Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Litere
Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

APROB: Şeful Departamentului, conf.,


dr.
E. Varzari _______________

T E S T U L nr.2
pentru examen Limba română
Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială
specialitatea Pedagogie în învățământul primar și limba engleză, anul II

Subiectul I. Sensurile cuvântului

1.1 Descrieți tipurile de sens al cuvintelor, ilustrându-le prin exemple adecvate și indicând
trăsăturile lor.
(3 p.)
Există trei tipuri de sensuri acestea sunt : primul este sensul propriu (de bază ,principal
,denotativ ) care are urmatoarele trăsături general ,obișnuit ,cunoscut; dominant în conștiința
oamenilor ; denumește obiecte ,acțiuni ,stări ,însușiri ; relativ liber de context spre exemplu
talpă- partea inferioară a labei piciorului, la om și la unele animale, de la degete până la
călcâi, care vine în atingere cu pământul și pe care se sprijină corpul .  Cel de-al doilea sens
este cel secundar sau derivat care este variantă a sensului principal ; bazat pe un element de
asemănare (formă,poziție ,sunet,culoare) cu sens propriu și este dependent de context, spre
exemplu talpa gâștei ,talpa casei ,talpa țării ,talpa ursului .Iar cel de-al treilea tip de sens
este cel figurat sau conotativ care este nou ,neobișnuit; realizat prin transfer al denumirii de
la un obiect la altul pe baza mijloacelor artistice :metaforă, personalizare ,metonimie
,sinecdocă spre exemplu talpa iadului .

1.2 Determinați sensurile contextuale al cuvintelor subliniate.


„Stelele mari și albe tremurau pe cer și argintul lunii trecea sfâșiind valurile
transparente de nouri. Noaptea era caldă îmbătată de mirosul florilor” (Mihai Eminescu,
Cezara) (5 p.)
Tremurau – licăreau ,sclipeau
Argintul – culoarea albă /strălucirea
Sfâșiind valurile – a sfârteca /a răzbate.
Îmbătată –amețit de miresme

1.3 Compuneți 6 enunțuri desfășurate în care să evidențiați sensul propriu / denotativ) (1 enunț),
sensul derivat / secundar (3 enunțuri) și sensul figurat / conotativ (2 enunțuri) al cuvântului
gură.
(7 p.)
1.Dacă nu vom respecta normele de igienă personală și în special spălatul pe dinți vom avea
un miros neplăcut din gură .(sens propriu)
2. Am legat gura sacului cu o sfoară ca să nu curgă grâul.(sens derivat)
3.Apa s-a scurs prin gura de canal. (sens derivat)
4.Gura de incendiu a fost folosita de pompieri.(sens derivat)
5. Moldova este o țară bogată în livezi , păduri , podgorii și locuri pitorești tocmai din acestă
cauză o putem numi ,,gură de rai,, .
6.Fratele meu în pofida vârstei fragede pe care o ai uită de la mână pînâla gură ce are de
făcut.

Subiectul II. Omonimia

2.1 Definiți noțiunea de omonimie, ilustrând-o prin 2 exemple. (3 p.)


Omonimia este relație dintre două cuvinte, structuri identice ca formă, dar între care nu există
nici o legătură de sens. Acestea sunt de 2 tipuri totale formele cărora sunt identice în întreaga
paradigmă și apar în contesxte de același tip spre exemplu casă- locuință și casă –lădiță
pentru bani , și parțiale formele căreia nu sunt identice și nu apar în context de același tip
spre exemplu masă-mese(pl) ca obiect de mobilă și masă –mase(pl) ca mulțime de oameni .
2.2 Utilizați perechile de omofone în contexte diferite (10 enunțuri):
alegeți – alege-ți, laș – l-aș, iar – i-ar, ia – i-a, ții – ți-i. (5 p.)
Voi mereu alegeți cea mai ușoară variantă pentru soluționarea unei probleme.
În timpul liber alege-ți emisiuni educative pentu dezvoltare pesonală.
Dacă îți este frică de ceva nu înseamnă neapărat că ești un laș.
Dacă aș avea posibilitatea la-ș mustra chiar acum pentru fapta pe care a săvârșit-o.
Tata i-ar duce cumpăra un nou telefon dacă el s-ar fi comportat frumos.
În pădure se aude cum iar cântă cucul.
Ionel ia de pe masa profesoarei toate cartile și le duce la bibliotecă.
Maria i-a spui tot adevărul deoarece nu a putut niciodată să mintă.
Unde ții noua prietenă doar ai spus că veniți împreună.
Dacă ai nevoie urgent de bani , ții trimit mîine la bancă.

2.3 Compuneți câte un enunț desfășurat cu fiecare dintre cuvintele date și perechile lor omonime,
pentru a preciza sensurile lor: acces, sol, masă, a semăna, vie, minte, cer.
(7 p.)
De ceva timp am acces la toate birourile din companie.
Am accesuri la toate fișiere din programa Vista.
Bunica a suferit 5 accese și acum este internată în spital.
Solii împăratului au dus vestea prin tot regatul.
Moldova este o țară cu soruli fertile.
Am cumpărat cîteva suvenire la preț de 2 soli.
Am procurat o două mese din lemn roșu.
Am calculat masele a doua figuri geometrice .
Ionel seamnănă leit cu tatăl său.
Toamna agricultorii seamănă grâul.
Anul acesta am sădit câteva soiuri noi de vie în grădina casei .
După tot calvarul prin care a trecut ea încă este vie.
Pe la cinci seara trebuie să vie moș Ion din livada cu meri.
Multă minte nu trebuie să ai ca să ofensezi o persoană.
Maria nu minte niciodată deoarece nasul roșu o dă de gol.
Se înserase iar pe cersul senin începu să se ivească câte o steluță .
Mereu îi cer soțului sfatul atunci când avem de soluționat o probelemă de familie.
Barem de notare:
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-17 18-23 24-28 29-30

Examinator: R. Galben, dr., conf.

S-ar putea să vă placă și