Sunteți pe pagina 1din 82

“Gh.

Asachi” Faculty of Civil and Building Equipment


Tehnical University Engineering
of Iaşi 43, D. Mangeron Blvd, Iaşi, 700050, România
tel: +40-232-278680/1479, fax: +40-232-233368
67, D. Mangeron Blvd., www.ce.tuiasi.ro
Iaşi, 700050, România
tel: +40+232-278680 Civil and Industrial Engineering
www.tuiasi.ro tel: +40-232-278680/1447, tel/fax: +40-232-
239213
www.ce.tuiasi.ro/~cci/UTI%20website/people.htm

Curs de postuniversitar perfecţionare :

Expertizare-auditare-certificare
Energetică în construcţii
Modul curs:

LEGISLAŢIE SI
REGLEMENTĂRI
INTRODUCERE
Integrarea României în Comunitatea Europeană presupune
şi armonizarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice
din domeniul construcţiilor cu legislaţia şi reglementările
tehnice europene.
Ca urmare, în ultimii ani, s-a desfăşurat o largă activitate
de elaborare de reglementări tehnice noi sau de
revizuire a celor existente, atât în vederea armonizării
cu prevederile din normele europene cât şi pentru
introducerea pe piaţa construcţiilor a materialelor şi
tehnologiilor noi.
În domeniul “Izolării termice şi economiei de energie ”
s-a elaborat un număr însemnat de reglementări tehnice, în
decursul mai multor etape ce au cuprins mai mult de zece
ani.
CADRUL LEGISLATIV ŞI NORMATIV EUROPEAN PRIVIND
“ECONOMIA DE ENERGIE ŞI IZOLAREA TERMICĂ ”

În cele ce urmează sunt enumerate standardele europene


referitoare la izolarea termică şi produsele termoizolante.

Ele sunt grupate pe următoarele categorii:

1. standarde de terminologie;
2. standarde de metode de calcul;
3. standarde de produs;
4. standarde de metode de determinare a
caracteristicilor produselor termoizolante;
5. standarde privind atestarea laboratoarelor de încercări.
Nr. Faza
Standard Titlu

1 2 3

Standarde de terminologie

EN ISO 7345 Thermal insulation – Physical quantities and


definitions standard aprobat şi
publicat

EN ISO 9251 Thermal insulation – Heat transfer conditions and


properties of materials - Vocabulary standard aprobat şi
publicat

EN ISO 9288 Thermal insulation – Heat transfer by radiation


quantities and definitions standard aprobat şi
publicat

EN ISO 9346 Thermal insulation – Mass transfer - Physical


quantities and definitions standard aprobat şi
publicat
Nr. Standard Titlu Faza

1 2 3
Standarde de metode de calcul

EN ISO 6946 Building components and building elements –


Thermal resistance and thermal transmittance standard aprobat şi
– Calculation method publicat

EN ISO 6946/A1 Building components and building elements -


Thermal resistance and thermal transmittance în curs de publicare
- Calculation method
EN ISO 6946/A2 Building components and building elements -
Thermal resistance and thermal transmittance în curs de aprobare
- Calculation method la CEN

EN 10077-1 Thermal performance of windows, doors and


shutters – Calculation of thermal standard aprobat şi
transmittance – Part 1: Simplified method publicat

EN ISO 10077-2 Thermal performance of windows, doors and


shutters - Calculation of thermal standard în curs de
transmittance - Part 2: Numerical method for publicare
frames
EN ISO 10211-1 Thermal bridges in building construction –
Calculation of heat flows and surface standard aprobat şi
temperatures – Part 1: General methods publicat
EN ISO 10211-1/ Thermal bridges in building construction –
AC Calculation of heat flows and surface temperatures standard aprobat şi
– Part 1: General methods publicat

EN ISO 10211-2 Thermal bridges in building construction –


Calculation of heat flows and surface temperatures standard aprobat şi
– Part 2: Linear thermal bridges publicat

EN ISO 10456 Building materials and products – Procedures for


standard aprobat şi
determining declared and design thermal values
publicat

EN ISO 12241 Thermal insulation for building equipment and


industrial installation – Calculation rules standard aprobat

EN ISO 12524 Building materials and products – Hygrothermal standard aprobat şi


properties – Tabulated design values publicat
EN ISO 13370 Thermal performance of buildings – Heat transfer via standard aprobat şi
the ground – Calculation method publicat
EN 13363-1 Solar protection devices combined with glazing -
Calculation of solar and light transmittance - Part 1 : standard în curs de
Simplified method publicare

EN ISO 13786 Thermal performance of building components –


Dynamic thermal characteristics – Calculation standard aprobat şi
methods publicat

EN ISO 13787 Thermal insulation products for building equioment


and industrial installations – Determination of standard în curs de
declared thermal conductivity publicare
EN ISO 13789 Thermal performance of buildings – Transmission heat standard aprobat şi
loss coefficient – Calculation method publicat
EN ISO 13793 Thermal performance of buildings – Thermal design of standard aprobat şi
foundations to avoid frost heave publicat
EN 13947 Thermal performance of curtain walling – Calculation of în curs de aprobare la
thermal transmittance – Simplified method CEN
EN ISO 14114 Hygrothermal performance of building equipment and
industrial installations- Calculation of water vapour standard aprobat şi
diffusion – Cold pipe insulation systems publicat

EN ISO 14683 Thermal bridges in building construction – Linear thermal standard aprobat şi
transmittance – Simplified methods and default values publicat
EN 832 Thermal performance of buildings – Calculation of energy standard aprobat şi
use for heating – Residential buildings publicat
EN 832/AC Thermal performance of buildings – Calculation of standard aprobat şi
energy use for heating – Residential buildings publicat
EN 27730 Moderate thermal environements – Determination of the
PMV and PPD indices and specification of the standard aprobat şi
conditions for thermal confort publicat

EN 673 Glass in building – Determination of thermal transmittance standard aprobat şi


(U value) – Calculation method publicat
EN ISO 15927-1 Hygrothermal performance of buildings – Calculation and
presentation of climatic data – Part 1: Monthly means standard în curs de
of single meteorological elements publicare
Nr. Standard
Titlu Faza
1 2 3

Standarde de produs
EN 13162 Thermal insulation products for buildings – Factory standard aprobat
made mineral wool (MW) products – Specifications şi publicat

EN 13163 Thermal insulation products for buildings – Factory


made products of expanded polystirene (EPS) – standard aprobat
Specifications şi publicat

EN 13164 Thermal insulation products for buildings - Factory


made products of extruded polystirene foam (XPS) - standard aprobat
Specifications şi publicat

EN 13165 Thermal insulation products for buildings - Factory


made rigid polyurethane foam (PUR) products - standard aprobat
Specifications şi publicat

EN 13166 Thermal insulation products for buildings - Factory


made products of phenolic foam (PF) - standard aprobat
Specifications şi publicat

EN 13167 Thermal insulation products for buildings - Factory standard aprobat


made cellular glass (CG) products - Specifications şi publicat
EN 13168 Thermal insulation products for buildings - Factory standard aprobat
made wood wool (WW) products - Specifications şi publicat
EN 13169 Thermal insulation products for buildings - Factory
made products of expanded perlite (EPB) - standard aprobat şi
Specifications publicat

EN 13170 Thermal insulation products for buildings - Factory


made products of expanded cork (ICB) - standard aprobat şi
Specifications publicat

EN 13171 Thermal insulation products for buildings - Factory


standard aprobat şi
made wood fibre products - Specifications
publicat

EN 14063-1 Thermal insulation products for buildings – In-situ


formed expanded clay lightweight aggregate
products – Part 1: Specification for the loose-fill proiect de standard
products before installation

EN 10464-1 Thermal insulation products for buildings – In-situ


formed loose-fill mineral wool products – Part 1:
Specification for the loose-fill products before proiect de standard
installation

EN 1279-6 Glass in building –Insulating glass units-Part 6:


standard aprobat şi
Factory production control and periodic tests
publicat
Nr. Standard
Titlu Faza

1 2
3

Standarde de metode de determinare


a caracteristicilor produselor termoizolante
EN 822 Thermal insulation products for building standard aprobat şi
applications – Determination of length and width publicat
EN 823 Thermal insulation products for building standard aprobat şi
applications – Determination of thckness publicat
EN 824 Thermal insulation products for building standard aprobat şi
applications – Determination of squareness publicat
EN 825 Thermal insulation products for building standard aprobat şi
applications – Determination of flatness publicat
EN 826 Thermal insulation products for building
applications – Determination of compression standard aprobat şi
behaviour publicat

EN 1602+AC Thermal insulation products for building


applications – Determination of the apparent standard aprobat şi
density publicat
EN 1604+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of dimensional stability under aprobat şi
specified temperature and humidity conditions publicat
EN 1605+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of deformation under specified aprobat şi
compressive load and temperature conditions publicat
EN 1606+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of compressive creep aprobat şi
publicat
EN 1607+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of tensile strength perpendicular to aprobat şi
faces publicat
EN 1608+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of tensile strength parallel to faces aprobat şi
publicat
EN 1609+AC Thermal insulation products for building applications – standard
Determination of short term water absorption by aprobat şi
partial immersion publicat
EN 1934 Thermal performance of buildings – Determination of standard
thermal resistance by hot box method using heat flow aprobat şi
meter – Masonry publicat
EN ISO 8990 Thermal insulation – Determination of steaty-state standard
thermal transmission properties – calibrated and aprobat şi
guarded hot box publicat
EN ISO Thermal performance of windows and doors–Determination of standard
12567-1 thermal transmittance by hot box method - Part 1: aprobat şi
Complete windows and doors publicat
EN ISO Thermal insulation in buildings – determination of air change standard
12569 in buildings – Tracer gas dilution method aprobat şi
publicat
EN ISO Hygrothermal performance of building materials and products standard
12570 – Determination of moisture content by drying at elevated aprobat şi
temperature publicat
EN ISO Hygrothermical performance of building materials and standard
12571 products – Determination of hygroscopic sorption aprobat şi
properties publicat
EN ISO Hygrothermical performance of building materials and standard
12572 products – Determination of water vapour transmission aprobat şi
properties publicat
EN ISO Thermal performance of building materials and products –
12664 Determination of thermal resistance by means of guarded standard
hot plate and heat flow meter method – Dry and moist aprobat şi
products of medium and low thermal resistance publicat

EN ISO Thermal performance of building materials and products –


12667 Determination of thermal resistance by means of guarded standard
hot plate and heat flow meter method – Products of high aprobat şi
and medium thermal resistance publicat

EN ISO Hygrothermal performance of buildings – Determination of standard


12865-1 resistance to driving rain under pulsating air pressure – aprobat şi
Part 1: External wall systems publicat
Nr. Standard
Titlu Faza

1 2 3

Standarde privind atestarea laboratoarelor de încercări


EN 1946 - Thermal performance of building products and components – standard
1 Specific criteria for assessment of laboratories measuring aprobat şi
heat transfer properties – Part 1: Common criteria publicat

EN 1946 - Thermal performance of building products and components –


2 Specific criteria for assessment of laboratories measuring standard
heat transfer properties – Part 2: Measurements by guarded aprobat şi
hot plate method publicat

EN 1946 - Thermal performance of building products and components –


3 Specific criteria for assessment of laboratories measuring standard
heat transfer properties – Part 3: Measurements by heat aprobat şi
flow meter method publicat

EN 1946 - Thermal performance of building products and components –


4 Specific criteria for assessment of laboratories measuring standard
heat transfer properties – Part 4: Measurements by hot box aprobat şi
method publicat

EN 1946 - Thermal performance of building products and components –


5 Specific criteria for assessment of laboratories measuring standard
heat transfer properties – Part 5: Measurements by pipe aprobat şi
test method publicat
CADRUL LEGISLATIV ŞI NORMATIV NAŢIONAL PRIVIND
CERINŢA “IZOLAREA TERMICĂ ŞI ECONOMIA DE
ENERGIE”

Problema calităţii lucrărilor de construcţii şi introducerea


conceptului de performanţă în lucrările de construc ţii a
constituit o preocupare deosebit ă şi în ţara noastr ă, concretizat ă
prin elaborarea legii nr. 10 – Lege privind calitatea
în construcţii, aprobată prin Decretul nr. 10 din 17 ianuarie
1995, prin care se instituie sistemul calit ăţii în construc ţii.
Acest sistem vizează următoarele cerinţe :
1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
2. Securitate în caz de incendiu;
3. Igienă, sănătate şi mediu;
4. Securitate în exploatare;
5. Protecţie împotriva zgomotului;
6. Economie de energie şi izolare termică.
Cerinţa “Economia de energie şi izolarea termic ă
” în exploatarea construcţiilor trebuie să asigure
utilizarea eficientă a energiei în funcţie de
condiţiile climatice.

Scopul îl constituie economia de energie pentru


următoarele utilizări:
• spaţii încălzite;
• spaţii răcite;
• controlul umidităţii;
• prepararea apei calde menajere;
• ventilare.

Aceste utilizări au în vedere şi cerinţele


referitoare la protecţia mediului !
Satisfacerea cerinţei referitoare la economia de
energie şi izolarea termică este în relaţie cu:

1.concepţia şi proiectarea construcţiilor,


execuţia construcţiilor şi cu măsurile necesare
de întreţinere a construcţiilor;
2.proprietăţile, performanţele şi modul de
utilizare a produselor de construcţii.
Având în vedere atenţia deosebită ce se acordă pe plan
european economiei de energie şi protecţiei mediului
precum şi pentru asigurarea condiţiilor de armonizare a
reglementărilor naţionale cu cele europene referitoare la
cerinţa de economie de energie în construcţie şi izolarea
termică a construcţiilor, în ultimii ani au fost elaborate o serie de
acte legislative în acest domeniu, accentul fiind pus în mod
special pe reabilitarea termică a clădirilor, în vederea
aducerii lor la niveluri de performanţă acceptabile din acest
punct de vedere.

Acestea sunt:
1. Ordonanţa guvernamentală nr.29 din 30.01.2000 privind
reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice. (publicată în Monitorul Oficial nr.
41 din 31 ianuarie 2000);
2. Legea nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 29/30.01.2000 privind reabilitarea
termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii
energiei termice (publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 18
iunie 2002), aprobată prin Decretul nr. 460 din 24 mai 2002;
3. Legea nr.199 din 13 noiembrie 2000 privind
utilizarea eficientă a energiei (publicată în Monitorul
Oficial nr. 577/17 noiembrie 2000), aprobată prin
Decretul nr. 443 din 9 noiembrie 2000;

4. Hotărârea nr. 393 din 18 aprilie 2002 pentru


aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii
nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
(publicată în Monitorul Oficial nr. 292/30 aprilie 2002);

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 174 din 27 noiembrie


2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru
reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată
în Monitorul Oficial nr. 890/9 decembrie 2002);

6. Legea nr 211 din 16 mai 2003 pentru aprobarea


Ordonanţei de urgenţă nr.174/2002 privind
instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termic ă
a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial
nr. 351/22 mai 2003), aprobată prin Decretul nr. 305 din
15 mai 2003;
7. Hotărârea nr. 1070 din 11 septembrie 2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind
instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termic ă a
unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr.
661/18 septembrie 2003).

8. Ordinul nr. 550 din 9.04.2003 pentru aprobarea


Reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente .”
(publicată în Monitorul Oficial nr. 278/21.04 2003);

9. Ordinul nr. 245 din 20 iunie 2002 privind aprobarea


Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi
juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice şi
a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu
atribuţii în domeniul gestiunii energiei (publicată în
Monitorul Oficial nr. 836 din 20 noiembrie 2002).
Reglementări tehnice
naţionale
Pentru realizarea condiţiilor de implementare a
prevederilor din actele legislative prezentate mai
sus, pe parcursul mai multor ani au fost elaborate o
serie de reglementări tehnice noi sau au fost
revizuite cele existente.

Această activitate s-a desfăşurat pe două direcţii:


• activitate coordonată de MTCT, în cadrul căreia
au fost elaborate reglementări tehnice de tip:
normativ, ghid, metodologie, specifica ţie
tehnică, soluţii cadru;
• activitate coordonată de ASRO, în cadrul
căreia au fost adoptate standarde europene ca
standarde române.
Reglementările tehnice referitoare la cerinţa de izolare termic ă şi
economie de energie în construcţii, elaborate sub coordonarea MTCT.

Indicati
Titlu Publicaţie
v
C107/0- Normativ pentru proiectarea şi execuţia Bulet.
02 lucrărilor de izolaţii termice la clădiri - Constr. nr.
(Revizuire C107- 82) 8/2003
C107/1- Normativ privind calculul coeficienţilor Bulet.
97 globali de izolare termică la clădirile de Constr. nr.
locuit 14/1998
C107/2- Normativ privind calculul coeficientului
97 global de izolare termică la clădirile cu altă Bulet.Constr.
destinaţie decât cele de locuit nr. 14/1998
C107/3- Normativ privind calculul termotehnic al
97 elementelor de construcţie ale clădirilor Bulet.Constr.
nr. 13/1998
C107/4- Ghid pentru calculul performanţelor
97 termotehnice ale clădirilor de locuit Bulet.Constr.
nr. 14/1998
Indicati
Titlu Publicaţie
v
Normativ privind calculul termotehnic al Bulet.
107/5- elementelor de construcţie în contact cu solul Constr.
97
Normativ general privind calculul transferului Bulet.
107/6- de masă (umiditate) prin elementele de Constr. nr.
2002 construcţie 14/2002
Normativ pentru proiectare la stabilitate Bulet.
107/7- termică a elementelor de închidere ale Constr.
02 clădirilor – (Revizuire NP200/89) nr. 8/2003
Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie Bulet.
P 058/ termică la clădirile de locuit GP 058/2000 Constr.
2000 nr. 2/2002
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi exec. Bulet.
203-91 lucrărilor de îmbunătăţire a izolării termice şi de Constr.
remediere a situaţiilor de condens la pereţii nr. 6/1991
clădirilor existente
Ghid de evaluare a gradului de confort Bulet.
T 039- higrotermic din unităţile funcţionale ale Constr.
02 clădirilor existente nr. 8/2003
Ghid de evaluare a gradului de izolare termică Bulet.
T 040- a elementelor de construcţie la clădirile Constr.
02 existente, în vederea reabilitării termice nr. 5/2003
Indicativ Titlu Publicaţie
GP 015- Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de Bulet.
97 îmbunătăţire a protecţiei termice si acustice la Constr. nr.
clădiri existente unifamiliale sau cu număr redus 13/2001
de apartamente
MP-012/ Metodologie privind stabilirea ordinii de Bulet.
2001 prioritate a măsurilor de reabilitare termic ă a Constr. nr.
clădirilor social culturale şi a instalaţiilor 7/2002
aferente
MP 013- Metodologie privind stabilirea ordinii de Bulet.
01 prioritate a măsurilor de reabilitare termic ă a Constr. nr.
clădirilor şi instalatiilor aferente 5/2002

MP 019- Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea Bul. Cnstr.


02 anvelopei şi a instalaţiilor de încalzire şi apă caldă nr. 5/2002
de consum la blocurile de locuinţe cu structur ă din
panouri mari
MP 022- Metodologie pentru evaluarea perform. Bul. Cnstr.
02 termotehnice ale materialelor şi produselor nr. 5/2002
pentru construcţii
NP 047- Normativ pentru realizarea auditului energetic Bulet.
2000 al clădirilor existente şi al instalaţiilor de Constr. nr.
încălzire şi preparare a apei calde de consum 5/2001
aferente acestora
NP 048- Normativ pentru expertizarea termică şi Bulet.
Constr. nr.
Indicati
v
Titlu Publicaţie
NP 049- Normativ pentru elaborarea şi acordarea Bulet. Const.
2000 certificatului energetic al clădirilor existente nr. 5/2001
NP 060 Normativ privind stabilirea performanţelor termo- Bulet.Const.
– 02 higro-energetice ale anvelopei clădirilor de nr.
locuit existente, în vederea reabilitării şi 18/2003
modernizării lor termice
GT 032- Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor Bulet. Const.
01 necesare expertizării termoenergetice a nr. 3/2002
construcţiilor şi instalaţiilor aferente
GT 036- Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi Bulet. Const.
02 energetice a clădirilor de locuit existente şi a nr. 3/2003
instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde
de consum aferente acestora
GT 037- Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului Bulet. Const.
02 energetic al clădirilor existente nr. 2/2003
MP 024- Metodologie privind efectuarea auditului energetic Bulet. Const.
02 al clădirilor existente şi a instalaţiilor de nr. 10-
încălzire şi preparare a apei calde de consum 11/2002
aferente acestora
PCC Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea Bul. Constr. nr.
016- termică a clădirilor folosind plăci din materiale 6/2001
2000 termoizolante
Indicati
Titlu Publicaţie
v
PCC Procedură privind tehnologia pentru
017- reabilitarea termică a clădirilor folosind
2000 spume poliuretanice
SC 007 - Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro- Bul. Const.
02 energetică a anvelopei clădirilor de locuit nr.
existente 18/2003
Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor
social-culturale din domeniul administrativ şi
domeniul educaţiei
Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor
social-culturale din domeniul sportului şi
domeniul culturii
Catalog de solutii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor
social-culturale din domeniul sănătăţii publice
şi turismului
Specificaţie tehnică pentru utilizarea
geamului termoizolant în construcţii
Normative ce cuprind criterii de performanţă pentru asigurarea cerinţei de izolare termică şi economie de energie
şi niveluri de performanţă asociate criteriilor, specifice fiecărui tip de cl ădire.

Indicativ Titlu Publicaţie


NC 001- Normativ cadru privind detalierea Bul.Const. nr.
99 conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 1/2001
nr. 10/1995
NP 009-97 Normativ privind proiectarea, executarea şi Bul.Const. nr.
întreţinerea construcţiilor pentru case de 6-7/1998
copii
NP 010-97 Normativ privind proiectarea, executarea şi Bul.Const. nr.
întreţinerea construcţiilor pentru şcoli şi 6-7/1998
licee
NP 011-97 Normativ privind proiectarea, executarea şi Bul.Const. nr.
întreţinerea construcţiilor pentru grădiniţe 6-7/1998
de copii
NP 015-97 Normativ privind proiectarea şi verificarea Bul.Const. nr.
construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor 1,2,3/1998
NP 021-97 Normativ privind proiectarea de dispensare Bul.Const. nr.
şi policlinici pe baza exigenţelor de 16/2001
performanţă
NP 022-97 Normativ privind proiectarea de creşe Bul.Const. nr.
speciale pe baza exigenţelor de performanţă 17/2001
NP 023- Normativ privind proiectarea de cămine de Bul.Const. nr.
97 bătrâni şi handicapaţi 18/2001

NP 057- Normativ privind proiectarea clădirilor de Bul. Const.


02 locuinţe - revizuire NP 016-96 nr. 9/2003

NP 065 – Normativ privind proiectarea sălilor de sport Bul.Const. nr.


02 (unitatea funcţională de bază) din punct de 2/2003
vedere al cerinţelor legii 10/1995
Normativ privind cerinţele de calitate pentru
unităţi funcţionale (birouri) în clădiri de
birouri
NP 079- Normativ privind cerinţele de calitate pentru Bul.Const. nr.
02 unităţi funcţionale de cazare (camere, 12/2003
garsoniere şi apartamente în clădiri hoteliere)

Ghid de proiectare şi execuţie a unităţilor de


producţie şi/sau depozitare, conform
cerinţelor de siguranţă în exploatare, igienă,
izolaţie termică şi protecţia împotriva
zgomotului
PRESCRIPŢII TEHNICE
PRIVIND CALCULUL
PERFORMANŢELOR
TERMOTEHNICE ALE
CLĂDIRILOR
Normativ pentru proiectarea si executarea
lucrarilor de izolaţii termice la clădiri, C
107/0-02
Obiect si domeniu de aplicare
• Principii generale de alcatuire in activitatea de conceptie, proiectare
si executie a izolatiei termice a diferitelor elemente si
subansambluri, la clădirile noi.
• Prevederile normativului au caracter de recomandare pentru clădirile
existente.
Criterii de performanta pentru izolatia termica
• Normativul cuprinde criteriile si nivelurile de performanta referitoare
la cerintele/exigentele D – Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea
si protectia mediului si E – Izolatie termica, hidrofuga si
economie de energie.
Conditii tehnice de calitate pentru materialele termoizolatoare
• Materialele termoizolatoare trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate si sa respecte valorile de control pentru caracteristicile
termotehnice.
Principii de conformare higrotermică a elementelor de
construcţie si a clădirilor

Dimensionarea elementelor se face:


• d.p.d.v. higrotermic conf. C107/3, C107/5, C107/6;
• pentru satisfacerea cerintei de economie de energie in exploatare
conf. C107/1, C107/2;
• Verificarea la stabilitate conf.C107/7.

Elementele de constructii avute in vedere:


• pereti exteriori:
compacti
ventilati
• acoperisuri:
compacte
ventilate
• plansee:
peste spatii reci
in contact cu solul
• pereti interiori care separa spatii incalzite de spatii reci
• elemente vitrate
Normativ privind calculul coeficientului
global de izolare termica la clădirile de
locuit, C107/1-97
Obiect si domeniu de aplicare
•Reglementarea stabileste modul de calcul al coeficientului global de izolare termica (G) care
exprima pierderile totale de caldura la clădirile de locuit si se refera atat la clădirile noi, cat si
la clădirile existente care urmeaza a fi supuse lucrarilor de reabilitare si de modernizare .
•Coeficientii globali de izolare termica au in vedere:
•Pierderile de caldura prin transfer termic, aferente tuturor suprafetelor perimetrale, care
delimiteaza volumul incalzit al cladirii;
•Pierderile de caldura aferente unor conditii normale de ventilare naturala;
•Pierderile de caldura suplimentare datorate infiltratiei in exces a aerului exterior prin
rosturile tamplariei.
Determinarea coeficientului global de izolare termica (G)
•Coeficientul global de izolare termica a unei cladiri in ansamblu reprezinta suma pierderilor
de caldura realizate prin transmisie directa prin aria anvelopei cladirii, pentru o diferenta de
temperatura intre interior si exterior de 1K, raportata la volumul cladirii, la care se adauga
pierderile de caldura aferente reimprospatarii aerului interior, precum si celor datorate
infiltratiilor suplimentare de aer rece.
Determinarea coeficientului global normat de izolare termica (GN)
•Coeficientul global normat de izolare termica este stabilit functie de numarul de niveluri al
cladirii (N) si raportul dintre aria anvelopei si volumul cladirii (A/V) pentru fiecare zona
climatica in parte.
Verificarea nivelului de izolare termica globala
•Nivelul de izolare termica globala este corespunzator daca se
realizeaza conditia:

G ≤ GN
Recomandari privind unele posibilitati de imbunatatire a
comportarii termotehnice si de reducere a valorii
coeficientului global de izolare termica la clădirile de locuit

Pentru imbunatatirea comportarii termotehnice a clădirilor de


locuit si pentru reducerea valorii coeficientului global de
izolare termica se recomanda aplicarea unor masuri privind:
• Alcatuirea generala a cladirii;
• Alcatuirea elemetelor de constructie perimetrale;
• Reducerea infiltratiilor de aer.
Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare
termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit,
C107/2-97
Obiect si domeniu de aplicare
Normativul are ca obiect stabilirea metodei de calcul a caracteristicii de
performanta termoenergetica globala a clădirilor cu alta destinatie decat locuirea,
al caror regim de inaltime nu depaseste P+10 etaje.
• Cladirile la care se aplica prevederile normativului se impart in doua categorii:
•cladiri de categoria 1 in care intra clădirile cu – ocupare continua – si clădirile cu –
ocupare discontinua – de clasa de inertie mare;
•cladiri de categoria 2 in care intra clădirile cu – ocupare discontinua – cu exceptia
celor din clasa de inertie mare.
Calculul coeficientului global de izolare termica efectiv (G1)
Coeficientul G1 este un indicator conventional al nivelului de performanta
termoenergetica – de iarna – al unei cladiri in ansamblul ei sau al unei parti din
cladire, distincta din punct de vedere functional.
Coeficientul global de izolare termica G1 al unei cladiri sau al unei parti din cladire
reprezinta pierderile orare de caldura prin transmisie prin elementele de
inchidere ale acesteia, pentru o diferenta de temperatura de un grad
intre interior si exterior, raportate la volumul incalzit al acesteia.
Calculul coeficientului global G1 de referinta
Prin calculul coeficientului G1 ref se stabilesc performantele termoenergetice
ale cladirii conform proiectului de arhitectura, performante ce trebuie asigurate
prin proiectul de executie si mentinute pe toata durata de viata a cladirii.
Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de constructie ale clădirilor,
C107/3-97
Obiect si domeniu de aplicare

Normativul se refera la calculul termotehnic, pe timpul iernii, al tuturor


elementelor de constructie ale clădirilor, cu exceptia elementelor de
constructie in contact cu solul.

Prevederile normativului se aplica la verificarea termotehnica, atat a


clădirilor noi, cat si a clădirilor existente care urmeaza a fi supuse unor
lucrari de reabilitare si modernizare.

Temperaturi de calcul

 Temperaturi exterioare conventionale de calcul;

 Temperaturi interioare convetionale de calcul ale incaperilor


incalzite;

 Temperaturi interioare ale spatiilor neincalzite;


Determinarea rezistentelor termice specifice
ale elementelor de construcţie opace

•rezistenta termica specifica a unui strat omogen;


•rezistenta termica specifica a unui strat cvasiomogen;
•rezistentele termice superficiale;
•rezistentele termice ale straturilor de aer;
•rezistenta termica specifica unidirectionala;
•rezistenta termica specifica corectata;
•rezistenta termica specifica medie;
•alte caracteristici termotehnice (coeficientul de cuplaj
termic, fluxul termic, coeficientul global de izolare termica).
Determiarea temperaturilor pe suprafata
interioara a elementelor de constructie
•Temperatura pe suprafata interioara a elementelor de
constructie fara punti termice (sau in campul curent al
elementelor cu punti termice);
•Temperaturile minime;
•Temperatura superficiala medie.

Comportarea elementelor de constructie la difuzia


vaporilor de apa
Calculele se fac in ipoteza ca elementul de constructie alcatuit
din straturi omogene perpendiculare pe fluxul tehnic si se
determina urmatoarele temperaturi:
•pe suprafata interioara a elementului de constructie;
•pe suprafata exterioara a elementului de constructie;
•intr-u plan n din interiorul elementului de constructie.
Stabilitatea termica a elementelor de
constructie
•Elementele de constructie care se verifica la
exigenta de stabilitate termica sunt urmatoarele:
•partea opaca a peretilor exteriori supraterani ai
incaperilor incalzite;
•planseele de peste ultimul nivel incalzit, de sub
terase si poduri.

Rezistente termice normate


•rezistenta termica necesara - din considerente
igienico-sanitare;
•rezistenta termica minima – in scopul reducerii
consumului de energie in exploatare.
Ghid pentru calculul performantelor
termotehnice ale clădirilor de locuit,
C107/4-97
Obiect si domeniu de aplicare
Se refera la determinarea si la verificarea performantelor
termotehnice ale clădirilor de locuit. Pe lângă clădirile de locuit
individuale si cele cu mai multe apartamente prezentele
prevederi se utilizează si la cămine si internate, precum si la
unităţile de cazare din hoteluri si moteluri.
Ghidul este destinat a fi utilizat in principal la proiectarea cl ădirilor
de locuit noi, dar poate fi utilizat si la proiectarea lucrărilor de
reabilitare si modernizare a clădirilor de locuit existente.
Verificarea termotehnica a clădirilor de locuit pe baza prevederilor
din ghid se face la trei niveluri:
• pe ansamblul clădirii;
• pe fiecare încăpere;
• verificări generale.
Caracteristici termotehnice
•Principalele caracteristici termotehnice ale
materialelor care intra in alcatuirea elementelor de
constructie sunt urmatoarele:
•densitatea aparenta
•conductivitatea termica
•capacitatea calorica masica

Temperaturi de calcul
•Temperaturi exterioare conventionale de calcul
•Temperaturi interioare conventionale de calcul
•Temperaturile spatiilor si incaperilor neincalzite
•Temperaturile in sol
Determinarea rezistentelor termice
•Rezistentele termice specifice ale elementelor de constructie omogene
sau cvasiomogene, precum si rezistentele termice in camp curent ale
elementelor de constructie neomogene se calculeaza in ipoteza unui
calcul unidirectional.
Determinarea temperaturilor superficiale
•Temperaturile superficiale pe fata interioara a elementelor de
constructie perimetrale se determina:
•In camp curent
•In dreptul puntilor termice.

Comportarea elementelor de constructie la difuzia


vaporilor de apa
• Comportarea unui element de constructie la difuzia vaporilor de apa
este corespunzatoare daca:
•Cantitatea de apa provenita din condensarea vaporilor in masa
elementului de constructie in perioada rece a anului este mai mica
decat cantitatea de apa care s-ar putea evapora in perioada calda a
anului;
•Cresterea umiditatii relative masice la sfarsitul perioadei de condens
interior nu depaseste valoarea maxima admisibila.
Stabilitatea termica a elementelor de
constructie si a incaperilor
Criteriile de performanta ale stabilitatii termice sunt:
• pentru elemente de constructii:
• coeficientul de amortizare
• coeficientul de defazaj
• coeficientul de stabilitate
• pentru incaperi:
• amplitudinea de oscilatie a temperaturii aerului interior.

Rezistente termice si temperaturi superficiale normate


•Rezistentele termice si temperaturile superficiale
determinate conform prevederilor ghidului trebuie comparate
cu valorile corespunzatoare normate.
Metodologie pentru evaluarea
performantelor termotehnice ale
materialelor si produselor pentru
constructii, MP 022-02
Obiect si domeniu de aplicare
•Metodologia permite obtinerea, prin regulile de
conversie, a valorilor termice de calcul
(conductivitate si/sau rezistenta) pornind de la
valorile termice de baza sau declarate,
obtinute prin masuratori sau tabelare, tinand
seama de influenta parametrilor temparatura si/sau
umiditate ale materialului in exploatare.
Conductivitatea termica de baza
•Valorile termice de baza sunt valorile
(conductivitatii si/sau rezistentei)
corespunzatoare starii uscate a materialului si
unei temperaturi de 10 oC. Valorile termice de
baza nu se utilizeaza in calcule termice ale
elementelor de constructie fiind valori pentru
conditii diferite de starea reala de exploatare.
Conductivitatea termica declarata
Conductivitatea termica declarata este acea valoare posibil de
obtinut pentru produsele pe care le caracterizeaza, fiind:
• stabilita pe baza detelor masurate, in conditii de referinta privind
temperatura, umiditatea si gradul de maturizare;
• data pentru o anume fractiune din productie si un anume grad de
incredere;
• corespunzand la un timp de viata in utilizare a produsului, in
conditii normale.
Conductivitatea termica de calcul
Conductivitatea termica de calcul este acea valoare a conductivitatii
termice a materialului sau produsului in conditii interne si externe
specifice, care poate fi considerata ca reprezentativa pentru
performanta termica a materialului sau produsului in
exploatare, incorporat intr-o parte de constructie.
Conversia valorilor termice
Valorile termice (conductivitate termica, rezistenta termica) data
pentru un set de conditii 1 (pentru o anumita temperatura si
umiditatea) pot fi convertite pentru alt set de conditii 2. (o alta
temparatura si umiditate).
Ghid de evaluare a gradului de confort
higrotermic din unitatile functionale ale
clădirilor existente, GT 039-02

Obiect si domeiu de aplicare


Prevederile ghidului se utilizeaza la evaluarea gradului de
confort higrotermic in cladirile existente, in vederea
adoptarii solutiilor corespunzatoare de reabilitare
termica, precum si la conceptia si proiectarea clădirilor
noi, in vederea satisfacerii cerintei utilizatorilor
referitoare la “Igiena, sanatatea oamenilor,
refacerea si protectia mediului”.
Parametri ce definesc confortul higrotermic
si niveluri de performanta
Confortul higrotermic este exprimat prin:
 indicele PMV (votul mediu previzibil);
 indicele PPD (procentul de persoane susceptibile de a
avea senzatia de disconfort);
 temperatura operativa.
Parametrii mediului ambiant care influenteaza confortul:
 temperatura aerului
 umiditatea relativa a aerului
 viteza aerului
Pentru analiza situatiilor de disconfort local se iau in
considerare urmatorii parametri:
 diferenta pe verticala a temperaturii aerului
 temperatura pe suprafata pardoselii
 cantitatea de caldura cedata de piciorul uman pardoselii
 asimetria temperaturii de radiatie a suprafetelor mai reci ale
elemetelor delimitatoare

Metodologia de evaluare a gradului de confort


Evaluarea gradului de confort presupune determinarea
parametrilor definitorii, compararea valorilor
determinate cu nivelurile de performanta estimate ca
satisfacatoare pentru asigurarea conditiilor de confort si
stabilirea eventualelor surse/zone ce pot conduce la un
disconfort local.
Ghid de evaluare a gradului de izolare termica
a elementelor de constructie la cladiri
existente, in vederea reabilitarii termice, GT
040-02
Obiect si domeniu de aplicare
Evaluarea gradului de izolare termica se face in scopul
stabilirii nivelului real de protectie termica pe care il
realizeaza elementele de anvelopa si a analizei riscului
de disfunctionalitate datorat comportarii in raport cu
difuzia vaporilor de apa.
Prevederile ghidului se refera la elementele de constructie
exterioare sau la cele care separa incaperi cu regimuri de
temperatura si umiditete diferite.
Evaluarea gradului de izolare termica se face la cladirile
existente care:
• urmeaza a fi supuse unor lucrari de reabilitare din
punct de vedere higrotermic;
• isi schimba destinatia initiala cu modificarea
parametrilor de climat interior.
Prevederile ghidului pot fi utilizate la expertizarea din
punct de vedere termic a clădirilor existente de catre
institutii/laboratoare si/sau de experti tehnici.
Parametri si niveluri de performanta privind
gradul de izolare termica a elementelor de
constructie

• rezistenta termica specifica corectata medie a


elementelor de inchidere sau compartimentare;
• temperatura minima a suprafetei interioare a
elementelor de constructie;
• procentul de crestere a umiditatii materialelor
componente ale structurii elementului de inchidere;
• cantitatea de apa acumulata in interiorul
elementului de inchiderii;
• rezistenta la permeabilitate la aer a elementelor de
inchidere;
• energia trasferată de la picior spre pardoseala.
Metodologia de evaluare a performantelor
termotehnice ale elementelor de constructie
Evaluarea performantelor termotehnice ale elementelor de
constructie ale clădirilor existente se face in scopul stabilirii
nivelului real de izolare termica pe care aceste elemente le
realizeaza in momentul investigarii.
Evaluarea trebuie facuta numai cu luarea in considerare a
valorilor reale ale caracteristicilor geometrice si termofizice
ale materialelor componente; aceste valori se stabilesc in
urma expertizei termice.
Expertiza termica a unui element de constructie presupune
urmatoarele etape principale:
•investigarea preliminara a cladirii in ansamblu si a elementelor;
•evaluarea performantelor termotehnice ale elementelor:
- calitativa
- pe baza de determinari experimentale
- prin calcul
•raportul de evaluare.
REGLEMENTARI
REFERITOARE LA
REABILITAREA TERMICA A
FONDULUI CONSTRUIT
EXISTENT SI STIMULAREA
ECONOMISIRII ENERGIEI
TERMICE
Ordonanta nr.29 din 30 ianuarie 2000 privind
reabilitarea termica a fondului construit existent si
stimularea economisirii energiei

Obiect si domeniu de aplicare


Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cl ădirilor
urmareste imbunatatirea performantelor de izolare
termica a elementelor de constructie care delimiteaza
de exterior spatiile interioare incalzite, precum si
cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare
de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, a
centralelor termice si a retelelor de distributie a agentului
termic si a apei calde de consum, care se gasesc in interiorul
clădirilor sau adiacente acestora.
Prevederile ordonantei se aplica tuturor clădirilor existente,
in cadrul carora se desfasoara activitati care necesita
asigurarea unui anumit grad de confort si regim termic.
Pentru aceste cladiri se elibereaza certificatul energetic prin
care se atesta performanta energetica a acestora.
Realizarea programelor de reabilitare si
modernizare termica a cladirilor si a
instalatiilor aferente
Pentru reabilitarea termica a cladirilor existente proprietarii
sau administratorii, vor proceda la:
a. evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se
intervine, prin:
- efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de
interventie si a asistentei tehnice de specialitate, elaborarea
certificatului energetic de catre un birou de consultanta sau o
companie de servicii energetice;
- elaborarea expertizei tehnice privind starea cladirii si
instalatiilor aferente, formularea si analizarea variatelor de
reabilitare si modernizare.
b. acceptarea solutiei de reabilitare si modernizare termica
si a sistemului de finantare propus prin expertiza
tehnica;
c. obtinerea autorizatiei de construire;
d. contractarea elaborarii proiectului tehnic;
e. stabilirea executantului.
Asigurarea fondurilor si facilităţilor
necesare pentru reabilitarea si
modernizarea termica a clădirilor si
instalaţiilor aferente
Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice si
pentru realizarea masurilor de reabilitare termica a
clădirii se vor asigura prin:
• Alocatii din bugetele locale;
• Fonduri proprii ale proprietarilor;
• Atragerea de fonduri de la firmele sau
companiile pentru servicii energetice si de la regiile
de alimentare cu caldura si apa calda.
Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor
de constructie la cladiri existente, in vederea reabilitarii
termice, GT 040-02

Obiect si domeniu de aplicare


Evaluarea gradului de izolare termica se face in scopul
stabilirii nivelului real de protectie termice pe care il
realizeaza elementele de anvelopa si a analizei riscului de
disfunctionalitate datorat comportarii in raport cu difuzia
vaporilor de apa.
Prevederile ghidului se refera la elementele de constructie
exterioare sau la cele care separa incaperi cu regimuri de
temperatura si umiditate diferite.
Evaluarea gradului de izolare termica se face la cl ădirile existente
care:
- urmeaza a fi supuse unor lucrari de reabilitare din punct de
vedere higrotermic;
- isi schimba destinatia initiala cu modificarea parametrilor
de climat interior.
Prevederile ghidului pot fi utilizate la expertizarea din punct
de vedere termic a cladirilor existente de catre
Parametri si niveluri de performanta privind
gradul de izolare termica a elementelor de
constructie
• rezistenta termica specifica corectata medie a
elementelor de inchidere sau compartimentare;
• temperatura minima a suprafetei interioare a
elementelor de constructie;
• procentul de crestere a umiditatii materialelor
componente ale structurii elementului de inchidere;
• cantitatea de apa acumulata in interioarul
elementului de inchiderii;
• rezistenta la permeabilitate la aer a elementelor de
inchidere;
•energia trasferata de la picior spre pardoseala.
Metodologia de evaluare a performantelor
termotehnice ale elementelor de construcţie
Evaluarea performantelor termotehnice ale elementelor de
constructie ale cladirilor existente se face in scopul stabilirii
nivelului real de izolare termica pe care aceste elemente le
realizeaza in momentul investigarii.
Evaluarea trebuie facuta numai cu luarea in considerare a
valorilor reale ale caracteristicilor geometrice si termofizice ale
materialelor componente; aceste valori se stabilesc in urma
expertizei termice.
Expertiza termica a unui element de constructie presupune
urmatoarele etape principale:
• investigarea preliminara a cladirii in ansamblu si a
elementelor;
• evaluarea performantelor termotehnice ale elementelor:
- calitativa
- pe baza de determinari experimentale
- prin calcul
• raportul de evaluare.
Ghid privind imbunatatirea calitatilor
termoizolatoare ale ferestrelor, la cladirile
civile existente, GT 043-02

Obiect si domeniu de aplicare

Ghidul stabileste conditiile si masurile necesare pentru


reabilitarea si imbunatatirea calitatii ferestrelor
cladirilor civile existente, din punct de vedere higrotermic.
Reglementarile vor fi aplicate la toate proiectele de
reabilitare termo – higro – energetica a anvelopei
cladirilor civile (de locuit, social – culturale, administrative).
Ferestrele cladirilor supuse unor procese de reabilitare termica
si care nu indeplinesc performantele impuse ferestrelor noi,
vor trebui reabilitate utilizand principiile prezentate in
aceasta reglementare.
Identificarea sistemelor de ferestre utilizate
la cladirile civile
Din punct de vedere al materialelor din care sunt realizate
ferestrele cele mai utilizate la cladirile civile sunt din:
• lemn (rasinoase, foioase);
• metal (laminate din otel, profile de aluminiu);
• mase plastice.
Din punct de vedere al numarului de cercevele au fost in general
utilizate ferestre simple si ferestre duble cu deschidere
obisnuita sau interioara sau cu cercevele cuplate.
Posibilitati de interventie asupra ferestrelor
•Imbunatatirea performantelor termice ale ferestrelor existente
se face prin:
• sporirea rezistentei termice;
• asigurarea etanseitatii la aer si vant.
REGLEMENTARI REFERITOARE
LA EXPERTIZAREA TERMICA SI
ENERGETICA SI AUDITUL
ENERGETIC AL CLADIRILOR
EXISTENTE SI A INSTALATIILOR
DE INCALZIRE SI PREPARARE A
APEI CALDE DE CONSUM
AFERENTE ACESTORA.
ELABORAREA SI ACORDAREA
CERTIFICATULUI ENERGETIC AL
CLADIRILOR EXISTENTE
Normativ pentru realizarea auditului energetic al
cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si
preparare a apei calde de consum aferente
acestora, NP 047-2000

Obiect si domeniu de aplicare


Normativul se refera la cladirile existente in cadrul
carora se desfasoara activitati care necesita
asigurarea unui anumit grad de confort si regim
termic.
Cladirile existente sunt grupate in doua categorii:
- cladiri de locuit (individuale, colective, camine etc)
- cladiri cu alta destinatie decat locuinte (social-
culturale, invatamant, sanatate, comerciale,
administrative)
Auditul energetic al cladirilor existente reprezinta activitatea
de identificare a solutiilor tehnice de
reabilitare/modernizare energetica a cladirilor si
instalatiilor aferente acestora, pe baza caracteristicilor
reale ale sistemului constructie – instalatie de utilizare a
energiei termice, precum si optimizarea solutiilor tehnice
prin analiza eficientei economice a acestora.
Realizarea auditului energetic al unei cladiri existente
presupune parcurgerea a trei etape obligatorii:
a. Evaluarea consumului energetic probabil al cladirii in
conditii normale de exploatare, pe baza caracteristicilor
reale ale sistemului constructie – instalatie de incalzire si
preparare a apei calde de consum (se realizeaza prin expertiza
termica si energetica a cladirii);
b. Identificarea masurilor de modernizare energetica si
analiza eficientei economice a acestora;
c. Intocmirea raportului de audit energetic.
Masuri de modernizare energetica a cladirilor
existente
Interventiile pentru reabilitarea sau modernizarea energetica a
unei cladiri se impart in doua categorii:
• Intervetii asupra cladirii
• Interventii asupra instalatiilor aferente cladirii
A Interventiile asupra cladirii vizeaza reducerea necesarului
de caldura, independent de comportamentul instalatiilor si al
consumatorilor astfel:
• ameliorarea izolatiei termice are drept scop reducerea
fluxului termic transmis prin conductie prin anvelopa cladirii catre
mediul exterior, la:
• planseele terasa
• planseele de pod
• planseele peste subsol
• placile pe sol
• pereti exteriori
• elementele de constructie vitrate
• elemente de constructie perimetrale
• ameliorarea etanseitatii la aer vizeaza atat reducerea sau
chiar eliminarea infiltratiilor parazite, cat si asigurarea aerului
proaspat si se realizeaza prin:
• etansarea rosturilor din elementele mobile exterioare
B Interventii asupra instalatiilor de incalzire si apa
calda menajera aferente cladirii vizeaza reducerea
consumului de energie pentru satisfacerea necesarului de
incalzire si apa calda:
• La nivelul producerii caldurii (in cazul cladirilor dotate
cu sursa proprie de caldura);
• La nivelul distributiei caldurii;
• La nivelul utilizatorului.

Analiza economica a masurilor de


modernizare energetica a cladirilor
existente
Analiza economica se realizeaza prin intermediul
indicatorilor economici ai investitiei:
•valoarea neta actualizata a investitiei suplimentare;
•durata de recuperare a investitiei suplimentare;
•costul unitatii de energie economisita.
Intocmirea raportului de audit energetic al
unei cladiri existente

Raportul de audit energetic va contine:


• Date de identificare a cladirii supuse auditarii si a
proprietarului/administratorului;
• Date de identificare a consultantului energetic
care a intocmit expertiza si auditul;
• Prezentarea generala a raportului de audit
eergetic si sinteza pachetelor de masuri tehnice
cu eficieta economica cea mai mare propuse pentru
modernizarea energetica;
• Prezentarea detaliata a pachetelor de masuri
tehnice propuse pentru modernizarea energetica –
sub forma unui dosar tehnic de audit energetic.
Normativ pentru expertizarea termica si energetica a
cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si
preparare a apei calde de consum aferente acestora,
NP 048-2000

Obiect si domeniu de aplicare


Normativul se refera la cladirile existente in cadrul carora
se desfasoara activitati care necesita asigurarea unui
anumit grad de confort si regim termic.
Expertizarea termica si energetica a cladirilor de locuit
existente consta in determinarea caracteristicilor
termotehnice si functionale reale ale sistemului
cladire – instalatie, in scopul caracterizarii din punct
de vedere energetic a cladirii.
Expertizarea termica a cladirilor are drept scop
determinarea functiilor de transfer caracteristice
sistemului cladire – instalatie, iar expertizarea
energetica urmareste determinarea eficientei
energetice a cladirii si instalatiei aferente acesteia,
Evaluarea performantelor energetice ale
cladirilor existente

Evaluarea performantelor energetice ale unei cladiri existente se


refera la determinarea nivelului de protectie termica a
cladirii si a eficientei energetice a instalatiei si vizeaza in
principal:

A. Investigarea preliminara a cladirilor:


- Analiza documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si
instalatiilor aferente
- Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea cladirii in
mediul construit
- Analiza vizuala a starii cladirii
- Prelevarea de probe fizice
B. Determinarea performantelor energetice si a consumului anual
normal de caldura al cladirii pentru incalzirea spatiilor si
prepararea apei calde de consum

C. Concluzii asupra evaluarii.


Determiarea consumului anual de caldura
pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei
calde de consum
•Determinarea consumului anual normal de caldura
pentru incalzirea spatiilor
•Determinarea numarului corectat de grade zile
pentru incalzire
•Corectarea necesarului anual normal de caldura
pentru incalzirea cu intermitenta functie de programul
de utilizare a caldurii
•Determinarea consumului de caldura anual normal
pentru incalzirea spatiilor la nivelul sursei de caldura
aferenta cladirii
•Determinarea consumului specific de caldura anual
normal pentru incalzirea spatiilor
•Temperaturi interioare ale spatiilor neincalzite
•2.4.1 Temperaturi caracteristice rosturilor de dilatatie dintre cladiri
•2.4.2 Temparatura interioara a subsolului
•2.4.3 Temparaturi interioare ale spatiului casei scarilor si podului

•2.5 Determinarea consumului anual normal de caldura pentru


prepararea apei calde de consum
•2.5.1 Blocuri de locuinte ale caror instalatii sunt racordate la sistemul de
incalzire districtuala (PT/CT) la care instalatia de apa nu este dotata cu contor
de caldura general la nivel de bloc/scara
•2.5.2 Blocuri de locuinte ale caror instalatii sunt racordate la sistemul de
incalzire districtuala (PT/CT) la care instalatia de apa este dotata cu contor de
caldura general la nivel de bloc/scara
•2.5.3 Blocuri de locuinte dotate cu centrala termica proprie cu boiler
•2.5.4 Cladiri de locuit individuale dotate cu incalzire centrala
•2.5.5 Cladiri de locuit individuale dotate cu sisteme locale de preparare a
apei calde
•2.5.6 Cladiri de locuit individuale fara sistem de preparare a apei calde
Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului
energetic al cladirilor existente, NP 049-2000

Obiect si domeniu de aplicare


Normativul se refera la cladirile existente in cadrul carora se
desfasoara activitati care necesita asigurarea unui anumit grad de
confort si regim termic.
Cladirile care fac obiectul normativului sunt:
- Cladiri de locuit (locuinte uni si multifamiliale, hoteluri, camine)
- Cladiri cu alta destinatie decat de locuit (comerciale, pentru
depozitare, alimentatie publica, invatamant, administrative etc.)
Certificatul energetic al cladirilor existente reprezinta un document
care contine informatii privind: starea actuala a cladirilor si a
instalatiilor aferente acestora din punct de vedere termic si
energetic, gradul de utilizare al caldurii, precum si indici specifici
vizand utilizarea rationala si eficienta a caldurii urmare a aplicarii unor
solutii de reabilitare/modernizare.
Obiectivul principal al certificatului energetic al unei cladiri existente
este de a oferi proprietarului sau utilizatorului cladirii, precum si
persoanelor interesate in cumpararea sau asigurarea cladirii, informatii
despre performanta energetica a cladirii si instalatiilor interioare
aferente acesteia.
Certificatul energetic al cladirilor existente se intocmeste de catre
consultanti energetici, tinand seama de informatiile obtinute ca
Metodologie de elaborare si acordare a
certificatului energetic al unei cladiri existente
Certificarea energetica a unei cladiri existente implica
parcurgerea urmatoarelor etape principale:
•Solicitarea certificatului energetic de catre proprietarul sau
administratorul cladirii;
•Efectuarea expertizei energetice si eliberarea
certificatului pe baza raportului de expertiza – de catre un
consultant energetic;
•Eliberarea certificatului energetic de catre Serviciul de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei.
Certificatul energetic se acorda pentru cladiri existente sau
pentru parti din cladiri existente (apartament, scari, tronsoane)
numai in conditiile in care se asigura prin racord separat a
tuturor utilitatilor termice de la o sursa de caldura pentru care
este posibila masurarea utilitatilor termice consumate.
Perioada de valabilitate a unui certificat energetic al unei
cladiri este de 5 ani de la data eliberarii acestuia.
Date privind evaluarea performantelor energetice ale cladirii
•Titulatura si tipul cladirii
•Numarul si data acordarii certificatului energetic
•Date de identificare a cladirii si proprietarului acesteia
•Date de identificare a consultantului energetic
•Date de baza ale cladirii
•Motivul eliberarii certificatului
•Consumul de caldura specific total anual pentru incalzire si prepararea apei calde menajere
•Nota energetica acordata cladirii
•Clasa energetica in care se incadreaza cladirea
•Indicele specific de necesar de caldura pentru incalzire aferent constructiei in conditii normale
de microclimat
•Indicele specific de necesar de caldura pentru incalzire aferent constructiei pentru cladirea de
referinta
•Indicele specific de necesar de caldura pentru incalzire aferent constructiei pentru cladirea
eficienta d.p.d.v. energetic
•Valorile consumurilor de caldura specifice anuale pentru incalzire, respectiv pentru apa calda
•Incadrarea in clase de consum energetic
•Date privind responsabilitatea consultantului energetic
•Date privind responsabilitatea serviciului de eliberare a certificatului
•Denumirea si versiunea programului de calcul utilizat
•Grile de clasificare energetica
•Consumul de caldura total anual specific pentru cladirea de referinta
•Consumul de caldura total anual specific pentru cladirea eficienta d.p.d.v. energetic
•Nota energetica pentru cladirea de referinta
•Nota energetica pentru cladirea eficienta d.p.d.v. energetic
•Penalizari acordata cladirii certificate
•Perioada de valabilitate a certificatului
•Date privind constructia
•Date privind instalatia de incalzire interioara
•Date privind instalatia de apa calda menajera
Metodologie de notare a cladirilor existente in
vederea certificarii energetice
Notarea din punct de vedere energetic a unei cladiri
existente se efectueaza functie de consumul specific
anual normal de caldura estimat pe baza expertizei
energetice a cladirii.

Etapele principale necesare notarii energetice a cladirilor


sunt:
• Grilele de notarea energetica a cladirilor existente
• Determinarea valorilor reprezentative ale
consumului anual specific normal de caldura al cladirii
• Notare din punct de vedere energetic a cladirii
expertizate si a cladirilor aferente
• Penalizari acordate cladirii certificate
• Definirea cladirii de referinta
• Definirea cladirii eficiente energetic
Ghid privind proceduri de efectuare a
masuratorilor necesare expertizarii
termoenergetice a constructiilor si instalatiilor
aferente, GT 032-01
Obiect si domeniu de aplicare
Ghidul prezinta metode si proceduri de masurare “in situ” a unor
parametri si marimi caracteristice pentru functionarea si starea
instalatiilor aferente unei cladiri, precum si precum si a unor
marimi specifice cladirii expertizate, necesare la operatiunile de
expertiza tehnica si audit energetic.
Ghidul se aplica la operatiunile de expertiza si audit energetic ale
cladirilor civile sau industriale, precum si la orice cercetari
experimentale efectuate “in situ” pe instalatii sau vizand starea
de confort fiziologic in cladiri.
Parametri, caracteristici functionale si geometrice ale
instalatiilor cladirilor
• Temperaturi ale apei
• Temperaturi si presiuni in aer
• Debite (masice, volumice) de apa
• Presiunea apei din instalatie
• Debite si consumuri de caldura
• Randamentul cazanului
• Marimi geometrice caracteristice pentru elementele de
constructie ale cladirii si ale instalatiilor termice
• Numarul de schimburi de aer intr-o cladire
• Defecte de izolare termica ale anvelopei

Reglementarea tehnică stabileşte, de asemenea, cerin ţele de


performanţă şi valorile normate / valori de referin ţă ale
nivelurilor de performan ţă termic ă ale cl ădirii şi elementelor de
construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, diferen ţiate pentru
diversele categorii şi tipuri de cl ădiri, zone climatice etc.

Reglementarea oferă, de asemenea, şi un instrument pentru:


— verificarea realizării unui nivel de confort higrotermic şi a
unor condiţii igienico-sanitare corespunz ătoare pentru
utilizatori, precum şi a unor condi ţii corespunz ătoare
desfăşurării activităţii şi proceselor tehnologice la cl ădirile
industriale;
— evaluarea gradului de izolare termic ă a cl ădirii În raport cu
valorile de referinţă stabilite în scopul reducerii consumului de
energie termică în exploatare şi a protec ţiei mediului prin
reducerea emisiilor poluante în atmosfer ă.
Metode de masurare a parametrilor si a caracteristicilor
functionale si geometrice ale instalatiilor si cladirilor
Masurarea temperaturii
•termometre cu dilatare
•termorezistente
•termocupluri
Masurarea debitului
•debitmetru volumic
•masurarea presiunii diferentiale
•debitmetru cu turbina
•debitmetru cu ultrasunete
•debitmetru electromagnetic
Masurarea presiunii
•sonde si prize de presiune
Masurari geometrice
Determinarea infiltratiilor de aer prin elementele componente
ale cladirii
Determinarea debitului de aer proaspat introdus intr-o incinta
•tehnica imbatranirii gazului
•metoda concentratiei constante
Procedura de investigare a defectelor de izolare termica a
anvelopei unei cladiri prin metoda termografiei in infrarosu
Ghid pentru elaborarea si acordarea
certificatului energetic al cladirilor
existente, GT 037-02
Obiect si domeniu de aplicare
Scopul ghidului este de a detalia Normativul NP
049-2000 prin prezentarea unor studii de caz
vizand elaborarea documentatiei necesare in
vederea eliberarii certificatului energetic al
urmatoarelor cladiri considerate reprezentative
pentru fondul de constructii existent:
Cladire de locuit colectiva tip bloc
Cladire de locuit insiruita
Cladire de locuit individuala
Cladire publica
Metodologie de calcul al
performanţei energetice a clădirilor
partea 1 — anvelopa clădirii. MC
001/1—2006
Prezenta reglementare este elaborată În conformitate cu cap. III art.
4 din Legea nr. 372/2005 şi se refer ă atât la cl ădirile nou-construite,
cât şi la cele existente care urmează a fi modernizate din punct de
vedere termic şi energetic sau pentru care urmeaz ă s ă se elaboreze
un certificat de performanţă energetică în condi ţiile legii.
În prezenta parte I a reglementării, la stabilirea performanţei
energetice a unei clădiri se au în vedere următoarele aspecte:
— alcătuirea elementelor de construcţie ale anvelopei clădirii;
— vechimea clădirii (la clădiri noi, la clădiri existente etc.);
— volumetria clădirii (de exemplu: raportul dintre aria anvelopei cl ădirii şi
volumul de aer încălzit, raportul dintre perimetrul construit şi aria construit ă,
gradul de vitrare etc.);
— amplasarea clădirii pe teritorit. ţării şi în cadrul unei localit ăţi: influen ţa
poziţiei şi orientării clădirilor, inclusiv a parametrilor climatici exteriori;
— sistemele solare pasive şi dispozitivele de protec ţie solar ă;
— condiţiile de climat interior;
— condiţiile de iluminat natural;
— destinaţia, funcţiunea şi regimul de utilizare a clădirii.
Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei reglementări se aplică la
următoarele categorii de clădiri (noi şi existente):

— clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate


sau însiruite, tip duplex etc.);
— clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);
— birouri;
— crese, grădiniţe, cămine, internate;
— clădiri de învăţământ;
— spitale, policlinici;
— hoteluri si restaurante;
— clădiri pentru sport;
— clădiri pentru servicii de comerţ;
— alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de
exemplu: clădiri industriale cu regim
normal de exploatare).
Prevederile prezentei reglementări nu se aplică la următoarele
categorii de clădiri:
— clădiri si monumente protejate care fie fac parte din zone
construite protejate conform legii,
fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se
aplică cerinţele, li s-ar
modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
— clădiri utilizate ca lăcasuri de cult sau pentru alte activităţi cu
caracter religios;
— clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de pân ă la 2
ani, din zone industriale,
ateliere si clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un
consum redus de energie;
— clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai pu ţin de 4
luni pe an;
— clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
— clădiri cu regim special de exploatare.

Prevederile prezentei reglementări nu se aplică clădirilor si


încăperilor la care se impun cerinţe speciale ale regimului de
temperaturi si de umiditate, cum sunt: spaţiile frigorifice, cele
cu mediu agresiv etc.
Alte acte normative privind Politici ale Uniunii
Europene referitoare la cladiri si la eficienta
energetica.

•Directiva 89 /106 /CEE , Documentele


Interpretative 94 /C62 /01
• Directiva 2002 /91 /CE “Performanta energetica
a cladirilor “
• Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta
energetica la utilizatorii finali si serviciile
energetice.
• Cartea alba pentru o strategie comunitara si un
Plan de actiune “ Energie pentru viitor : sursele
regenerabile”. COM (97 ) 599.
Politica si stategia nationala in domeniul
eficientei energetice.

• HG 163 /2004 privind stategia nationala in domeniul


eficientei energetice. Primul plan national de actiune in
domeniul eficientei energetice (2007 -2010 )
• HG 153 /5 /2003 privind strategia de valorificare a
surselor regenerabile de energie.
BIBLIOGRAFIE
Acte normative ale Uniunii Europene
Legislatia europeana referitoare la utilizarea eficienta a energiei in constructii si alte domenii , care trebuie
transpusa in legislatiile nationale ale Statelor Membre ale UE, este formata din :

• Directiva 2002 /91 / CE referitoare la Performanta Energetica a Cladirilor.

• Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice. Cartea Alba pentru o
strategie comunitara si un Plan de actiune “ Energie pentru viitor – sursele regenerabile” COM (97 ) 599.

• Directiva Consiliului Europei nr. 89 /106 CEE privind produsele pentru constructii, (sta la baza armonizarii legilor ,
reglementarilor tehnice si prevederilor administrative ale Statelor Membre ale Uniunii Europene in domeniul
constructiilor).

• Comunicarea Comisiei cu privire la Documentele Interpretative nr. 94 /C62/01 (explica detaliat cerintele esentiale
din Directiva Consiliului Europei r.89 /106/ CEE si alte prevederi specifice privind caracteristicile produselor si
familiilor de produse pentru constructii si instalatii, inclusiv instalatiile de incalzire si sistemele de alimentare
centralizata cu caldura a constructiilor).

• Decizia Comisiei nr.99 /91/CE din 25.01.1999 cu privire la procedura de atestare a conformitatii produselor pentru
constructii, in temeiul art. 20 ( 2 ) al directivei 89 /106/ CEE referitoare la produse termoizolante.

• Decizia Comisiei nr.97 /556 / CE din 14.07. 1997 cu privire la procedura de atestare a conformitatii produselor
pentru constructii, in temeiul art. 20 ( 2 ) al directivei 89 /106 /CEE referitoare la sisteme compozite de izolare
termica exterioara.

• Directiva Consiliului nr. 92 /42 /CEE privind cerintele referitoare la randament pentru noile cazane cu apa calda
alimentate cu combustibili lichizi sau gazosi.