Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Examinat la ședința Aprobat:


catedrei din dir. adj. instruire /L. Obadă

Teză semestrială la Limba și literatura română


(sesiunea de iarnă – 2020, anul I, profil real)
Grupa:

Numele, prenumele: Total puncte:

Data: Nota:

Citește cu atenție textul:

Cu mână albă de domniță


Sau aspră mână muncitoare,
Purtând o floare la cosiță
Or diademă lucitoare,

Ești tu mereu aceeași, mamă,


Un zâmbet cald în suferință,
O fluturare de năframă
La-ntâiul ceas de biruință.

Durere, grijă se destramă


Când ne reverși o mângâiere,
Ești Joia Patimilor, mamă,
Și sfânta zi de Înviere.

Tu care luminezi pustiul


Și pentru noi oprești furtuna
Ți-au răstignit o dată fiul:
Tu ești jertfită totdeauna.

Măreață, sfântă, fără teamă


E jertfa ta fără răsplată.
Pământul dă, dar cere, mamă,
Tu dai și nu ceri niciodată!

(Victor Eftimiu ”Cântecul mamei”)


1. Identifică și comentează în două enunțuri starea eului liric – 2p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Determină elementele de prozodie din text – 4p

nr. versuri –
nr. strofe/tip –
rimă/tipul rimei –
măsura a 2 versuri (la alegere) –
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Propune un titlu adecvat textului, exprimat prin metaforă – 1p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Formulează tema și ideea textului – 2p

Tema:________________________________________________________________________
Ideea:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Numește 2 motive literare utilizate în text, comentându-le în raport cu tema – 4p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Raportează textul la genul și specia literară corespunzătoare, argumentând – 6p


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Comentează, în 10-12 enunțuri, mesajul global al textului, în raport cu afirmația lui Gr.
Vieru: „Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este
o mamă.” – 10p
În acest eseu, urmează:
• Să formulezi mesajul global al poeziei, făcând trimitere la: starea eului liric/o figură de
stil/un motiv literar; - 5 p.
• Să raportezi mesajul la titlul poeziei; - 1p.
• Să relaţionezi mesajul cu citatul; - 2 p.
• Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. -2 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Respectarea regulilor de ortografie, stilistice, de punctuație – 6 puncte

Punctaj total: 35 de puncte

Barem de notare:

”10” ”9” ”8” ”7” ”6” ”5” ”4” ”3” ”2” ”1”
35-33 32-30 29-26 25-21 20-17 16-12 11-9 8-6 5-3 2-0

Barem de apreciere:

Nr. Item Punctaj acordat


1. Determină și comentează în două 2p - câte 1 punct pentru fiecare enunț corect
enunțuri starea eului liric formulat
2. Determină elementele de prozodie din 4p - câte 1 punct pentru fiecare element
text determinat corect
3. Propune un titlu adecvat textului, 1 punct pentru un titlu adecvat, exprimat
exprimat prin metaforă prin metaforă
4. Formulează tema și ideea textului 2p -1 punct – formularea corectă a temei;
1 punct – formularea corectă a ideii
5. Numește 2 motive literare utilizate în 4p - câte 1 punct – numirea motivelor;
text, comentându-le în raport cu tema câte 1 punct – comentarea motivelor
6. Raportează poezia la genul și specia 6p - câte 1 punct pentru identificare corectă
literară corespunzătoare, argumentând a genului/speciei;
câte 2 puncte pentru argumentare validă
7. Comentează, în 10-12 enunțuri, mesajul 10p - 6 puncte – comentarea mesajului
global al textului, în raport cu afirmația global;
3 puncte – interpretarea afirmației;
1 punct – respectarea volumului

Profesor: L. Botnari Șef catedră: /Lupu D.

Barem de apreciere:

Nr. Item Punctaj acordat


1. Determină și comentează în două 2p - câte 1 punct pentru fiecare enunț corect
enunțuri starea eului liric formulat
2. Determină elementele de prozodie din 4p - câte 1 punct pentru fiecare element
text determinat corect
3. Propune un titlu adecvat textului, 1 punct pentru un titlu adecvat, exprimat
exprimat prin metaforă prin metaforă
4. Formulează tema și ideea textului 2p -1 punct – formularea corectă a temei;
1 punct – formularea corectă a ideii
5. Numește 2 motive literare utilizate în 4p - câte 1 punct – numirea motivelor;
text, comentându-le în raport cu tema câte 1 punct – comentarea motivelor
6. Raportează poezia la genul și specia 6p - câte 1 punct pentru identificare corectă
literară corespunzătoare, argumentând a genului/speciei;
câte 2 puncte pentru argumentare validă
7. Comentează, în 10-12 enunțuri, mesajul 10p - 6 puncte – comentarea mesajului
global al textului, în raport cu afirmația global;
3 puncte – interpretarea afirmației;
1 punct – respectarea volumului

Barem de notare:

”10” ”9” ”8” ”7” ”6” ”5” ”4” ”3” ”2” ”1”
35-33 32-30 29-26 25-21 20-17 16-12 11-9 8-6 5-3 2-0

Matrice de specificații

Domenii Cunoaștere și Aplicare Analiză și Total


înțelegere sinteză
Limbă și 8,5 % 14,6 % 12,9 % 36 %
comunicare
Analiza 16,5 % 26,4 % 21,1 % 64 %
textului literar
Total 25 % 41 % 34 % 100 %