Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectul pentru construcția Statiei de sortare a deseurilor

din mun.Orhei

Informaţii despre Municipiu

Informaţii generale
Raionul Orhei este unul din 32 raioane din Moldova, capitala
raionului este oraşul Orhei.
Orhei este un oraş din Republica Moldova capitala raionului
omonim de 25.641 de locuitori în recensămîntul din 2004.
Situat în centrul ţării de-a lungul rîului Răut, este la 48 km
de la capitală.
Scurte date istorice
Teritoriul este populat încă din epoca Rusei Kievene de către
slavi, ulterior înlocuit de către tătari. În jurul secolului XIV este fondat oraşul Orheiul Vechi, pe
teritoriul de azi a comunei Trebujeni în apropierea răului Nistru.
Orheiul este menţionat în documente începînd cu secolul XVI . În secolul următor este construită
catedrala în piatră albă la porunca lui Vasile Lupu, voievod al Moldovei. În 1835 a devenit
capitala uezd.

STUDIU DE FEZABILITATE
Pe baza studiului efectuat la 01.02.2018 de către șeful adjunct al I.M. “ Servicii Comunal-
Locative“ Orhei dl.Iu. Garstea , avem următoarele date:
Populaţia oraşului Orhei conform datelor serviciului „Relații cu Publicul”: 26016 per.
Norma de acumulare DMS. a unei persoane, pe an este de 1.15 m3
26016 per. x 1.5 m3 = 29.918 m3
29.918 m3 x 0.4 tn/m3 = 11.967 tn./an
Volumul DMS. transportat de companii sau agenţi economici este aproximativ de 18.505 m3 pe an
18.505x0.4 tn/m3 = 7.402 tn/an
Volumul de deşeuri transportat de ag/ economici cu mijlocul propriu este egal cu 3.600 m3 pe an. :
3.600 m3 x 0.4 t/m3 = 1.440 tn/an.
Total : (11.967tn. + 7.402tn. + 1.440tn.) = 20.809 tn./an
20.809tn/365zile=57,01 tn.zi
ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A DEPOZITULUI DE DEŞEURI
DIN ORHEI.

o Depozitul de deşeuri din Orhei, se află într-o zonă rezidenţială a oraşului, în prezent este în
stare proastă, şi reprezintă în situaţia actuală un pericol pentru populaţie, în ce priveşte
sănătatea publică, contaminarea solului şi a apelor subterane;
o Cele mai multe deşeuri provin din localităţile şi cartierele Orheiului şi sunt de tip urbane fără
orice tip de separare, nici de volum, nici de tipologie pentru o cantitate;
o Alte comune, care aduc deşeurile în oraşul Orhei sunt comunele din: Mitoc, Pelivan,
Bolohani, Step-Soci, cantitatea oferită de patru comune este de circa 12,5 t./zi;
o Nu există nici un gard sau poartă care să reglementeze accesul şi închiderea locului şi totul
pare a fi abandonat;
o În zonă se ajunge printr-un drum de acces neasfaltat, nu există puncte de primire în care
acţiunile preventive sunt realizate de cîntărire şi control a tipologiei de deşeuri;
o Cînd grămezile ajung la o saturaţie completă a perimetrului actual predispus pentru o
descărcare a deşeurilor de camioane, se utilizează un buldozer pentru a împinge deşeurile la
altitudinea de aproximativ circa mt. 30-35, unde rămîn în starea în care se află, lăsînd în
atmosferă dioxine şi gaz periculos;
o Zi de zi oraşul estimează circa cincizeci tone /zi;
o Pentru mediul urban există colectarea bazată pe utilizarea a două containere,
o Pe langă acestea,sistemul deja existent de colectare a recipientelor PET şi altor produse din
plastic in containere din plasă de sarmă va fi utilizat pană la sfarşitul duratei de viaţă utilă a
acestora.
o Frecvenţa colectării in zonele urbane a fost stabilită la o dată pe zi la blocurile inalte şi o dată
pe săptămană la casele particulare, conform practicilor din ţările dezvoltate.

o Apoi o parte de deşeuri de tip asimilate deşeurilor urbane, constituie deşeuri din activităţile
comerciale, de artizanat şi industriale, chiar şi în acest caz, nu se efectuează nici un fel de
separare sau selectare, de origine sau destinaţie;
o Depozitul de deşeuri există prin sistema de gestionare neschimbată de patruzeci de ani, sub
controlul primăriei Orhei;
o Zi de zi la depozitul de deşeuri vin diferite tipuri de mijloace de transport (de la camioane
pînă la vehicule agricole), atît în ce priveşte deşeurile municipale, cît şi cele asimilate
deşeurilor urbane;
o Drept concluzie acest depozit este în stare catastrofală, dacă este păstrată în aceste
condiţii reprezintă un pericol pentru populaţie şi rîul din apropriere Raut;

SOLUŢIONAREA PROBLEMEI

Capacitatea crescîndă a Deşeurilor Municipale solide reprezintă una din cele mai mari probleme
ecologice existente pentru oraşul Orhei şi localităţile rurale vecine. Întru soluţionarea acestei
probleme majore, este propus următorul concept de proiect- Punerea în siguranţă şi
gestionarea Depozitului de deşeuri cu implimentarea tehnologiilor unice ce purced tratarea
DMS, recuperarea materialelor din deşeuri.Construcția și instalarea stației de sortare a
deșeurilor in or.Orhei.

Această soluţie va fi binevenită pentru sprijinul APL cît şi a cetăţenilor din regiune în
implimentarea metodologiilor noi, ecologice în scopul managementului deşeurilor şi al creării de
noi sisteme ecologice verzi şi de venituri extra în beneficiul APL.

Conceptul dat se înscrie perfect în raport cu priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională ,


este în concordanţă cu actele normative şi legislaţia Republicii Moldova, cu privire la asigurarea
securităţii ecologice.

În or.Orhei şi localităţile rurale vecine actualmente se atestă o situaţie de mediu precară şi o


cultură ecologică nesatisfăcătoare care are impact negativ considerabil asupra structurii sănătăţii
populaţiei din regiune. Poligonul orăşenesc Orhei cu o suprafaţă de 8 ha, care este amplasat în
zona rezidenţială a oraşului este arhiplin, prezentînd un real pericol pentru sănătatea oamenilor
prin poluarea apei şi a solului. Fiind amplasat pe teren accidentat în zona de protecţie sanitară a
rîului Răut şi prizei rîului Nistru de alimentare cu apă a populaţiei or.Chişinău, în incinta viilor şi
loturilor particulare, în zona vînturilor cu elemente protectoare deteriorate este supraîncărcat
avînd deja depozitate peste 2-3 mln m 3 de deşeuri. Scurgerile de substanţe nocive, rezultate din
procesul de degradare a deşeurilor deversează direct în r.Răut. Aceasta contribuie la creşterea
morbidităţii populaţiei în special a bolilor gastro-intestinale şi dermatologice.

În acelaşi timp or.Orhei, fiind centrul raional are o populaţie de 26 mii locuitori, 35 instituţii
publice, peste 1000 de agenţi economici, inclusiv zona industrială Respectiv, la poligonul
orăşenesc se acumulează zilnic o cantitate de aproximativ 57,0 tone de deşeuri solide din zona
urbană(structura morfologică a acestora se anexează). și aproximativ -12,5t/zi din localitățile
rurale.Rezumînd toate cele expuse mai sus, concluzionăm că la poligonul de deşeuri orăşenesc s-
a creat o situaţie catastrofală şi anume pericolul invadării masive a albiei rîului Răut cu
impurităţile stocate. Prin urmare conservarea poligonului respectiv cu ulterioara recultivare şi
implimentarea unor noi tehnologii cu privire la depozitarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor
orăşeneşti cum ar fi construcția unei stații de sortare a DMS

Analiza unor cantităţi zilnice a ZONEI DE CAPTARE a deşeurilor

Numărul Tipul de deşeuri Tone/Urbă Tone/Rural


1 hîrtie, carton 0.5 0,2
2 D.M.S. 2,9 1,1
3 Sticlă 0,3 0,1
4 Metal 0,4 0,2
5 Plastic 0,2 0,1
6 Lemn 0,6 0,2
7 Alte deşeuri 7.2 0,3
8 Deşeuri animale 6.6 4,5
9 Deşeuri Biodegradabile 38,3 5,8
Total 57,0 12,5

În mediu, cantitatea de deşeuri zi de zi este de circa 69,5 t /zi

I Punerea în Siguranţă şi Gestionarea Depozitului de deşeuri

1.1Punerea în Siguranţă

Operaţiuni de caracter general:

 Sistematizarea drumului de acces către Depozitul de deşeuri


 Închiderea accesului la Depozitul de deşeuri prin intermediul unei porţi, care va permite
reglementarea accesului în acest loc;

 Curăţenie generală al zonei de exploatare;

 Predispoziţia unei sisteme adecvate de supraveghere;

 Instalarea sistemei de Iluminare şi video control;

 Instalarea unei sisteme de cîntărit;

 Instalarea de-a lungului perimetrului a zonei ocupate de Depozitul de deşeuri şi zonei


logistico-operative, a unei gard cu plasă de sîrmă pentru a preveni pătrunderea intruşilor
şi a favoriza securitatea în locurile de muncă;

 Plantarea pe tot perimetrul Depozitului de deşeuri a unui gard viu mereu verde de plante
autohtone pentru a reduce impactul asupra mediului, pentru a favoriza fauna locală
prezentă, etc.

 Conectarea la servicii de: Energie electrică şi Furnizare a apei.

 Operaţiuni de punere în siguranţă:

 Realizarea unui baraj în aval pentru a proteja zonele vecine;

 Acoperirea totală a deşeurilor descoperite existente;

 Crearea în aval a unei reţele de colectare a levigatului deja prezent

2.2 Elementele unei staţii de sortare:


In proiectul staţiei de sortare, propus în dependență de tehnologia aleasă poate fi mai mecanizată
sau cu utilizarea intensivă a forţei de muncă. Principalele elemente sunt:
Hala industrială, spaţii de depozitare acoperite, platformă betonată pentru sortare;
Scară industrială pentru cantărirea materialelor;
Sortarea mecanică sau manuală, de obicei pe benzi transportoare;
Diferite utilaje folosite pentru separare, magneţi pentru metale, ecrane, separatoare,
containere;
Echipamente pentru tratarea deşeurilor, cum ar fi linia de spălare, concasor, prese,
concasor sticlă, etc.;
Stivuitoare.
Acestea sunt acţiunile strict necesare pentru redresarea situaţiei create.

II Proiectul Tehnic : STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI

Nr.poz. DESCRIERE
BANDA CU SENILE DE OTEL PENTRU PRELUARE
1
2 PRELUARE
STATIA DE SORTARE ( PENTRU 5 BUNCARE
BANDA DE CAUCIUC ORIZONTALA PENTRU SORTARE
3
CONVEIOR MAGNETIC SEPARATOR
4
TRANSPORTATOR PENTRU MAȘINA DE AMBALAT
5
BUNCAR DEȘEURI REZIDURI
6
PRESĂ DE BALOTAT
7
PERFORATOR PET
8

1)BANDA CU SENILE DE OTEL PENTRU PRELUARE

Latime banda : 1200 mm


Lungime banda (Total) : 15500 mm
Lungime preluare : 7000 mm
Unghi alimentare : 32 degree
Motor electric : 3 Kw
Control viteza : Electronic Drive ABB
Reductor : Episikloid Gear Box
Frequency : 50 Hz
Motor voltage : 400 Volt
Nominal current : 12 Amper
Power factor : cos phi = 0,82
International protection : IP 55
Tip lant : DIN 8167
2) STATIA DE SORTARE ( PENTRU 5 BUNCARE)

Numar buncare : 5 separate


Lungime buncar : 5000 mm
Inaltime buncar : 2350 mm
Latime buncar : 2500 mm
Numar sortatori/buncar : 2-4
Numar guri de sortare/buncar : 2

3)BANDA DE CAUCIUC ORIZONTALA PENTRU SORTARE( 5 buncare)

Tip banda : Cauciuc


Capacitate : intre 2—4 posturi / buncar
Inclination : 0°
Dimensiuni
Latime : 1000 mm
Lungime : 13500 mm
Motoare : 1
Tip motor : Gamak cu moto-reductor
Putere motor : 3 Kw 50 Hz

4)CONVEIOR MAGNETIC SEPARATOR

Dimensiuni
Latime : 1000 mm
Lungime : 2000 mm
Greutate: 850kg
Intensitate magnetică la distanța-250mm-450Gauss

5) TRANSPORTATOR PENTRU MAȘINA DE AMBALAT

Dimensiuni
Latime : 1000 mm
Lungime : 6000 mm
Viteza nominala:2,2m/minut
Motor electric : 3 Kw
Control viteza : Electronic Drive ABB
Reductor : Episikloid Gear Box
Frequency : 50 Hz

6) BUNCAR DEȘEURI REZIDURI

Dimensiuni
Lungime buncar : 5000 mm
Inaltime buncar : 2350 mm
Latime buncar : 2500 mm

7.8) PRESĂ DE BALOTAT CU PERFORATOR PET

Putere de presare: 500 kN / 50 t


Mod de legare baloti: x 4- orizontal , manual
Presiune specifica: 60 t / m²
Motor: 11 kW – pompa dubla
Productivitate: aprox. 70 m³/h
(cu conditia alimentarii
constante)
Productivitate (Carton B19):
2,4 t/h
Deschidere gura de alimentare
Lxl: 1150x800 mm
Dimensiuni balot Lxlxh:
730x1060x1200 – variabil
(stivuiti cate 3)
Greutate balot: aprox. 400-500kg
Fezabilitatea proiectului
 Fezabilitatea tehnică a proiectului

 Descrierea activitătilor

 Descrierea activitătii de colectare si sortare

 Descrierea activitatilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale la statia


de sortare a deseurilor
In oraşul Orhei la momentul actual serviciul de salubrizare a localităţii se desfăsoară de către
Î.M.SCL-Orhei.
În baza Deciziei Consiliului Municipal din 29.09.2000 a fost aprobat statutul acestei
întreprinderi, delegîndui astfel gestiunea serviciilor publice de salubrizare ale oraşului, incluzind
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, provenite de la fondul de locuinţe,
gospodăriile oamenilor, a unităţilor economice şi instituţiilor publice.
Colectarea şi transportarea gunoiului menajer din or.Orhei se realizează în varianta mixtă si
anume: În containere de 1,1m3 de la platfoormele de precolectare a deşeurilor, in ansamblurile de
locuinţe în comun la blocurile cu mai multe nivele şi in pubele de 240L sau recepiente proprii in
cazul locuinţelor individuale,iar sectoarele cu acces limitat pentru autospeciale, în containere de
0,9m3.
Transportarea deșeurilor se efectuiază conform unui grafic aprobat. Pentru colectarea selectivă a
deşeurilor există puncte de colectare a deşeurilor reciclabile, dotate cu containere speciale pentru
PET,amplasate în imediata apropiere a platfoormelor de precolectare a deşeurilor, iar pentru
hîrtie şi sticlă rămîne să fie organizate ulterior. Parcul de autovehicule din sistemul public de
salubrizare are în dotare 6unităţi de autospeciale,autogunoieră Ford Cargo-14m3,autogunoieră
Iveco-10m3, autogunoieră Kamaz-14m3, autogunoieră Gaz-53-3unități.
Începînd cu anul 2008 întreprinderea în fiecare an a renovat şi a investit in baza tehnică al
serviciului existent,dispunînd în rezultat de 6autogunoiere noi.

Descrierea activitatii de sortare al deşeurilor municipale si operarea statiei de sortare,

Statia de sortare Orhei


Parametru Date
Capacitatea statiei de sortare 28.000 t/a (material separat la sursa)
Fara deseuri de sticla, care nu vor fi sortate la
statia de sortare, ci vor fi stocate temporar inainte
de a fi transferate la fabrica de sticla
Capacitatea medie zilnica a statiei 90.00 t/zi
de sortare:
Cantitatea de deseuri reciclabile: 76.00 t/zi
Tehnologie Sortarea manuala a deseurilor municipale solide
separate la sursa
Suprafata 1050.00 mp.
Numar zile de operare 342 zile/an
Numar schimburi 1 schimburi/zi
Personal 9 persoane
 un administrator;
 un supervizor care supraveghează
desfăsurarea procesului tehnologic;
 un sofer;
 5 muncitori la benzile de sortare;
 un mecanic ce va deservi incărcătorul care
execută operatii de incărcare si transport a
deseurilor.

 Operarea staţiei de sortare
 Sortarea
Statia de sortare este conceputa cu doua linii tehnologice pentru hartie, carton, plastic si metal.
Sortarea va fi „pozitiva", adica materialul care va fi reciclat din fluxul de deseuri este extras si colectat in
containerul corespunzator.
Din autocompactoarele de transport deseuri sau din compartimentul pentru stocare temporara cu ajutorul
incarcatorului, deseurile sunt preluate de o banda inclinata cu racleti si trimise catre un separator magnetic
pentru separarea metalelor. Urmatorul proces se desfasoara in cabina de sortare unde se va sorta hartia,
cartonul, plasticul si materialele neferoase. Metalul va fi extras cu ajutorul unui separator magnetic.
Sortarea propriu-zisa a materialelor sa va face manual intr-o cabina inchisa la o inaltime de +4.00 m fata
de cota ±0,00 m a halei de sortare. In cabina sunt organizate 5 posturi de sortare dispuse simetric de o
parte si alta a benzii rulante. Cabina va fi prevazuta cu o instalatie de climatizare a aerului.

 Manevrarea materialelor sortate


Dupa operatiunea de sortare, containerele metalice pline cu materialul sortat sunt transportate cu ajutorul
unui motostivuitor la presa de balotare. Este prevazuta o presa de balotare pentru toate materialele ce sunt
sortate, presa fiind dotata cu un perforator de PET-uri. Materialele reciclate balotate vor fi stocate
temporar intr-o zona special amenajata dupa care in functie de natura lor vor fi valorificate catre diverși
beneficiari.

 Reziduuri de la sortare
Reziduurile la sortare sunt considerate fractii „negative" si vor fi colectate la capatul benzii transportoare
in recipienti adecvati, care dupa umplere vor fi transportati la deposit și înhumate conform tehnologiei.

Fezabilitatea economica si financiara a proiectului


Cheltuieli de Gestionare

Pentru funcţionarea Statiei de sortare a DMS în oraşul Orhei lucrările vor fi efectuate direct de
către Întreprinderea Municipală „Servicii Comunal- Locative Orhei”

Forţa de muncă constituită de Conducători, Tehnici, Muncitori, Supraveghetori, va fi angajată în


special din Municipiul Orhei şi oraşele vecine din Republica Moldova.

Costurile de funcţionare
Cheltuielile asumate pentru o funcţionare zi de zi a Statiei de sortare a DMS sunt derivate în
principiu, de către:

 Preţul forţei de muncă – servicii de utilizare (apă - telefon - Energie Electrică) –


Asigurări Sociale şi de şantier – cumpărarea carburanţilor – întreţinerea periodică a
maşinilor şi mijloacelor de transport – amortizarea lucrărilor şi mijloacelor de transport –
Cheltielele numărului personalului angajat rezultat maxim distribuit

N° Angajaţi Salariul Salariul/an


anual
1 Director Tehnic 6500 78000
1 Tehnici Responsabili de instalaţie-Mecanic 4500 54000
5 Muncitori ( muncitori necalificaţi – specialişti) 20000 240000
1 Şoferi – Stivuitor 3500 42000
1. Supraveghetori 4000 48000
TOTAL 38500 LEI 462000 LEI

Costurile altor cheltuieli rezultat maxim distribuit

N° Descrierea Pe lună Total/an


1. APA-TELEFON-ENERGIA ELECTRICĂ 5000 60000
2. ASIGURĂRI 11000 132000
3. CARBURANŢI 10000 120000
4. ÎNTREŢINERE 1000 12000
5. AMORTIZĂRI 6000 72000
6. ALTELE 2500 30000
TOTAL 35500LEI 426000LEI

Costul gestionării Statiei de sortare a DMS ajunge pînă circa la € 43.500 anual

Veniturile obţinute din reciclare

Adoptînd o politică de gestionare a deşeurilor, aşa cum a fost propusă poate fi ajustată
pe baza cantităţilor de deşeuri estimată de I.M. “ Servicii Comunal-Locative” Orhei

 Preţurile medii de cumpărare a produselor reciclate

Tipul Pr. lei / t Tipul Pr. lei / t


Plastică 4500 Aluminiu 15000
Sticlă 700 Deşeuri 0
Hîrtie și Carton 1600 Lemn
electronice 200
Fier 4000 Anvelope 1000

Preţuri medii de vînzare a produselor reciclate.


Calculînd preţurile care plătesc companiile ce reciclează M.P.S.
Numărul Tipuri de deşeuri % cantitate preţul Total/lei
1 Hîrtie și carton 1 a 146 1600 233600
2 Umed 63 16133 0 0,00
3 Sticlă 0,5 109,5 700 76650
4 Fier 1 37 4000 148000
5 Plastică 0,5 73 4500 328500
6 Lemn 1 291 200 58200
7 De construcţie 6 1570 120 188400
8 Deşeuri animale 16 4234 0 0,00
9 Altele 11 2774 0 0,00
Total 100 25367,5 1033350

Cîştigul maxim a Statiei de sortare a DMS ajunge pînă circa la € 50.407 pe an

Parametrii Tehnico -Economici

1. Capacitatea statiei de sortare: - 28.000 t/an (material separat la sursa)

2. Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare: - 90t/zi

3. Cantitatea de deseuri reciclabile: - 76t/zi

4. Tehnologie- - Sortarea mecanică și manuala a deseurilor


solide separate la sursa

5. Suprafata - 1050m.p.

6. Numar zile de operare - 342 zile.

7. Personal de deservire 9 persoane

8. Principalele elemente a stației de sortare sunt:

8.1. Hala industrială, spaţii de depozitare acoperite, platformă betonată pentru sortare;
8.2.Scară industrială pentru cantărirea materialelor;
8.3.Sortarea mecanică și manuală, pe benzi transportoare;
8.4.Utilaje pentru separare, magneţi pentru metale, ecrane, separatoare,containere;
8.5.Echipamente pentru tratarea deşeurilor, linia de spălare, concasor, prese,
concasor sticlă.;
8.6.Stivuitoar.

9. Structura morfologică a deşeurilor solide reciclabile :

Sticla Metal -
Hîrtie şi carton Lemn

Plastic Deșeuti de construcție

10. Costul gestionării Statiei de sortare a DMS -888000 LEI € 43.500 anual

11. Cîştigul maxim a Statiei de sortare a DMS 1033350 LEI € 50.407 pe an

Concluzii
Propunerea, pentru Construcția Liniei de sortate a deşeurilor în Orhei, realizată de către
investorul nominalizat, prin intermediul I.M. “Servicii Comunal-Locative Orhei” va aduce multe
beneficii; mediului şi sănătăţii publice, populaţiei active şi vistieriei municipale din Orhei
Această soluţie va fi binevenită pentru sprijinul APL cît şi a cetăţenilor din regiune în
implimentarea metodologiilor noi, ecologice în scopul managementului deşeurilor şi al creării de
noi sisteme ecologice verzi şi de venituri extra în beneficiul APL.

Conceptul dat se înscrie perfect în raport cu priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională ,


este în concordanţă cu actele normative şi legislaţia Republicii Moldova, cu privire la asigurarea
securităţii ecologice.

Decizia Finală:
Proictul dat poate fi implimentat,avînd în vedere,prețul Statiei de sortare a DMS -125000EUR
și luînd în considerație: costul gestionării Statiei de sortare a DMS -888000 LEI € 43.500
anual,venitul maxim a Stației de sortare a DMS-1033350 LEI € 50.407 pe an, prin atragerea și
acordarea investițiilor din fondurile Naționale și Internaționale cu spriginul maxim al APL din
municipiul Orhei.

EX. Iurie Garștea

Seș adjunct ÎM SCL Orhei

Tel:068227745

Tel/Fax: 373/235/23534
Anexa la conceptul de proiect Stația de sortare D.M.S.

Statie de sortare a deseurilor

Statie de sortare a deseurilor cu 5posturi.... statii sortare, deseuri, recyclabil


Pret:
125000.00 EUR

Spatiul de sortare : 12500 mm x 5000 mm

Statia de sortare a deseurilor se utilizeaza pentru sortarea selectiva a deseurilor, avand

posibilitatea de a sorta 4 tipuri de deseuri. Are in componenta 5posturi de sortare, fiecare

postfiind deservit de 1 operatori. Deseurile sortate pot fi colectate in containere. Statia are

urmatoarele componente: platforma, banda de sortare si banda de alimentare cu buncar.

S-ar putea să vă placă și