Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Iași


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr.124259 din 11.01.2021
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI Exemplar unic
COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu
precizările cuprinse în calendarul concursurilor organizate
pentru ocuparea posturilor vacante pe linia de muncă-
protecţia animalelor, prin încadrare directă din sursă externă
a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi
care îndeplinesc condiţiile legale, în perioada 13.01-
18.01.2021 urmează a se desfăşura proba de evaluare a
performanţelor fizice.
În acest context, candidaţii înscrişi pe posturile vacante
scoase la concurs de I.P.J Iaşi, respectiv un post de ofițer și
trei de agent de poliție, vor susţine proba de evaluare a
performanţelor fizice la sediul Academiei de poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, situat pe Aleea Privighetorilor
nr.1-3, Bucureşti,sector 1.
Proba se execută în ţinută sportivă adecvată parcurgerii
traseului aplicativ.
Situația cu programarea candidaților pe zile și ore se
regăsește, în format electronic, atașat acestui anunț.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la
numărul de telefon 0232/302113.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS