Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

IZVOARE

Biblia sau Sfânta Scripturã, Ediţia jubiliarã a Sfântului Sinod, Bucureşti, 2001
Miniat Ilie, Didahii şi Predici, traduse de Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru,
Editura Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, Bucureşti, 1945, 710 p.

DICŢIONARE

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei Române,


Bucureşti, 1982
Dictionnaire de Theologie Catholique, commence sous la direction de A.
Vacant, E. Mangenot et continue sous cel de E. Amam, t. 10, deuxieme
partie, Paris – VI, 1929, p. 1769 – 1773

CÃRŢI, STUDII, ARTICOLE

Dalea, Arhim. Iustinian, Ilie Miniat, în Studii Teologice, XV (1963), nr. 9 –


10, pag. 577 – 597
Gordon, Pr. Lector Dr. Vasile, Predica ocazionalã (Pareneza) – Tezã de
doctorat în teologie – Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 262 p.
Iliescu, Pr. Dem Palanca, Viaţa şi opera lui Ilie Miniat, vol. 1, Bucureşti,
1936, 148 p.
Ivan, Pr. Dr. Ilie, Omiletica Ortodoxã. Repere teoretice, metodice şi practice,
Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului 1999, 404 p.
Miniat, Ilie, Didahii la Postul Mare, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, (reeditare a
primei părţi a volumului II din 1945)