Sunteți pe pagina 1din 2

TEXTUL DIALOGAT

TEXTUL DIALOGAT -
este format dintr-un dialog si corespunde vorbirii directe între doua sau
mai multe personaje.,
TEXTUL NARATIV-
este o povestire a celor exprimate de cineva si corespunde vorbirii indi-
recte.
Caracteristicile vorbirii directe și indirecte
VORBIREA DIRECTĂ:
1. Reprezintă un text dialogat / un dialog:
EX:
- Când ai venit? întreabă Mircea.
- Ieri , la prânz, răspunde Ina.
2. Apar verbe specifice: a intreba, a răspunde, a zice, a spune, a anunța,
a striga, a mărturisi, a minți, a urmări, a specifica, a afirma , a nega,nu-
mite verbe de declaratie.( uneori verbele de declaratie dinamizeaza actiu-
nea)
3. Folosim in scris :
-linia de dialog
-ghilimele
-două puncte
-punct, semnul exclamării, semnul întrebării.( . , ! , ? )
4. Apar verbe/ pronume la persoana I, a II-a, singular /plural
5 . Apar verbe la imperativ
6 . Apar substantive care exprimă strigarea
7. Apar adverbe
VORBIREA INDIRECTĂ:
1.Este o povestire, un text narativ
2.Verbele de declarație sunt urmate de cuvinte : că,să,de,dacă, când,unde
cum,care ,cine ce etc
3. Folosim doar punctul la sfârșitul enunțurilor
4.Verbele/ pronumele sunt la pers. a III-a, sg./ pl.
5. Verbele la imperativ se transformă în verbe la modul conjunctiv
sau indicativ
6. Substantivele care exprimă strigarea se vor tranforma :
- Bunico, spune povestea!
I-a spus bunicii sa spună povestea
7. Cuvintele vorbitorilor se redau în ordinea în care au fost rostite
8. Se pot adăuga , după caz, unele cuvinte și expresii

S-ar putea să vă placă și