Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar nr.

28657/RO/2018
Formular nr. 6 Data 23.04.2018
Revizie: 24.10.2018

CERERE
DE COMUNICARE A STADIULUI SOLUŢIONĂRII CERERII DE REDOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI
ROMÂNE

Subsemnatul  SPRINCEAN VICTOR, fiul lui  ILIE și LIDIA născut la data de 19.03.1989 în
REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHISINAU, posesor al actului de identitate/pașaport, seria AA nr.
0270301 cu domiciliul actual în REPUBLICA MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, COM.
STAUCENI, STR. LIVEZILOR 118, și cu reședința în REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHISINAU,
vă rog să îmi comunicați stadiul soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române, depusă la
data de 23.04.2018, înregistrată sub nr. 28657.

Solicit să îmi fie comunicate aceste informații la adresa de domiciliu/reședință sau prin e-mail:
sprincean.nicolae@gmail.com.

In cazul in care dosarul a fost solutionat, va rog sa-mi expediati repetat scrisoarea
confirmativa pentru a ma inscrie la juramint, la adresa de domiciliu: REPUBLICA MOLDOVA,
MUNICIPIUL CHISINAU, COM. STAUCENI, STR. LIVEZILOR 118, MD-4839.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția datelor cu caracter
personal, Legea nr. 677/2001 și cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R., Law no. 677/2001 and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R., la Loi no. 677/2001 et GOU no. 41/2016.)

Data, Semnătura,

01.10.2020 SPRINCEAN VICTOR

S-ar putea să vă placă și