Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


Facultatea Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
Catedra Asistenţă Socială și Sociologie „Nicolae Sali”

Evaluare curentă

Unitatea de curs: DREPTUL ȘI LEGISLAȚIA ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Examinator: Tatiana FOCȘA, dr. conf.univ.interim.


_______________________________
Student: nume, prenume an III, Gr.___________
_______________________________

Chișinău 2020
1. Analiza SWOT a Legislației (selectati Legea sau Hotărârea de Guvern care reglementeaza
domeniul asistențeii sociale a unei categorii de beneficiari)
Puncte tari Puncte slabe

Oportunităț Riscuri

2. Formulați 5 recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal analizat


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Anexa
(Legea sau actul normativ analizat)

S-ar putea să vă placă și