Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINAREA DURITĂŢII TOTALE, dT

1. Generalităţi

În apa de alimentare sau în apele folosite la răcire se găsesc săruri în stare


dizolvată. Din totalitatea sărurilor existente, sărurile de calciu şi de magneziu
participă în cea mai mare măsură la formarea de depuneri (creuste, piatră) pe
suprafeţele metalice. Sărurile de calciu şi de magneziu care conferă apei duritate,
sunt:
- CaSO4 - sulfat de calciu;
- CaCl2 - clorură de calciu;
- MgSO4 - sulfat de magneziu;
- MgCl2 - clorură de magneziu;
- Ca(HCO3)2 - bicarbonat de calciu;
- Mg(HCO3)2 - bicarbonat de magneziu.
Duritatea totală, dT, reprezintă conţinutul total de ioni de calciu şi de
magneziu dintr-un litru de apă, corespunzător tuturor anionilor prezenţi în apă
(conţinutul total de săruri de calciu şi de magneziu dintr-un litru de apă).
Determinarea durităţii totale se face prin complexarea ionilor de calciu
(Ca ) şi de magneziu (Mg2+) cu ajutorul sării disodice a acidului etilen-diamino-
2+

tetra-acetic (cunoscut şi sub denumirea de acid EDTA, Complexon 3, Chelaton


3) în prezenţa indicatorului negru eriocrom T, la pH alcalin.
Notând cu A radicalul acidului (A=C 10H12O8N2Na2), reacţiile care au loc
sunt:
Ca2+ + H2A = CaA + 2H+
Mg2+ + H2A = MgA + 2H+
Reacţiile au loc în mediu alcalin, menţinut la pH = 10 cu ajutorul unei
soluţii tampon NH3 – NH4Cl.
Ca unităţi de măsură pentru duritate, se folosesc:
- miliechivalenţii gram (mval) pe litru de apă;
- părţi per milion (ppm) – sub formă de carbonat de calciu

2. Aparatură şi reactivi

Aparatură: - biuretă;
- pipetă/cilindru gradat
- pahare Erlenmeyer (pahare de titrare)
- termometru 1 ÷ 100oC.
Reactivi: - soluţie EDTA 0,01N;
- indicator negru de eriocrom T (R5);
- soluţie tampon NH3 – NH4Cl de pH = 10 (R6)

3. Mod de lucru
- se spală vasele de titrare şi se clătesc cu apă distilată;
- se măsoară cu cilindrul gradat sau cu pipeta 10mL apă de analizat şi
se introduc în vasul de titrare;
- se adaugă 2mL soluţie tampon NH3 – NH4Cl;
- se încălzeşte proba uşor (cca. 50oC);
- se adaugă cca. 0,1g pulbere (sau 2-3 picături soluţie) de indicator
negru de eriocrom T;
- se titrează cu soluţie de EDTA 0,01N până la virajul culorii de la roşu
la albastru net;
- se citeşte pe biuretă volumul de EDTA 0,01N folosit la titrare.

4. Exprimarea rezultatelor

dT = V x F

în care:
dT = duritatea totală, în mval/l;
V = volumul de EDTA 0,01N folosit la titrare, în ml;
F = factorul soluţiei de EDTA 0,01N

Tabel cu rezultate:

Duritate totală
Nr. Vprobă VEDTA
Produs FEDTA grad de duritate
det. (mL) (mL) mval/L o o o o o
g d f e a

1. Apă potabilă 10 ml

2. Apă de mare 10 ml
Unităţi de măsură pentru duritatea apei şi relaţii de echivalenţă:

Valoare
Gradul de duritate Simbolul
ppm mval/L
o
German g 10 CaO 0,357
o
Român d 10 CaO 0,357
o
Francez f 10 CaCO3 0,200
o
Englez e 14,29 CaCO3 0,285
o
American a 1,0 CaCO3 0,020

S-ar putea să vă placă și