Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa etapa 2

Variațiile inductanței mutual in funcție de interferentă și de distanța de


nealiniere

(abaterea de coaxialitate)

Cerința

a) Determinarea caracteristicii Mij=f(D), cu D având valori între 0 si 10 mm;

Cod Matlab:

ri=9.7;
rj=12.7;
D=0;
alfa0=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K0,E0]=ellipke(alfa0)
D=1;
alfa1=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K1,E1]=ellipke(alfa1)
D=2;
alfa2=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K2,E2]=ellipke(alfa2)
D=3;
alfa3=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K3,E3]=ellipke(alfa3)
D=4;
alfa4=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K4,E4]=ellipke(alfa4)
D=5;
alfa5=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K5,E5]=ellipke(alfa5)
D=6;
alfa6=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K6,E6]=ellipke(alfa6)
D=7;
alfa7=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K7,E7]=ellipke(alfa7)

D=8;
alfa8=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K8,E8]=ellipke(alfa8)
D=9;
alfa9=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K9,E9]=ellipke(alfa9)

D=10;
alfa10=2*sqrt(ri*rj/((ri+rj)^2+D^2));
[K10,E10]=ellipke(alfa10)

n0=2*4*pi()*10^(-10)/alfa0*sqrt(ri*rj)*((1-alfa0^2/2)*K0-E0);
n1=2*4*pi()*10^(-10)/alfa1*sqrt(ri*rj)*((1-alfa1^2/2)*K1-E1);
n2=2*4*pi()*10^(-10)/alfa2*sqrt(ri*rj)*((1-alfa2^2/2)*K2-E2);
n3=2*4*pi()*10^(-10)/alfa3*sqrt(ri*rj)*((1-alfa3^2/2)*K3-E3);
n4=2*4*pi()*10^(-10)/alfa4*sqrt(ri*rj)*((1-alfa4^2/2)*K4-E4);
n5=2*4*pi()*10^(-10)/alfa5*sqrt(ri*rj)*((1-alfa5^2/2)*K5-E5);
n6=2*4*pi()*10^(-10)/alfa6*sqrt(ri*rj)*((1-alfa6^2/2)*K6-E6);
n7=2*4*pi()*10^(-10)/alfa7*sqrt(ri*rj)*((1-alfa7^2/2)*K7-E7);
n8=2*4*pi()*10^(-10)/alfa8*sqrt(ri*rj)*((1-alfa8^2/2)*K8-E8);
n9=2*4*pi()*10^(-10)/alfa9*sqrt(ri*rj)*((1-alfa9^2/2)*K9-E9);
n10=2*4*pi()*10^(-10)/alfa10*sqrt(ri*rj)*((1-alfa10^2/2)*K10-E10);

ntotal=[n0 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10];
D=0:1:10;
plot(D,ntotal)
Grafic:
Fig 1. Determinarea caracteristicii Mij=f(D), cu D având valori intre 0 si 10 mm

Cerința

b) Se reprezintă variația conductivității mutual Mfs in funcție de D, pentru d=5 mm, D se


considera intre 0 si 10 mm;

Cod in Matlab:

ri=9.7;
rj=12.7;
d=5;
D=10; [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
rm10= sqrt (4*ri*(rj+D))/((ri+rj+D).^2+d.^2)
[K10,E10]=ellipke(rm10)
g10=(2/rm10-rm10)*K10-2/rm10*E10
m10=(4*pi()*10^(-7)*ri*rj)/(sqrt(ri*(rj+D)))*g10;

m=[m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10];
delta=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
plot(delta,m)

Graficul rezultat in urma rulării programului:

Fig 2. Variația inductanței mutuale Mfs in funcție de D, pentru d=5 mm, D se considera intre 0 si 10 mm;
Cerința

c) Sa se reprezinte variația inductivității mutuale Mfs in funcție de d, pentru d cuprins intre 5 si


10 mm, iar D=0;

Cod Matlab:

ri=9.7;
rj=12.7;
d=10;
D=0;

rm10= sqrt (4*ri*(rj+D))/((ri+rj+D).^2+d.^2)

[K10,E10]=ellipke(rm10)
g10=(2/rm10-rm10)*K10-2/rm10*E10
m10=(4*pi()*10^(-7)*ri*rj)/(sqrt(ri*(rj+D)))*g10;

m=[m5 m6 m7 m8 m9 m10];
delta=[10 9 8 7 6 5];
plot(delta,m)

Graficul rezultat in urma rulării programului:

Fig 3. Variația inductivității mutuale Mfs in funcție de d, pentru d cuprins intre 5 si 10 mm, iar D=0;