Sunteți pe pagina 1din 1

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

persoane
Judeţul Giurgiu 2013 2014 2015 2016 2017
Total economie 30319 31421 31220 31584 33354
Agricultură, silvicultură şi pescuit 2084 2034 1996 2132 2186
Industrie, din care: 5618 5592 5436 5630 6173
- Industrie extractivă 888 730 713 642 683
- Industrie prelucrătoare 3188 3506 3448 3571 4254
- Producţia si furnizarea de energie electrică, termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 450 390 320 321 302
- Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi
de decontaminare 1092 966 955 1096 934
Construcţii 2133 2685 2540 2700 2879
Comerţ 4419 4425 4281 4475 4811
Transport şi depozitare 2603 2750 2796 2915 3150
Hoteluri şi restaurante 245 324 345 503 659
Informaţii şi comunicaţii 239 235 213 178 178
Intermedieri financiare şi asigurări 398 411 342 363 329
Tranzacţii imobiliare 205 213 214 241 301
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 396 329 312 374 393
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 2493 2507 2683 2173 2108
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul
public 2503 2625 2637 2680 2670
Învăţământ 3021 3054 2993 2823 2869
Sănătate şi asistenţă socială 3441 3371 3406 3494 3772
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 349 327 386 312 281
Alte activităţi de servicii 172 539 640 591 595

S-ar putea să vă placă și