Sunteți pe pagina 1din 1

ESEU

„Comunicarea pedagogica”
Comunicarea pedagogica este o forma specifica a comunicării umane, fiind un
proces de emisie si recepție a unor mesaje sub forma de cunoștințe, sentimente,
emoții. Ea se bazează pe relațiile interpersonale dintre pedagog si elev sub
forma de informație despre adaptare influențare. Comunicarea este văzută ca
o a elementelor cognitive , cu scopul de a transmite informația , de a induce o
emoție de a da la iveală un comportament printr-un proces de interacțiune
intre scris, vizual, nonverbal, etc. .
Comunicarea pedagogica se poate desfășura intre cel puțin doi parteneri :
pedagog-elev, elev-pedagog, elev-elev. Comunicarea pedagogica are un
caracter bilateral care evidențiază necesitatea instituirii unei corelații
permanente intre subiectul si obiectul educației. Comunicarea pedagogică
depinde si de expresia feței, gesturile, poziția corpului, distanta dintre receptor
si emițător, mișcările corporale , semne exterioare, etc. .
În concluzie pot spune ca comunicarea pedagogica este o metoda eficienta si
binevenita in viața cotidiană si ca comunicarea este inevitabilă.