Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.5.a.

Sinteza pentru activitati metodice (30 min)


Toate competentele specifice sunt structurate pentru toti elevii. Acestia au achizitii de invatare
diferite datorita rimurilor diferite de invatare, profilurilor cognitive si socio-emotionale diferite
precum si datorita experientelor diferite. Evaluarea este modul de masurare a nivelului atins in
dobandirea competentelor specifice de catre fiecare elev in parte si contribuie la stabilirea a
ceea ce trebuie facut pe mai departe(remediere, consolidare, aprofundare,sprijin pentru
excelenta). Ea trebuie privita ca parte componenta a procesului instructiv-educativ, alaturi de
predare si invatare.
Evaluarea este de trei feluri: initiala, formativa sau continua si sumativa sau finala.
In procesul de evaluare trebuie parcurse urmatoarele etape: stabilirea competentelor de
evaluat, alegerea metodelor si instrumentelor de evaluare, notarea.
Printr-o buna metoda de masurare a achizitiilor elevilor se pot organiza activitati didactice
optime, iar acestia devin constienti de propriul progres in invatare putand sa se autoevalueze
obiectiv si sa-si ajusteze achizitiile.
Cele mai eficiente instrumente de evaluare a competentelor dobandite de elevi sunt acelea
care nu creeaza stres si care pun elevul in situatii actionale.
Pentru masurarea nivelului de performanta al competentelor elevilor se recomanda observarea
sistemica a activitatii si comportamentului elevilor, investigatia, interviul, proiectul, portofoliul,
afisul, pliantulevaluarea cu ajutorul calculatorului (teste online, blogul), autoevaluarea.