Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUD.

IAȘI
ELIBERARE COD PARAFĂ
    În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1059/ 20.11.2003 privind declararea
numinală obligatorie şi evidenţa medicilor (publicat în MO nr. 860/12.03.2003), Direcţia de Sănătate
Publică a Judeţului Iași este abilitată să acorde coduri de parafă pentru medicii care au drept de liberă
practică (certificat de membru în colegiile profesionale) şi îşi desfăşoară activitatea profesională într-o
unitate sanitară din Judeţul Iași.
Codul de parafă nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic, constituie instrument de identificarea
fiecărui medic pentru documentele cu caracter medico-legal, si nu se foloseste ca document oficial necesar la
angajarea medicului.

ACTELE NECESARE se vor depune la DSP Iași, str.Vasile Conta nr.2-4, Secretariat-Registratură

1. Cerere tip
2. Buletin de identitate/ carte de identitate (copie și original);
3. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - certificat de căsătorie/ sentință divorț (copie și original);
4. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 (copie și original);
5. Confirmarea în specialitate prin Ordinul Ministrului Sănătății - Certificat de medic specialist/ primar eliberat de Ministerul Sănătății
(copie și original);
6. Adeverință de salariat de la angajator (original); contract de muncă (copie și original) prin care se atestă dovada locului de
muncă ca medic specialist într-o unitate sanitară publică/ privată din județul Iași;
7. Pentru unitățile înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – certificat înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor
Medicale, emis de Direcția de Sănătate Publică (copie și original);
8. Declaratie de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
9. Declarație pe propria răspundere în susținerea documentelor justificative anexate la cererea de solicitare a codului de parafă;
10. Talon prelucrare date personale.

Eliberarea codurilor de parafă – Secretariat-Registratură

S-ar putea să vă placă și