Sunteți pe pagina 1din 3

REGATELE BARBARE

1) REGATUL VIZIGOT
- Primul stat barbar pe teritoriul Imperiului Roman
- Constituiau ramura apuseană a goţilor
- Sub presiunea hunilor, trec în S Dunării în calitate de federaţi în Moesia
- Răscoala vizigoţilor împotriva autorităţilor romane
- 9 aug 378: îi înfrâng pe romani în lupta de la Adrianopol; împaratul Valens
cade în luptă
- Pătrund în N Italiei şi devin federaţi ai Imperiului Roman de Apus
- 410: Atacată simultan, după 405, de mai multe triburi germane, Roma este
cucerită şi prădată de vizigoţii lui Alaric
- Theodoric I pune bazele regatului vizigot de sine stătător
- S-a format în S Galliei, apoi s-a extins în timpul regelui Euric în peninsula
Iberică
- Prima capitală la Toulouse
- Înfrangerea de la Voille din partea francilor
- Regatul pierde partea centrală şi de S a Galliei
- Bizantinii ocupă un important teritoriu din regatul vizigot
- 711: arabii şi berberii sub comanda lui Tarik ibn Ziyaud îl înfrâng pe regele
Roderik
- Astfel ia sfarşit regatul vizigot

2) REGATUL VANDAL
- Populaţie de neam Germanic
- Invadează Gallia
- Pătrund în Spania
- Ocupă:
*N-V Africii * Pannonia *Corsica
*Ins Baleare *Sardinia
- Capitala la Cartagina
- Au fost cuceriţi de bizantini
3) REGATUL OSTROGOT
- Ramura răsăriteană a goţilor
- S-au stabilit în Pannonia şi Moesia
- Theodoric cel Mare cucereşte Italia
- Cuprindea:
*Pen Italică
*Sicilia
*Pannonia
*Dalmaţia
* Provence
- capitala la Ravenna
- ultimul rege ostrogot, Theia, a fost înfrant şi ucis în lupta cu bizantinii
- ia sfarşit regatul ostrogot

4) REGATUL LONGOBARD
- Populaţie de neam Germanic
- Sub conducerea lui Alboin, sub presiunea avarilor, trec din Panonia în N
Italiei
- Ca în cazul vizigoţilor şi al ostrogoţilor, confiscarea pământurilor nobilimii
locale şi trecerea la economia naturală au favorizat formarea relaţiilor
feudale
- După cuceririle de la Ravenna şi Pentapolis, longobarzii sunt înfranti de
Pepin cel Scurt, regele francilor
- 774: regatul longobard este anexat de Carol cel Mare la statul franc.

5) REGATUL FRANC
- Sec V Cuceresc Gallia
- Clovis a devenit rege
- Îi înving succesiv pe alamani, burgunzi şi pe vizigoţi
- Clovis a trecut la creştinism → susţinerea Bisericii şi a nobilimii galo-romane
- După moartea lui Clovis, regatul franc se împarte în NEUSTRIA, AUSTRASIA şi
BURGUNDIA → lupte neîcetate şi fărâmiţări permanente
- Influenţa cea mai mare o aveau majordomii
- Carol Martel a înlocuit sistemul daniilor necondiţionate(alodiu) cu cel al
daniilor condiţionate(beneficiu)
- Carol cel Mare s-a bazat pe alianţa cu Papa si a folsit religia creştină ca
mijloc de unire a francilor.
- Regatul se întindea de la Ebru până la Elba şi de la M. Nordului până în Italia.

S-ar putea să vă placă și