Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul : Educaţia estetică

Subcompetenţe :
Formarea atitudinii estetice faţa de valorile naturii, societăţii şi artei ;
Dezvoltarea capacităţii de a crea frumosul prin cultivarea aptitudinii
artistice ( literare, dramatice, muzicale ale elevilor ).

Obiectivele operaţionale :
Cunoaşterea :
O1 – să explice sensurile cuvîntului frumos ;
O2 – să definească conceptele gustului estetic, judecată estetică, am manierat ;
Aplicarea :
O3 – să descopere iluminismul din artă, natură, arta socială.
O4 – să cunoască diverse stiluri vestimentare.
Extragere :
O1 – să evalueze comportamentul personajelor ;
O2 – să propună soluţii cu privire la formarea unui comportament civilizat,
exprimîndu – şi argumentat opinia.
Strategii didactice : lanţul asociativ, tehnic „ Citate ”, expoziţia de muzeu,
jocul de rol, studiul de caz, tehnica PRES
Mijloace de învăţămînt : suport teoretic, dicţionar explicativ, costume
naţionale, recuzită pentru jocul de rol, Power Point.
Forme de organizare : individual, frontal, în grup.
Audierea cîntecului „ Păstorul singuratic ”, interpretat de Constantin
Moscovici. Verbalizarea cîntecului. ( 2 min. )
Verificarea temei pentru acasă ( 3 min. )
Explicarea sensurilor cuvîntului „ frumos ” şi construirea lanţurilor
asociative : frumos e cîntecul ciocîrliei ; frumos e zîmbetul dulce al copilului ;
frumos e teiul în floare ; frumos e salutul cu oamenii dragi etc.
Identificarea subiectului
– Astăzi vom vorbi despre frumosul din viaţa cotidiană, pornind de la
maxima lui A. P. Cehov : „ La om totul trebuie să fie frumos şi faţa, şi
îmbrăcămintea, şi faptele, şi cugetul ”.
Vom încerca să explicăm ce este frumosul prin intermediul tehnică „ Citate”.
Lucru în grup :
Primul grup : trupul omenesc este frumos numai în măsura în care
oglindeşte sufletul. ( Constantin Brâncuşi )
Al doilea grup : Frumosul este simbolul binelui moral. ( Imanuel Kant )
Al treilea grup : Frumuseţea este strălucirea adevărului şi mireasma
bunătăţii. ( Folclor )
Lucru în grup :
– Care îmbrăcăminte este, în viziunea voastră , frumoasă , stilată ?
Tehnica „ Expoziţia de muzeu ”. Fiecare reprezentant al grupului prezintă
un model de îmbrăcăminte, comentîndu – l.
Primul grup : Îmbrăcămintea studentului la lecţii, la stagiile de practică şi la
teatru.
Al doilea grup : Îmbrăcămintea tradiţională.
Al treilea grup : Îmbrăcămintea învăţătorului la orele de curs şi în zilele de
odihnă.
Elevii comentează noţiunile de îmbrăcăminte stilată, persoană stilată.
Joc de rol. Dramatizarea fragmentului „ Nunta în taiga ” din romanul „ Temă
pentru acasă ” de Nicolae Dabija
– Urmăriţi cu atenţie secvenţa dramatizată. Descoperiţi frumosul indicînd
modalitatea de prezentare.
Studiul de caz
1. Citiţi cu atenţie textul. Identificaţi mai multe greşeli în comportamentul
băiatului.
2. Vă rog să vă expuneţi opinia cu privire la bunele maniere în
următoarele situaţii :
Primul grup : Salutul
Al doilea grup : Cadoul
Al treilea grup : La teatru
Concluzii : Elevii vor defini conceptele „ comportament civilizat ”, „ om
manierat ”.
Lucru diferenţiat : în pereche
1. Tehnica „ PRES ”. De ce la om totul trebuie să fie frumos : Şi faţa , şi
îmbrăcămintea , şi faptele , şi sufletul ?
2. Tehnica CCC. Răspunde oral la întrebările :
– Ce ai învăţat de la ora de dirigenţie ?
– Ce moment al ore ţi – a plăcut cel mai mult ? De ce ?
– Ce tehnici de lucru vei utiliza în calitate de învăţător pentru a altoi la elevi
gustul frumosului ?

Elaborează un eseu nestructurat răspunzînd la întrebarea „ Este o are


politeţea o parte a frumosului ?”

S-ar putea să vă placă și