Sunteți pe pagina 1din 19

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLAN DE PREGĂRIRE ANUAL


Disciplina sportivă de specializare: ____FOTBAL_______________

Unitatea de învăţământ: ……LPS TG.-JIU…………………….


Anul școlar/ anul competițional: ……………2014-2015
Clasa/ grupa: (se scrie clasa sau nr. grupei) …clasa a IX-a
Cadrul didactic: RĂSCOL GABRIEL Nivel valoric: AVANSATI

OBIECTIVE DE PERFORMANTĂ: OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI COMPETENȚE SPECIFICEDotări materiale utilizate: 20 mingi, 20


PromovareaUNITATEA
unor jucatoriDE ÎNVĂȚARE
la grupele de performanta OBIECTIVE DE INSTRUIRE COMPETENȚE
pieptarase, 40 jaloane, 20SPECIFICE
gardulete
01.
Clasarea pe locurile 1-6 la in cadrul Campionatului National de Juniori B 02. 03.
Pregătirea  INDICI SOMATO- Dezvoltarea robusteţei fizice 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
fizică FUNCŢIONALI Dezvoltarea capacitatii motrice generale corecte
GENERALI Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi
respiratori
2.2. Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip
 INDICI SOMATO- Dezvoltarea tonicitatii şi troficitatii membrelor diferit
FUNCŢIONALI SPECIFICI inferioare
Dezvoltarea capacitatii vitale

Perfectionarea deprinderilor si priceperilor


 DEPRINDERI ŞI motrice: 2.1. Alegerea celor mai eficiente
PRICEPERI MOTRICE  variante de alergare mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
 variante de sărituri
 variante de loviri şi respingeri
 împingeri şi opoziţii la împingerile
adversarilor

 CALITĂŢI MOTRICE DE
BAZĂ Dezvoltarea vitezei 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
- sub toate formele de manifestare a calităţilor motrice
Dezvoltarea fortei
- explozivă izotonică
1
Dezvoltarea indemânarii
-în manevrarea mingii
- în coordonarea acţiunilor în raport de minge,
parteneri şi adversari
4.4. Susţinerea eforturilor generale şi specifice
Dezvoltarea rezistenţei impuse de activitatea de pregătire şi cea
- la eforturi aerobe şi mixte competiţională
Dezvoltarea mobilitatii
- articulară
- coxofemurală
- a genunchilor
- a gleznei

 METODE ŞI MIJLOACE
DE DEZVOLTARE Dezvoltarea forţei (maxime, explozive, în diferite
regiuni)
Dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de
repetiţie, de deplasare)
Dezvoltarea rezistenţei la eforturi (aerobe, mixte)
îndemânării
Dezvoltarea mobilităţii şi a supleţei

METODE/ PROCEDEE DE
CREŞTERE Dezvoltarea masei musculare active
Dezvoltarea troficităţii
Dezvoltarea tonicităţii
Pregătirea  Procedee tehnice de bază Consolidarea lovirea mingii cu piciorul
tehnică Consolidarea preluarea mingii 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
Consolidarea conducerea mingii însoţită de tehnice în activitatea de pregătire şi în cea
mişcări înşelătoare şi de protejare cu corpul şi competiţională
piciorul
Consolidarea lovirea mingii cu capul din alergare
şi din săritură, cu bătaie pe unul sau ambele
picioare
Consolidarea aruncarea de la margine – de pe loc,
cu elan
Consolidarea loviturii de la colţ
Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior
şi învăţarea altora noi 1.1. Folosirea terminologiei de
Consolidarea finalizarii din alergare specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Consolidarea lovirea mingii cu :
2
- călcâiul
- prin deviere cu şiretul exterior, latul sau
exteriorul labei piciorului
- din semivole
Consolidarea preluarea mingii
- cu capul prin amortizare
- cu talpa prin ricoşare
Consolidarea deposedarii
- din lateral
- prin alunecare
Consolidarea lovirea mingii cu capul
- din alergare
- din alergare cu săritură
- din plonjon - de pe loc şi din alergare
Consolidarea şutului la poartă din situaţi/ poziţii
variate
Consolidarea tehnicii individualizate
Consolidarea procedeelor tehnice specifice
postului de portar:
• prinderea, boxarea şi devierea mingii
• blocarea mingii
• repunerea mingii în joc cu mâna şi cu piciorul
• degajarea mingii statice sau aflată în mişcare

Consolidarea manevrarii mingii


Procedee tehnice recomandate Consolidarea finalizarii
individual Consolidarea deposedarii adversarului

01. 02. 03.


3
Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate Consolidarea preluarii din diferite poziţii, cu 3.1. Acţionarea eficientă în diferite
tactică individual piciorul stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul grupuri, constituite în funcţie de
Consolidarea pasei, alternativ cu piciorul stâng cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
sau cu piciorul drept, din diferite poziţii

Consolidarea demarcajului
 Acţiuni tactice individuale în atac Consolidarea finalizarii prin depăşirea unui 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
adversar din acţiune individuală în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea declanşarii contraatacului, a atacului
rapid, a atacului poziţional
Consolidarea pătrunderii pe culoar
Consolidarea învăluirii

Consolidarea plasamentului
 Acţiuni tactice individuale în Consolidarea marcajului om la om în zonă în
apărare supraveghere, agresiv
Consolidarea deposedărilor din faţă, din lateral, 3.2. Realizarea de sarcini specifice activităţii de
prin alunecare pregătire şi competiţională, prin colaborare cu ceilalţi
membri implicaţi
Consolidarea aşezării în teren pentru jocul 11x
 Acţiuni tactice colective de atac 11şi învăţarea sarcinilor pe posturi.
Consolidarea transmiterii mingii prin diferite
forme de a pasa (suveici)
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe
zone de teren diferite
Consolidarea atacului pe toată lărgimea terenului
Consolidarea jocul fără minge: deplasări, lansări
pe culoare şi zone libere în sprijinul posesorului 1.1. Folosirea terminologiei de specialitate în
de minge relaţionarea cu partenerii de activitate
Consolidarea jocurilor tactice (cu diferite teme):
3x3, 4x3, 5x5, 6x5, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11.
Consolidarea atacului în faze fixe şi specializarea
a 3-4 jucători

Consolidarea trecerii rapide din atac în apărare pe 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
 Acţiuni tactice colective de apărare
zonele de atac iniţiate de adversar în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea marcajul om la om efectuat la 3 m
de poartă
Consolidarea dublajului
Consolidarea schimbului de adversari la marcaj
4
Consolidarea presingului
Consolidarae închiderii culoarelor pentru
blocarea şutului şi a pasei decisive
Consolidareaa apărarii în fazele fixe:
- zidul
- plasamentul la loviturile de la colţ
- a aruncărilor de la margine
• la executarea loviturilor de pedeapsă

Consolidarea sistemului de joc 1- 4-4-2


Consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de
începători
Consolidarea ieşirii cu pasă precisă din apărare 1.1. Folosirea terminologiei de
Consolidarea demarcării simultane şi rapide specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Consolidarea jocului fără minge
Consolidarea pasarii mingii conform cerinţelor 5.2. Raportarea la modelele de reuşită din lumea
 Sisteme de joc fazelor de joc fotbalului
Consolidarea schimbarii direcţiei de atac prin
circulaţia mingii
Consolidarea valorificarii fazelor fixe
Consolidarea purtării acţiunilor de atac pe toată
lărgimea şi adîncimea terenului (cunoştinţe)
Consolidarea finalizarii din combinaţii simple,
acţiuni individuale, contraatac prin sincronizarea
jucătorilor

Consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de


avansati (cls. V-VIII)
Consolidarea efectuarii presingului individual şi
colectiv (cunoştinţe)
Consolidarea efectuarii marcajului agresiv în zona
de circulaţie a mingii
Consolidarea dublajului
Evitarea infracţiunilor în suprafaţa de pedeapsă
Anticiparea atacului echipei adverse prin prezenţa
a 2-3 jucători pe poziţii retrase

Evitarea şi utilizarea jocului la ofsaid (cunoştinţe)


Pregătirea  Trăsături psihice dominante • tenacitate 4.5. Manifestarea în întreceri a
psihologică • eliminarea sentimentului de teamă faţă de trăsăturilor psihice dominante,
adversar specifice disciplinei sportive
• atenţie distributivă
5
• curaj
• stăpânire de sine
• colaborare şi întrajutorare
• asumarea riscului
• motivaţia pentru performanţă
• stabilitate emoţională
Pregătirea  Protecție individuală • tehnici de reechilibrare 2.3. Selectarea informaţiilor de
metodică/ • modalităţi de atenuare a şocurilor specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
teoretică • cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/
sprijinului în execuţii
• factorii care condiţionează performanţa 4.6. Valorificarea factorilor care
 Randament sportiv • cauzele care reduc randamentul influenţează randamentul sportiv
• criterii de apreciere a randamentului
• componentele autocaracterizării, nivelului de
pregătire
• caracteristicile materialelor şi echipamentului de
concurs performante
• criterii de analiză
• specificul analizei de caz şi al autoanalizei
• stapanirea regulamentului de joc
• stapanirea greşelilor de arbitraj
 Prevederi regulamentare •stapanirea abaterilor frecvente de la prevederile 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
regulamentare play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
• relaţii de subordonare
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă
şi arbitru
 Reguli de comportament • comportamentul în timpul jocului
• situaţiile critice din joc
• criteriile de evaluare a arbitrajelor
• greşeli frecvente

• criterii de evaluare a valorilor sportive, în fotbal


• valori sportive etalon, în fotbal
 Culturalitate

6
CALENDARUL COMPETIȚIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIȚII
DESFĂȘURARE DESFĂȘURARE
CAMPIONAT NATIONAL JUNIORI B -TUR 04.09.2014-12.11.2014 Stadionul Municipal
CAMPIONAT NATIONAL JUNIORI B–RETUR 6.03.2015- 15.05.2015 Stadionul Municipal
Oficiale interne

Oficiale internaționale

JOCURI DE PREGATIRE 23.08-16.09.2014 Stadionul Municipal


JOCURI DE VERIFICARE 20.11-22.12.2014 Stadionul Municipal
Amicale

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ȘI CONCURS


Număr de
Număr de zile Număr de lecții Număr de zile concursuri
Etapa Mezostructuri Loc de desfășurare
de pregătire de antrenament libere (oficiale sau
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Perioada pregătitoare I – durata: 26 IUL-11 SEPT 2014


MZC 1- de acomodare Stadion Municipal 7 5 2
Perioada: 26.07-1.08.2014
Etapa pregătirii de MZC 2- de bază Stadion Municipal 28 24 4 3
bază Perioada: 2.08 – 29.08.2014
MZC 3-pregatire si control Stadion Municipal 5 5 - 2
Perioada: 30.08 – 3.09.2014
Etapa MZC 4- precompetițional Stadion Municipal 8 6 2 1
precompetițională Perioada: 3.09.- 11.09.2014

Perioada competițională I – durata: 12 SEPT.2014 – 04 IAN. 2015

7
MZC 5- competițional 1 Stadion Municipal 28 24 4 6
Perioada: 12. 09.-11. 10. 2014
Etapa
competițională
MZC 6- competitional 2 Stadion Municipal 42 36 6 8
Perioada : 12.10.- 21. 11. 2014
Etapa MZC 7- baza LPS-TEREN 24 20 4 4
de baza Perioada 22. 11 – 20. 12. 2014
MZC 8- tranzitie LPS-TEREN - - - -
Etapa de tranzitie
Perioada 21. 12.2014 – 4. 01. 2015

Perioada pregătitoare II – durata: 5 IAN.-5 MAR. 2015


Etapa pregătirii de MZC 9- de bază Stadion Municipal 54 45 9 5
bază Perioada: 5. 01 – 20. 02. 2015
MZC 10-de pregatire si control Stadion Municipal 5 5
Perioada :21. 02 -25. 02. 2015
Etapa MZC 11- precompetițional Stadion Municipal 12 10 2 3
precompetițională Perioada: 26.02 – 5. 03. 2015

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Perioada competițională II – durata: 6 MAR – 15 MAI 2015


MZC 12- competițional 1 Stadion Municipal 28 24 4 6
Etapa Perioada: 6. 03- 3. 04 2015
competițională MZC 13-competitional 2 Stadion Municipal
Perioada : 4. 04 -15. 05 2015 42 36 6 10
Perioada de tranziție – durata: 16 MAI – 19 IUN. 2015
Etapa MZC 14- odihnă activă LPS TEREN 28 24 4 2
de refacere Perioada: 16. 05 – 19. 06. 2015

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
MEZOCICLUL Număr ore Din care:
de pregătire Număr ore Număr ore Număr ore Indicatori motrici care condiționează performanța
8
de pregătire fizică de pregătire tehnică de pregătire tactică V R F I
sportivă
MZC -1 14 12 2 X X X
MZC -2 56 40 12 4 X X X X
MZC -3 10 4 4 2 X X X X
MZC -4 16 4 8 4 X X X X
MZC -5 56 12 32 12 X X X
MZC -6 84 16 56 12 X X X
MZC -7 60 10 45 5 X X X
MZC -8 - - - -
MZC -9 108 70 30 8 X X X X
MZC -10 10 4 6 X X X
MZC -11 24 10 8 6 X X X X
MZC -12 56 12 30 14 X X X
MZC -13 84 14 54 16 X X X
MZC -14 56 46 10 X
MZC -15
MZC -16
MZC -17
MZC -18
MZC - …..n
PROBE DE CONTROL
VITEZA 50 M
SARITURA IN LUNGIME DE PE LOC
REZISTENTA 2000M
REZISTENTA ABDOMINALA 30 SEC
TRACTIUNI 10 BUC.
CONDUCEREA MINGII PRINTRE JALOANE CONTRATIMP SI FINALIZARE
COMPLEXE TEHNICO TACTICE PE COMPARTIMENTE
ACTIUNI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE JOC IN CADRUL UNOR STRUCTURI TEHNICO TACTICE
JOCURI SCOALA SI DE VERIFICARE CU TEMA
DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL
NR.
DATA LOCUL
CRT.
1 20-25.08.2014 POLICLINICA SPORTIVA
2 20-25.02.2015 POLICLINICA SPORTIVA

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

9
PLAN DE PREGĂRIRE ANUAL
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL_

Unitatea de învăţământ LPS GALATI.


Anul școlar/ anul competițional: 2010-2011
Clasa/ grupa: (se scrie clasa sau nr. grupei) LICEU
Cadrul didactic: ………………………..…………... Nivel valoric: PERFORMANTA

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ: OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI COMPETENȚE SPECIFICEDotări materiale utilizate:


PromovareaUNITATEA
de jucatori laDE ÎNVĂȚARE
grupele OBIECTIVE
de nivel mai inalt sau la echipe de seniori DE INSTRUIRE COMPETENȚE
20 mingi, SPECIFICE
20 pieptarase, 40 jaloane, 20
Clasarea in LOCURILE 1- 01.4 in Campionatul National de Juniori 02. gardulete, 03.
Pregătirea  INDICI SOMATO-  Formarea unui raport talie-greutate specific 1.1. Utilizarea corectă a
fizică FUNCŢIONALI GENERALI postului principalelor noţiuni specifice domeniului
 Dezvoltarea capacitatii vitale pana la 4500-
5000 cm 3
 Dezvoltarea frecvenţei cardiace până la 1.3. Folosirea corectă a
2180/min terminologiei de specialitate
 Formarea unui perimetru toracic în inspiraţie
de pana la 92-94 cm
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii
 Formarea unei elasticitati toracice de pana la
corporale
5-6 cm
 Dezvoltarea capacitatii la efort aerob de pana
la 71-75 cm

2.1. Utilizarea celor mai importante


Portar mijloace de dezvoltare a capacităţii
 INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI
 talie 180 cm fizice proprii
SPECIFICI ŞI CALITĂŢI MOTRICE
 Dezvoltarea detentei pana la 65 cm
SPECIFICE
 Dezvoltarea vitezei de execuţie şi
robusteţei corporale
Fundaşi laterali
 talie medie 175 cm
 dezvoltarea capacitatii de efort anaerobă şi
10
mixtă
 dezvoltarea vitezei de reacţie de execuţie
şi de decizie
 dezvoltarea forţei explosive

Fundaşi centrali la marcaj şi liberoul


 talie medie 175 cm
 Dezvoltarea rezistenţei la efort aerob-
anaerob şi mixt
 Dezvoltarea vitezei de deplasare pe
distanţe medii şi lungi
 Dezvoltarea capacitatii de coordonare a
acţiunilor
  Dezvoltarea îndemânarii în manevrarea
mingii
Atacanţi
 talie medie 175-180 cm
 Dezvoltarea vitezei de execuţie pe spaţii
restrânse
 Dezvoltarea forţei explozive în contact cu
adversarii
 Dezvoltarea rezistenţei la eforturi
anaerobe
 Dezvoltarea detentei

 DEPRINDERI MOTRICE  Perfectionarea variantelor de alergare


 Perfectionarea variantelor de sărituri
 Perfectionarea variantelor de loviri şi
respingeri
 Perfectionarea împingerii şi opoziţiei la
împingerile adversarilor

 Dezvoltarea vitezei 4.2. Aplicarea deprinderilor


 CALITĂŢI MOTRICE DE motrice şi a procedeelor tehnice de
- de reacţie
BAZĂ bază în acţiuni motrice complexe şi
- de execuţie
- de deplasare în structuri motrice complexe forme adaptate de întrecere/
 Dezvoltarea forţei concurs
- explozivă
 Dezvoltarea indemânarii
- coordonarea acţiunilor corpului în sărituri
2.2. Compararea reacţiilor
11
- ambidextrie organismului, în eforturi de tip
- precizie diferit
 Dezvoltarea rezistenţei
- la eforturi anaerobe 3.2. Îndeplinirea unor sarcini
- la eforturi mixte specifice activităţii de pregătire,
 Dezvoltarea mobilitatii prin coordonare cu ceilalţi membri
- stabilitate articulară implicaţi

4.1. Creşterea nivelului indicilor de


 METODE ŞI MIJLOACE DE  Dezvoltarea forţei specifice probei manifestare a calităţilor motrice
DEZVOLTARE  Dezvoltarea vitezei specifice probei
 Dezvoltarea rezistenţei la eforturi
specifice probei, aerobe, anaerobe şi mixte
 Dezvoltarea supleţei musculaturii
 Dezvoltarea îndemânării
 Dezvoltarea dexterităţii
METODE/ PROCEDEE DE
CREŞTERE  Dezvoltarea masei musculare active
 Dezvoltarea greutăţii corporale optime
 Dezvoltarea troficităţii
 Dezvoltarea tonicităţii

Pregătirea  PROCEDEE TEHNICE  Perfectionarea procedeelor tehnice 1.1. Utilizarea corectă a


tehnică consolidate la grupa de avansaţi principalelor noţiuni specifice
 Perfectionarea procedeelor tehnico-tactice domeniului
sub presiunea adversarului 1.3. Folosirea corectă a
 Perfectionarea loviturilor fixe terminologiei de specialitate
 Perfectionarea procedeelor de finalizare
 Perfectionarea fentei de pasă şi şut 3.2. Îndeplinirea unor sarcini
 Perfectionareatehnica cu conţinut specifice activităţii de pregătire,
predominant tactic: prin coordonare cu ceilalţi membri
a. fundaşii şi portarii implicaţi
- degajări
- deposedări cu rămânere în 4.2. Aplicarea deprinderilor
posesie motrice şi a procedeelor tehnice de
b. mijlocaşii bază în acţiuni motrice complexe şi
- lansări forme adaptate de întrecere/
concurs
12
- deschideri
- schimbări de direcţie de joc
c. atacanţii
- centrări din alergare 4.4. Susţinerea eforturilor generale
- pasa înapoi şi specifice impuse de activitatea de
- devieri pregătire şi de întreceri
- şut la poartă
- cu adversitate
- în criză de spaţiu şi timp
 Perfectionarea tehnicii deplasărilor, din
atac şi apărare
 Perfectionarea tehnicii efectuării
presingului, a deposedărilor şi a jocului la
intercepţie dublajul
 Perfectionarea schimbului de jucători la
marcaj în apărare
 Perfectionarea jocului cu capul

 Perfectionarea procedeelor tehnice


PROCEDEE TEHNICE specifice postului
SPECIFICE,RECOMANDATE
INDIVIDUAL

01. 02. 03.


Pregătirea  ACŢIUNI TACTICE  Perfectionarea combinaţiilor şi traseelor în 5.2. Selectarea modelelor de reuşită
tactică INDIVIDUALE DE ATAC vederea eficienţei finalizării din atac rapid, din lumea sportului practicat
(acţiuni tactice învăţate şi aplicate poziţional sau contraatac
la nivelul grupei de avansaţi)  Perfectionarea adaptarilr mijloacelor tehnico- 3.1. Integrarea în diferite grupuri,
tactice la specificul echipei adverse constituite în funcţie de cerinţele
activităţii de pregătire
 Perfectionareamarcajului dublu, triplu în
vederea realizării „triunghiului de forţe” 4.3. Integrarea în acţiuni tactice
pentru deposedarea şi anihilarea adversarului individuale/ colective, în condiţii
pătruns pe diferite culoare de pregătire/ întrecere

 ACŢIUNI TACTICE  Perfectionarea sistemelor de joc


INDIVIDUALE DE APĂRARE (sistemul 1-4-4-2, )
a) în atac:
 Perfectionarea modelului de joc la grupa 4.4. Susţinerea eforturilor generale
de avansaţi şi specifice impuse de activitatea de
pregătire şi de întreceri
13
 Perfectionarea acţiunilor tactice cursive
prin demarcări rapide pe poziţii viitoare:
 ACŢIUNI TACTICE - culoare-zone libere
COLECTIVE - angajări (pase) precise pentru jucătorul cel mai
bine plasat
  Perfectionarea rolului de coordonator de
joc asumat de fiecare jucător intrat în
posesia mingii
 Perfectionarea acţiunilor tactice
individuale şi colective în cadrul atacului
poziţional sau în circulaţie de minge şi
jucători, cu participarea jucătorilor din
linia a doua la acţiunile de finalizare
  Perfectionarea modalitatii de acoperire a
întregului spaţiu de joc (lărgime şi
adâncime)prin deplasarea jucătorilor fără
minge, în scopul obţinerii superiorităţii
numerice şi multiplelor posibilităţi de
pasare a posesorului mingii
 Perfectionarea schimbarii direcţiei de
deplasare şi schimbul de locuri al
atacanţilor
 Perfectionarea combinaţiilor de finalizare
din atac rapid şi atac poziţional
b) în apărare:
 Perfectionarea modelului de joc învăţat în
grupa de avansaţi
 Perfetionarea jocului cu capul; în apărare
 Perfectionarea presingului colectiv şi
replierea rapidă în caz de nereuşită
 Perfectionarea apărarii în zonă,
coordonată cu cea om la om (apărare
combinată)
 Perfectionarea angajamentului total al
jucătorilor în recuperarea mingii

Pregătirea  TRĂSĂTURI PSIHICE  Dezvoltarea tenacitatii 4.5. Manifestarea în întreceri a


psihologică DOMINANTE  Eliminarea sentimentului de teamă faţă trăsăturilor psihice dominante,
de adversar specifice disciplinei sportive
 Dezvoltarea atenţiei distributive
iniţiativă
14
 Cultivarea curaj/stăpânire de sine
 Cultivarea încrederii în sine
 Dezvoltarea relatiilor de colaborare şi
întrajutorare
 Cultivarea amplificarii combativităţii
 Cultivarea încrederii în potenţialul echipei
şi dorinţa de victorie
Pregătirea  PROTECŢIE  tehnici de reechilibrare 2.3. Identificarea informaţiilor de
metodică/ INDIVIDUALĂ  modalităţi de atenuare a şocurilor specialitate, cu ajutorul mijloacelor
teoretică  cunoştinţe teoretice despre: electronice
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/
sprijinului în execuţii

 factorii care condiţionează performanţa


2.1. Utilizarea celor mai importante
 cauzele care reduc randamentul mijloace de dezvoltare a capacităţii
 criterii de apreciere a randamentului fizice proprii
 RANDAMENT SPORTIV
 specificul autocaracterizării şi evaluării 2.2. Compararea reacţiilor
randamentului organismului, în eforturi de tip diferit
 personalizarea echipamentului de concurs 4.4. Susţinerea eforturilor generale
 caracteristicile materialelor şi şi specifice impuse de activitatea de
echipamentului de concurs performante pregătire şi de întreceri
 criterii de analiză 4.6. Identificarea factorilor care
 specificul analizei de caz şi a autoanalizei influenţează randamentul sportive

 stapanirea regulamentui de joc 2.3. Identificarea informaţiilor de


 insusirea principalelor abateri de la specialitate, cu ajutorul mijloacelor
prevederile regulamentare şi consecinţele electronice
acestora
 PREVEDERI  insusirea semnificaţiei comenzilor, 4.4. Susţinerea eforturilor generale
REGULAMENTARE semnalizărilor arbitrilor şi a aparaturii de şi specifice impuse de activitatea de
specialitate pregătire şi de întreceri

4.6. Identificarea factorilor care


influenţează randamentul sportive
 relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de responsabil de 1.2. Aplicarea principalelor
grupă şi arbitru prevederi regulamentare ale
 comportamentul în concurs disciplinelor sportive practicate

15
 REGULI DE  situaţiile critice din concurs 2.3. Identificarea informaţiilor de
COMPORTAMENT  relaţiile cu oficialii concursului specialitate, cu ajutorul mijloacelor
 criteriile de evaluare a arbitrajelor electronice
 greşeli frecvente

 criterii de evaluare a valorilor sportive, în 3.3. Manifestarea unui


sportul practicat comportament bazat pe fair-play
 valori sportive etalon, în sportul practicat faţă de antrenori, parteneri,
 CULTURALITATE adversari şi arbitri

CALENDARUL COMPETIȚIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIȚII
DESFĂȘURARE DESFĂȘURARE
CAMPIONAT NATIONAL DE JUNIORI-TUR 12.09-21.11 2010
CAMPIONAT NATIONAL DE JUNIORI RETUR 6 03-15 05 2011
Oficiale interne

Oficiale internaționale

JOCURI DE PREGATIRE 26 07 -01 12 2010 SIDERURGISTU


JOCURI DE VERIFICARE 26 07 -01 12 2010 SIDERURGISTU
Amicale

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ȘI CONCURS


Număr de
Loc de Număr de zile Număr de lecții Număr de zile concursuri
Etapa Mezostructuri
desfășurare de pregătire de antrenament libere (oficiale sau
amicale)
16
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Perioada pregătitoare I – durata: 26 IUL – 12 SEPT 2010


MZC 1- de acomodare SIDERURGISTU 7 5 2
Perioada: 26 07-1 08 2010
Etapa pregătirii de MZC 2- de bază SIDERURGISTU 28 24 4 3
bază Perioada: 2 08 – 29 08 2010
MZC 3- pregatire si control SIDERURGISTU 5 5 - 2
Perioada: 30 08 – 3 09 2010
Etapa MZC 4- precompetițional SIDERURGISTU 8 6 2 1
precompetițională Perioada: 3 09 2010- 11 09 2010

Perioada competițională I – durata:12 09 – 21 11 2010


MZC 5- competițional 1 SIDERURGISTU 28 24 4 6
Etapa Perioada: 12 09 2010-11 10 2010
competițională MZC 6- competitional 2 SIDERURGISTU 42 36 6 8
Perioada : 11.10 2010- 21 11 2010
Etapa MZC 7- baza LPS-TEREN 28 24 4 4
de baza Perioada 22 11 – 20 12 2010
MZC 8- tranzitie LPS-TEREN - - -
Etapa de tranzitie
Perioada 21 12.2010 – 4 01 2011

Perioada pregătitoare II – durata:5 IAN – 5 MAR 2011


Etapa pregătirii de MZC 9- de bază SIDERURGISTU 54 45 9 5
bază Perioada: 5 01 – 20 02 2011
Etapa MZC 10-de pregatire si control SIDERURGISTU 5 5
precompetițională Perioada :20 02 -25 02 2011
MZC 11- precompetițional SIDERURGISTU 12 10 2 3
Perioada: 25 02 – 5 03 2011

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Perioada competițională II – durata: 6 MAR – 15 MAI 2011


Etapa MZC 12- competițional 1 SIDERURGISTU 28 24 4 6
competițională Perioada: 6 03- 3 04 2011

17
MZC 13-competitional 2 SIDERURGISTU 42 36 6 10
Perioada : 3 04 -15 05 2011
Perioada de tranziție – durata: 15 MAI – 10 IUN 2011
Etapa MZC 14- odihnă activă LPS TEREN 28 14 14 2
de refacere Perioada: 15 05 – 10 06 2011

SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Număr ore Din care:
MEZOCICLUL de pregătire Număr ore Număr ore Număr ore Indicatori motrici care condiționează performanța
sportivă de pregătire fizică de pregătire tehnică de pregătire tactică V R F I
MZC -1 14 12 2 X X X
MZC -2 56 40 12 4 X X X X
MZC -3 10 4 4 2 X X X X
MZC -4 16 4 8 4 X X X X
MZC -5 56 12 32 12 X X X
MZC -6 84 16 56 12 X X X
MZC -7 60 10 45 5 X X X
MZC -8 - - - -
MZC -9 108 70 30 8 X X X X
MZC -10 10 4 6 X X X
MZC -11 24 10 8 6 X X X X
MZC -12 56 12 30 14 X X X
MZC -13 84 14 54 16 X X X
MZC -14 56 46 10 X
MZC -15
MZC -16
MZC -17
MZC -18
MZC - …..n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROBE DE CONTROL
VITEZA 50 M
SARITURA IN LUNGIME
REZISTENTA 3X 1600M
REZISTENTA ABDOMINALA 30 SEC
TRACTIUNI
CONDUCEREA MINGII PRINTRE JALOANE CONTRATIMP SI FINALIZARE

18
COMPLEXE TEHNICO TACTICE PE COMPARTIMENTE
ACTIUNI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE JOC IN CADRUL UNOR STRUCTURI TEHNICO TACTICE
JOCURI SCOALA SI DE VERIFICARE CU TEMA
DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL

NR.
DATA LOCUL
CRT.
1 20 IULIE 2010 POLICLINICA SPORTIVA
05 IANUARIE 2011 POLICLINICA SPORTIVA

19