Sunteți pe pagina 1din 7

SEMINAR CURS 4

MECANICA
2.2.2 MOMENTUL UNEI FORŢE ÎN RAPORT CU UN PUNCT
Capacitatea forţei de a roti corpul asupra căruia este aplicată în jurul unui punct =
momentul forţei faţă de punctul respectiv. 
Momentul forţei 𝐹, calculat în raport cu punctul O: z F
𝑀𝑂 𝐹 = 𝑂𝐴 × 𝐹 
𝑀𝑂 𝐹 = 𝑟 × 𝐹
𝑂𝐴 - se notează 𝑟
  
MO
r A( x, y, z)
d
Modulul momentului forţei 𝐹, calculat în raport cu punctul O: y
O
𝑀𝑂 𝐹 = 𝑟 ∙ 𝐹 ∙ sin 𝛼 = 𝐹 ∙ 𝑑
x
d = braţul forţei
D - distanţa de la punctul O unde se calculează
momentul, la suportul forţei.
2.2.2 MOMENTUL UNEI FORŢE ÎN RAPORT CU UN PUNCT

𝑖 𝑗 𝑘
𝑟 =𝑥∙𝑖+𝑦∙𝑗+𝑧∙𝑘 𝑀𝑂 𝐹 = 𝑟 × 𝐹 = 𝑥 𝑦 𝑧 =
𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧
𝐹 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑘
= 𝑦 ∙ 𝐹𝑧 − 𝑧 ∙ 𝐹𝑦 ∙ 𝑖 + 𝑧 ∙ 𝐹𝑥 − 𝑥 ∙ 𝐹𝑧 ∙ 𝑗 + 𝑥 ∙ 𝐹𝑦 − 𝑦 ∙ 𝐹𝑥 ∙ 𝑘
2.2.9 TORSOR MINIMAL. AXA CENTRALĂ
Aplicaţia 2
cub de latură a= nc
supus acţiunii unui sistem de 5 forţe
𝐹𝑖 = 𝐹𝑖 = 𝐹 = 10𝑛𝑐 𝑁, 𝑖 = 1,5

Să se determine:
a. torsorul în punctul O
b. axa centrală şi torsorul minimal.
2.2.9 TORSOR MINIMAL. AXA CENTRALĂ
Etapa 1: Se determina componentele forţei rezultante:

𝐹1 = 𝐹1𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹1𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹1𝑧 ∙ 𝑘


𝐹2 = 𝐹2𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹2𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹2𝑧 ∙ 𝑘
𝐹3 = 𝐹3𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹3𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹3𝑧 ∙ 𝑘
𝐹4 = 𝐹4𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹4𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹4𝑧 ∙ 𝑘
𝐹5 = 𝐹5𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹5𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹5𝑧 ∙ 𝑘
2.2.9 TORSOR MINIMAL. AXA CENTRALĂ
Etapa 1: Se determina componentele momentului rezultant:

𝑖 𝑗 𝑘
𝑟 =𝑥∙𝑖+𝑦∙𝑗+𝑧∙𝑘 𝑀𝑂 𝐹 = 𝑟 × 𝐹 = 𝑥 𝑦 𝑧 =
𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧
𝐹 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑘
= 𝑦 ∙ 𝐹𝑧 − 𝑧 ∙ 𝐹𝑦 ∙ 𝑖 + 𝑧 ∙ 𝐹𝑥 − 𝑥 ∙ 𝐹𝑧 ∙ 𝑗 + 𝑥 ∙ 𝐹𝑦 − 𝑦 ∙ 𝐹𝑥 ∙ 𝑘
𝑖 𝑗 𝑘
𝑀𝑂 𝐹1 = 𝑟1 × 𝐹1 = 𝑥1 𝑦1 𝑧1 =
𝐹1𝑥 𝐹1𝑦 𝐹1𝑧

…………………….
2.2.9 TORSOR MINIMAL. AXA CENTRALĂ
Etapa 2: Se determina torsorul în punctul O

𝑅=
𝜏𝑂 =
𝑀𝑂 =
Etapa 3: Se determina ecuatiile axei centrale
Condiţia de coliniaritate dintre cei doi vectori ai torsorului minimal:
forţa rezultantă 𝑅 şi momentul 𝑀𝑃

𝑀𝑂𝑥 − 𝑦 ∙ 𝑅𝑧 − 𝑧 ∙ 𝑅𝑦 𝑀𝑂𝑦 − 𝑧 ∙ 𝑅𝑥 − 𝑥 ∙ 𝑅𝑧 𝑀𝑂𝑧 − 𝑥 ∙ 𝑅𝑦 − 𝑦 ∙ 𝑅𝑥


= =
𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧
Etapa 4: Se determina torsorul minimal
𝑅=
𝑅 𝜏𝑃 = 𝜏𝑚𝑖𝑛 =
𝜏𝑃 = 𝜏𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑅 =
𝑀𝑃 = 𝑀𝑅