Sunteți pe pagina 1din 3

Data: ……………………… Numele:

………………………………..

la limba şi literatura română


1.Dictare:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................

2. Desparte în silabe următoarele cuvinte:

excursie, poartă, umbră, acuarele, strălucitor, căprioara, îngrijesc, ocroteşte


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Alcătuieşte enunţuri cu următoarele ortograme: s-a / sa; s-au / sau; i-a / ia.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Alcătuieşte propoziţii simple cu următoarele cuvinte: povesteşte, lupul, Mara.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Dezvoltă propoziţiile simple alcătuite la exerciţiul 4.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Grupează următoarele cuvinte în tabelul de mai jos:
citire, sat, harnic, pândeşte, dăruim, dimineaţa, şapte, puternic, gingaş, voi, are, el, o sută,,
dulce, Ion Creangă, dogoreşte, copiază, mândru, eu.

Substantiv Verb Pronume Ajectiv Numeral

7. Alcătuieşte enunţuri pe baza ilustraţiei:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și