Sunteți pe pagina 1din 4

SEMINAR 6 MECANICĂ - 2020-2021

Reducerea forțelor coplanare care acţionează asupra unui rigid

Torsorul în punctul O are expresia:


𝑛

𝑅⃗⃗ = ∑ 𝐹⃗𝑖 = 𝑅𝑥 ∙ 𝑖⃗ + 𝑅𝑦 ∙ 𝑗⃗
𝑖=1
𝜏⃗𝑂 = 𝑛
⃗⃗⃗𝑂 = ∑ 𝑟⃗𝑖 × 𝐹⃗𝑖 = 𝑀𝑂𝑧 ∙ 𝑘⃗⃗
𝑀
{ 𝑖=1

Ecuaţia axei centrale:

𝑅𝑦 𝑀𝑂𝑧
𝑦= ∙𝑥−
𝑅𝑥 𝑅𝑥

Cazurile de reducere în cazul sistemelor de forţe plane sunt:

Cazul I: 𝑅⃗⃗ = 0
⃗⃗; 𝑀
⃗⃗⃗𝑂 = 0
⃗⃗ ……… sistem echivalent cu zero (sistem în echilibru)

Cazul II: 𝑅⃗⃗ = 0


⃗⃗; 𝑀
⃗⃗⃗𝑂 ≠ 0
⃗⃗ ……… sistem echivalent cu un cuplu de forţe

Cazul III: 𝑅⃗⃗ ≠ 0


⃗⃗; 𝑀
⃗⃗⃗𝑂 = 0
⃗⃗ ……… sistem echivalent cu o forţă unică 𝑅⃗⃗ aplicată în O;

Cazul IV: 𝑅⃗⃗ ≠ 0


⃗⃗; 𝑀
⃗⃗⃗𝑂 ≠ 0
⃗⃗, 𝑅⃗⃗ ∙ 𝑀
⃗⃗⃗𝑂 = 0 …….. sistem echivalent cu o forţă unică 𝑅⃗⃗
aplicată pe axa centrală Ambele elemente ale torsorului sunt diferite de zero.
SEMINAR 6 MECANICĂ - 2020-2021

Aplicația 1

Se dă un sistem de forțe aplicat unei plăci dreptunghiulare având laturile suprapuse


axelor de coordonate, cu următoarele dimensiuni: OB = 2a=2nc, OE = a=nc. Modulele
celor 4 forţe sunt: |𝐹⃗1 | = 𝐹1 = 2𝐹, |𝐹⃗2 | = 𝐹2 = √5𝐹, |𝐹⃗3 | = 𝐹3 = √2𝐹, |𝐹⃗4 | = 𝐹4 = 𝐹 =
10𝑛𝑐.
Se cere să se determine:
a) torsorul de reducere în punctul O,
b) ecuația axei centrale,
c) reprezentarea grafică a elementelor de reducere.

y
E D C

F2 F4
a

F3
F1
O A B x
2a

Rezolvare:

Forțele sistemului au proiecții numai pe axele Ox si Oy iar momentele numai față de


axa Oz.
SEMINAR 6 MECANICĂ - 2020-2021

y
E F2sinα D C

α F2
F2cosα F4
a

F3sinβ
F3
F1 β
O A F3cosβ B x
2a

Etapa 1: Se calculează proiecțiile forțelor și proiecțiile pe axe ale forței rezultante

𝐹𝑥 𝐹𝑦
𝐹⃗1
𝐹⃗2
𝐹⃗3
𝐹⃗41
4

𝑅⃗⃗ = ∑ 𝐹⃗𝑖
𝑖=1
𝑅⃗⃗ =

Etapa 2: Se calculează momentele forțelor față de punctul O și proiecțiile pe axe ale


momentului rezultant

𝑖⃗ 𝑗⃗ 𝑘⃗⃗
⃗⃗⃗𝑂 (𝐹
𝑀 ⃗⃗⃗⃗1 ) = 𝑟⃗⃗⃗⃗1 × ⃗⃗⃗⃗
𝐹1 = | 𝑥1 𝑦1 𝑧1 | =
𝐹1𝑥 𝐹1𝑦 𝐹1𝑧

𝑀𝑧
⃗⃗⃗𝑂1
𝑀
⃗⃗⃗𝑂2
𝑀
⃗⃗⃗𝑂3
𝑀
⃗⃗⃗𝑂4
𝑀
4
⃗⃗⃗𝑂 = ∑ 𝑀
𝑀 ⃗⃗⃗𝑂𝑖
𝑖=1
SEMINAR 6 MECANICĂ - 2020-2021

⃗⃗⃗𝑂 =
𝑀

Etapa 3: Se determină componentele torsorului de reducere în punctul O


𝑛

𝑅⃗⃗ = ∑ 𝐹⃗𝑖 = 𝑅𝑥 ∙ 𝑖⃗ + 𝑅𝑦 ∙ 𝑗⃗
𝑖=1
𝜏⃗𝑂 = 𝑛
⃗⃗⃗𝑂 = ∑ 𝑟⃗𝑖 × 𝐹⃗𝑖 = 𝑀𝑂𝑧 ∙ 𝑘⃗⃗
𝑀
{ 𝑖=1

Etapa 4: Se determină cazul de reducere

Etapa 5: Se determină ecuația axei centrale

𝑅𝑦 𝑀𝑂𝑧
𝑦= ∙𝑥−
𝑅𝑥 𝑅𝑥

Etapa 6: Se reprezintă grafic elementele de reducere.

y
E D C

Ax a
centr F2 F4
ala
3a/5
a

MR
F3 R
x
F1
O A B 3a
2a