Sunteți pe pagina 1din 1

TEME LUCRĂRI DIZERTAŢIE

1. Organizaţii internaţionale cu atribuţii în materia dreptului


internaţional al muncii şi al securităţii sociale: Organizaţia
Naţiunilor Unite, Organizaţia Internaţională a Muncii
2. Reglementări sociale ale Consiliului Europei
3. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă în dreptul
Uniunii Europene
4. Reglementările Uniunii Europene în domeniul muncii şi
securităţii sociale: egalitatea sexelor
5. Reglementarea condiţiilor de muncă în dreptul Uniunii
Europene: securitatea şi sănătatea la locul de muncă
6. Reglementările Uniunii Europene în domeniul relaţiilor
profesionale
7. Protecţia drepturilor salariaţilor în reglementările Uniunii
Europene
8. Norme ale Uniunii Europene privind şomajul şi politica de
ocupare în Uniunea Europeană
9. Securitatea socială în dreptul Uniunii Europene; principii
fundamentale
10. Formarea profesională; recunoaşterea stagiilor de
formare profesională
11. Tratate şi alte documente comunitare relevante în
domeniul ocupării şi securităţii sociale: Carta Comunităţii privind
drepturile sociale fundamentale ale muncitorilor; Carta
drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene; Tratatul de la
Lisabona
12. Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene
13. Parlamentul European: compunere, atribuţii, dispoziţii în
Tratatul de la Lisabona
14. Consiliul Uniunii Europene: compunere, atribuţii, dispoziţii
în Tratatul de la Lisabona
15. Comisia Europeană: compunere, atribuţii, dispoziţii în
Tratatul de la Lisabona
16. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: compunere şi
competenţă jurisdicţională

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu

S-ar putea să vă placă și