICLUL nr. __7_
Perioada: 18 feb. – 31 mar. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dezvoltarea calitatilor motrice de baza


Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate Dotări materiale necesare20 mingi, 40
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri
 Imbunatatirea potenţialului bio-motric
 Educarea potenţialului tehnico-tactic

 Insusirea alergarii  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/


 Mijloace, procedee metodice şi metode  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
de valorificare
unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
 Deprinderi şi priceperi motrice: - de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
 Calităţi motrice de bază: - echilibru
- ritm
- precizie
29
 Dezvoltarea rezistenţei:
-generală
-aerobă
 Dezvoltarea forţei:
-analitică a grupelor musculare
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
 Dezvoltarea vitezei: motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Calităţi motrice specifice: - de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de vârstei şi a sexului
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea rezistenţei:
la eforturi aerobe şi mixte
 Dezvoltarea forţei:
- de lovire a mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei
 Dezvoltarea rezistenţei: la eforturi
(aerobe, anaerobe, mixte)
 Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
mingii
 Metode şi mijloace de dezvoltare:  Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Metode/ procedee de creştere :  Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii
30
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:
tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
-cu capul
invatarea preluarii mingii:
-cu interiorul labei piciorului;
-cu coapsa
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
-prin atac din lateral
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
din mişcare specifice disciplinei sportive
invatarea mişcarii înşelătoare:
- cu trunchiul din poziţia statică
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
Procedee tehnice recomandate -repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
individual:  Insusirea manevrarii si finalizarii

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (28 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
31
1. -Reactia rapida si 1.2 -Viteza de reacţie faţă de Joc cu tema 6x6 2x5’
prompta la 2.1 deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile acţiunile adversarilor şi
adversarilor şi coechipierilor
coechipierilor - Simularea preluarii 15x
-miscarea corecta - Preluarea cu coapsa - Preluarea mingii de pe loc 2x20
de amortizare din minge oferita
- Preluarea mingii de pe loc 2x20
din minge venita de pe
traiectorii variate

-legarea Joc cu tema 6x6 2x10’


procedeelor - conducere-tras la poarta cu
tehnice in lipsa de siretul plin
spatiu si timp *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
5. - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor tehnice
procedeelor
tehnice
- transmiterea - Preluare cu coapsa si lovirea -lovirea mingii precedata de 2x20
mingii pe pozitie mingii (pas) cu interiorul preluare cu coapsa din minge
viitoare labei piciorului oferita cu mana
- lovirea mingii precedata de 2x20
preluare cu pieptul din minge
ricosata
-legarea - preluare-pas-conducere-tras la
procedeelor poarta Joc cu tema 6x6 2x10’
tehnice in cadrul
jocului *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

32
9. - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor tehnice
procedeelor
tehnice
- transmiterea - Preluare cu coapsa si lovirea -lovirea mingii precedat de 2x20
mingii pe pozitie mingii (pas) cu siretul preluare cu coapsa din minge
viitoare interior oferita cu mana
- lovirea mingii precedat de 2x20
preluare cu pieptul din minge
-legarea ricosata
procedeelor - preluare-pas-conducere-tras la
tehnice in cadrul poarta Joc cu tema 6x6 2x10’
jocului *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

10. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9


11. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9
12. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9
13. - Reactia rapida 1.2 Viteza de reacţie faţă de deplasarea Joc cu tema 6x6 2x5’
si prompta la 2.1 mingii şi faţă de acţiunile
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
adversarilor şi
coechipierilor

- miscarea corecta - Preluarea cu pieptul - Simularea preluarii 15x


de amortizare - Preluarea mingii de pe loc 2x20
din minge oferita
-legarea -preluare-pas-conducere-tras la - Preluarea mingii de pe loc 2x20
procedeelor poarta din minge ricosata
tehnice in lipsa de - *Pentru portari: procedee
spatiu si timp tehnice cu si fara minge Joc 4x4 2x5’
Joc 6x6 2x10’

14. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
15 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
16 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
17 - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor tehnice

33
procedeelor
tehnice - Preluare cu pieptul si lovirea -lovirea mingii precedata de 2x20
- transmiterea mingii (pas) cu interiorul preluare cu pieptul din minge
mingii pe pozitie labei piciorului oferita cu mana
viitoare - lovirea mingii precedata de 2x20
preluarea cu pieptul din minge
ricosata ( cu pamantul)
-legarea - preluare-pas-conducere-tras la
procedeelor poarta Joc cu tema 6x6 2x10’
tehnice in cadrul *Pentru portari: procedee
jocului tehnice cu si fara minge

18 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
19 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
20 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
21 - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor tehnice
procedeelor
tehnice - Preluare cu pieptul si lovirea -lovirea mingii precedata de 2x20
- transmiterea mingii (pas) cu interiorul preluare cu pieptul din minge
mingii pe pozitie labei piciorului oferita cu mana
viitoare - lovirea mingii precedata de 2x20
preluarea cu pieptul din minge
ricosata ( cu pamantul)
-legarea - preluare-pas-conducere-tras la Joc cu tema 6x6 2x10’
procedeelor poarta
tehnice in cadrul *Pentru portari: procedee
jocului tehnice cu si fara minge
22 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21
23 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21
24 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21 Idem 21
25 - executia rapida si 1.2 Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor tehnice
procedeelor - Preluare cu pieptul si -sut la poarta precedata de 2x20
tehnice finalizare (sut la poarta) cu preluare cu pieptul din minge
- executia rapida si siretul interior oferita cu mana
corecta a - sut la poarta precedata de 2x20
procedeelor preluarea cu pieptul din minge

34
tehnice ricosata ( cu pamantul)
- transmiterea - preluare-pas-conducere-tras la Joc cu tema 6x6 2x10’
mingii pe pozitie poarta
viitoare *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
26 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25
27 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25
28 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25
*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
35
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: _de pregatire si control__
MEZOCICLUL nr. __8_
Perioada: 1 apr. – 7 apr. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Trecerea probelor si normelor de control fizice si tehnice stabilite de
profesor Dotări materiale necesare20 mingi, 40
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
musculaturii segmentelor inferioare optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor concursuri
şi genunchilor

 Mijloace, procedee metodice şi metode  Imbunatatirea potenţialului bio-motric  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
de valorificare  Educarea potenţialului tehnico-tactic utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive

 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea alergarii


 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
 Calităţi motrice de bază: - de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
36
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
- ritm
- precizie
 Dezvoltarea rezistenţei:
-generală
-aerobă
 Dezvoltarea forţei:  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
-analitică a grupelor musculare motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Dezvoltarea mobilitatii: vârstei şi a sexului
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Dezvoltarea vitezei:
 Calităţi motrice specifice:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea rezistenţei:
la eforturi aerobe şi mixte
 Dezvoltarea forţei:
- de lovire a mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Dezvoltarea rezistenţei: la eforturi


37
(aerobe, anaerobe, mixte)
 Metode şi mijloace de dezvoltare:  Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Metode/ procedee de creştere :  Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
-cu capul
-cu varful labei piciorului

invatarea preluarii mingii:


-cu interiorul labei piciorului;
- cu coapsa prin amortizare
-cu pieptul
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
-prin atac din lateral specifice disciplinei sportive
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi
din mişcare
invatarea mişcarii înşelătoare:
- cu trunchiul din poziţia statică

b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
Procedee tehnice recomandate invatarea procedeelor tehnice cu minge:
individual: - prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii

38
-repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
 Insusirea manevrarii si finalizarii
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (32 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -coordonarea 1.2 - Indemanare o Mentinerea
segmentelor 2.1 mingii: 6’
corpului fata de - pe picor
minge - pe coapsa
- alternativ 4’

o Conducerea
- mingii pe spatiu
delimitat
30x
- amortizarea Preluare pe piept – conducerea - din minge venita din
corecta si mingii aruncare proprie 30x
mentinerea mingii *Pentru portari: procedee tehnice - din minge oferita cu mana
langa picior cu si fara minge din minge ricosata 30x
-
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
5. -coordonarea 1.2 - Indemanare o Mentinerea
segmentelor 2.1 mingii: 6’
corpului fata de - pe picor
minge - pe coapsa
- alternativ

-coordonarea - Indemanare o Conducerea 4’


segmentelor mingii pe spatiu
corpului fata de delimitat

39
minge Preluare pe piept – conducerea - din minge venita din
mingii - finalizare (sut la poarta) aruncare proprie 30x
- amortizarea - din minge oferita cu mana
corecta si - din minge ricosata (din 30x
mentinerea mingii - *Pentru portari: procedee
langa picior tehnice cu si fara minge 30x
6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
9. -coordonarea 1.2  Mentinerea 6’
segmentelor 2.1 - Indemanare mingii:
corpului fata de - pe picor
minge - pe coapsa
- alternativ

 Conducerea 4’
mingii pe spatiu
delimitat (liber)
- preluare – pas urmata de
- legarea alergare (suveica pe doua
procedeelor Pas- preluare cu interiorul labei coloane):
tehnice in structuri piciorului - deplasare la coada sirului 4’
de exercitii si joc propriu
- deplasare la coada sirului 4’
opus

- preluare – pas urmata de


alergare (suveica pe trei coloane):
- pas spre stanga –deplasare
spre dreapta
- deplasare dreapta-deplsasare 4’
spre stanga
4’
*Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge -joc 3x3 2x5’
-joc 6x6 2x10’
10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

40
12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
13. -coordonarea 1.2 - Indemanare  Mentinerea 6’
segmentelor 2.1 mingii:
corpului fata de - pe picor
minge - pe coapsa
- pe cap
- alternativ 4’
 Conducerea
mingii pe spatiu
delimitat (liber)
-legarea
procedeelor Conducerea mingii cu interiorul -cu ocolirea unui jalon urmata de 4’
tehnice in structuri si exteriorul labei piciorului – pas pasare
de exercitii si joc preluare - printre jaloane urmata de 4’
pasare
*Pentru portari: procedee tehnice - in ziag- zag urmata de pasare 4’
cu si fara minge - prin portite urmata de pasare 4’
- Joc cu tema 6x6 2x10’
14. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
15 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
16 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
17 - Reactia rapida 1.2 -viteza de reactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante mici
segmentelor in
timpul
alergarii
-extensia -lovirea mingii cu capul - din saritura cu minge oferita cu 20x
trunchiului si mana
lovirea corecta a - din saritura cu minge oferita cu 20x
mingii cu fruntea mana precedata de alergare
- din saritura cu minge ricosata 20x
- legarea din pamant precedata de
procedeelor - Pas-preluare-conducere alergare
tehnice in structuri
de exercitii si joc *Pentru portari: procedee tehnice - Joc cu tema 6x6 10’
cu si fara minge - joc liber 6x6 10’

18 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17

41
19 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17
20 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17 Idem 17
21 - Reactia rapida 1.2 -viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante medii
segmentelor in
timpul - Sut la poarta precedata de 20x
alergarii - Lovirea mingii cu siretul (sut autopas
la poarta) - Sut la poarta precedata de 20x
- Pozitia conducere
trunchiului - Sut la poarta precedata de 20x
fata de minge conducere printre jaloane
in momentul Pas-preluare-conducere-
lovirii Finalizare

- legarea
procedeelor Joc cu tema 6x6 2x5’
tehnice in joc *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 6x6 2x10’
bilateral cu si fara minge
22 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22
23 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22
24 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22 Idem 22
25 - Reactia rapida 1.2 Viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante medii
segmentelor in
timpul
alergarii
- Miscarea de - preluare cu interiorul labei - din minge oferita cu mana 30x
amortizare a piciorului la semi-inaltime - din minge ricosata din
mingii pamant 30x
- din minge venita de la
coechipier 30x

legarea Pas-preluare-conducere- Joc cu tema 6x6 2x5’


procedeelor Finalizare Joc liber 6x6 2x10’
tehnice in joc *Pentru portari: procedee tehnice
bilateral cu si fara minge

26 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25

42
27 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25
28 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25 Idem 25
29 - Reactia rapida 1.2 Viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante mari
segmentelor in - lovirea mingii cu interiorul - din minge oferita cu mana 30x
timpul labei piciorului la semi- - din minge ricosata din
alergarii inaltime pamant 30x
- Miscarea de - din minge venita de la
amortizare a coechipier 30x
mingii Pas-preluare-conducere-
- legarea Finalizare Joc cu tema 6x6 2x5’
procedeelor *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 6x6 2x10’
tehnice in joc cu si fara minge
bilateral

30 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29


31 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29
32 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29 Idem 29
*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

43
Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU
Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: _baza__
MEZOCICLUL nr. __9_
Perioada: 8 apr – 19 mai. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dezvoltarea calitatilor motrice de baza


Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate Dotări materiale necesare20 mingi, 40
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea debitului respirator  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică  Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii potenţialului motric
musculaturii segmentelor inferioare
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor
şi genunchilor

 Insusirea alergarii  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea


 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
unul şi de pe ambele picioare concursuri

 Dezvoltarea vitezei:  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/


 Calităţi motrice de bază: - de reacţie utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare

44
- echilibru
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară

 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea vitezei:


- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
acţiunilor motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
vârstei şi a sexului
 Dezvoltarea mobilitatii:
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei
 Metode/ procedee de creştere :
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: 1. pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
-cu capul  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
-cu varful labei piciorului specifice disciplinei sportive
invatarea preluarii mingii:

45
-cu interiorul labei piciorului;
- cu coapsa prin amortizare
-cu pieptul
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
-prin atac din lateral
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi din mişcare
invatarea mişcarii înşelătoare:
- cu trunchiul din poziţia statică
- cu piciorul din pozitie statica si din deplasare

b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
- devierea mingii
-blocarea mingii

Procedee tehnice recomandate  Insusirea manevrarii si finalizarii


individual:

01. 02. 03.


Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea deposedarii a adversarului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual:  Invatarea pătrunderii pecific e elementare, pecific fotbalului
 Invatarea marcajului si demarcajului
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
46
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoret sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
ică  relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă,
 căpitan de echipă
 comportamentul în întrecere

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (12 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - Ritm si 1.2 -indemanare in regim de viteza in Stafete 10’
precizie in 2.1 executia procedeelor tehnice (pas,
coordonarea 2.2 preluare cu interiorul labei
membrelor piciorului si conducerea mingii)
inferioare fata - Pas- preluarea mingii venita
de minge - Pas-preluare si sut la poarta cu din fata si sut la poarta cu
siretul interior siretul interior 15x
- Precizia - Pas –preluarea mingii venita
preluarii din lateral stanga si sut la
pentru poata cu siretul interior 15x
finalizare - Pas- preluarea mingii venita
din lateral dreapta si sut la
- mentinerea unei poata cu siretul interior 15x
distante optime
- Marcajul si demarcajul
fata de adversar si - Joc 3x3 2x5’
plecarea pe spatii - Joc 6x6 2x10’
*Pentru portari: procedee tehnice
libere
cu si fara minge

2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
5. - Ritm si 1.2 -indemanare in regim de viteza in Stafete 10’
precizie in 2.1 executia procedeelor tehnice (pas,
coordonarea 2.2 preluare cu interiorul labei
membrelor piciorului si conducerea mingii)
47
inferioare fata
de minge
- Pas- preluarea mingii venita 15x
- Pas-preluare si sut la poarta cu din fata si sut la poarta cu
- Precizia siretul plin siretul plin
preluarii - Pas –preluarea mingii venita 15x
pentru din lateral stanga si sut la
finalizare poata cu siretul plin
- Pas- preluarea mingii venita 15x
din lateral dreapta si sut la
poata cu siretul plin

- mentinerea unei
distante optime 2x5’
fata de adversar si - Joc 3x3 2x10’
plecarea pe spatii - Marcajul si demarcajul - Joc 6x6
libere
*Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge

6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
9. - Ritm si 1.2 -indemanare in regim de viteza in Stafete 10’
precizie in 2.1 executia procedeelor tehnice (pas,
coordonarea 2.2 preluare cu interiorul labei
membrelor piciorului si conducerea mingii)
inferioare fata
de minge

- pozitia - Pas cu interiorul labei - Pas- si sut la poarta din 15x


trunchiului in piciorului si sut la poarta minge venita din fata
momentul lovirii (fara preluare) - Pas si sut la poata din minge 15x
mingii venita din lateral stanga
- Pas si sut la poarta din minge 15x
venita dein lateral dreapta
48
- mentinerea unei
distante optime - Marcajul si demarcajul
fata de adversar si - Joc 3x3 2x5’
plecarea pe spatii - Joc 6x6 2x10’
libere *Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge

10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

49
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan

Etapa de pregătire: _baza_


MEZOCICLUL nr. __10_
Perioada: 20 mai –16 iun. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dezvoltarea calitatilor motrice de baza


Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate Dotări materiale necesare20 mingi, 40
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea debitului respirator  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi potenţialului motric
elasticitate toracică

 Insusirea alergarii
 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
unul şi de pe ambele picioare optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
concursuri
 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
procedeelor tehnice utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,

50
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
Acţiunilor

 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
- a genunchiului motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- a gleznei vârstei şi a sexului

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
-cu capul
-cu varful labei piciorului

invatarea preluarii mingii:


-cu interiorul labei piciorului;
- cu coapsa prin amortizare

invatarea deposedarii de minge:


- prin atac din faţă
-prin atac din lateral
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- cu exteriorul labei piciorului specifice disciplinei sportive
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi din mişcare
invatarea mişcarii înşelătoare:
- cu trunchiul din poziţia statică

b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
51
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
-devierea mingii
Procedee tehnice recomandate
individual:  Insusirea manevrarii si finalizarii

Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea deposedarii a adversarului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual:  Invatarea pătrunderii colective elementare, specifice fotbalului
 Invatarea marcajului si demarcajului
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoret sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
ică  relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă,
 căpitan de echipă
 comportamentul în întrecere

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (12 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - rapiditatea 1.2 - Viteza de reactie Jocuri de miscare 10’
plecarilor la 2.1
stimuli auditivi si 2.2
vizuali
- Conducerea mingii cu - Conducerea mingii printre 10x 10m
- ambidextria interiorul si exteriorul labei jaloane
membrelor piciorului - Conducerea mingii urmata de 10x 10m
inferioare pas
atingerea - Conducerea mingii urmata de 15x 10m
- mentinerea unei - Marcajul si demarcajul pas-preluare si sut la poarta
52
distante optime
fata de adversar si *Pentru portari: procedee tehnice - Joc 6x6 2x15’
plecarea pe spatii cu si fara minge
libere

2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
5. - rapiditatea 1.2 - Viteza de reactie Jocuri de miscare 10’
plecarilor la 2.1
stimuli auditivi si 2.2
vizuali - Pas precedata de atingerea - 3x1 5’
-deplasarea mingii de trei ori - 5x2 5’
jucatorului fara - 4x2 5’
minge *Pentru portari: procedee tehnice - Joc cu tema 6x6 2x15’
cu si fara minge
6. Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5
7. Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5
8. Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5 Idem lectia5
9. - rapiditatea 1.2 - Viteza de reactie Jocuri de miscare 10’
plecarilor la 2.1
stimuli auditivi si 2.2
vizuali

- pozitia - Sut la poarta cu siretul plin - De pe loc din minge oferita cu


trunchiului fata de de la semiinaltime mana 10x
minge si - Din joc de glezna din minge
pendularea oferita cu mana 10x
piciorului de lovire - Din alergare din minge
oferita cu mana 10x
*Pentru portari: procedee tehnice - Din alergare din minge lovita
cu si fara minge cu piciorului 10x
- Joc cu tema 6x6
- 2x15’
10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
*pregatirea tehnica a portarilor se face in paralel cu cea a jucatorilor de camp cu exceptia jocului 6x6

53
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: ______________________________
MEZOCICLUL nr. __11_
Perioada: 17 iun. – 30 iun. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE


OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂDotări materiale necesare20 mingi, 40
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE jaloane, 20OBIECTIVE
pieptarase, 10
DEgardulete
REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (4 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1.  Relaxarea -refacerea organismului
principalelor 40’
grupe Bazin
musculare
 Aducerea
indicilor
aparatului
respiratori si
circulatori la
parametri
specifici
54
perioadei de
refacere
2. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
3. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
4. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1

55
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU


Anul şcolar 2019/2020
Clasa: a VII-a
Cadrul didactic:Basca Dan
Etapa de pregătire: ______________________________
MEZOCICLUL nr. __12_
Perioada: 1 iul. – 11 aug. 2020

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE

Odihna activa

56