Sunteți pe pagina 1din 6

Vizat director,

Prof.
Aria curriculară: Om și societate (Consiliere și orientare) Responsabil comisie metodică,
Disciplina: Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate Prof.
Nr. ore: 1 oră/săptămână
Clasa: aVI a A
Profesor:

PLANIFICAREA ANUALĂ – ANUL ŞCOLAR 2020-2021

PERIOADA DOMENIUL NUMĂR DE ORE


TEMATIC
Semestrul I 17
14 septembrie 2020 – Schimbări din viața personală
Eu și ceilalți: familia și prietenii
29 ianuarie 2021
Semestrul al II-lea Gestionarea unor aspecte specifice pubertății și adolescenței 17
8 februarie 2021 – 18 iunie 2021
Eu și comunitatea
Programul național „Școala altfel″ se va desfӑșura ȋn S13 din semestrul al II-lea

Total ore an școlar: 34


Total săptămâni an școlar: 34

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Data Obs.
crt. ore
Lecție introductivă 1 S1

1 Schimbări din viața Lecția 1 – Efectele unor schimbări specifice


personală pubertățiiși adolescenței la nivel fizic, psihic și 1.1
social 1.2
Lecția 2 – Dreptul la intimitate 3.2 5 S2–S6
Lecția 3 – Schimbări de dispoziție: destionarea
depresiei, a frustrării, a nervozității
Lecția 4 –Tehnici de comunicare si rezolvarea
conflictelor

Recapitulare 1.1,1.2 1 S7
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

2
Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe Săptămâna Data Obs.
crt. ore
specifice

2 Eu și ceilalți: Lecția 1 – Identitatea de sine-aspecte specifice la 1


familia și pubertate și adolescență 1
prietenii Lecția 2 – Libertăți și responsabilități la vârsta
1.1 1
pubertății și adolescenței 1 S8-15
2.1
Lecția 3 – Încrederea în sine 2.2
3.1 1
Lecția 4 – Autonomie responsabilă
Lecția 5 – Autocontrol și autodisciplină
Lecția 6 – Crize de indentitate, popularitate și stimă 3
de sine; cunoștere și acceptare de sine; rezistența la
presiunu exterioare.
Recapitulare. 2 S 16-17
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Competenţe
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Data Obs.
crt. specifice

1. Gestionarea unor Lecția 1 – Autocontrol și evitarea unor 2 S1-S2


aspecte specifice comportamente de risc la vârsta pubertății și
pubertății și adolescenței
adolescenței Lecția 2 – Mișcare fizică, igienă, dietă corectă și
2.1 4 S3-S6
odihnă, aspecte specifice vârsta pubertății și
adolescenței 2.2
3.1
3.2
Recapitulare 1 S7
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

2 Eu și comunitatea 1 S8
Lecția 1- Dezvoltare personală și relații
interpersonale.Conștiință comunitară. 2.1
2.2
Lecția 2- Valori morale care fundamentează 1.1 2 S9-S10
relaționarea cu ceilalți: fidelitatea, altruism, 1.2
sinceritate, respectarea cuvântului dat.

ȘCOALA ALTFEL S11


Lecția 3- Relațiile cu co-vârsnicii. Relații de
prietenie, fidelitatea- fundament al oricărei prietenii 1 S12

Lecția 4- Relațiile de familie. Familia în societate și


în istorie.Respectul vârsnicilor. Conflictul între 1 S13
generații.Gestionarea conflictelor de familie.

4
Recapitulare 2 S14-S15
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

Prezentarea portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedbackul profesorului 2 S16-S17

Director, Responsabil comisie metodică,

5
6