Sunteți pe pagina 1din 32

Aprob

Primar, Câdă Ionică

Comuna Magiresti
Caminul de Ingrijire Batrani
Tel. 0769047027/ fax 0234355200
Email: Camin.ingrijire_batrani@yahoo.ro
Nr. ................../.......................

MANUALUL DE PROCEDURI

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

1
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Cuprins
Prezetare Camin Ingrijire Batrani Valea-Arinilor Com Magiresti.......................................................4
Scop si obiective.........................................................................................................................................4
Procedura de lucru Nr.1...........................................................................................................................8
Procedura de lucru privind admiterea beneficiarilor in Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti......8
Procedura de lucru nr.2..........................................................................................................................10
Procedura de evaluare si planificare......................................................................................................10
Procedura de lucru Nr.3.........................................................................................................................12
Procedura de furnizare a serviciilor sociale si a serviciilor de asistenta medicala.............................12
Procedura de lucru Nr.4.........................................................................................................................14
Mediul de viata........................................................................................................................................14
Procedura de lucru Nr.6.........................................................................................................................16
Transportul beneficiarilor la o unitate spitaliceasca.............................................................................16
Procedura de lucru Nr.7.........................................................................................................................17
Procedura privind agravarea starii de sanatate a beneficiarilor.........................................................17
Procedura de lucru Nr.8.........................................................................................................................18
Cum se actioneaza in cazul in care beneficiarul devine violent............................................................18
Procedura de lucru Nr.9.........................................................................................................................19
Procedura privind cazul in care beneficiarul paraseste unitatea fara bilet de voie............................19
Procedura de lucru Nr.10........................................................................................................................20
Invoirea beneficiarilor, acordarea biletelor de voie, prelungirea lor...................................................20
Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii...........................................................................................21
Procedura de lucru Nr.12........................................................................................................................22
Inregistrarea si rezolvarea sesizarilor / reclamatiilor...........................................................................22
Procedura de lucru nr.13........................................................................................................................24
Transferul unui beneficiar din cadrul Caminului de Ingijire Batrani Magiresti intr-o alta institutie
de protectie speciala................................................................................................................................24
Procedura Nr.14......................................................................................................................................26
Cum se actioneaza in caz de deces sau stare terminala a unui beneficiar...........................................26

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

2
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru 15.............................................................................................................................28


Relatia personalului cu beneficiarii........................................................................................................28
Procedura de lucru nr.16........................................................................................................................29
Notificarea incidentelor deosebite..........................................................................................................29
Sistarea serviciilor...................................................................................................................................30

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

3
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Prezetare Camin Ingrijire Batrani Valea-Arinilor Com Magiresti

Scop si obiective

Art.1 Caminul de Ingrijire Batrani este un centru rezidential , fara personalitate juridica,
care asigura servicii sociale cu cazare persoanelor varstnice , asa cum sunt ele definite prin Legea
17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si cu modificarile
ulterioare.
Distanta pana la principalele institutii locale (Primarie, Casa de Cultura, Spital ,Farmacii,
Centre comerciale etc.) este de aproximativ 3km si poate fi parcursa pietonal sau cu transportul
in comun ce are cursa prin fata caminului care se afla pe str. Principala Nr.3b .
Comunicarea audio pentru beneficiarii caminului de batrani se realizeaza utilizand
telefonul caminului ce este predat de la un schimb la altul de catre ingrijitori.
Art.2 Caminul de Ingijire Batrani ofera servicii de cazare pe durata nedeterminata,
asistenta medicala primara si ingijire personala , socializare si petrecerea timpului liber.
Caminul de batrani are o capacitate de 20 de locuri impartite in 10 dormitoare a cate 2
paturi.
Spatiile comune interioare sunt: sala de mese, holuri de acces, grupuri sanitare ( un grup
sanitar la 2 beneficiari), cabinet medical (camera de consultatii) si de consiliere , spalatorie.
Spatiile exterioare sunt imprejmuite si ofera beneficiarilor siguranta in deplasare ( nu
exista trafic rutier) si relaxare in aer liber.
Art.3 Caminul de batrani, prin personalul incadrat asigura si garanteaza un standard
minim de viata beneficiarilor ; se preocupa de socializare si integrare sociala a acestora prin
activitati de petrecerea timpului liber. Se urmareste minimalizarea impactului negativ asupra
imaginii varstnicului si constientizarea comunitatii asupra problematicii acestora, prevenirea si
diminuarea simptomelor sindromului de institutionalizare; cultivarea si incurajarea pastrarii
relatiei cu familia.
Prin activitatea curenta se doreste crearea unei atmosfere familiale in camin , pentru
asigurarea protectiei socio-afectiva a beneficiarilor , prin armonizarea relatiei beneficiar-salariat,
aceasta bazandu-se pe sentimente de stima, respect reciproc , solicitudine si prietenie.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

4
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Principii de actiune
Activitatea desfasurata in cadrul Caminului De Ingijire Batrani este bazata pe urmatoarele
principii:
a) Respectarea drepturilor si a demnitatii beneficiarilor
b) Asigurarea autodeterminarii si intimitatii persoanelor beneficiare
c) Asigurarea dreptului de a alege
d) Abordarea individualizata si centrarea pe persoane
e) Participarea persoanelor beneficiare in procesul de asistenta
f) Cooperarea si parteneriatul cu alte institutii
g) Recunoasterea valorii fiecarei persoane
h) Abordarea comprehensiva , globala si integrata
i) Orientarea pe rezultate
j) Imbunatatirea continua a servicilor oferite
k) Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare in cadrul institutiei
Pentru realizarea obiectivelor prevazute, Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti indeplineste
urmatoarele atributii principale:
a) Asigura servicii de asistenta sociala corespunzatoare beneficiarilor (persoane in
varsta)
b) Asigura echipamentul de munca si protectie si organizeaza activitati de cunoastere si
respectarea normelor de protectie si igiena a muncii
c) Acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor de risc
d) Organizeaza activitati cultural –educative si de socializare in vederea relationarii
beneficiarilor cu mediul exterior intitutiei in parteneriate cu Fundatia culturala “
Urmasilor Razesilor Gazari de pe Valea Tazlaului sarat” si alte institutii
e) Asigura respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de legislatia in vigoare
f) Elaboreaza si utilizeaza materiale informative privind serviciile furnizate
g) Are stabilite proceduri privind evaluarea /reevaluarea beneficiarilor
h) Efectueaza o evaluare initiala a fiecarui beneficiar
i) Efectueaza reevaluarea anuala a beneficiarului sau atunci cand apar modificari
j) Pentru fiecare beneficiar , elaboreaza si revizueste Planul Individualizat de Asistenta
si Ingrijire
k) Dezvolata planul individualizat in programe de interventie specifica (Program
individualizat de ajutor, program individualizat de consiliere) daca va fi cazul
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

5
Aprob
Primar, Câdă Ionică

l) Asigura beneficiarului servicii necesare , in baza unui contract de servicii incheiat in


conditiile legii
m) Asigura spatii special amenajate pentru prepararea/ transportul hranei care corespund
cerintelor de igiena, siguranta, accesibilitate, functionalitate si confort ale
beneficiarului;
n) Sprijina beneficiarii pentru a se instrui conform potentialului si nevoilor individuale ,
in conformitate cu tipul si misiunea caminului
o) Asigura beneficiarilor sprijin pentru a devein membri activi si responsabili ai
comunitatii de care apartin
p) Respecta drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor
q) Are stabilite proceduri privind relatia cu beneficiarii , conforme cu normele
deontologice si cu legislatia in vigoare
r) Are stabilite proceduri privind inregistrarea si rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor
s) Are stabilite proceduri privind notificarea incidentelor deosebite petrecute in procesul
de furnizare a serviciilor
t) Efectueaza inregistrarea , utilizarea si arhivarea datelor conform legislatiei in vigoare
si normelor metodologice interne
u) Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii, institutii si orice forme organizate
ale societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii serviciilor sociale
furnizate.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

6
Aprob
Primar, Câdă Ionică

PROCEDURI DE LUCRU

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

7
Aprob
Primar, Câdă Ionică

PROCEDURA DE LUCRU NR.1

PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILOR IN CAMINUL


DE INGRIJIRE BATRANI MAGIRESTI
Procedura stabileste modul in care se face admiterea beneficiarilor in cadrul Caminului
de Ingrijire Batrani Magiresti.
Admiterea unei persoane varstnice in Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti se face prin
aprobarea de catre primarul Comunei Magiresti a raportului de admitere realizat de comisia de
admitere stabilita prin dispozitia primarului, pe baza locurilor vacante in unitate.
Pentru a indeplini criteriile de eligibilitate in vederea admiterii in Caminul de Ingrijire
Batrani, beneficiarul trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:
a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit
dispozițiilor legale în vigoare;
b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii
necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice
sau psihice.
Dupa analizarea si solutionarea cererii din dosarul inaintat comisiei, comisia emite un
raport privind admiterea in camin pentru o perioada de maxim 12 luni.
Inainte de admiterea in camin, beneficiarul, familia poate efectua vizite de prospectare.
Centrul pune la dispozitia beneficiarului, familiei acestuia sau oricarei alte persoane interesate
Ghidul Beneficiarului si materialele informative si publicitare privind serviciile furnizate.
Prezentarea in centru a beneficiarului se face in maxim 30 de zile de la emiterea
raportului de admitere.
Seful de centru preia documentele prezentate de beneficiar /reprezentantii legali,
intocmeste contractul de servicii , se asigura ca este incheiat angajamentul de plata si toate
celelalte documente si informeaza beneficiarul/sustinatorii legali asupra procesului de furnizare a
serviciilor.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

8
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Formatul si continutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/funizorul


acestuia in baza modelului aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.
Contractul este redactat in 2 sau mai multe exemplare originale , in functie de numarul
semnatarilor acestuia. Un exemplar original se pastreaza in dosarul personal al beneficiarului ,
iar celalalt se inmaneaza beneficiarului / reprezentantului legal.
Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al
persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere cheltuielile de întreținere, pentru hrană și
gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și altele
asemenea, în conformitate cu clasificația bugetară specifică bugetelor autorităților administrației
publice locale.
Contributia stabilita conform Contractului de Servicii, angajamentului de plata si a
legislatiei in vigoare se incaseaza pe baza de chitanta, care se inregistreaza in registrul de casa, la
sediul Comunei Magiresti sau prin virament bancar. O copie dupa chitanta/virament bancar se va
pastra la casierul caminului. Lunar casierul va intocmi situatia cu beneficiarii care au platit /nu au
platit contributia.
Daca beneficiarul de servicii sociale nu se poate sustine singur, va avea un sustinator
lega/conventional care isi va lua angajamentul platii.

Formulare procedura:
- Acte necesare admitere
-Cerere de admitere
-Raport de admitere aprobat sau nu, dupa caz, avizat de conducatorul centrului/ reprezentantul
furnizorului in original
- Contract de servicii (3 tipuri in functie de gradul de dependenta)
- Angajament individual
- Angajament de plata
- Declaratie sustinator legal
-Acord de prelucrarea date cu caracter personal in scop de marketing, reclama si publicitate
- Declaratie de consimtamant privind utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
- Declaratie de exonerare si raspundere
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

9
Aprob
Primar, Câdă Ionică

- Cheltuieli suplimentare necesare ingrijirii beneficiarului cu plata ulterioara

Procedura de lucru nr.2

Procedura de evaluare si planificare


Scopul procedurii de lucru este de a asigura beneficiarilor din centru servicii
corespunzatoare in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor individuale.
Beneficiarul admis in Caminul de Ingrijire Batrani este evaluat din punct de vedere al
statusului funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată,
capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-
economice, nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale,
culturale şi spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun etc.), a
capacității de muncă.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti evalueaza beneficiarii periodic , la 12 luni si ori de
cate ori apar modificari semnificative ale starii sale pshiho-fizice.
Evaluare/reevaluarea beneficiarului se efectueaza de o echipa multidisciplinara
coordonata de responsabilul de caz si formata din: medic, asistent medical , asistent social.
Invitati sa participle la intalnirile echipei sunt: ingrijitorul / infirmierul.
În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia
poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor
evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la
procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului să
efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti detine si utilizeaza pentru fiecare beneficiar o Fisa
de evaluare Initiala in care se inregistreaza datele evaluarii si o Fisa de reevaluare pentru
reevaluare, fisele facand parte componenta din Dosarul beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a centrului intocmeste pentru fiecare beneficiar un Plan
Individual de Interventie , pe baza Fisei de Evaluare initiala / fisei de reevaluare, a anchetei
sociale de la primaria de domiciliu a beneficiarului si a Fisei Geriatrice initiale. Acest plan
stabileste in baza evaluarii/reevaluarii , serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei,
precum si personalul implicat. Rezultatele reevaluarii se scriu in fisa de evaluare/reevaluare a

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

10
Aprob
Primar, Câdă Ionică

beneficiarului. Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se


arhivează în dosarul personal al beneficiarului.
Planul individual de interventie include planul individual de asistenta si ingrijire, care
este revizuit dupa orice reevaluare, sau ori de cate ori este cazul, in functie de nevoile individuale
ale beneficiarului. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenție cuprinde
rubrici în care se menţionează date despre beneficiar – nume, varsta; data revizuirii, semnăturile
beneficiarului/reprezentantului său legal, personalului de specialitate şi a responsabilului de caz.
La întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenție beneficiarul
participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.
Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenție
se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti desemneaza un
responsabil de caz, prin imputernicire sau proces verbal , din randul specialistilor pentru a
coordona si monitorizara Planul Individual de Interventie. Echipa multidisciplinara stabileste
numarul responsabililor de caz in functie de nevoile individuale ale beneficiarilor.
Responsabilul de caz pe baza Planului de interventie elaboreaza fisa de monitorizare pe o
anumita perioada. Aceasta fisa este compusa din 3 sectiuni: starea de sănătate și tratamentele
efectuate, serviciile de recuperare/reabilitare funcțională și serviciile pentru integrare/reintegrare
sociala.
Formulare procedura
1. Fisa initiala evaluare
2. Plan individualizat de asistenta si ingrijire
3. Fisa monitorizare caz
4. Fisa monitorizare asistenta medicala
5. Plan individualizat de integrare reintegrare sociala
6. Fisa de reevaluare

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

11
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.3

Procedura de furnizare a serviciilor sociale si a serviciilor de asistenta


medicala

Scopul acestei proceduri este stabilirea modului in care se acorda servicii sociale beneficiarilor
admisi in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti in baza unui contract de prestari servicii sociale
si a unui Angajament de plata.
Serviciile sociale sunt acordate beneficiarilor din camin, pe baza contractelor de furnizare , de
catre Caminul de Ingrjire Batrani Magiresti Conform Certificatului de acreditare LF NR. 0001888 din
12.05.2016 dupa cum urmeaza: servicii de gazduire pe perioada determinata, servicii de promovare a
relatiilor sociale, servicii de consiliere sociala, servicii de asigurarea hranei.
Furnizorul de servicii sociale se asigura ca serviciile oferite sa fie de calitate, in conformitate cu
normele metodologice de aplicare a standardelor minime de calitate conform Oridunului 29/ 2019
Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate
persoanelor vârstnice.
Caminul de Ingrijire Batrani ofera conditii adecvate pentru realizarea igienei personale,
astfel ca, pe langa spatiile igienico-sanitare, centrul se asigura ca fiecare beneficiar detine obiecte
de igiena personala.
Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc ajutor zilnic acordat de personalul de
îngrijire. Cei imobilizaţi la pat sunt toaletati zilnic. Personalul centrului asigură suportul necesar
beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă pentru efectuarea deplasării acestora în centru şi în
exterior, pentru facilitarea comunicării la distanţă sau cu alte persoane din centru, pentru
participarea la activităţile organizate în centru, etc.
Beneficiarii/reprezentanţii legali sunt informaţi de la admitere cu privire la asistenţa
medicală asigurată în centru.
Caminul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea
îngrijirilor medicale de bază. Serviciile menţionate sunt acordate de asistentul medical, ajutat de
ingrijitori. Centrul înscrie beneficiarii la un medic de familie sau facilitează accesul acestora la
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

12
Aprob
Primar, Câdă Ionică

un cabinet de medicină de familie. De asemenea, facilitează accesul beneficiarilor la servicii


medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice.
Personalul medical ţine evidenţa medicaţiei administrate (denumire comercială şi dozaj)
fiecărui beneficiar în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului. Pentru beneficiarii care au
capacitate de discernământ, aceştia pot lua singuri medicaţia orală recomandată. Dacă un
beneficiar refuză medicaţia recomandată, se consemnează refuzul în fişa de monitorizare servicii
şi se semnează de către beneficiar. Pentru cei care nu-şi pot lua singuri medicaţia, aceasta se
administrează de către personalul medical.
Asistentul medical administrează medicaţia exclusiv în baza recomandărilor medicului
(reţete, recomandări la externarea din spital, etc.) cu excepţia administrării unor medicamente
uzuale, pentru cazuri de urgenţă. Orice medicament administrat beneficiarului este inscris in Fisa
de monitorizare servicii.
In camera de consultatii, caminul detine o condica de evidenţă a medicamentelor şi
materialelor consumabile folosite pentru tratamentul beneficiarilor, în care se consemnează
numele beneficiarilor, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării şi
semnătura persoanei care întocmeşte condica şi a celei care eliberează medicamentele şi
materialele.
Principalele servicii medicale oferite beneficiarilor sunt:

- Indrumare , sprijin, consiliere pe problemele de sanatate


- Ingrijire si igiena personala
- Evaluare medicala la nevoie de catre medicul centrului
- Tratament al diverselor boli conform retetelor medicale elaborate de specialist
- Nutritia si dieta prin evaluarea nevoilor alimentare si adaptarea lor la indicatiile medicului
- Sesiuni educative pentru sanatate (preventia consumului de droguri, alcool , tutun, etc.) educatie
sexuala si contraceptive
- Monitorizarea preventiva si terapeutica a starii de sanatate a beneficiarilor
- Asigurarea accesului la serviciile medicului de familie , medicilor specialist
- Asigurarea anuntarii serviciului de ambulanta si transportului la unitati medicale specializate in
caz de urgenta
Asistentul medical va avea o conduita corespunzatoare, toleranta si atitudine concilianta atat fata
de beneficiari , cat si fata de colegi.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

13
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.4

Mediul de viata
Caminul de ingrijire Batrani este amplasat în comunitate, astfel încât permite accesul
beneficiarilor la toate resursele și facilitățile ei: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului
liber, relații sociale. Distanta pana la cea mai apropiata statie de autobuz este de 50 de metri, asadar poate
fi parcursa cu usurinta pe jos.
Caminul de batrani dispunde de un plan de imbunatatire si adaptare permanenta a mediului
ambiant, ce are in vedere crearea unui mediu de viata cat mai prietenos. In vederea comunicarii la distanta
a beneficiarilor cu familia , centrul detine mijloacele necesare: telefon mobil, laptop cu acces la internet,
puse la dispozitie ori de cate ori este nevoie.
De asemenea, exista un dulap destinat depozitarii bunurilor de valoare, predate de catre
beneficiar/ reprezentant legal al acestuia in baza de proces verbal încheiat între el și conducătorul
centrului, în prezența asistentului social. Aceste bunuri pot fi accesate de către beneficiar/ reprezentantul
legal al acestuia, la cerere. În caz de deces al beneficiarului, bunurile sunt predate în baza unui proces
verbal moștenitorilor acestuia.
Spatiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere,
utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante,
deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc
Caminul de batrani deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi
aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider,
congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele. Centrul are o sală de mese, amenajată şi dotată cu
materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, bine iluminată, cu o ambianţă
plăcută. Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-
sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
Caminul de Ingrijire batrani dispune si de o gradina de legume, livada de pomi fructiferi, ale
caror produse sunt utilizate in folosul beneficiarilor, care sunt incurajati sa participe activ in desfasurarea
activitatii de cultivare/intretinere.
Caminul asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi.
Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon.
Se evită servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri,
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

14
Aprob
Primar, Câdă Ionică

napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne procesată etc.) Deserturile asigurate beneficiarilor sunt
preparate, in general, în bucătăria centrului.
Centrul asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de
preferinţele acestora. Hrana oferită în centru este preparată astfel încât să poată fi consumată de
beneficiari fără dificultate.
Pe lângă cele 3 mese/zi obligatorii și gustările dintre ele, exista permanent la dispoziția
beneficiarilor suplimente de hrană pentru cei care doresc să manânce și la alte ore decât cele precizate în
programul de masă.
Stabilirea modelelor de meniu de alimentație zilnică se efectuează pe baza recomandărilor medicului
nutriţionist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile prezentului standard.

Caminul alocă cel puţin 2 ore pentru fiecare din cele 3 mese.
Programul zilnic de masa si meniul este afișat într-un loc vizibil și se desfășora astfel:
- mic-dejun - în intervalul orar 7 - 9;
- prima gustare- la ora 11;
- prânz - în intervalul orar 12 - 14;
- a doua gustare - ora 17;
- cină - în intervalul orar 18 - 20.
Caminul aplica masurile de prevenire si control a infectiilor in conformitate cu legislatia
in vigoare, astfel incat beneficiarii sunt protejati contra riscului infectiilor. Centrul respecta
normele legale privind izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea,
manevrarea şi eliberarea produselor de laborator, manipularea echipamentelor şi a
instrumentarului medical, manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice.
Exista un program de curatenie (igenizare, dezinfectie) a tuturor spatiilor, materialelor si
echipamentelor aflate in dotare.
Pentru prevenirea posibilelor infectii transmise prin depozitarea defectuasa a deseurilor,
caminul realizeaza colectarea si depozitarea acestora conform prevederilor legale in vigoare.
Centru detine spatii special amenajate si containere atat pentru deseuri menajere cat si pentru
deseuri periculoase, care sunt ridicate saptamanal.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

15
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.6

Transportul beneficiarilor la o unitate spitaliceasca

Procedura sprijina asistentii medicali, ingrijitori/ infirmierele, seful de centru cu privire la modul
de transport la o alta unitate spitaliceasca pentru consult si investigatii de pecialitate, iar in caz de urgente
solicitarea serviciului 112;
Pe baza biletelor de trimitere solicitate de medicii curanti, medicul de familie, beneficiarii vor fi
programati in functie de prioritatiile la spitalele din imprejurimi: Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti ,
Spitalul Ioan Lascar Comanesti (alte unitati dupa caz).
Programarile se vor face de catre asistentul medical si vor fi consemnate in fisa de monitorizare.
Se va aduce la cunostinta Sefului de Centru din timp, pentru a falicita punerea la dispozitie a masinii
unitatii sau se vor face demersuri pentru solicitarea serviciului de ambulanta.
In caz de urgenta se va solicita serviciul 112.
Acte necesare a fi intocmite/pregatite la plecarea beneficiarilor din centru sunt:
-Copie act identitate beneficiar
-copie cupon de pensie (dupa caz)
-trimiterea de la medicul de familie care poate fi medicul centrului
-foaie de parcurs /ordin de deplasare
Toate aceste demersuri se vor efectua numai dupa anuntarea Sefului de centru si numai cu acordul
acestuia.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

16
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.7

Procedura privind agravarea starii de sanatate a beneficiarilor

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care unui beneficiar i se agraveaza starea de
sanatate (soc anafilactic, criza de epilepsie, accident vascular cerebral, hemoragie, accident in unitate sau
curtea unitatii-fracturi, entorse luxatii, intepaturi in diverse obiecte ruginite-cuie etc.)
Ingrijitorul anunta asistentul medical, medicul unitatii precum si conducerea unitatii imediat dupa
observarea starii de sanatate (albirea fetei, dezechilibru, iritabilitate, dispnee, stare de lipotimiee, cianoza
extreitatilor etc.) Se indeparteaza ceilalti beneficiari din jurul rezidentului in cauza. Beneficiarul este
asezat pe orizontala, nu este mutat, este desfacut la gat pentru a falicita respiratia.
Asistentul medical /ingijitorul la recomandarea medicului administreaza tratament si daca este
cazul, la indicatiile medicului de familie/specialist al unitatii sau anunta Salvarea la numarul de urgenta
112. Sunt pregatite actele necesare (CI, cupon de familie, fisa de monitorizare ) pentru a putea fi puse la
dispozitia cadrelor medicale de pe salvare sau la spital. Se anunta telefonic apartinatorul/reprezentantul
legal al beneficiarului.
Se va inscrie in Caietul de evidenta /fisa de monitorizare evenimentul petrecut cu detalii ( cum s-a
intamplat, ce a declansat aceasta stare de boala , starea beneficiarului, ora, etc.) Evenimentul va fi trecut si
in Registrul de incidente deosebite la fel cu detalii.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

17
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.8

Cum se actioneaza in cazul in care beneficiarul devine violent

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar devine violent fata de ceilalti
beneficiari, cand este necesara apararea de propriile actiuni care l-ar putea rani si fata de personal.
Beneficiarul cu stari de agitatie psihomotorie, cu tendinte de autoagresivitate, agresivitate fizica si
verbala fata de ceilalti beneficiari precum si fata de personal, este observant, consiliat, folosindu-se toate
metodele de calmare (discutii cu beneficiarul adoptand o tonalitate calda, linistitoare, cu ascultarea
melodiei preferate, plimbari) si foarte important determinarea cauzei pentru starea sa si indepartarea
factorului determinant (conflictul cu un coleg, dorinta de a avea un oarecare obiect) daca este posibil. Este
anuntat asistentul medical, seful de centru. In cazul in care situatia o impune (autoagresivitatea,
agresivitatea fizica fata de ceilalti beneficiari, fata de personal) este imobilizat si izolat, apoi se suna 112.
Daca este posibil, asistentul medical va insoti beneficiarul la unitatea spitaliceasca unde este
transportat. Se va intocmi Raport de incident, cu detalii despre cei care au fost de fata la petrecerea
incidentului. Va fi anuntat apartinatorul/ reprezentantul legal telefonic si se va aplica procedura de sistare
a serviciilor.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

18
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.9

Procedura privind cazul in care beneficiarul paraseste unitatea fara bilet de


voie

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar paraseste unitatea fara bilet de
voie (fara permisiune).
Plecarea beneficiarului din unitate fara bilet de voie este anuntata de orice angajat al caminului, cand
se constata acest lucru. Sunt anuntate organele de politie din raza teritoriala a Caminului de Ingrijire
Batrani Magiresti, respectiv Politia comunei Magiresti. Seful de centru face o sesizare in scris catre
politie.
Personalul de serviciu (ingrijitori, magaziner, sef centru, asistent medical etc.) nu parasesc cladirea
pentru a pleca in cautarea beneficiarului. Seful de centru poate dispune constituirea unei echipe de cautare
doar in cazul in care sunt resurse umane suficiente si continuarea activitatii centrului nu este ingreunata.
La readucerea beneficiarului in unitate sunt evaluate de catre echipa multidisciplinara /asistent social/
psiholog motivele plecari si revizuieste planul Individual de Interventie.
Se va inscrie in Caietul de evidenta de catre asistentul medical de serviciu/personal de ingrijire de serviciu
evenimentul petrecut cu detail i(starea beneficiarului, descrierea imbracamintii , ora. etc). Seful de centru
va consemna cu detalii in registru de incidente deosebite.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

19
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.10

Invoirea beneficiarilor, acordarea biletelor de voie, prelungirea lor


Scopul acestei proceduri este de a stabili maniera de acordare a biletelor de voie si prelungirea
acestora pentru beneficiarii din Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti.
Accesul in comunitate al beneficiarilor, in vederea derularii diverselor activitati (cumparaturi,
plimbari, vizite la diferitele institutii si servicii din comunitate locala etc.) este permis cu acordul sefului
de centru, iar in familie este permis cu aprobarea sefului de centru si a asistentului medical.
Familia / reprezentantul legal completeaza solicitarea catre centru cu cel putin 3-5 zile inainte de
eliberarea biletului de voie, se specifica perioada invoirii si domiciliul.
Familie/reprezentantul legal/ beneficiarul vor respecta termenul de invoire, locatia specificata in
biletul de voie si protocolul privind invoirea in familie, datele de contact si sunt direct raspunzatori cu
medicatia beneficiarului.
In cazul in care se doreste prelungirea Biletului de voie se face o solicitare scrisa catre centru de
apartinator / reprezentant legal cu 3-5 zile inainte de expirarea biletului de boie si sunt direct raspunzatori
de continuarea si administrarea medicatiei beneficiarului invoit.
Peroana care solicita invoirea in familie, are obligatia de a supraveghea permanent beneficiarul
pentru evitarea incidenteleor nedorite.
Biletele de voie, se elibereaza la soicitarea familiei/ reprezentaului legal / beneficiarului in dublu
exemplar (unul este inmanat familiei/ reprezenantului legal / beneficiarului, celalalt ramane la centru),
mentionandu-se locul, data, ora, motivul, durata invoirii si persoana care insoteste beneficiarul.
La recomandarea medicului centrului/ asistentului social, asistentului medical / sefului centru, se
poate da acordul sau nu pentru invoirea beneficiarului.
Biletele de voie sunt semnate de seful de centru alaturi de asistentul medical in cursul saptamanii
intre orele 8-16.
In cazul in care familia / reprezentantul legal nu respecta termenul de invoire, se ia legatura telefonic, se
anunta conducerea centrului. Familia are obligatia sa anunte institutia in momentul in care beneficiarul a
parasit domiciliul fara acordul familiei / reprezentantului legal.

Formulare procedura : Bilet de voie

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

20
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru nr.11

Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii

Caminul de ingrijire Batrani asigura rezidenta beneficiarilor in conditii de siguranta impotriva


abuzurilor si agresiunii externe prin personalul de paza a politiei locale-punct permanent.
Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar este abuzat. Abuzul poate
imbraca urmatoarele forme : abuz fizic , psihic , sexual , financiar , neglijare , discriminare , tratament
degradant sau inuman, la care poate fi beneficiarul de catre personalul centrului , alti beneficiari ,
eventuali membri de familie/ reprezentanti legali.
Echipa pluridisciplinara informeaza personalul de deservire si beneficiarii/reprezentantii lor legali
despre procedura aplicata in centru ca forma de protectie impotriva abuzurilor si neglijenta. Informarile se
consemneaza in Registrul de evidenta privind informarea beneficiarului si in Registrul de evidenta privind
perfectionarea continua a personalului.
Salariatii sunt obligati sa ofere sprijin in scopul prevenirii, identificarii, semnalarii, evaluarii si
solutionarii, in limitele de competenta a oricarei forme de abuz/neglijenta asupra beneficiarilor fie din
partea personalului, fie din partea altor beneficiari sau a persoanelor din afara.
Angajatii care identifica aceste forme si situatii au obligatia sa instiinteze imediat seful de centru,
care aplica legislatia in vigoare anuntand, dupa caz, salvarea, politia, procuratura etc.
Caminul detine un registru privind protectia impotriva abuzurilor, in care responsabilul de caz
consemneaza situatiile sesizate si masurile luate – acestea sunt inscrise in dosarul beneficiarului.
In cazul in care conducerea caminului decide, conform normelor legale in vigoare, masuri de
restrictionare a libertatii de miscare a beneficiarului, acestea sunt de asemenea consemnate in Registrul
privind protectia impotriva abuzurilor si in dosarul beneficiarului.
Beneficiarul abuzat fizic si/sau emotional (sexual, economic) este consiliat,sunt folosite toate
metodele (discutii cu persoane de referinta), pentru determinare cauzei abuzului si indepartarea factorului
determinant.
Se vor consemna situatiile semnalate si masurile luate in fisa de monitorizare si Registrul privind
protectia impotriva abuzurilor . Toate acestea vor fi inscrise si in dosarul beneficiarului.

Formulare procedura:
1. Scala de screening a abuzului din partea persoanei care ingrijeste persoana varstnica
2. Scala de screening a abuzului din partea familiei/altor persoane asupra persoanei varstnice
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

21
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru Nr.12

Inregistrarea si rezolvarea sesizarilor / reclamatiilor

Caminul de Ingrijire Batrani incurajeaza beneficiarii sa isi exprime opinia asupra oricaror aspecte
ce privesc activitatea centrului.
Scopul acestei proceduri de lucru este de a stabilii modul in care se vor formula sesizarile
/reclamatiile facute de beneficiarii si/sau reprezentantii legali, cui se vor adresa si cum se inregistreaza,
modalitatea de raspuns catre acestia si modul de solutionare. Informarea beneficiarilor privind formularea
de sesizari /reclamatii se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la admitere si se consemneaza in
Registrul de Evidenta privind informarea Beneficiarilor.
Beneficiarul sau reprezentantul legal are dreptul de a informa verbal sau in scris printr-o
sesizare/reclamatie cu privire la acordarea serviciilor, comportamentul neadecvat al personalului, un
eveniment deosebit petrecut in camin, sau orice alta problema remarcata de beneficiar/reprezentant legal.
Caminul detine un registru de Reclamatii si pune la dispozitia beneficiarilor un recipient de tip
cutie postala in care acestia pot depune sesizari/reclamatii cu privire la aspectele negative constatate, dar
si propuneri privind imbunatatirea activitatii centrului. Recipientul este dispus intr-un loc accesibil
tuturor, la intrarea in centru sau aceste reclamatii/sugestii poti fi depuse si la sediul Primariei Magiresti
compartimentul Registratura.
Seful de centru trebuie sa desfaca saptamanal cutia in prezenta a 2 beneficiari si sa inregistreze pe
loc in registrul de evidenta a sesizarilor/reclamatiilor cu data si numar.
Atat sesizarile si reclamatiile, cat si modul de solutionare al acestora se arhiveaza intr-un dosar si
se pastreaza la sediul centrului cel putin 2 ani de la inregistrare, iar raspunsul trebuie sa fie oferit in
termen de 30 de zile.
Notificarile si masurile de rezolvare corespunzatoare sunt consemnate in dosarul beneficiarului si
in Registrul de evidenta a incidentelor deosebite.
Sunt notificate cel putin urmatoarele evenimente
a. Decesul unui beneficiar, inclusiv circumstantele in care s-a produs
b. Bolile infectioase si alte boli, conform normelor sistemului de sanatate
c. O ranire sau vatamare importanta ori un accident
d. Contraventii si infractiuni
e. Orice acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului
f. Absenta nejustificata din camin
g. Masurile de restrictionare a libertatii de miscare a beneficiarilor
h. Orice alt eveniment petrecut in camin care afecteaza bunastarea sau siguranta beneficiarilor

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

22
Aprob
Primar, Câdă Ionică

La sediul centrului rezidential se pastreaza si gestioneaza de catre seful de centru toate Registrele
special deschise cu respectarea Standardelor minime de calitate si mentionate in prezentul Manual de
Proceduri pentru asistarea persoanelor varstnice in caminul de batrani.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

23
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru nr.13

Transferul unui beneficiar din cadrul Caminului de Ingijire Batrani Magiresti


intr-o alta institutie de protectie speciala
Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de transfer a unui beneficiar din Caminul de
Ingijire Batrani in alta unitate cu specific asistential, pliabila pe tipologia beneficiarului;
Motivele transferului pot fi:
a) Din ratiuni de ordin medical
b) De comun acord cu beneficiaru/apartinatorul
c) La cererea familiei, a unei persoane interesate sau direct implicate
d) Nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului intern
al furnizorului de servicii sociale(comportamente ale beneficiarului constatate periculoase
pentru el, pentru ceilalti beneficiari sau pentru personal, comportamente care prejudiciaza sau
deranjeaza rutinele zilnice ale activitatilor centrului, altele)
e) In cazuri de forta majora –evenimentul mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea /indeplinirea acestuia (cataclisme naturale, aparitia unui focar de
infectie epidemica)
f) Alte situatii prevazute in contractual de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii si
beneficiar/ apartinator (neplata la timp a contributiei lunare de intretinere datorate de
persoanele obligate la plata/debite restante acumulate )
Demersurile necesare transferului se fac:
a) In baza unei solicitari/ cereri scrise a unei persoane interesate/ direct implicate-
beneficiar/apartinator/reprezentant legal
b) In baza recomandarii medicale
c) In baza hotararii echipei multidisciplinare a Caminului de Batrani Magiresti
d) In cazul unor situatii prevazute in contractual de servicii
Daca se indeplineste una din conditiile sus mentionate se intruneste echipa multidisciplinara in
termen de 5 zile de la primirea solicitarii. Se face evaluarea solicitarii tinand cont de documentele
medicale din evidenta centrului / documente din dosarul de recuperare/dosar social. Dupa evaluare,
echipa ia o hotarare consemnata intru-un proces verbal de intalnire, daca se admite/impune /recomanda
transferal din unitatea noastra.
In cazul in care echipa multidisciplinara a hotarat transferal, in interesul major al beneficiarului se
intocmeste un proces-verbal care va fi avizat/aprobat de catre seful de centru.
Pentru situatiile d) si f) din motivele descrise, se va intocmi o comisie prin dispozitia primarului compusa
din 2 beneficiari, 2 reprezentanti ai personalului, responsabilul de caz care vor analiza situatia si vor
propune masuri. Masurile vor fi aprobate de catre primar.
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

24
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Centru catre care se va directiona beneficiarul trebuie sa trimita acordul preluarii, acesta
arhivandu-se la dosarul fostului beneficiar.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

25
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura Nr.14

Cum se actioneaza in caz de deces sau stare terminala a unui beneficiar


Scopul procedurii de lucrul interne este de a stabili maniera de actiune a specialistilor,
personalului medical si de ingrijire in cazul starii terminale si a descesului unui beneficiar. Stabileste
modul de actiune in cele trei arii: cand beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca, cand
beneficiarul decedeaza in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti si cand beneficiarul decedeaza
in familie.
14.1 Cand Beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca ( S.M.U. Moinesti , Spitalul Ioan
Lascar Comanesti , S.J.U. Bacau , etc.) familia este informata de starea reala in care este beneficiarul si
este pregatita pentru momentul inevitabil ce va urma.
Lucratorul social/asistent social sprijina familia in oficializarea formalitatii de deces. Sunt
pregatite lucrurile si obiectele beneficiarului si sunt predate pe baza de proces verbal apartinatorilor
/reprezentantilor legali.
Apartinatorii / reprezentantii legali au obligatia de a ne inmana o copie a certificatului de deces in
48 de ore de la data intrari in posesie, pentru ca personalul cu atributii de inchidere caz sa definitiveze
dosarul Ex-beneficiarului. Certificatul de deces va fi inmanat asistentului medical.
14.2 Cand beneficiarul decedeaza in cadrul Caminului De Ingrijire Batrani
In cazul inrautatirii starii de sanatate prin diagnostic, patologie, varsta, se anunta din timp familia,
se va face pregatire/consiliere pentru momentul inevitabil si se realizeaza supravegherea permanenta a
beneficiarului, asigurand servicii medicale si tratament corespunzator , inclusiv medicatie pentru terapia
durerii. Centrul amplaseaza un paravan despartitor pentru cei in stare terminala sau in caz de deces, in
cazul in care beneficiarul este cazat intr-o camera cu mai multe paturi.
Centrul asigura astistenta spirituala solicitata de beneficiar – serviciile religioase din cultul solicitat.
Constatarea decesului: decesul este obligatoriu constatat de medicul unitatii / medic de familie
specializat (medicul unitatii anunta Politia si Serviciul de Medicina Legala, doar in cazul unui deces
suspect, argumentat si sustinut de Medicul unitatii)
Dupa constatarea decesului, beneficiarul ramane in pat (pe pavilion) timp de 2 ore. Este anuntat
seful de centru care deleaga o persoana in vederea anuntarii familiei dar nu mai tarziu de 2 ore in scris,
prin telefon, sau posta electronica
Intocmirea certificatului de deces: Certificatul medical constatator al decesului este intocmit
obligatoriu de medicul caminului cu care s-a incheiat contract de prestari servicii. Intocmirea/
completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi numai dupa 24 de ore de la declararea
decesului.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

26
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Daca in decursul celor 2 ore familia/reprezentantul legal / conventional nu au sosit pentru


ridicarea trupului beneficiarului, se va trece la contactarea firmei specializate in servicii funerare cu care
reprezentantul legal a incheiat contract (copia contractului se afla la dosarul beneficiarului).
Familia / reprezentantul legal / conventional are obligatia de a prezenta o copie dupa certificatul
de deces si sa semneze documentatia conform procedurii de iesire (referat inchidere caz, act additional).
Se va consemna cu detalii decesul beneficiarului in fisa de monitorizare a asistentului medical/ caietul de
evidenta a ingrijitorilor.
Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de proces verbal
apartinatorilor/reprezentantilor legali. Lucratorul social/asistent social pastreaza o copie a certificatului de
deces si o arhiveaza la dosarul ex-beneficiarului.
14.3 Cand beneficiarul decedeaza in familie
Apartinatorul/reprezentantul legal are obigatia de a anunta unitatea despre decesul beneficiarului.
Daca documentele in original sunt la unitate (C.I / B.I / C.N ) – se vor pune la dispozitie apartinatorului/
repreznetantului legal, in baza unei solicitarii.
Apartinatorii / reprezentantii legali au obligatia de a ne preda o copie a certificatului de deces in 48 de ore
de la data intrarii in posesie, pentru a-l arhiva la dosarul ex-beneficiarului.
Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de proces verbal
apartinatorilor /reprezentantilor legali.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

27
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru 15.

Relatia personalului cu beneficiarii

Scopul procedurii de lucru stabileste modul de interrealtionare a personalului cu beneficiarii de


servicii socilae institutionalizati in Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti, unitate aflata in subordinea
Comunei Magiresti si cu apartinatorii acestora;
Reglementeaza maniera de lucru dintre personalul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti si
beneficiarii de servicii sociale admisi in aceasta unitate.
Procedura sprijina conducerea centrului/alte organisme abilitate in colaborarea, comunicarea,
eficienta, transparenta, informarea corecta, atitudinea pozitiva dintre cele doua parti: furnizorul de servicii
sociale- Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti si beneficiarii de servicii sociale respectiv apartinatorii-
reprezentantii legali ai acestora.
Personalul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti cunoaste si aplica Carta drepturilor
beneficiarilor, acesta fiind afisata la loc vizibil in interiorul institutiei, in holul de la intrare, spatiul pentru
vizite, carta la care au acces beneficiarii, iar periodic se sustin sesiuni educative adresate acestora.
La nivelul caminului este desemnat un reprezentant al beneficiarilor, pentru a fi in contact direct
si permanent cu problemele acestora, nevoile, dorintele. Acesta are intalniri trimestriale cu conducerea
unitatii. Deciziile importante se iau doar cu consultarea reprezentantului.
Beneficiarii cunosc si aplica regulamentul de ordine interioara al beneficiarilor din cadrul
Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti.
Personalul foloseste un limbaj adecvat si respectuos fata de beneficiari si evita folosirea
termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunitatilor, respecta Codul etic al
angajatilor.
Formulare Procedura:
Chestionar de masurare a gradului de satisfactie al beneficiarului

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

28
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de lucru nr.16

Notificarea incidentelor deosebite

Procedura clarifica si stabileste care sunt incidentele deosebite care pot afecta calitatea
vietii sau siguranta beneficiarilor.
Centrul detine un registru special de evidenta a incidentelor deosebite care afecteaza
integritatea fizica si psihica a beneficiarului – imbolnaviri, accidente, agresiuni sau alte incidente
in care acesta a fost implicat- absenta nejustificata din centru, furt, comportament imoral etc. In
registru se consemneaza data producerii incidentului, natura acestuia, consecintele asupra
beneficiarului identificat prin nume, prenume si varsta, data notificarii familiei si / sau a
institutiilor competente ce trebuie informate conform legii, masurile luate.
Centrul notifica telefonic, in scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al
beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau in care acesta a
fost implicat. In caz de imbolnavire grava a beneficiarului, notificarea se transmite imediat.
Pentru celelalte tipuri de incidente si daca se impune interventia sau suportul familiei, notificarea
se efectueaza in maxim 24 de ore de la producerea incidentului. Aceste notificari se
consemneaza de asemenea in registrul de evidenta a incidentelor deosebite.
Cand exista suspiciuni cu privire la decesul beneficiarului, s-a produs o vatamare
corporala importanta sau accident,a aparut un focar de infectii transmisibile sau orice alt
eveniment care afecteaza calitatea vietii beneficiarilor, centrul informeaza organele competente
prevazute de lege ( organele de cercetare penala , DSP ) de indata.

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

29
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Procedura de Lucru Nr. 17

Sistarea serviciilor

Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatile de incetare/ sistare a furnizarii serviciilor
sociale.
Situatiile in care Caminul de Ingrijire Batrani poate sa sisteze/ suspende acordare serviciilor sociale catre
beneficiar pe o anumita perioada de timp sunt urmatoarele:
a. La cererea motivata a beneficiarului in scopul iesirii din camin pe o perioada determinata se
solicita acodrul scris al persoanei care ii va asigura gazduire si ingrijire necesara pe perioada
respecitva. Acordul poate fi dat prin semnatura biletului de voie.
b. In caz de internare in spital, in baza recomandarilor medicului curant sau a personalului medical
din serviciul de ambulanta;
c. In caz de transfer intr-un alt centru/institutie in scopul efectuarii unor terapii sau programe de
recuperare/reabilitare sau integrare/reintegrare sociala pe perioada determinate. In masura in care
aceste servicii nu sunt in apropierea caminului, se solicita acordul scris al centrului /institutiei
care efectueaza transferul beneficiarului.
d. In cazuri de forta majora (cataclisme, incendii, focar de infectii, etc.) caminul stabileste impreuna
cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia modul de solutionare a situatiei fiecarui beneficiar
(transferul in alt centru, revenirea in familie, ramanerea in centru.)
Constituie motive de incetare a dreptului la servicii privind ingrijirea in camin pe perioada
nedeteriminata urmatoarele:
a. La cererea beneficiarului care are prezervata capacitatea de discernamant, sub semnatura (se
solicita beneficiarului sa indice in scris locul de domiciliu/ rezidenta). In termen de maxim 5 zile
de la iesirea beneficiarului din centru se notifica in scris serviciul public de asistenta sociala de la
nivelul primariei localitatii pe a carei raza teritoriala va locui persoana respectiva cu privire la
prezenta beneficiarului in localitate.
b. Dupa caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernamant si
angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligatiei de a asigura gazduirea, ingrijirea
si intretinerea beneficiaruli. In termen de maxim 48 de ore de la iesirea beneficiarului, centrul
notifica telefonic si in scris serviciul public de asistenta sociala pe a carei raza teritoriala va locui
beneficiarul despre prezenta acestuia in localitate, pentru a falicita verificarea conditiilor de
gazduire si ingrijire oferite;
c. Transfer pe perioada nedeterminata in alt centru de tip rezidential/ alta institutie, la cerere scrisa a
beneficiarului sau, dupa caz, a reprezentantului sau legal. Anterior iesirii beneficiarului din centru
se verifica acordul centrului/institutiei in care se va transfera acesta.
d. La recomandarea centrului rezidential care nu mai are capacitatea de a acorda servicii
corespunzatoare nevoilor beneficiarului sau se inchide. Cu minim 30 de zile anterior datei cand se
Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

30
Aprob
Primar, Câdă Ionică

estimeaza incetarea serviciilor, centrul stabileste impreuna cu beneficiarul si serviciul public de


asistenta sociala pe a carei raza teritoriala isi are sediul centrul , modul de solutionare a situatiei
fiecarui beneficiar( transfer in alt centru, revenirea in familie pe perioada determinata, etc.) orice
situatie in care beneficiarii lipsesc nemotivat din camin pe perioada mai mare de 2 zile
consecutive
e. Refuzul semnarii contractului de furnizare servicii sociale;
f. Plata contributiei de intretinere cu intarziere mai mare de 15 zile;
g. Refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi servicii sociale, exprimat in
mod direct sau indirect (neprezentare in termen de 5 zile de la comunicarea dispozitiei);
h. Retragerea autorizatiei de functionare sau acreditarii Caminului De Ingrijire Batrani Magiresti;
i. Limitarea domeniului de activitate pentru care Caminul de Ingrijire Batrani a fost acreditat, in
masura in care este efectuata acordarea serviciilor sociale catre beneficiarul de servicii sociale;
j. Expirarea duratei pentru care a fost stabilita internarea temporara;
k. Forta majora, daca este invocate;
l. Imposibilitatea financiara a Consiliului Local Magiresti de a sustine diferenta de cost
lunara/beneficiar a serviciilor sociale acordate;
m. Orice situatie in care contractul de acordare servicii de ingrijire inceteaza sau este reziliat;
n. Caz de deces al beneficiarului;
o. In cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibila gazduirea
acestuia in centru in conditiile de Securitate pentru el, ceilalti beneficiari sau personalul centrului;
p. Cand nu se mai respecta clauzele contractuale de catre beneficiar;
q. Nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a angajamentului individual;
Incetarea / sistarea serviciilor acordate beneficiarului in ultimele trei situatii mentionate mai sus se
realizeaza prin raportul de iesire aprobat de primar in urma deciziei luate de o comisie stabilita prin
dispozitia primarului. Comisia va fi formata din seful de centru, 2 reprezentanti ai personalului,
responsabilul de caz si reprezentantii beneficiarilor.
Exista un protocol de colaborare cu Centrul Rezidential din cadrul Complexului de Servicii
Sociale Moinesti, care are rolul de a intocmi activitati de parteneriat pentru servicii de cazare si hrana,
in cazul suspendarii/ retragerii licentei de functionare si asumarea decontarii acestora. Prezentul
protocol are durata nedeterminata.

Formulare Procedura
1. Referat inchidere caz
2. Raport iesire din camin

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

31
Aprob
Primar, Câdă Ionică

Prezentul manual de proceduri se completeaza de drept cu aparitia unor acte legislative


din sfera sociala / modificarile interne ale unitatii/ dispozitiile primariei Magiresti/ hotararile
Consiliului Local Magiresti.
Orice persoana nou angajata/delegata/detasata/voluntar respecta si-si insuseste pezentrul
Manual de proceduri.

Sef Centru
Cîdă Liviu-Cătălin

Vizat de legalitate
Secretar general Bucurel Iulia Mihaela

32

S-ar putea să vă placă și