Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


Facultatea Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
Catedra Asistenţă Socială și Sociologie „Nicolae Sali”

Evaluare curentă

Unitatea de curs: Cadrul general de activitate al autorităţilor tutelare

Chișinău 2020
Analizați în ce măsură s-au largit atribuțiile autorităților tutelare Centrale indicate
în LP140/2013 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi
a copiilor separaţi de părinţi, odată cu adoptarea LP112 din 09.07.20, MO205-211/14.08.20
art.454; în vigoare 14.08.20.

S-ar putea să vă placă și