Sunteți pe pagina 1din 44

RASA

Bălţată Românească – Simmental

Metodologie
Descrierea lineară a caracterelor
de exterior
ÎNĂLŢIMEA LA PERIMETRUL
GREBĂN TORACIC ŞOLD
LUNGIMEA CRUPEI

PUNCTUL
FESEI
( ischii)

ASPECTUL
JARETULUI

EXTINDERE
ANTERIOARĂ UGER

CHIŞIŢĂ
Regiuni corporale măsurate
Înălţimea la crupă
- distanţa de la sol până la punctul care
intersectează linia superioară cu linia ce
uneşte punctele şoldurilor

Lungimea crupei
- distanţa dintre punctele şoldurilor şi
punctele ischiilor
p
Regiuni corporale măsurate
Lărgimea crupei
- distanţa dintre cele două puncte ale
şoldurilor

Adâncimea trunchiului
- distanţa ( la nivelul ultimei coaste) dintre
linia superioară a trunchiului şi partea
inferioară a abdomenului
Descrierea lineară a
caracterelor de exterior

Definiţie:
Descrierea lineară reprezintă un sistem nou
de apreciere a conformaţiei corporale,
obiectiv şi modern pretabil prelucrării
computerizate a datelor.
Scala de apreciere:
1 – 9 puncte
Grupe şi caractere de exterior Caractere ( simbol)
DEZVOLTARE CORPORALĂ - FORMAT DC
1. Înălţimea la crupă HC
2. Lungimea crupei LC
3. Lărgimea crupei Lg C
Caractere incluse în 4 Adâncimea trunchiului
4. AT
sistemul de descriere 5. Unghiul crupei UC
MUSCULATURĂ M
lineară a exteriorului la 6. Îmbrăcarea în musculatură ÎM
MEMBRE - FUNDAMENT FD
rasa Bălţată Românească 7. Unghiul jaretului UJ
8. Aspectul (consistenţa) jaretului AJ
- Simmental 9. Chişiţele Cst
10. Ongloanele Og
UGER UG
11. Extindere anterioară a ugerului EAU
12. Înălţimea
ţ p
posterioară a ugerului
g IPU
13. Extinderea posterioară a ugerului EPU
14. Ligament suspensor LiS
15. Adâncimea ugerului AU
16 P
16. Poziţia
iţi mameloanelor
l l PM
17. Lungimea mameloanelor LMa
18. Grosimea mameloanelor GM
Dezvoltarea corporală - Format
1.Înălţimea la crupă - distanţa de la sol până la punctul care
intersectează linia superioară cu linia ce uneşte punctele şoldurilor

Scala de apreciere:
1 – 9 puncte
Dezvoltarea corporală - Format
Înălţimea la crupă
Puncte Înălţimea la crupă - cm

Primipare Vaci

1- lactaţie 2- lactaţie 3-lactaţie şi


altele
1 < 126 < 128 < 129
2 127-129 129-131 130-132

3 130-132 132-133 133-134

4 133-135 134-136 135-137

5 136-138 137-139 138-140

6 139-141 140-142 141-143

7 142-144 143-145 144-146

8 145-147 146-148 147-149

9 > 148 > 149 > 150


Dezvoltarea corporală - Format
Lungimea crupei – distanţa dintre punctele şoldurilor şi punctele
ischiilor. Pentru măsurare se poate folosi compasul.
Dezvoltarea corporală - Format
Lungimea crupei Puncte Lungimea crupei - cm
1 lactaţie 2 lactaţie şi altele
1 < 45 < 47
2 46-47 48-49
3 48-49 50-51
4 50-51 52-53
5 52-53 54-55
6 54-55 56-57
7 56-57 58-59
8 58-59 60-61
9 > 60 > 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dezvoltarea corporală - Format
Lărgimea crupei–reprezintă distanţa dintre cele două puncte ale şoldurilor.

Pentru m
măsurare se p
poate f
folosi
compasul. La aprecierea acestui
caracter se ia în considerare şi
lărgimea la ischii sau la articulaţiile
coxo – femurale de care este legată
uşurinţa la fătare.
Dezvoltarea corporală - Format
Lărgimea crupei
p Puncte Lărgimea crupei - cm
1 lactaţie 2 lactaţie şi altele
1 < 45 < 47
2 46-47 48-49
3 48-49 50-51
4 50-51 52-53
5 52-53 54-55
6 54-55 56-57
7 56-57 58-59
8 58-59 60-61
9 > 60 > 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dezvoltarea corporală - Format
Unghiul crupei sau direcţia mecanică a crupei
- este reprezentat de unghiul format de linia care uneşte punctul
şoldurilor şi punctul ischiilor cu orizontala.
orizontala Animalul este evaluat din
lateral.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dezvoltarea corporală - Format
Unghiul crupei sau direcţia mecanică a crupei

Puncte Caracteristici
1 Crupă puternic ascendentă antero
antero-posterior
posterior - cu mai mult de + 3
cm faţă de linia orizontală
2 Crupă ascendentă antero – posterior - +1 şi +3cm faţă de linia
orizontală
3 Crupă perfect orizontală - 0cm
5 Crupă uşor aplecată antero – posterior – 4 şi -5 cm faţă de linia
orizontală
7 Crupă vizibil aplecată antero – posterior – 9 şi -13 cm faţă de linia
orizontală
9 Crupă puternic aplecată antero-posterior – mai mult de -18 cm
faţă de linia orizontală
Dezvoltarea corporală - Format
Adâncimea trunchiului
- se consideră distanţa ( măsurată la nivelul ultimei coaste) dintre linia
superioară a trunchiului şi partea inferioară a abdomenului
Dezvoltarea corporală - Format
Puncte Adâncimea trunchiului - cm
1 lactaţie 2 lactaţie şi altele
1 < 63 < 66
Adâncimea trunchiului 2 64-66 67-70
3 67-70 71-74
4 71-74 75-78
5 75-78 79-82
6 79-82 83-86
7 83-86 87-90
8 87-90 91-94
9 > 91 > 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Musculatură
Îmbrăcare în musculatură
- presupune aprecierea îmbrăcării cu musculatură a coapselor (care
împreună cu fesele formeată “chiulota”) a spatelui şi a grebănului.
Musculatură
Îmbrăcare în musculatură
- acordarea notelor se face în mod similar aprecierii pentru carne din sistemul
EUROP.
P
Puncte
t C
Coapsele
l văzute
ă t didin spate:
t
1 (P) Coapse slab dezvoltate şi cu profil foarte concav
3/2( O/O-) Coapse mediocru dezvoltate şi cu profil concav
6/5/4( R+/RØ/R-)
/R ) Coapse bine dezvoltate şi cu profil drept
8/7 (U+/U) Coapse bine evidenţiate cu profil convex
9 ( E) Coapse puternic dezvoltate, descinse, foarte convexe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Membre - Fundament
Unghiul jaretului – se apreciază din partea laterală a animalului examinat.
În cazul în care unghiul jaretului nu este acelaşi la ambele picioare, se
f
face aprecierea la
l piciorull la
l care caracterull prezintă
ă defect.
d f
Membre - Fundament
PUNCTE CARACTERISTICI
Unghiul jaretului
1 Unghi foarte abrupt
abrupt, foarte deschis ( picior de elefant)
3 Unghi abrupt
5 Unghi normal 150-155º
7 Jaret inchis ( membre săbiate)
9 Jaret foarte închis ( membre foarte săbiate)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Membre - Fundament
Aspectul jaretului - se apreciază din
partea posterioară a animalului examinat.
examinat
Structura jaretului se apreciază prin
palpare. În cazul în care la unul din picioare
l nivelul
la i l l jaretului
j t l i există
i tă un edem
d vizibil
i ibil
acesta poate fi consecinţa condiţiilor de
intreţinere.
ţ În acest caz animalul nu este
evaluat.
În cazul în care ambele picioare sunt
afectate cauza edemelor poate fi genetică.
genetică
În astfel de cazuri aspectul jaretului se
apreciază în concordanţă cu prezentele
reguli.
Membre - Fundament
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Jaret pronunţat spongios, împăstat, buretos, cu mult ţesut
Aspectul jaretului conjunctiv subcutanat.
3 Jaret spongios,cu
spongios cu piele groasă sub care nu se pot vedea
tendoanele şi articulaţia,, bombat în interior.
5 Jaret bombat normal fără structuri spongioase
7 Jaret cu formă normală, uscăţiv.
9 Jaret curat cu aspect uscăţiv cu piele fină şi tendoane
bineevidenţiate

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Membre - Fundament

Chişiţa
şţ
- se apreciază la membrele
posterioare.
- suntt lluate
t îîn considerare
id unghiul
hi l
chişiţei şi rezistenţa ligamentelor.
g
- lungimea chişiţei
ş ţ nu este luată în
considerare.
Membre - Fundament
Chişiţa PUNCTE CARACTERISTICI
1 Chişiţe lungi foarte lăsate, cu direcţie ce tinde spre orizontală, ligamente
moi ( labă de urs)
3 Chişiţe lungi, lăsate, ligamente moi, direcţie ce tinde spre orizontală
5 Chişiţe elastice
7 Chişiţe puţin oblice şi scurte, cu tendinţă spre direcţia verticală
9 Chişiţe foarte abrupte, verticale

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Membre - Fundament
Înălţimea posterioară a ongloanelor
-se examinează la membrele
posterioare şi anume la partea
exterioară apreciindu-se înălţimea
cornului acestora.

Înălţimea posterioară optimă a


ongloanelor este de 3 cm – aceasta
corespunde
d notei
t i 5.
5
Membre - Fundament
Înălţimea posterioară a ongloanelor

PUNCTE CARACTERISTICI
< 2,5 cm

1 1 cm şii maii puţin


ţi
1 2 3

2 1,5 cm

3 2 cm

4 2.5 cm

5 3 cm 2,5 – 3,5 cm

6 , cm
3,5
4 5 6
7 4 cm

8 4,5 cm

9 5 cm şi mai mult
> 2,5 cm

7 8 9
UGER
Extinderea anterioară a ugerului

- se apreciază prin distanţa de la baza


mameloanelor anterioare şi până la
punctul
t l de
d unire
i all ugerului
l i cu partea
t
inferioară a abdomenului.

- se examinează din părţile laterale ale


vacii, urmărindu-se atent locul şi modul
de ataşare a ugerului la peretele
abdominal.

- acest caracter se corelează pozitiv cu


alte
l î
însuşiri ale
l ugerului
l înî speciall cu
adâncimea ugerului.
UGER
Extinderea anterioară a ugerului
PUNCTE CARACTERISTICI

1 Extindere anterioară foarte slabă


3 Extindere anterioară slabă
5 Extindere anterioară medie
7 Extindere anterioară evidentă
9 Extindere anterioară foarte evidentă

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER
Extinderea posterioară a ugerului – este reprezentată de distanţa
di t baza
dintre b mameloanelor
l l posterioare
t i şii locul
l l de
d ataşare
t a ugerului
l i în
î
zona ingvinală.
Nota
N t 9 – pentru
p nt o foarte
f t bbuna
n extindere
xtind p
posterioara;
st i ;
Nota 3 - extindere posterioara slaba;
Nota 1 - extindere p
posterioara slaba.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER
Înălţimea (prinderea) posterioară a ugerului
- reprezintă distanţa dintre comisura
inferioară a vulvei şi punctul de prindere a
ugerului din partea sa posterioară, distanţă
evaluată la cca 32 cm, ca medie pentru care
se acordă nota 5. Acest caracter se
apreciază privind vaca din spate.
UGER
Înălţimea (prinderea) posterioară a ugerului
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Înălţime posterioară foarte mică – distanţă mare dintre
comisura inferioară a vulvei şşi p
punctul de p
prindere a ugerului
g din
partea sa posterioară > 40cm

3 Înălţime posterioară mică

5 Înălţime
ţ posterioară
p medie

7 Înălţime posterioară ridicată


9 Înălţime posterioară foarte ridicată

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER

Ligamentul suspensor
(median) al ugerului

Aprecierea se face din partea


posterioară a ugerului.
Se apreciază expresivitatea
(vizibilitatea), modul de implantare a
acestuia pe înălţimea posterioară a
ugerului, respectiv modul de prindere
a acestuia, adâncimea liniei care
separă cele patru sferturi ale
ugerului.
UGER
Ligamentul suspensor ( median) al ugerului
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Ligament suspensor greu perceptibil

3 Ligament suspensor puţin pronunţat

5 Ligament suspensor mediu pronunţat

7 Ligament suspensor mediu pronunţat


9 Ligament suspensor foarte pronunţat

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER
4 Adâncimea
4. Adâ i ugerului
l i
- se apreciază prin distanţa de la articulaţia jaretului până la baza mameloanelor
- evaluarea vacilor se face din partea laterală a acestora
- sunt evaluate şi vacile la prima lactaţie
- importanţa caracterului este în strânsă legătură cu pretabilitatea ugerului vacilor la
mulsul mecanizat şi automatizat
UGER
PUNCTE CARACTERISTICI
Adâncimea ugerului
1 Uger foarte mult sub articulaţia jaretului( uger atârnând)

3 Baza ugerului se află la nivelul jaretului

5 Baza ugerului se află la 4-5 cm deasupra articulaţiei jaretului

7 Adâncime corespunzătoare a ugerului


9 Uger mai slab dezvoltat din punct de vedere al volumului

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER

5, Poziţia (plasarea) mameloanelor


- se apreciază privind din spate ugerul
vacii
- poziţia mameloanelor este
influenţată în mare măsură de gradul
de dezvoltare a ligamentului
suspensor al ugerului, o poziţionare
şi o orientare corectă facilitând
mulsul mecanizat.
UGER
Poziţia (plasarea) mameloanelor
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Mameloane posterioare cu direcţie puternic divergentă
3 Mameloane posterioare cu direcţie divergentă
5 Mameloane cu poziţie verticală paralele între ele

7 Mameloane posterioare uşor convergente


9 Mameloane posterioare cu direcţie puternic convergentă

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER
Lungimea mameloanelor
- se apreciază la mameloanele
anterioare ale ugerului care
sunt de regulă cu 10% mai lungi
decât cele posterioare
-în
î cazull îîn care sferturile
f il nu au
aceiaşi lungime, este evaluat
sfertul cel mai lung
UGER
Lungimea mameloanelor
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Mameloane anterioare foarte scurte ( mai mici decât 1,5 cm)
3 Mameloane anterioare scurte ( 3 cm)
4-5 Mameloane
Mam oan ant
anterioare
r oar ( 5 cm) ca
calificativ
f cat bun
un şi
ş foart
foarte bun
un
7 Mameloane anterioare lungi ( 7 – 8cm)
9 Mameloane anterioare foarte lungi ( mai mari de 12 cm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
UGER
Grosimea mameloanelor
- se apreciază
p la toate sferturile ugerului,
g prin estimarea diametrului la
p
baza mamelonului.
UGER
Grosimea mameloanelor
PUNCTE CARACTERISTICI
1 Mameloane foarte subţiri – grosime mai mică de 2 cm
3 Mameloane subţiri – grosime aproximativ egală cu 2 cm
4-5 Mameloane cu grosime normală – 2,5
2 5 cm calificativ bun şi foarte bun
7 Mameloane groase - grosime de aproximativ 3 cm
9 Mameloane foarte groase – grosime peste 4 cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punctajj total
Clasificarea vacilor după exterior pe baza punctajului total se face
astfel:
¾Excelent - 99-90 puncte;
¾Foarte bine - 89-85 puncte;
¾Bine plus - 84-80 puncte;
¾Bine - 79-75 puncte;
¾S ti fă ăt
¾Satisfăcător - 74-65
74 65 puncte;
t
¾Nesatisfăcător - sub 65 puncte;
Se precizează că la vacile la prima şi a doua fătare pot primi cel mult 88
puncte şi, respectiv, 90 puncte, numai cele cu trei şi mai multe fătări
putând depăşi 90 de puncte. Pentru a putea fi clasificate cu calificativul “
Excelent” vacile trebuie să aibă cel puţin 80 puncte la fiecare grupă de
caractere.
Bălţată – Simmental – Exterior aproape ideal