Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţia de misiune a CESE

Angajat în construcţia europeană, CESE contribuie la consolidarea legitimităţii democratice şi a


eficacităţii Uniunii Europene, oferind organizaţiilor societăţii civile din statele membre posibilitatea
să îşi exprime punctele de vedere la nivel european. Comitetul îndeplineşte trei funcţii principale:

 să contribuie la o mai bună adaptare a politicilor şi legislaţiei europene la realităţile


economice, sociale şi civice, acordând asistenţă Parlamentului European, Consiliului şi
Comisiei Europene, utilizând experienţa şi reprezentativitatea membrilor săi, dialogul şi
eforturile de a asigura consensul în slujba interesului general;

 să promoveze dezvoltarea unei Uniuni Europene mai participative, mai apropiate de


cetăţeni, care să acţioneze ca un forum instituţional de reprezentare, informare,
exprimare şi dialog al societăţii civile organizate;

 să promoveze valorile pe care se bazează integrarea europeană şi să militeze, în Europa


şi în lume, pentru cauza democraţiei, a democraţiei participative şi pentru dezvoltarea
rolului organizaţiilor societăţii civile.

_____________

f_ces8261/2010 EN - ACUC/RARO/at

RO

S-ar putea să vă placă și