Sunteți pe pagina 1din 16

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI PATOLOGICE

Importanta analizelor de laborator:


- Completează simptomatologia bolilor cu elemente obiective
- Infirmă sau confirmă diagnosticul clinic
- Reflectă evoluţia bolii şi eficacitatea tratamentului
- Confirmă vindecarea
- Semnalează apariţia unor complicaţii
- Permit depistarea îmbolnăvirilor infecţioase ca şi a persoanelor sănătoase purtătoare
de germeni patogeni.

Rolul asistentei:
· recoltează analizele la indicaţia medicului
· respectă orarul recoltărilor
· pregătirea psihică - informarea pacientului
· pregătirea fizică a pacientului - regim alimentar, repaus la pat, aşezarea în poziţie
corespunzătoare în funcţie de recoltare
· pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare
· efectuarea tehnicii cu profesionalism
· completarea imediată şi corectă a buletinului de analiza care va cuprinde: numele
şi prenumele pacientului, nr salonului şi patului, natura produsului, analiza cerută, data
recoltării.
· etichetarea produsului
· transportul analizelor la laborator în condiţii de securitate, ambalate corespunzător
(cutii cu capac).
VACUTAINERELE ŞI RECIPIENTE PENTRU RECOLTAREA
ANALIZELOR DE LABORATOR

1. Eprubeta pentru examen sumar urina (Examen sumar de urină)


2. Urocultor (Urocultură)
3. Tub recoltare sânge pentru determinarea analizelor biochimice şi imunologice
(capac roşu)
4. Tub recoltare sânge pentru determinarea analizelor biochimice şi imunologice
(capac galben)
5. Tub recoltare sânge K2-EDTA pentru determinarea analizelor hematologice
(capac mov)
6. Tub recoltare sânge 3.2% citrat citrate de sodiu pentru determinarea testelor de
coagulare (capac bleu)
7. Tub recoltare sânge 3,8% citrat de sodiu pentru determinarea VSH (viteza de
sedimentare a hematiilor (capac negru)
8. Tub recoltare sânge Sodiu F-K3-EDTA pentru determinarea glicemiei (capac
gri)
9. Coprocultor (materii fecale)
10. Coprocultor cu mediu de transport (materii fecale - coprocultura)

Tipuri de laboratoare:
A B
Laborator de hematologie: pentru analize hematologice; aceste analize se execută în
majoritatea bolilor şi în mod special în bolile de sânge.
Laborator de biochimie: executa analize biochimice din sânge, urina şi alte produse,
analizând substanţele minerale sau organice din compoziţia lor.
Laborator de microbiologie: depistează existenta microbilor, în cazul bolilor
infecţioase.
Laborator de virusologie: depistează existenta viruşilor în produsul biologic recoltat.
Laborator de parazitologie: pune în evident diferiţi paraziţi, localizaţi în corpul
uman.
Laborator de serologie: pune în evidenţă anticorpi fabricaţi de corpul uman cu ocazia
unei eventuale boli microbiene.
Laborator de endocrinologie: pentru analiza hormonale
Laborator de micologie: pentru analiza ciupercilor.
Laborator de igienă: pentru analiza apei, aerului, alimentelor
Laborator de toxicologie: pentru analiza toxinelor din corp.

RECOLTAREA SÂNGELUI
Sângele se recoltează pentru examene:
- hematologice
- biochimice
- bacteriologice
- parazitologice
- serologice - cercetează prezenţa sau absenţa anticorpilor în serul bolnavului
Recoltarea se face prin:
· puncţie capilară
· puncţie venoasă
· puncţie arterială
Recoltarea cu sistem · material pentru puncţie venoasă
vacutainer · holder +ac steril; vacutainere
· formular analize pentru laborator
· recipient special de colectare şi transportare a probelor de laborator
· bandaj adeziv pentru locul puncţiei
· recipiente pentru colectarea deşeurilor
Conţinut/antico
Tip de vacuum Tip de examene
agulant
capac roşu fără aditivi, examene biochimice, serologi
fără determinare de grup sanguin
anticoagulant
capac mov EDTA hematologice, HLG
capac negru citrat de Na VSH
capac albastru citrat de Na Hematologie, timp de protrombină, fact
ai coagulării
capac verde heparină biochimie, electroliţi, hormoni, g
arteriale
capac galben citrat de hemocultură pentru germeni anaerobi
dextroză
capac gri hemocultură pentru germeni aerobi
Efectuarea puncţiei
   - Se spală mâinile şi se pun mânuşile;
   - Se pregătesc vacuumurile, se etichetează;
   - Se alege locul: venele de la plica cotului (vena mediană, cubitală, vena
cefalică şi bazilică); venele antebraţului şi cele de pe faţa dorsală a mâinii
folosind ace mai mici;
   - Se selectează venele uzuale;
   - Dacă venele nu sunt vizibile, se procedează astfel:
    → se încălzesc aplicând o compresă caldă sau se masează braţele;
    → se balansează braţele în jos (sub nivelul inimii) câteva minute pentru
a se umple venele;
    → se loveşte uşor cu indexul fosa anterocubitală;
   - Se pune materialul de protecţie sub braţul pacientului pentru a nu păta
patul cu sânge sau dezinfectant;
   - Se palpează vena aleasă cu indexul (nu cu policele pentru a diferenţia
de arteră);
   - Se pregăteşte vacuumul prin îndepărtarea capacului necolorat al acului
dublu (care acoperă partea de ac în înveliş de cauciuc) prin răsucire uşoară;
   - Se înşurubează bine în holder;
   - Se verifică poziţia braţului care trebuie să fie îndreptat în jos;
   - Se aplică garoul la 5 - 8 cm deasupra locului puncţiei;
   - Se face dezinfecţia locului cu mişcări circulare de la centru spre
periferie (evitând transportul germenilor spre locul înţepăturii);
   - Se lasă să se usuce sau se şterge cu un tampon;
   - Se îndepărtează capacul colorat al acului dublu
   - Se fixează vena aplicând policele mâinii nedominante la 2-3 cm. sub
abord pentru a evita accidentele determinate de mişcarea bruscă a
pacientului;
   - Se introduce acul în venă cu bizoul în sus, orientat oblic sub un unghi
de 10- 30grade în funcţie de calibrul şi profunzimea venei;
   - După intrarea în venă se constată scăderea rezistenţei la înaintare şi se
pătrunde în lumenul vasului 1-2 cm.;
   - Se alege primul tub şi se împinge în holder apăsând cu degetele
mijlociu şi arătător pe marginea holderului până ce partea acului dublu
dinspre tub străpunge diafragmă de cauciuc a capacului tubului (acul
trebuie să înţepe zona centrală a capacului);
   - Vacuumul din tub extrage din venă cantitatea de sânge prestabilită;
   - Se îndepărtează garoul (nu se lasă mai mult de 1 minut);
   - Când primul tub este plin şi sângele nu mai curge, se scoate din holder
şi din ac (apăsând cu degetul mare bordura holderului);
   - Se umplu cu sânge celelalte tuburi conform recomandării şi respectând
schema de recoltare;
   - Tuburile cu anticoagulant se răstoarnă cu mişcări lente pentru a realiza
un amestec omogen.
    Observaţii:
În timpul recoltării, tuburile sunt menţinute cu capacul în sus.
Conţinutul tubului nu trebuie să atingă capacul sau capacul acului pe
durata veno-puncţiei.
Braţul pacientului trebuie să fie plasat în jos.
După umplerea ultimului tub, acul se scoate din venă.

Ordinea de recoltare a tuburilor:


1. Recipientele pentru hemocultură;
2. Tuburile fără aditivi;
3. Tuburile ce conţin citrat;
4. Tuburile ce conţin heparină;
5. Tuburile ce conţin EDTA
De respectat
§ utilizaţi mănuşi de unică folosinţă pentru fiecare pacient căruia i se
recoltează probe de sânge
§ evitaţi puncţionarea în zonele în care există leziuni cutanate;
§ dezinfectaţi zona aleasă pentru puncţionare cu ajutorul unui tampon
steril îmbibat în soluţie de alcool 70%, prin mişcări circulare, din interior
spre exterior
§ după tamponare, lăsaţi să se usuce zona înainte de a trece la
puncţionare (dacă zona este umedă, poate fi indusă hemoliza probei);
§ la sfârşitul puncţionării, aplicaţi imediat un tampon compresiv
pentru a asigura hemostaza şi a evita formarea hematomului (durata
recomandată a compresiei 2-3 minute);
§ formularul de cerere analize trebuie completat corect şi clar cu
datele pacientului, analizele cerute, data şi ora recoltării, numele medicului
care indica analizele.
§ fiecare eprubetă trebuie completata corect şi clar cu datele
pacientului
§ a se evita agitarea puternică şi bruscă a eprubetelor deoarece se
poate produce hemoliza.
§ acul de puncţie nu va fi reintrodus în teacă (pentru a evita
înţeparea), îndoit sau tăiat, ci va fi depus într-un container de plastic
rezistent la reziduuri înţepătoare sau tăietoare.

Examene hematologice
Test Mod de recoltar Valoare normală/unitate
Pv=puncţie venoasă de măsură
Pc =puncţie capilară
Ř Hemoleucogramă cu pc
formula leucocitară Pv.cu holder+ac în
vacutainer dop mov
(conţine EDTA)
Sau
Cu seringa 2ml-
2ml sânge/EDTA
· Hemoglobină (Hb) B:13-17g/100mL
“ F:11-15g/100mL
· Hematocrit (Ht) “ B:42-48%
F:40-43%
· Eritrocite (H) (hematii, “
globule roşii) 4 000 000-6 000 000/mmc
· Leucocite (L) “ 4000-10000/mmc
(globule albe) >leucocitoză
>leucopenie
· Formula leucocitară “ ü Granulocite neutrofile
- Nesegmentate (GNnesegm) =1-
4%; 50-250/mmc
- Segmentate (GNsegm) =50-
70%; 2500-4800/mmc
ü Limfocite=25-30/%; 1200-
2400/mmc
ü Monocite =4-8%; 300-
640/mmc
ü Eozinofile =1-3%; 100-
200/mmc
ü Bazofile =0,5-1/%; 20-
40/mmc
· Trombocite “ 150 000-400 000/mmc

Ř VSH (viteza de pv fără stază; F:1h=2-12mm; 2h=12-20mm


sedimentare a hematiilor) Vacutainer dop negru B:1h=1-10mm; 2h=7-15mm
(cu citrate de Na)
Sau
Cu seringa 2ml
-1,6mlsange/0,4ml citrate
de sodium 3,8%
Ř Teste de coagulare:

· APTT (activitate parţial pv. Vacutainer 25-35”


a tromboplastinei tisulare Dop bleu
· Timp Quick “ 13-15”
Sau
Cu seringa de 5ml cu ac
· Timp Howel sterile-4,5ml sânge/0,5ml
citrat de sodiu 1-2minute
· IP (Indice de “ 85-100%
protrombina)
· Fibrinogen 200 -400mg/dl
· Timp de sângerare –TS pc 2-4minute
Este timpul care se scurge din
momentul înţepării lobului
urechii sau pulpei degetului până
la oprirea sângerării
· Timp de coagulare-TC pc 5-8minute
Este timpul scurs de la recoltare
(punere pe lamă) până la
coagularea picăturii

Hemoleucograma completă (HGL)


· RBC (eritrocite sau hematii) – Numărul de globule roşii din sânge
· WBC (leucocite) – Numărul de globule albe din sânge
· HGB (hemoglobină) – Cantitatea totală de hemoglobină din sânge
· PLT (platelete sau trombocite) – Numărul de trombocite
· HCT (hematocrit) – Masa de globule roşii dintr-un anumit volum de sânge
exprimată în procente
· numărătoare diferenţială a leucocitelor (formula leucocitara)
- neutrofilele (NEU)
- eozinofilele (EOS)
- limfocitele (LY)
- monocitele (MO)
- basophile (BAS)
Indici eritrocitari:
· volumului eritrocitar mediu (VEM, MCV);
· hemoglobina eritrocitară medie (HEM, MCH);
· concentraţia eritrocitara medie de hemoglobină (CHEM, MCHC);
· lărgimea distribuţiei eritrocitare (RDW)
VITEZA DE SEDIMENTARE A HEMATIILOR (VSH)

Mod de recoltare –punctie venoasa cu holder+ac -vacutainer cu capac negru sau:


· seringa de 2ml şi ac de puncţie venoasă;
· pipete Westergreen cu stativul corespunzător;
· citrat de sodiu 3,8%, soluţie sterilă;
· materiale necesare recoltării sângelui prin puncţie venoasă.
Tehnica
@ se aspira în seringa soluţie de anticoagulant cu care se clăteşte seringă, reţinându-
se 0,4ml;
@ se puncţionează vena, după dezinfectare, şi se aspira sânge în seringa până la 2 ml;
@ conţinutul seringii se amesteca prin câteva mişcări de răsturnare;
@ proba se trece apoi într-o eprubetă din care se aspira cu pipeta Westergreen până la
diviziunea 0, astfel încât coloana de sânge să fie continuă;

@ se plasează pipeta în stativ în poziţie perfect verticală;


@ citirea se face după o oră, iar rezultatul se exprimă în mm coloana de plasmă
separată de eritrocite în decurs de o oră (mm/oră).
Valori normale:
• bărbat: 1 – 10 mm/oră;
• femeie: 2 – 13 mm/oră;
Variaţii fiziologice:
• la femei, V.S.H.-ul creşte în timpul menstruaţiei;
• la femei, V.S.H.-ul creşte în sarcina (mai ales în ultimele luni).
Variaţii patologice:
• Creşterea V.S.H.-ului apare în boli infecţioase sau inflamatorii (pneumonii,
rheumatism articular acut, tuberculoza activă, septicemie, pielonefrite), în anemii, infarct
miocardic, leucemii, neoplasme, etc.
• Scăderea V.S.H.-ului apare în poliglobulii, etc.
SÂNGE -BIOCHIMIE

Test Mod de recoltare Valori normale/unit.


mas.
· Uree p.v. vacutainer cu dop roşu 15 -45 mg/dl
(fără anticoagulant)
· Creatinina “ 0,6 -1,2 mg/dl
· Acid uric “ 1,5-7mg/dl
· Glicemie “ 65 -110 mg/dl
· ALT/TGP “ 9-52/U/L
TGP (transaminaza glutam
piruvica)
ALAT/ALT
(alaninaminotransferaza)
· AST/TGO
TGO (transaminaza glutam oxalică)
ASAT/AST
(aspartaminotransferaza 14-36U/L
· GGT-gama GT “ 0-40U/L
· Ionograma (dozarea ionilor) “ Cl -98 – 107 mmol/l
K-3,5 -5,00 mmol/l
Na -135 -145 mmol/l
Ca-85-110/mmol/L
· Trigliceride “ 40-165mg/dl
· Colesterol “ 120 - 200 mg/dl
· HDL” colesterol bun” F:45-65mg%
B:35-55mg%

· LDL” colesterol rău” <150mg%


· Bilirubina totală “ 0-12mg/L
· Bilirubina directă 0-3mg/dl
· Bilirubina indirectă 0-11mg/dl
· Fosfataza alcalină “ 38-126/U/L
· Magneziu “ 1.70-2.70mg/dl
· Rezerva alcalină “ 22-29mmol/l
· Amilaza “ 25-110/U/L

RECOLTAREA DE TESTE SANGUINE PENTRU MĂSURAREA


GLICEMIEI.
Materiale necesare:
 mănuşi
 glucometru portabil
 păduri alcoolizate
 comprese tifon
 bandaj adeziv
Pregătirea echipamentului:
· se va verifica glucometrul şi toate accesorile acestuia (ace, reserve, banda de
citire, baterie etc)
Recoltarea:
ü confirmarea identităţii pacientului (pentru a se evita confuzia şi a nu se lua
analize la un alt pacient).
ü se comunică pacientului ce i se va face, i se va explica procedura pentru a-i
reduce anxietatea şi a ne asigura de cooperarea sa.
ü se selectează locul puncţiei (deget sau lobul urechii pentru adulţi, călcâie
pentru nounascut)
ü se spală mâinile bine şi se pun mănuşi
ü dacă este necesar, pentru dilatarea capilarelor, se pot aplica comprese calde,
umede timp de 10 minute
ü se şterge locul ales pentru puncţie cu alcool şi apoi se usucă cu o compresă
ü se pregăteşte glucometrul (se calibrează şi de deschide) şi apoi se puncţionează
locul dintr-o singură mişcare scurtă şi rapidă
ü după puncţionare se va evita să se facă compresie sau să se “stoarcă” locul,
pentru a evita amestecarea sângelui capilar cu alte fluide tisulare.
ü se lasa să curgă picătură de sânge pe banda pregătită a glucometrului,
asigurându-ne că este suficientă pentru citirea rezultatului
ü după recoltare se menţine compresie pe locul puncţionării până se opreşte
sângerarea
ü după oprirea sângerării se aplică un bandaj adeziv.
ü se notează rezultatul, data şi ora.
@ se va evita recoltarea din locuri edematiate, cianotice. Dacă nu se poate obţine
sânge capilar, se va puncţiona o venă cu seringa şi se va pune din seringă pe banda
glucometrului o picătură mare de sânge
@ dacă pacientul va trebui să folosească acasă glucometrul şi să îşi recolteze
singur trebuie învăţat să o facă corect cel mai indicat fiind să I se ofere şi un ghid scris de
folosire a glucometrului. De asemenea vă trebui să ştie care sunt valorile glicemice anormale
pentru care va trebui să vină la spital
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SÂNGE
HEMOCULTURA:

Definiţie · introducerea sângelui pe mediu de cultură pentru examen


bacteriologic
- Identificarea bacteriilor prezente în sânge când se suspectează
- O septicemie (cu stafilococ, meningococ, bacil Koch-bolnavul are
Scop febră ridicată cu oscilaţii mari, frison, stare generală alterată)
- O bacteriemie: febră tifoidă, bruceloza, endocardita malignă
subacută
Materiale necesare: @ garou
@ mănuşi sterile, masca facială
@ păduri cu alcool şi dezinfectant pe bază de iod
@ seringa sterilă de 10 ml pentru adulţi şi de 2-5 ml pentru
copil
@ câmp decupat steril
@ 3 sau 4 ace sterile
@ recipiente cu medii de cultură anaerob şi aerob
@ formular cerere analize laborator
@ recipient pentru transportat analizele
@ comprese
@ bandaj adeziv
@ etichete
@ tăviţa renală
Pregătirea echipamentului:
· se va verifica data de expirare a recipientelor cu mediile de
cultură.
Recoltarea: @ confirmarea identităţii pacientului (pentru a se evita
confuzia şi a nu se lua analize la un alt pacient).
@ se comunica pacientului ce i se va face, i se va explica
procedura pentru a-i reduce anxietatea şi a ne asigura de cooperarea
sa.
@ se va explica pacientului că vor fi necesare 3 probe de sânge
la intervale diferite de timp.
@ se spală mâinile bine şi se pun mănuşi sterile
@ se montează garoul proximal faţă de zona aleasă pentru
puncţie
@ se dezinfectează zona aleasă pentru puncţie cu păduri cu
alcool iodat sau betadine. Curăţarea zonei se face dinăuntru spre în
afară pentru a se preveni contaminarea zonei puncţionate cu flora
existenta pe pielea din jur.
@ după dezinfectarea zonei se aşteaptă să se usuce înainte de
puncţionare
@ se recoltează 10 ml sânge într-o seringă pentru adult şi 2
până la 6 ml pentru copil
@ se dezinfectează cu păduri pe bază de iod dopul de cauciuc
al recipientul cu mediu de cultură
@ se schimbă acul de la seringă cu care s-a recoltata sângele
@ se introduc 5 ml de sânge în recipientul cu mediu de cultură
la adulţi şi 2 ml pentru copil
@ se etichetează recipientul pentru hemocultura cu datele
pacientului, data şi ora recoltării numele medicului care a indicat,
temperatura pacientului în momentul recoltării, specificarea
oricărei antibioteraii recente, suspiciunea de diagnostic.
@ se transporta imediat la laborator
@ se descarcă seringă, mănuşile şi acele în recipiente
specifice, separate
@ Indiferent de tipul de mediu de cultură este necesară
verificarea cantităţii de sânge venos care trebuie recoltata pentru a
se asigura raportul optim sânge/mediu ce constă în 10 ml sânge
venos sau 5 ml sânge venos la 50 ml mediu de cultură (1/5 - 1/10).
Evaluarea rezultatelor o normal-hemocultură negative
o patologic –se identifică germeni patogeni;
o se efectuează antibiograma

Flacoane de hemocultură cu medii aerobe şi anaerobe de tip BACTEC.