Sunteți pe pagina 1din 2

TEME REFERATE MASTER CEDO

1. Drepturile omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite -


Carta O.N.U., Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactele
internaţionale cu privire la drepturile omului
2. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante şi Convenţia
asupra eliminării formelor de discriminare faţă de femei -
drepturi garantate, mecanisme de control

3. Convenţia cu privire la drepturile copilului - drepturi garantate,


mecanisme de control, legislaţie naţională, politici internaţionale
şi naţionale

4. Organizaţia Internaţională a Muncii – drepturi garantate şi


mecanisme de control

5. Curtea Europeană a Drepturilor Omului - organizare şi


procedură

6. Dreptul la libertate şi la siguranţă în România şi în jurisprudenţa


Curţii Europene a drepturilor omului

7. Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenţa Curţii Europene a


drepturilor omului şi jurisprudenţa împotriva României

8. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie – în România şi


în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

9. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie – în România şi


în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

10. Libertatea de exprimare – în România şi în jurisprudenţa Curţii


Europene a Drepturilor Omului

11. Libertatea de întrunire şi de asociere– în România şi în


jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
12. Dreptul de proprietate – jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului şi jurisprudenţa împotriva României –
sinteză şi concluzii

13. Dreptul la educaţie – în România şi în jurisprudenţa Curţii


Europene a Drepturilor Omului

14. Drepturile minorităţilor în Europa

15. Carta socială europeană revizuită - drepturi garantate şi


mecanisme de control

16. Convenţii ale Consiliului Europei - Convenţia pentru prevenirea


torturii si a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante,
Convenţia europeana privind lupta împotriva traficului de fiinţe
umane, Codul European de securitate socială - drepturi garantate
şi mecanisme de control

17. Uniunea Europeană şi drepturile omului - Carta drepturilor


fundamentale

18. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă în dreptul


comunitar

S-ar putea să vă placă și