Sunteți pe pagina 1din 10
Dragéa cititorule, Te invit sd vizitezi lumea fantastica a basmelor unde, visdnd, poti face minuni aldturi de eroii buni, invingdtorii spaimelor tale. Stii ca existd copii care nu citesc basme? Oare ei in ce vis pot deveni eroi? Editura Sigma ti-a pregatit colectia ,Comoara cu Virtuti”. In povestile din aceasta colectie, chiar tu vei putea fi, nu numai in vis, eroul atent, rabdator si indraznet, gata de fapte mari. Astfel tu, copil drag, vei deveni putin cate putin, de la o carte la alta, tot mai destept si mai bun. Discuta cu parintii si bunicii despre faptele tale din lumea basmelor. Vei descoperi cu uimire ca sunt si ei ca niste copii, bucurosi sd se joace cu tine! Povestea ta este cea mai mare bucurie pe care poti sd le-o faci si-t va aduce laude si respect. Completeazd si pastreazd aceastd carte in care ai pus imaginatie, cunostinte, dorinte si valori pentru ca, atunci cand vei fi mare, sa te poti compara cu copiii sau nepotii tai si sd-i intelegi mai bine. CAPITOLUL I Cum au inceput aventurile lui Aleodor A fost odata un rege. El ajunsese cdrunt; implinise deja o jumdtate de veac si nu reusise sd aibaé mdacar un copil. Se topea, bietul de el, la gandul ca nu poate avea, ca si alti oameni, macar un fecior. Dar, iata cd, dupa ce a mai trecut un deceniu, se indurd norocul de dansul si dobandi o scumpete de copilas: sd-l vezi si sd nu-l mai uiti. Regele ii puse numele Aleodor. Cand a fost sa-l boteze, regele adund popor de la Rdsdrit si Apus, Miazdzi si Miazdnoapte, ca sd se veseleascd de bucuria lui. Trei zile si trei nopti a tinut petrecerea si atat au chefuit si s-au bucurat cu totii, cd au finut minte cat au trdit. Bdiatul crestea si se facea tot mai istet si mai iscusit. Cand printul Aleodor a ajuns la majorat, regele, de batran ce era, a cdzut bolnav la pat. Atunci, isi chemd feciorul si-i zise: - Dragul tatei, iata cad Dumnezeu ma cheama la El. Sunt gata sd-mi dau obstescul sfarsit. Eu vad ca tu ai sd ajungi om mare si, din ceruri, ma voi bucura de ispravile tale. Asupra carmuirii regatului n-am nimic sd-ti zic, fiindcd tu, cu iscusinta ta, te vei descurca bine. Un lucru am sd-ti mai spun: Stii tu muntele din spatele palatului regal? Sd nu te ducd pdcatele sd vanezi acolo, cdci este mosia lui Jumdtate-de-om-cdlare- pe-jumatate-de-iepure-schiop, iar cine calcd pe mosia lui nu scapa nepedepsit. Acestea zicand, isi dete sufletul. Se duse si el ca toatd suflarea de pe pdmant, de pdrea ca nici n-a fost. iljeliré ai sdi, iljelira boierii, il jeli si poporul; in cele de pe urmd trebuird sd-l ingroape. Si astfel, Aleodor urca in scaunul domnesc al lui tétane-sdu. Desi copilandru, el... 1. era bland si drept. avea grijai de bundstarea slujitorilor indeplinea obligatiile de rege. Oamenii erau multumiti cd se puteau bucura in pace de roadele muncii lor si se faleau cd le-a fost dat sd trdiascd in zilele regelui Aleodor. Uneori, Aleodor mergea la vandtoare sd-si petreacd ceasurile ce-i prisoseau de la treburile regatului. El tinea minte ce-i spusese tatdl sdu si se silea sd-i pdzeascd vorbele cu sfintenie. Trecusera sapte ani de la moartea batranului rege cand, intr-o zi de vineri a lunii august, Aleodor, dus fiind pe ganduri, intrd pe pamantul pocitului de om. N-apucd sd facd o sutd de pasi, si iataé cd se pomeni cu Jumdtate-de-om dinaintea lui. Acum nu-i era lui Aleodor cd trecuse pe pamantul omului slut, dar il supara faptul cd. 2. Pocitania pamantului ti zise: - Oamenii vor sd-mi taie pddurile si sd-mi omoare animalele. Toate animalele de pe mosie, mici sau mari, sunt in grija mea si ascultd de mine. Nu mai permit nimdnui sd-mi incalce mosia si s-si bata joc de mine. De jumdtate de veac, in fiecare an, am prefacut in bolovani unul sau doi nesdbuiti care imi calcé hotarul. tan eat AE 2 . a incdilcat porunca tatalui sa a indraznit cineva sa nu ise inchine. nu stia ce voia omul asta de la el. Aleodor i-a rdspuns: - Te rog sd md ierti! Din nebdgare de seama am cdlcat pe mosia ta. Dar sd $1 3. - Pentru ca-ti ceri iertare, n-am sd te prefac imediat in stand de piatrd, precum au pdfit-o tofi vandatorii care au intrat pe mosia mea, iar apoi au sdrit sé ma bata sau sé md batjocoreascd. Ca sa te iert, sé mi-o aduci pe Trona, fata regelui Verdes! Este frumoasd, bogatd si nu stiu sd fie alta care, asemenea mie, are puterea de a face vrdji. Sa pleci de indatd dupd fata, fara sa te mai abati din drum! Greu lucru de facut a primit Aleodor! Auzise el cd se intampld ceva necurat cu petitorii printesei Trona. Atunci i-a spus pocitaniei cad nu poate pleca imediat dupa fata, deoarece trebuie sd se pregdteascd pentru drum, sd-si ia un cal si un insotitor, cd este obligat sd ceard invoire de la Sfatul Tarii si, in plus, ca... 4. nu vreau sd-ti fac réiu. n-am mai incdilcat mosia altuia! eu sunt regele tri! ... el nu se pricepe la petit. ... fata nu va dori sé vind cu el. .. urtrege are multe obligatii. Pocitul o tinea una si bund: sa plece chiar acum sd aducd fata, daca vrea sd scape de ponosul de talhar, de calcator ale drepturilor altuia si sé mai rdamand cu suflet in oase. Aleodor se simtea vinovat. Desi fara voia lui, el pdcdtuise cand a calcat mosia altuia si nu si-a ascultat tatdl. Cat era el de rege, tot ti era frica de vrdjile lui Jumdtate-de-om si, cu orice pret, trebuia sai fac ce-i cere ca st scape de el. in plus, Aleodor dorea sd-l cunoascd pe regele Verdes, vecinul sdu de la miazdzi. in cele din urmé, a spus: 5. Jumdatate-de-om stia ca regele Aleodor se va fine de cuvant, pentru cd era om de onoare. - Pleacd acum sd-mi aduci fata! Chiar si fara sd ai habar, eu voi trimite fiinte fantastice ca sd te ajute, cdci singur nu ai sorti de izbanda. Aleodor nu stia daca fata va accepta sd vind cu el, dar, in orice caz, el nu dorea... 6. ~ Mé voi duce la regele V = Sunt vinovat, voi aduce fata! — Iti voi face pe plac! supere pe regele vecir sd fact ceva necinstit. sii se facct de rusine.