Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect Didactic

Data:10.12.2013

Clasa:VIII-a

Obiectul:chimia

Subiectul:Acizii neoxigenati.Sarurile.

Tipul lectiei:mixta

Durata:45min

Profesor:Bulmaga Viorica

Institutia:L.T.Brinzenii Vechi

Competente specifice:

C1:Dobindirea cunostintelor si abilitatilor din domeniul chimiei.

C2:Comunicarea in limbajul specific chimiei.

Subcompetente:

Definirea notiunilor chimice;

Determinarea metodelor de obtinere a acizilor neoxigenati si sarurilor.

Obiective operationale:Elevii la finele lectiei vor fi capabili sa:

O1:Sa defineasca notiunile chimice:acizi neoxigenati,saruri cu ajutorul textului din


manual.

O2:Sa determine metodele de obtinere a acizilor neoxigenati.

O3:Sa numeasca acizii neoxigenati dupa algoritmul propus in plan.

O4:Sa deduca experimental actiunea acizilor neoxigenati asupra indicatorilor.

O5:Sa determine metodele de obtinere a sarurilor.

Metode si procedee:lucru cu manualul,explicatia,problematizarea,tablita


solubilitatii,observatia,experimentul chimic,algoretmizarea,paianjenul chimic.
Etapele Obie Activitatea profesorului Activitatea elevului Du Metode si
lectiei c rat proced.
tive a
Moment Salut elevii si verific daca au Elevii saluta profesorul
Organiz. pregatit necesarul pentru lectie. si se pregatesc de
lectie.
Intreb elevii ce au avut de
pregatit pentru acasa.
Pe tabla vor fi scrise 2 elevii vor raspunde:
insarcinari,la care vor trece 2 Acizii neoxigenati si
elevi si le vor rezolva; bazele.
Elevii numiti vor
rezolva insarcinarile la
tabla,dupa care colegii
I.Din sirul de oxizi selecteaza vor verifica daca au
doar oxizii acizi. raspuns corect.
P2O5,
N2O5,BaO,SiO2,CaO,MgO,CO2,SO3 Oxizii acizi sunt:
. P2O5,N2O5,SiO2,CO2,SO3.

II.Completati ecuatiile reactiilor


si stabiliti coeficientii.
MgO+......=MgCl2+......
P2O5+.......=H3PO4
SO2+H2O=

Pina ce elevii vor lucra la tabla +2HCl=MgCl2+H2O


ceilalti vor raspunde la +3H2O
urmatoarele intrebari: =H2SO3
-ce numim acizi
_ce numim baze Elevii vor rspunde
_ce numim oxizi acizi
_ce numim oxizi bazici
De exemplificat.
_acizii sunt
subst.compuse
formate din atomi de
hidrogen si radical acid
oxigenat,H2SO4
_bazele sunt
subst.comp.form din
atomi de metal si
grupa OH,NaOH
_Oxii care le corespud
Fiecare din voi folositi zi de zi in acizi,CO2,
mincare sare de bucatarie,ea are _oxizii care le
formula chimica NaCl,care este corespund baze,Na2O.
extrasa din lacurile sarate si
minele de sare,cele mai
apropiate mine de sare sunt in
Ucraina,Rominia,Rusia.Sare de
buc.este folosita la obtinerea
HCl,sapunului,in
alimentate,conservare.

Realizare Anunt tema noua si o scriu pe Elevii noteaza tema


a sensului tabla:Acizii neoxigenati.Sarurile. noua in caiete.

Voi propune elevilor sa gaseasca


O1 in manual notiunele de:acizi Elevii vor nota
neoxigenati,saruri. notiunile in caiet lucru cu
-acizii neoxigenati sunt manualul,
subst.comp.formate explicatia
din atom de hidrogen
si radical acid
neoxigenat.
-sarurile sunt
subst.comp.formate
din atomi de metale si
radical acid.

Voi explica elevilor cum se obtin


acizii neoxigenati:
O2 Se obtin la interactiunea
hidrogenului cu fiecare radical
acid neoxigenat; Elevii vor trece cite problemat
H2+I2=2HI unul la tabla pentru a ,
la urmatorii acizi voi trece cite rezolva ecuatiile si vor
un elev la tabla si vor rezolva face notite in caiete. explicatia,
ecuatiile de obtinere a acizilor
H2+Br2=2HBr tablita
solu
H2+Cl2=2HCl bilitatii,
H2+S=H2S

Denumirea acizilor neoxigenati


se face dupa urmatorul algoritm:
-de la cuvintul acid
-denumirea nemetalului,
-sufixul hidric.
dupa acest algoritm voi propune Elevii vor numi acizii
elevilor sa numeasca acizii. neoxigenati:
O3 HI-acid iod hidric
HCl-acid clor hidric
HBr-acid brom hidric algoretmi
H2S-acid sul hidric. zarea,

O4

S-ar putea să vă placă și