Sunteți pe pagina 1din 1

LUMEA ÎN RĂZBOI

Relaţiile internaţionale. Agresiunea statelor totalitare

 În primii ani ai perioadei interbelice, s-au depus eforturi pentru păstrarea păcii şi securităţii
în lume:
1. şi-a început activitatea Societatea Naţiunilor;
2. s-au semnat tratate de alianţă între diferite state;
3. s-a semnat Pactul de la Locarno, prin care Germania şi vecinii săi, Franţa şi Belgia, îşi
garantau frontierele;
4. Franţa şi Statele Unite ale Americii, au încheiat, în 1928, Pactul Briand-Kellogg (semnat
apoi de 63 de state), prin care propuneau eliminarea războiului din relaţiile internaţionale.
 Pacea şi frontierele nu au putut fi păstrate, din cauza statelor revizioniste, care au
declanşat acţiuni agresive de politică externă. În anul 1931, Japonia a atacat China, iar în
1933, atât Japonia, cât şi Germania s-au retras din Societatea Naţiunilor.
• În anii 1935-1936, Italia a desfăşurat un război, în Africa, împotriva Abisiniei, pe care a
ocupat-o.
• Germania, Italia şi Japonia au format alianţa numită Axa Berlin-Roma-Tokyo, în anii
1936-1937, iar eşecul Societăţii Naţiunilor de menţinere a păcii şi securităţii în lume s-a
observat în martie 1938, când Germania a ocupat Austria (Anchluss). Italia a ocupat
Albania, în aprilie 1939.
• Conciliatorismul puterilor occidentale în faţa acţiunilor agresive, revizioniste, l-au
încurajat pe Hitler în realizarea planurilor sale de cucerire de noi teritorii. Prin
Conferinţa de la Munchen (29-30 septembrie 1939), Marea Britanie, Franţa şi Italia au
permis ca regiunea sudetă a Cehoslovaciei să fie cedată Germaniei, crezând că vor linişti
pretenţiile agresive ale lui Hitler.
• La 23 august 1939, Germania şi U.R.S.S. semnau pactul Ribbentrop-Molotov prin care
Hitler şi Stalin îşi promiteau că nu se vor ataca reciproc. Prin protocolul secret la acest
tratat, cele două ţări îşi împărţeau sferele de influenţă în estul Europei.