Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Descrierea panoului și starea de conservare a icoanei


…..

Masterand:
…………………..
Restaurare Lemn Policrom, anul I
Identificarea piesei

Descrierea din punct de vedere tehnic


Panoul
Panoul este alcătuit din trei planșe din lemn de rășinoase,…….
Dimensiunile piesei sunt:
Lungime: 81,7 cm
Lățime: 63,2 cm
Grosime: 3,3 cm
Panoul a fost realizat manual….. debitare, etc
Traverse……
Pe versoul panoului se observă mai multe noduri …….

Starea de conservare
Localizare degradare, denumire degradare, cauze

Ex: În zona mediană a panoului se observă pete de culoare închisă din cauza atacului biologic,
fungic (mucegai), menținerea umidității local, icoana fiind posibil amplasată pe un suport mai
îngust ce nu a permis evaporarea apei. O altă cauză a menținerii umidității poate fi natura
suportului – zid cu infiltrații sau bârnă umedă dar și umiditatea ridicată în lăcașul de cult.