Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa:
Unitatea de învăţământ:
Profesor învățământ primar:
Unitatea tematică:
Subtema/Tema zilei:
Ariile curriculare:
Disciplinele :
Se scrie denumirea fiecărei discipline, iar lângă se trece conținutul studiat, aşa cum apare în programa școlară.
Denumirea disciplinei: Conținutul din programa școlară

Competențe specifice:

Competențele specifice se scriu din programa școlară, pentru fiecare disciplină.


Obiective operaţionale:
Se scrie fiecare obiectiv operațional, iar în paranteză se trece disciplina și competența specifică pe baza căreia a fost formulat. - Exemplu: ( LLR 2.2.)

Bibliografie:
Demers didactic

Obiective Activităţi de învăţare Detalieri de conţinut Strategii didactice Evaluare


operaţionale
O1 : Se scrie
și în cuvinte
obiectivul
operațional